warmia warmia youtube facebook

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”

Zapraszam przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat (okres ważności liczony od daty przyznania umieszczonej na certyfikacie). Po upływie tego czasu szkoła może ponownie przystąpić do konkursu.

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  i dostarczenie jej  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Więcej informacji (regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie o ochronie danych osobowych, sprawozdanie z realizacji działań) na stronie Organizatora:

https://www.ko.olsztyn.pl/2018/10/04/regulamin-przyznawania-szkole-placowce-certyfikatu-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-przyjazna-srodowisku/

Alicja Szarzyńska
Członek Komisji Konkursowej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej