Kontynuacja projektu – Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku szkolnym kontynuować  będzie realizację Projektu „Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji” nr II-16, który jest formą wsparcia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którzy rozpoczęli pracę na stanowisku lub pełnią tę funkcję w I kadencji.

Projekt realizowany jest w formie seminaryjnych spotkań grupy zainteresowanych, na których omawiane będą problemy istotne z punktu widzenia tej grupy kadry kierowniczej w oświacie. Wstępny program zakłada cykl spotkań poświęconych omówieniu podstawowych zadań i obowiązków dyrektora szkoły/placówki w sytuacji zmian prawa, oraz niezbędnych zmian w dokumentacji szkolnej. Pozostała tematyka będzie odpowiedzią na oczekiwania zainteresowanych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, nie pokrywamy kosztów delegacji.

Spotkania odbywają się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczyciel w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (obok Teatru Lalek), lub w innych miejscowościach naszego województwa, w zależności od możliwości i wzajemnych ustaleń. Szczegółowe ustalenia dotyczące oczekiwań tej grupy dyrektorów szkół/placówek oraz ustalenia organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 odbędą się na pierwszym spotkaniu w dniu 10 października 2018, w godzinach 13,15.00-17.00, w naszym Ośrodku (Olsztyn, ul. Głowackiego 17), którego zasadniczym tematem będzie omówienie zadań dyrektora szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w szkole.

Przewidywanych jest 5 spotkań w roku szkolnym, w cyklu dwumiesięcznym.

Zainteresowanych udziałem w proponowanej formie wsparcia prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz elektroniczny na naszej stronie lub przesłanie informacji o udziale w Projekcie (zawierającej nazwisko i imię, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres szkoły/placówki, telefon kontaktowy i adres, na którą będą wysyłane  wiadomości   e-mail)   na   adres   poczty:   paszuk@wmodn.olsztyn.pl,   do   5 października 2018 r.

 Zapraszamy,

Józef Paszuk,

konsultant W-M ODN w Olsztynie, koordynator Projektu
tel: 89 522 85 14
e-mail: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Możesz również polubić…

Skip to content