Nasze propozycje

Wychowanie Przedszkolne

Zapraszam na mojego Facebooka, tam zamieszczam strony, inspiracje i przemyślenia, ale też możecie Państwo pisać do mnie bezpośrednio z różnymi pytaniami – codziennie pracuję i odbieram pocztę. Wkrótce też pojawi się możliwość korzystania z e- kursu na naszej platformie, na początek pochylimy się nad tematem twórczych zabaw z dziećmi.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli zgłaszane do mnie mailowo i telefonicznie postanowiłam utworzyć grupę zamkniętą na Facebook, gdzie możemy wymieniać myśli, inspirować się wzajemnie, a przede wszystkim wspierać w trudnym czasie, bez konieczności zapraszania się na prywatne konta.  Zapraszam zatem na grupę „Kreatywne Nauczycielki Przedszkola Warmii i Mazur”. Zaproście też panie znajome nauczycielki albowiem z domu mam ograniczone możliwości, aby dotrzeć do wszystkich mailowo. Pozdrawiam serdecznie i zapewniam, że nudno nie będzie.
Iwona Jurczak

Edukacja wczesnoszkolna

Warmińsko-mazurskie nauczanki na Facebooku
Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chcących wymieniać się doświadczeniami z organizacji zdalnego nauczania zapraszam na utworzoną na Facebooku grupę warmińsko-mazurskie nauczanki.
Celem jest wzajemna inspiracja, wspomaganie, wymiana informacji i doświadczeń w nowej rzeczywistości edukacyjnej.
Jak się znaleźć w grupie? Szukać na fb Agnieszka Spikert i zgłosić chęć udziału. Zapraszam!

Informatyka

Awans zawodowy

Uruchamiamy konsultacje online dotyczące awansu zawodowego
8 kwietnia 2020 r. godz. 12.00- Konsultacje dla opiekunów stażu
15 kwietnia – godz. 12.00 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
22 kwietnia- godz. 12.00 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Bożeną Osik osik@wmodn.olsztyn.pl  w celu otrzymania szczegółowych informacji i klucza dostępu.

Kandydaci na dyrektora

Kształcenie specjalne

Kilka uwag o pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie zawieszenia zajęć w szkole.
W ramach pracy zdalnej służę wsparciem i pomocą online. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Marią Jasińską- Zamarją  jasinska@wmodn.olsztyn.pl .

Historia i wiedza o społeczeństwie

Zapraszam nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na konsultacje on-line; temat: Nauczanie zdalne historii i wiedzy o społeczeństwie - inspiracje i wymiana doświadczeń; termin do wyboru:
7 kwietnia, godz. 10-13
Serdecznie zapraszam; kontakt: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl;
tel. 603 864 878
(także możliwość połączenia przez skype’a)
Iwona Jóźwiak
Jacek Rutkowski rutkowski@wmodn.olsztyn.pl

Sieć współpracy „Regionalizm – patriotyzm jutra”
Zapraszam nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wszystkich zainteresowanych edukacją regionalną i nie tylko na forum dyskusyjne, gdzie możemy wymieniać się doświadczeniami i inspirować do dalszej pracy.
Będziemy komunikować się na platformie, do której otrzymacie Państwo klucz dostępu po przesłaniu zgłoszenia na adres jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

Przyroda, biologia, chemia i geografia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii
Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii na spotkania w sieci współpracy i samokształcenia. Będziemy komunikować się na platformie, do której Państwo otrzymacie klucz dostępu po przesłaniu potwierdzenia na adres szarzynska@wmodn.olsztyn.pl.
Sieć współpracy prowadzą: Agata Chałupa, Alicja Matusewicz i Alicja Szarzyńska 

Konsultacje on-line „Sketchnoting, czyli moja notatka wizualna”
Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na konsultacje on-line „Sketchnoting, czyli moja notatka wizualna”

6 kwietnia godz. 15.00-17.00
Alicja Matusewicz, doradca metodyczny do spraw geografii
matusewicz@wmodn.olsztyn.p

Wychowanie i profilaktyka

Nowa rzeczywistość wychowawcza szkoły” -  konsultacje online dla specjalistów szkolnych – pedagogów i psychologów szkolnych
6 kwietnia godz. 10.00-14.00 –  „Sposób na  konstruktywne korzystanie z sieci- profilaktyka pozytywna!”
Zapraszam do wymiany wiedzy i doświadczenia, doskonalenia kompetencji zawodowych.
Proszę o kontakt w celu otrzymania informacji i klucza dostępu
Małgorzata Burba- burba@wmodn.olsztyn.pl.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Szanowni Państwo,
Wyzwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie kwarantanny nie ustają – zmieniają się jedynie ich formy. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wynikającym z nowych wyzwań zachęcamy do indywidualnych konsultacji.
Zapraszamy do kontaktu mailowego; jeśli będzie taka potrzeba uzgodnimy bezpośrednio możliwość konsultacji telefonicznej. Nasze adresy mailowe:
jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl
Z pozdrowieniami
Marcin Jaroszewski, Anna Kondrzycka

Uruchomiliśmy Strefę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępnej na Platformie edukacyjnej W-M ODN w Olsztynie – Sieci współpracy.
Zapraszamy do tworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń i inspiracji.
Aktualnie udostępniamy prezentacje w wersji .pdf z obszaru ochrony zdrowia psychicznego w szkole. jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl
Marcin Jaroszewski

Uruchomiliśmy Strefę pomocy psychologiczno – pedagogicznej W-M ODN w Olsztynie na Facebooku
Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.
Będziemy także zamieszczać tam informacje o konsultacjach i prowadzonych przez nas szkoleniach on – line związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Pozostańmy w kontakcie,
Anna Kondrzycka
kondrzycka@wmodn.olsztyn.pl

Język polski

Drodzy Poloniści szkół podstawowych!
Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego – Kreatywny Polonista z uwagi na zaistniałą sytuację otwiera swoje zasoby dla wszystkich nauczycieli języka polskiego. Uruchamiamy czwarty obszar tematyczny Egzaminy. Wymieniamy doświadczenia, budujemy warsztat kreatywnego polonisty, wspieramy się w zdalnym nauczaniu. Każdemu zainteresowanemu udostępnię klucz, proszę o kontakt - jermacz@wmodn.olsztyn.pl
Elżbieta Jermacz

Kilka refleksji o zdalnym nauczaniu języka polskiego
W ramach pracy zdalnej służę wsparciem online. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Wojciechem Tańskim tanski@wmodn.olsztyn.pl

Propozycja powtórzenia przez uczniów znajomości tekstów literackich

Wychowanie fizyczne

Zapraszam do wymiany doświadczeń w ramach szkolenia A-173 „Jak aktywizować uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia? – edukacja on-line” zorganizowanego na naszej platformie edukacyjnej.
Kontakt: rogowski@wmodn.olsztyn.pl

Religia

Uruchamiamy szkolenia online dla nauczycieli religii
20 kwietnia-godz. 9.00 10-godzinny kurs Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 kwietnia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Bożeną Osik osik@wmodn.olsztyn.pl

Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia

27 kwietnia o godz. 9.00 Uruchamiamy koleją edycję szkolenia online Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia. Bezpłatne szkolenie w wymiarze 50 godzin potrwa do 31 maja. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 kwietnia.
Szczegółowych informacji udzielają Ewa Wierczuk wierczuk@wmodn.olsztyn.pl oraz Bożena Osik osik@wmodn.olsztyn.p