Nasze propozycje

E-nauczanie

Rozpoczynamy nabór  na szkolenia online

1.Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i  realizowania procesów edukacyjnych online-  (edycja III – rozszerzona)
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć online. Uczestnicy zapoznają się z zasadami i metodami pracy na odległość, specyfiką komunikacji i oceniania w edukacji zdalnej oraz z wybranymi narzędziami pracy. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z zasadami metodyki nauczania online.
Efekty szkolenia
Nauczyciele nabędą umiejętności:
Planowania i organizowania lekcji online,
Realizacji edukacji zdalnej,
Dobierania metod pracy z uczniami,
Komunikacji i oceniania w edukacji zdalnej,
Zastosowania wybranych narzędzi pracy.
Szkolenie trwa – pięć tygodni  ( 50 godzin), rozpocznie się po dokonaniu naboru.
Szczegółowych informacji udzielają Ewa Wierczuk wierczuk@wmodn.olsztyn.pl oraz Bożena Osik osik@wmodn.olsztyn.pl
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

2. Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia (edycja III)
Szkolenie przeznaczone jest  dla wszystkich nauczycieli, zainteresowanych podniesieniem  swoich  kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
Szkolenie zostało podzielone na 5 modułów (5 tygodni), w trakcie których uczestnicy  poznają  umiejętności kluczowe oraz sposoby ich kształtowania u uczniów.
Nauczyciele  będą wypowiadali się  na forum dyskusyjnym; poznają  Zaleceniami Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych.  Każdy uczestnik przeanalizuje  zamieszczone na Platformie Moodle materiały  dydaktyczne. Praca na kursie odbywać się będzie  na Platformie Moodle W-M ODN. Uczestnicy będą mieli możliwośc tworzyć w grupach materiały do swojej pracy dydaktycznej. Na zakończenie szkolenia każdy będzie  zobowiązany do  rozwiązania  testu  sprawdzającego wiedzę.
Efekty szkolenia
Nauczyciele nabędą umiejętności:
Rozróżniania kompetencje kluczowe
Wskazywania  poszczególnych kompetencji kluczowych w podstawach programowych
Konstruowania zadania dla uczniów do poszczególnych kompetencji kluczowych.
Pracy w grupach na wiki i czat
Porównywania Europejskich kompetencji kluczowych z Kompetencjami Amerykańskimi.
Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z zasadami metodyki nauczania online.
Szkolenie w wymiarze 50 godzin rozpocznie się po dokonaniu naboru.
Szczegółowych informacji udzielają Ewa Wierczuk wierczuk@wmodn.olsztyn.pl oraz Bożena Osik osik@wmodn.olsztyn.pl
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

3. Nauka -Kwalifikacje –Praca (edycja II)
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli.
Celem  szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przygotowania uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.
Szkolenie trwa – pięć tygodni.
Podczas szkolenia online uczestnicy samodzielnie zapoznawali się z materiałami dydaktycznymi  zamieszczonymi na Platformie Moodle. Każdy uczestnik będzie wykonywał  wskazane aktywności  w poszczególnych tygodniach. W każdym tygodniu będzie odbywała się dyskusja na forum. Uczestnicy otrzymają zadanie do wykonania,  Quiz do rozwiązania.  Aby ukończyć kurs należy rozwiązać test sprawdzający.
Efekty szkolenia
Nauczyciele nabędą umiejętności:
Komunikowania  się z innymi uczestnikami online (dyskusja na forum ).
Współpracowania  z innymi uczestnikami online (czat).
Prowadzenia rozmów o wartościach- praca jako wartość.
Rozróżniania  kwalifikacji pełnych  i cząstkowych.
Charakteryzowania  Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Porównywania Polskiej  Ramy Kwalifikacji z Europejską Ramą Kwalifikacji.
Uzasadniania uczenia się przez całe życie.
Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z zasadami metodyki nauczania online.
Szkolenie w wymiarze 50 godzin rozpocznie się po dokonaniu naboru.
Szczegółowych informacji udzielają Ewa Wierczuk wierczuk@wmodn.olsztyn.pl oraz Bożena Osik osik@wmodn.olsztyn.pl
Uczestnicy otrzymają zaświadczena.

Sieć pasjonatów geologii

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi na spotkania w Sieci pasjonatów geologii. Będziemy komunikować się na platformie, do której Państwo otrzymacie klucz dostępu po przesłaniu potwierdzenia na adres szarzynska@wmodn.olsztyn.pl.
W ramach sieci pasjonatów geologii zapraszamy Państwa nie tylko na forum dyskusyjne, a także będziemy udostępniać ciekawe materiały edukacyjne. Prosimy też do zadawania pytań kierowanych do eksperta Pawła Wolniewicza doktora nauk o Ziemi, paleontologa, pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który rozwiąże każdy problem, wyjaśni każdą zagadkę, rozpozna każdą skałę…

Geografia

Od 15 maja 2020 r. zapraszamy do udziału w ciekawym kursie online „Mapy i geologia: przewodnik do świata pod naszymi stopami”. Kurs zawiera pomysły na wykorzystanie map dostępnych za darmo w wersji online i do wydruku, pozwalających na zainteresowanie uczniów ich najbliższym otoczeniem, zwłaszcza budową geologiczną najbliższych im miejsc, z nawiązaniem do innych dziedzin wiedzy – biologii, historii, krajoznawstwa.
Sieć współpracy prowadzą: Alicja Szarzyńska, Paweł Wolniewicz doktor nauk o Ziemi, paleontolog, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agata Chałupa, Alicja Matusewicz

Wychowanie Przedszkolne

Zapraszam na mojego Facebooka, tam zamieszczam strony, inspiracje i przemyślenia, ale też możecie Państwo pisać do mnie bezpośrednio z różnymi pytaniami – codziennie pracuję i odbieram pocztę. Wkrótce też pojawi się możliwość korzystania z e- kursu na naszej platformie, na początek pochylimy się nad tematem twórczych zabaw z dziećmi.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli zgłaszane do mnie mailowo i telefonicznie postanowiłam utworzyć grupę zamkniętą na Facebook, gdzie możemy wymieniać myśli, inspirować się wzajemnie, a przede wszystkim wspierać w trudnym czasie, bez konieczności zapraszania się na prywatne konta.  Zapraszam zatem na grupę „Kreatywne Nauczycielki Przedszkola Warmii i Mazur”. Zaproście też panie znajome nauczycielki albowiem z domu mam ograniczone możliwości, aby dotrzeć do wszystkich mailowo. Pozdrawiam serdecznie i zapewniam, że nudno nie będzie.
Iwona Jurczak

Edukacja wczesnoszkolna

Warmińsko-mazurskie nauczanki na Facebooku
Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chcących wymieniać się doświadczeniami z organizacji zdalnego nauczania zapraszam na utworzoną na Facebooku grupę warmińsko-mazurskie nauczanki.
Celem jest wzajemna inspiracja, wspomaganie, wymiana informacji i doświadczeń w nowej rzeczywistości edukacyjnej.
Jak się znaleźć w grupie? Szukać na fb Agnieszka Spikert i zgłosić chęć udziału. Zapraszam!

Kształcenie specjalne

Kilka uwag o pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie zawieszenia zajęć w szkole.
W ramach pracy zdalnej służę wsparciem i pomocą online. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Marią Jasińską- Zamarją  jasinska@wmodn.olsztyn.pl .

Historia i wiedza o społeczeństwie

Sieć współpracy „Regionalizm – patriotyzm jutra”
Zapraszam nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wszystkich zainteresowanych edukacją regionalną i nie tylko na forum dyskusyjne, gdzie możemy wymieniać się doświadczeniami i inspirować do dalszej pracy.
Będziemy komunikować się na platformie, do której otrzymacie Państwo klucz dostępu po przesłaniu zgłoszenia na adres jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

Przyroda, biologia, chemia i geografia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii
Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii na spotkania w sieci współpracy i samokształcenia. Będziemy komunikować się na platformie, do której Państwo otrzymacie klucz dostępu po przesłaniu potwierdzenia na adres szarzynska@wmodn.olsztyn.pl.
Sieć współpracy prowadzą: Agata Chałupa, Alicja Matusewicz i Alicja Szarzyńska 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szanowni Państwo,
Wyzwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie kwarantanny nie ustają – zmieniają się jedynie ich formy. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wynikającym z nowych wyzwań zachęcamy do indywidualnych konsultacji.
Zapraszamy do kontaktu mailowego; jeśli będzie taka potrzeba uzgodnimy bezpośrednio możliwość konsultacji telefonicznej. Nasze adresy mailowe:
jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl
Z pozdrowieniami
Marcin Jaroszewski, Anna Kondrzycka

Uruchomiliśmy Strefę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępnej na Platformie edukacyjnej W-M ODN w Olsztynie – Sieci współpracy.
Zapraszamy do tworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń i inspiracji.
Aktualnie udostępniamy prezentacje w wersji .pdf z obszaru ochrony zdrowia psychicznego w szkole. jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl
Marcin Jaroszewski

Uruchomiliśmy Strefę pomocy psychologiczno – pedagogicznej W-M ODN w Olsztynie na Facebooku
Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.
Będziemy także zamieszczać tam informacje o konsultacjach i prowadzonych przez nas szkoleniach on – line związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Pozostańmy w kontakcie,
Anna Kondrzycka
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl

Język polski

Drodzy Poloniści szkół podstawowych!
Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego – Kreatywny Polonista z uwagi na zaistniałą sytuację otwiera swoje zasoby dla wszystkich nauczycieli języka polskiego. Uruchamiamy czwarty obszar tematyczny Egzaminy. Wymieniamy doświadczenia, budujemy warsztat kreatywnego polonisty, wspieramy się w zdalnym nauczaniu. Każdemu zainteresowanemu udostępnię klucz, proszę o kontakt - jermacz@wmodn.olsztyn.pl
Elżbieta Jermacz

Kilka refleksji o zdalnym nauczaniu języka polskiego
W ramach pracy zdalnej służę wsparciem online. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Wojciechem Tańskim tanski@wmodn.olsztyn.pl

Propozycja powtórzenia przez uczniów znajomości tekstów literackich

Wychowanie fizyczne

Zapraszam do wymiany doświadczeń w ramach szkolenia A-173 „Jak aktywizować uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia? – edukacja on-line” zorganizowanego na naszej platformie edukacyjnej.
Kontakt: rogowski@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content