warmia warmia youtube facebook

Konkurs ekologiczno-literacki „Urodziny Mikołaja Kopernika”

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w wojewódzkim konkursie ekologiczno-literackim „Urodziny Mikołaja Kopernika”. Jego celem jest:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat Mikołaja Kopernika – najsłynniejszego mieszkańca Warmii (astronom, matematyk, ekonomista, lekarz);
  • inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności.

Zadaniem ucznia jest napisanie na ekologicznym papierze listu do Mikołaja Kopernika…

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Zapraszamy

Organizatorzy konkursu Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.