Kontakt

Godziny pracy sekretariatu Ośrodka

W okresie 1 września – 30 czerwca:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.00 – 15.00;
środa - 10.00 – 18.00.

W okresie 1 lipca – 31 sierpnia:
poniedziałek – piątek - 7.00 – 15.00

Kontakt W-M ODN Olsztyn

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. (89) 522-85-00
fax (89) 522-85-25
e-mail: wmodn@wmodn.olsztyn.pl

Dane do faktury (wystawianej przez kontrahenta
dla W-M ODN w Olsztynie):

Nabywca:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
NIP 7393890447

Odbiorca:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Nr konta Santander Bank Polska

56 1090 2718 0000 0001 4650 1793

qrcode_wsprzedne_osrodka

Współrzędne Ośrodka

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e- mail, numeru telefonu, informacji dotyczących preferencji zakupowych oraz w zakresie informacji o mojej aktywności na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego 17,10-447 Olsztyn (administrator danych) w celu przesłania na mój adres mailowy odpowiedzi na zapytanie. Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie mam prawo wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zostałem również poinformowany, iż mam prawo zażądać dostępu do treści danych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Mogę też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Skip to content