warmia warmia youtube facebook

Dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny – Warmia i Mazury. Plebiscyt 1920 – pamięć czy kult?

21 listopada 2020 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przy współpracy ze Szkołą Podstawową  zorganizował wideokonferencję  „Dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny – Warmia i Mazury. Plebiscyt 1920 – pamięć czy kult?”

Organizatorki ze strony Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – dr Iwona Jóźwiak i Alicja Szarzyńska

Więcej informacji o wideokonferencji: https://sprumian.pl/seminarium-dla-nauczycieli-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego,454,pl