Nowe regulacje prawne

Bardzo ważne informacje dla dyrektorów, regulujące nauczanie na odległość, które obowiązuje co najmniej do 10 kwietnia. W załączeniu również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczególnie warto zwrócić uwagę na zapis dotyczący oceniania pracy ucznia "Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce".
Więcej informacji oraz treść Rozporządzenia:

Sporządziła:
Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content