Kto napisze naszą historię

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Do połowy maja 1943 roku kilkuset Żydów prowadziło nierówną walkę z wysłanymi do jego stłumienia oddziałami. W tym roku obchodzimy 76 rocznicę tego bohaterskiego zrywu. Zachęcamy do udziału w Akcji Żonkile i upamiętnienia tego wydarzenia w swojej szkole wraz z Muzeum Polin www.polin.pl/pl/zonkile.

Jako Forum Dialogu chcieliśmy wyjść do Państwa z propozycją nieco innej oferty edukacyjnej. Walka zbrojna nie była jedyną formą oporu, którą podjęli zamknięci w getcie Żydzi. W 1940 roku Emanuel Ringelblum wraz ze współpracownikami zainicjował wyjątkowe przedsięwzięcie – Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego. To unikalny, liczący ponad 35 tysięcy stron zbiór różnorodnych dokumentów, spisanych i zebranych w warunkach konspiracyjnych przez świadków i ofiary Zagłady. Historię Archiwum, a także powstania w getcie warszawskim opowiada film Kto napisze naszą historię w reżyserii Roberty Grossman, który miał premierę kinową w 55 krajach w styczniu tego roku.

Ta niezwykła produkcja może posłużyć jako doskonałe narzędzie edukacyjne podczas lekcji nawiązujących do rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Fundacja Forum Dialogu przygotowała 5 scenariuszy lekcji osnutych wokół wątków z filmu (choć przystosowanych także do realizacji bez obejrzenia filmu). Materiały te powstały z myślą o uczniach szkoły ponadpodstawowej i są punktem wyjścia do realizacji zagadnień zawartych w podstawach programowych języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, filozofii oraz lekcji wychowawczych.

Dzięki scenariuszom uczniowie i uczennice będą mogli poszerzyć wiedzę o getcie warszawskim i gettach w innych miejscowościach, zastanowić się nad koncepcją tworzenia archiwum, podjąć refleksję nad wielojęzycznością społeczeństwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie wojny, nauczyć się krytycznego spojrzenia na źródła z okresu II wojny światowej, a także rozważyć historię tworzenia Archiwum Ringelbluma i wybuchu powstania w getcie warszawskim w kontekście współczesnych światowych konfliktów. Aby lepiej przygotować lekcję, nauczycielki i nauczyciele mogą zapoznać się ze wstępem dotyczącym historii powstania Archiwum, a także najważniejszymi informacjami o Zagładzie.

Materiały można odnaleźć pod tym linkiem:
szkoladialogu.org.pl/archiwumringelbluma

Skip to content