Konkurs Informatyczny „Szlakiem Mikołaja Kopernika”

Samorząd województwa warmińsko mazurskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie Informatycznym „Szlakiem Mikołaja Kopernika”.
Temat przewodni: Mikołaj Kopernik w XXI wieku – Strateg, Kartograf, Astronom.
Celem konkursu jest: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tematyką nowych technologii, pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT (nowych technologii).
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wg następujących kategorii:
I – uczniowie klas 1-3,
II – uczniowie klas 4-6,
III – uczniowie klas 7, 8, III klasa gimnazjum
IV – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia)

Więcej informacji na stronie warmia.mazury.pl

Możesz również polubić…

Skip to content