Mokradła są ważne!

Konkurs na komiks „Mokradła są ważne!” dla dzieci z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka ale i zmianami klimatu (susze), rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego i  refleksyjnego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
  • I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
  • IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
  • VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
  • szkoły ponadpodstawowe – wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Więcej informacji

Skip to content