O nas

O nas

image

Witamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie jest profesjonalną publiczną placówką powołaną do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Od kilkudziesięciu lat wspiera rozwój zawodowy nauczycieli na Warmii i Mazurach. Jesteśmy otwarci na zmiany, niezawodni, uprzejmi, elastyczni i kreatywni. Cechuje nas perfekcyjność zawodowa.

Nasza placówka nosiła różne nazwy: Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, Instytut Kształcenia Nauczycieli Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Olsztynie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Misją Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Filii jest: służenie pomocą podmiotom edukacyjnym i wspieranie ich w rozwoju; dbanie w swojej pracy o bezpieczeństwo, szacunek i poczucie godności; doskonalenie współpracy w naszym zespole; dążenie do bycia w środowisku liderem nieustannie uczącym się i doskonalącym.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z Filią decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zachowuje po 31 grudnia 2017 r. status akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli, nadanej 9 października 2006 roku.

Konto W-M ODN:  Santander Bank Polska

56 1090 2718 0000 0001 4650 1793

Skip to content