warmia warmia youtube facebook
Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Po wiedzę przez działanie.
Przyjdź, przekonaj się, że warto.3

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
www.wfosigw.olsztyn.pl

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające w strukturze Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie powołane zostało przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwietniu 2000 r.

Do głównych zadań OCEE należy: promowanie, rozpowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: grodzkiego Olsztyn, olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego. Pobierz mapę 

Adresatami Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej są: placówki oświatowe (przedszkola i szkoły wszystkich typów), dzieci i młodzież, studenci, nauczyciele, ośrodki dydaktyczne parków krajobrazowych, nadleśnictw.

Cele OCEE:

  • inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie efektywnej edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych,
  • promowanie działań ekologicznych podejmowanych przez placówki oświatowe.

Ważnymi zadaniami realizowanymi przez OCEE są:

  • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, konferencji, rad pedagogicznych z zakresu edukacji ekologicznej,
  • promowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów, kampanii z zakresu edukacji ekologicznej,
  • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur,
  • opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych,
  • wspieranie finansowe różnych działań ekologicznych szkół i przedszkoli (z terenu powiatów: olsztyńskiego, działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, szczycieńskiego).

logo

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
- Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 5228511, 89 5228500 (sekretariat), fax 89 5228525
tel. kom. 501602659 

e-mail: ocee@wmodn.olsztyn.pl, alicja.m.szarzynska@gmail.com

Kierownik OCEE: Alicja Szarzyńska

Zoom in Regular Zoom out

Archiwa

Kontakt

themecircle
Glowackiego 17
10-447 Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie