Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca w serwisie internetowym W-M ODN w Olsztynie Chcąc zapewnić użytkownikom należyte bezpieczeństwo, ściśle stosujemy się do postanowień Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133, poz. 883. Administrator serwisu nie przetwarza, nie udostępnia, nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników. W przypadku danych adresowych przekazywanych przez użytkownika w trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do przesyłania na wskazany adres powiadomień dotyczących rozpoczęcia danego kursu/szkolenia, w których użytkownik wyraził chęć uczestnictwa wypełniając formularz rejestracyjny w naszym serwisie. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, do której poprawnego wykonania dane były niezbędne Zarejestrowanie użytkownika w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody, aby na jego adres poczty elektronicznej były wysyłane informacje o nowych, nieujętych w informatorze projektach, kursach i szkoleniach. W-M ODN nie przesyła spamu, nie dołącza reklam ani informacji handlowych. Do zainteresowanych użytkowników wysyłane są wyłącznie informacje na temat kursów i szkoleń organizowanych przez naszą placówkę. Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników naszego serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach, do których znajdują się odnośniki zawarte w naszym serwisie.