Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno – Astronautyczne

Wzorem ubiegłych lat Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego (OMSA) im. Profesora Roberta Głębockiego zaprasza do przeprowadzenia wojewódzkich konkursów na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół średnich (dodatkowo dopuszczamy uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej jeżeli zaistnieje taka potrzeba). Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna.

Konkurs wojewódzki, podobnie jak finał, polega na wygłoszeniu referatu z zakresu astronomii, astronautyki. Czas trwania referatu to maksymalnie15 minut. Do 17 lutego 2023 roku należy przesłać na adres organizatora pisemną wersję referatu. Pisemna praca powinna mieć objętość od 4 do 10 stron formatu A-4, czyli od 7200 do 18 000 znaków. Referaty mogą mieć zarówno charakter własnej pracy obserwacyjnej lub teoretycznej, jak również prelekcji i artykułu przeglądowego lub monografii.

Więcej informacji

 

Możesz również polubić…

Skip to content