Nabór do projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju Szkół”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek,

ogłaszam nabór na już siódmą edycję realizacji projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju Szkół i nauczycieli przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie”.

Miło mi poinformować, że w ciągu pięciu lat uczestniczyło w nim 86 szkół, kilkanaście z nich przez dwa, a dwanaście nawet przez trzy lata. Wszystkim szkołom bardzo dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem i owocną współpracę.

Zgłoszenia Szkół/Placówek do projektu poprzez Formularz zgłoszeniowy do 26 czerwca 2019 r. (Liczba miejsc ograniczona)

Po wstępnym zakwalifikowaniu szkoły lub placówki, odbędzie się spotkanie z każdym reprezentującym ją Dyrektorem w celu, m.in. ustalenia indywidualnych warunków finansowania projektu. Po obustronnej akceptacji warunków między szkołą/placówką a Ośrodkiem zostanie podpisana umowa, jednoznacznie określająca przebieg realizacji kompleksowego wspierania. Szkoła lub placówka może oczekiwać, m. in. rzetelnej, obiektywnej i wszechstronnej diagnozy swojej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej, stworzonego na jej podstawie rocznego planu wspomagania, wynikających z niego form wspierania i doskonalenia prowadzonych przez profesjonalnych ekspertów.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że warto skorzystać z tej oferty, do czego bardzo Państwa zachęcam.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Żakowski

Dyrektor

Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w  Olsztynie

Możesz również polubić…

Skip to content