Nabór do KWS

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek,

ogłaszam nabór na trzecią edycję realizacji projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju Szkół i nauczycieli przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie”.

Miło mi poinformować, że w ciągu dwóch lat wzięło w nim udział 35 szkół, którym bardzo dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem.

Zgłoszenia Szkół/Placówek do projektu poprzez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stroniewww.wmodn.olsztyn.pl  do 20 sierpnia 2015 r.

Po wstępnym zakwalifikowaniu szkoły lub placówki, odbędzie się spotkanie z każdym reprezentującym ją Dyrektorem w celu m.in. ustalenia indywidualnych warunków finansowania projektu. Po obustronnej akceptacji warunków między szkołą/placówką a Ośrodkiem zostanie podpisana umowa, w której jest jednoznacznie określony zakres przedmiotu umowy. Szkoła lub placówka może oczekiwać, m. in. rzetelnej, obiektywnej i wszechstronnej diagnozy swojej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, stworzonego na jej podstawie rocznego planu wspomagania, wynikających z niego form wspierania i doskonalenia prowadzonych przez profesjonalnych ekspertów.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Żakowski
Dyrektor
Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie

Skip to content