Materiały metodyczne

Gwara warmińska - prezentacja
Cykl lekcji -  „Pan Tadeusz”
Mały Książę w drodze
Rozmowa Małego Księcia z Lisem instruktażem rozprawki
Podpowiedzi metodyczne - tekst o charakterze argumentacyjnym. Prezentacja

Paweł Wyszkowski - doradca metodyczny ds języka polskiego

Lekturowe memy
Agnieszka Jaroszewicz - doradca metodyczny ds języka polskiego

Zdalne nauczanie matematyki
Wojciech Andruszkiewicz - doradca metodyczny ds matematyki

Sieć współpracy "Regionalizm-patriotyzm jutra"
Zachęcamy zainteresowanych dziedzictwem kulturowym regionu Warmii i Mazur do zapoznania się z działaniami sieci; zapraszamy do włączenia się w nasze projekty. 
Iwona Jóźwiak - doradca metodyczny ds historii i wiedzy o społeczeństwie

Przeprowadzona metodą hermeneutyczną analiza i interpretacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Tyś jest jak dzień wiosenny"
Paweł Wyszkowski - doradca metodyczny ds języka polskiego

Materiały metodyczne dla nauczycieli historii: Teka edukacyjna IPN "Policja Państwowa 1919-1939" powstała z okazji przypadającego w 2019 roku jubileuszu stulecia powstania Policji Państwowej. W tece znajdziemy źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne, które mogą pomóc nauczycielom w ich pracy.
Iwona Jóźwiak - doradca metodyczny ds historii i wiedzy o społeczeństwie

Materiały metodyczne dla nauczycieli historii: Scenariusze lekcji o Średniowieczu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych bazują na zdigitalizowanych eksponatach w 8 regionalnych muzeach. Powstały w ramach projektu "Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur".
Iwona Jóźwiak - doradca metodyczny ds historii i wiedzy o społeczeństwie

Skip to content