Nieznana historia Warmii i Mazur

Udostępniając do powszechnego użytku wykłady z cyklu
”Nieznana historia Warmii i Mazur”
Hołd Pruski – koniec państwa zakonu krzyżackiego
Hołd Pruski – polska kolonizacja południowych ziem pruskich

Chcemy podnieść poziom wiedzy o znaczeniu Hołdu Pruskiego dla Europy, Polski i naszego regionu.
Hołd Lenny złożony w 1525 roku polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna, który przyjął wyznanie luterańskie, był świadectwem polskiej tolerancji wyznaniowej i przedkładania przez naszych przodków pokojowych rozwiązań nad wojną. Złożony hołd dał też początek wielkiej pokojowej kolonizacji południowych ziem pruskich, dzisiejszych Mazur, chcemy przypomnieć, że polska historia tych ziem nie rozpoczęła się dopiero po roku 1945. A Hołd Pruski nie był kojarzony tylko z dziełem Jana Matejki pod tym samym tytułem.
W 2025 r obchodzimy 500 rocznicę Hołdu Pruskiego.– jako spadkobiercy tamtych wydarzeń jesteśmy zobowiązani upowszechniać wiedzę o tak ważnym dla Europy fakcie historycznym i tak doniosłym dla budowania polskiej państwowości a dotyczącego naszego regionu, Rocznica jest znakomitą okazją do budowania tożsamości narodowej i lokalnego patriotyzmu oraz elementem promocji Warmii i Mazur.
Upowszechnianie efektów projektu rozpoczniemy od mieszkańców Olsztyna. W kolejnych latach grono odbiorców będzie poszerzone o mieszkańców innych regionów Polski i za granicą.

Więcej informacji

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hołdu Pruskiego
– Stowarzyszenie w Olsztynie
500holdpruski.olsztyn@gmail.com

Możesz również polubić…

Skip to content