warmia warmia youtube facebook

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie - Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze położone na terenie powiatów: miasta Olsztyna, olsztyńskiego, działdowskiego nidzickiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

Środki na projekty ekologiczne realizowane przez placówki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W 2019 r. obowiązują dokumenty:

Wytyczne dotyczące projektów ekologicznych
Wniosek o dofinansowanie

Oznakowanie projektów

Instrukcja oznaczania przedsięwzięć dofinansowanych /sfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Naklejki z logo WFOŚiGW w Olsztynie

Zoom in Regular Zoom out

Archiwa

Kontakt

themecircle
Glowackiego 17
10-447 Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie