Lista osób zakwalifikowanych do udziału w grancie W-M KO