Akredytacja

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z Filią w Olecku decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zachowuje po 31 grudnia 2017 r. status akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli, nadanej 9 października 2006 roku.