Konkurs – Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu

Zapraszamy do udziału w konkursie Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu, realizowanego w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej o postaciach i wydarzeniach z regionu Warmii, Mazur i Powiśla, które miały wpływ na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a także odegrały poważną rolę w historii przedwojennej, jak też powojennej naszego regionu.

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel w terminie do 25 października 2021 r. Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn (z dopiskiem: „Poczet Bohaterów Niepodległej”).

Więcej informacji

Skip to content