warmia warmia youtube facebook

Archiwa kategorii: Konkursy

VI edycja Certyfikatu Ogrodu Dydaktycznego

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu Certyfikat Ogrodu Dydaktycznego: „Nasz ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie”. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym jego celem jest zachęcenie uczestników do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych do opracowania przewodnika po szkolnym/przedszkolnym ogrodzie i interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów/dzieci związanych z zasobami przyrody…
Czytaj dalej

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem”

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w…
Czytaj dalej

Nagrodzeni w EKOkonkursie „Zimowi twardziele w mojej miejscowości”

12 stycznia 2021 r. OCEE rozpoczęło cykl szkoleń: „Spotkania online z przyrodą”. Tematem pierwszego spotkania były ptaki: Zimowi twardziele – jak racjonalnie pomagać ptakom. Podczas szkolenia ogłoszony został EKOkonkurs, którego przedmiotem było udokumentowanie na fotografiach max 3 gatunków ptaków zimujących w miejscowości uczestnika, podanie gatunku ptaka (nazwa polska) oraz czy i jak go dokarmiać? Natomiast…
Czytaj dalej

Placówki z Certyfikatami Szkolnego Ogrodu – V edycja

Szanowni Państwo, organizator V edycji Certyfikatu Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego przyznał Certyfikat wszystkim placówkom, które przesłały interdyscyplinarne projekty edukacyjne w ogrodzie dydaktycznym. W związku z pandemią Certyfikaty, dyplomy i nagrody zostaną przekazane placówkom w styczniu 2021 r. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Lista placówek, które otrzymały Certyfikat Szkolnego Ogrodu…
Czytaj dalej