Konkurs – Laptop na Bank

Szanowni Państwo
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. "Laptop na Bank", organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) w Opolu.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów.

Zadaniem uczestników będzie:

  • Rozwiązanie testu ekonomiczno-informatycznego na platformie konkursowej przygotowanej przez RCRE;
  • Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu o podstawę programową oraz zasoby edukacyjne umieszczone na www.nbportal.pl
  • Wykazanie się znajomością zagadnień IT podstawa programowa szkoły ponadgimnazjalnej;
  • Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • I etap eliminacje (test online) w dniach 2-5 listopada 2015 r.;
  • II etap półfinał (test online) 20 listopada 2015 r.;
  • III etap finał 17 grudnia 2015 r. w Centrali NBP w Warszawie.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, nazwiska i adresu e-mail opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.laptopnabank.rcre.opolskie.pl do dnia 12 października 2015 r.

Z poważaniem
Lesław Tomczak

Dyrektor RCRE
tom@rcre.opolskie.pl

Skip to content