warmia warmia youtube facebook
 skalywim2016 Skały Warmii i Mazur

Autorzy: Alicja Szarzyńska, Dariusz Łuczak

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego można znaleźć głazy narzutowe o różnej genezie. Są to skały magmowe, osadowe i metamorficzne (przeobrażone). Ich wychodnie znajdują się na obszarze całej Szwecji, Bornholmu, na Wyspach Alandzkich, w niecce Morza Bałtyckiego, w Zatoce Botnickiej i południowo-zachodniej Finlandii. Przytransportowane zostały przez lądolód skandynawski podczas jego kolejnych nasunięć.
Publikacja uwzględnia tę różnorodność skał: magmowych (np. granity, porfiry, diabazy, pegmatyty), osadowych (piaski i żwiry, gliny, piaskowce, zlepieńce, wapienie i inne), metamorficznych (gnejsy, migmatyty, kwarcyty, łupki krystaliczne). [...]

Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

 1354919511_dolina_pasleki Wirtualna Wycieczka Geologiczna

DOLINA PASŁĘKI
w krainie polodowcowego krajobrazu

http://geoportal.pgi.gov.pl/css/virtual/pasleka/index.html
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/muzeumSfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
wd Wzgórza Dylewskie, geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni

Autorzy: Dariusz Gałązka, Wiesław Skrobot, Alicja Szarzyńska

Powstanie tej książki Czytelnik zawdzięcza inicjatywie Alicji Szarzyńskiej, osoby o niespożytej energii, pełnej pomysłów, posiadającej dar rozpalania chęci działania u innych osób. Tak też było i przy tej okazji. Alicja doprowadziła do spotkania dwóch ludzi, których łączyła wspólna pasja: Wzgórza Dylewskie. Tyle, że jeden był geologiem, a drugi przede wszystkim regionalistą, choć z wykształcenia archeologiem i fenomenologiem przestrzeni.
Książka miała być jedna, ale dziedziny – mimo pozornego powinowactwa – dość odmienne.
Należało poszukać takiej formuły, która nada książce harmonię, a jednocześnie pozwoli zachować oryginalność obu wywodów, poprowadzonych w taki sposób, żeby zaprezentowana treść była interesująca dla każdego, kto sięgnie po książkę. Zasadniczym bowiem celem przygotowania publikacji było dotarcie z nią nie tylko do szkół i bibliotek, ale przede wszystkim do mieszkańców Wzgórz Dylewskich. Poszerzanie wiedzy o ziemi ojczystej to większa siła i chęć do działania we wspólnocie, a także większa współodpowiedzialność za gospodarowanie w tej wyjątkowej krainie.

Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015. Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

jezyk  PRZYGODY JEŻYKA

Autor: Andrzej Samek

Mały Jeżyk nie bardzo wiedział jak znalazł się w lesie, w którym teraz mieszkał. Pamiętał tylko, że było to zimą, kiedy na trzaskającym mrozie uciekał razem z mamusią przed pościgiem wilków. Nie wiedział jak to się stało, że kiedy otworzył oczy był słoneczny zimowy ranek, dookoła panowała zupełna cisza, aż w uszach dzwoniło. On zaś leżał schowany głęboko w śniegu, w gęstych młodych sosenkach, przykryty grubym białym puchem. […]

Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

natura2000  BLIŻEJ NATURY
Poznajemy siedliska i gatunki roślin Natura 2000 na Warmii i MazurachAutor: Barbara Juśkiewicz-SwaczynaKsiążka „Bliżej Natury” przedstawia wybrane siedliska i gatunki roślin tworzące bogactwo przyrodnicze Warmii i Mazur, chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Omówione zostały siedliska wyróżniające region na tle Polski – jezioro eutroficzne, jezioro dystroficzne, torfowisko wysokie, sosnowy bór bagienny, a także siedliska występujące w całym kraju – grąd, łęg, wrzosowisko. W opisie siedlisk uwzględnione zostały ich cechy charakterystyczne, wybrane gatunki diagnostyczne, występowanie na obszarach Natura 2000 na terenie Warmii i Mazur oraz znaczenie przyrodnicze. Opisy zostały wzbogacone licznymi ilustracjami gatunków i fotografiami siedlisk.Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2015
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie
tomlak

Odkrywamy i badamy przyrodę Leśnictwa Tomlak
Scenariusze zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Autorzy: Alicja Szarzyńska, Alina Rodziewicz

Wachlarz propozycji jest bardzo szeroki i każdy znajdzie wśród nich „coś” dla siebie. Otwiera je legenda o zbóju Tomlaku. (...) „Skalne abc…” to dwuetapowe zajęcia pozwalające na poznanie różnorodności skał w naszej okolicy, a przy tym „przemycające” szereg informacji na temat ich powstania. Doskonałym pomysłem są dołączone karty do gry „Skalne MEMO” i „Geologiczny Piotruś”. Oprócz właściwego przeznaczenia, czyli gry dydaktycznej, można je wykorzystać także jako materiał porównawczy w trakcie terenowych poszukiwań i rozpoznawaniu skał. „Detektywi gleby” i „Gleba – fabryka życia” z kolei pozwalają na poznanie budowy, właściwości i znaczenia gleby w środowisku, (...). Następne propozycje to „Poznajemy drzewa” i „Drzewna loteryjka”.

Wydawca: Europejska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Olsztyn 2014. Współpraca W-M ODN w Olsztynie. Dofinansowano z WFOŚiGW w Olsztynie

  motyle  Pospolite motyle dzienne Warmii i Mazur

Autorzy: Andrzej S. Jadwiszczak, Michał J. Jadwiszczak

Motyle dzienne od dawna budziły zainteresowanie ludzi i były obiektem badań naukowych, toteż są stosunkowo dobrze poznaną grupą owadów. Poza nielicznymi przypadkami, motyle dzienne nie wchodziły w konflikt z działalnością gospodarczą i rolniczą człowieka, więc nasz stosunek do nich jest jednoznacznie pozytywny. Ubolewać tylko można, że na blisko 18 000 poznanych gatunków motyli dziennych, w Polsce występują przedstawiciele tylko 162 gatunków.
Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2014
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

 rosliny

Rośliny chronione Warmii i Mazur
Autorzy: Beata Bonisławska, Marian Szymkiewicz

Redakcja: Andrzej Jadwiszczak

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie i popularyzacja 41 wybranych chronionych gatunków roślin występujących na Warmii i Mazurach. Wyboru gatunków Autorzy dokonali subiektywnie starając się uwzględnić zarówno rośliny objęte ochroną ścisłą, jak i ochroną częściową. Stąd obok gatunków, które są jeszcze rozpowszechnione i częste, jak np.: przylaszczka, konwalia, grążel żółty, uwzględniono taksony bardzo rzadkie i silnie zagrożone, jak np. chamedafne północna, malina moroszka czy brzoza niska.

Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2013
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

 georoznorodnoscpub

Georóżnorodność Warmii i Mazur
Autorzy: Magdalenia Sidorczuk, Michalina Ścibisz-Kosanowska

Redakcja: Alicja Szarzyńska


Krajobraz naturalny Warmii i Mazur, który podziwiamy współcześnie, został ukształtowany przez lądolód skandynawski pokrywający większą część dzisiejszej Polski w plejstocenie, czyli zimnej epoce, która skończyła się całkiem "niedawno" - około 10 tysięcy lat temu. Kilkakrotne nasunięcia lądolodu wywarły znaczny wpływ na rzeźbę terenu i panujące warunki środowiskowe.
Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2013
Wydano na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie

Na okładce: stanowisko dokumentacyjne  "Losy", którego celem jest ochrona wyrobiska kredy pojeziornej. Znajduje się ono w Losach koło Lubawy (fot. A. Szarzyńska)

 okladka_raport

BIULETYN z działalności centrów edukacji ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r.

Całe województwo warmińsko-mazurskie objęte jest działaniami edukacyjnymi w tej dziedzinie dzięki funkcjonowaniu centrów edukacji ekologicznej. Niezwykle szeroki zakres działań prowadzonych przez centra to efekt wieloletniej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który wspiera je finansowo i merytorycznie. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która zawiera najistotniejsze zadania zrealizowane w 2012 roku przez cztery centra edukacji ekologicznej: Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku i Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. 

pdf Biuletyn

 skaly_warmii_mazur

Skały Warmii i Mazur
Państwowy Instytut Geologiczny PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku opracował kolejny folder edukacyjny „Skały Warmii i Mazur”, który adresowany jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz osób zainteresowanych geologią. Przedstawione w nim okazy skał z terenu Warmii i Mazur pochodzą z kolekcji Alicji Szarzyńskiej i Leszka Jurysa.
Pobierz folder (w formacie jpg)
Folder "Skały Warmii i Mazur" str. 1
Folder "Skały Warmii i Mazur" str. 2
Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 skamienialosci_wim Skamieniałości Warmii i Mazur
Państwowy Instytut Geologiczny PIB Oddział Geologii Morza w Gdańsku opracował folder edukacyjny „Skamieniałości Warmii i Mazur”, który adresowany jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz osób zainteresowanych paleontologią. Przedstawione w nim okazy skamieniałości z terenu Warmii i Mazur pochodzą z kolekcji Alicji Szarzyńskiej.
Opracowanie i druk folderu sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Folder "Skamieniałości Warmii i Mazur"
 cykl_skalny_skalny_a  Jak powstają skały - cykl skalny

Skały budujące skorupę ziemską podlegają ciągłym przemianom, czasami trudno dostrzegalnym z perspektywy życia ludzkiego, ale wyraźnie widocznym w kontekście wielu setek milionów lat historii Ziemi. (...)

Opracowanie plakatu sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 jezioro_dystroficzne_a Proces zarastania jeziora dystroficznego

Jeziora dystroficzne to małe, śródleśne zbiorniki wodne, do których z najbliższego otoczenia nanoszona jest duża ilość obumarłej materii organicznej (opadłe liście, gałęzie, pnie drzew). Woda jest przezroczysta, brunatna, kwaśna, zawiera małą ilość składników mineralnych. W takich warunkach żyje niewiele gatunków – plankton jest ubogi, toń wodna jest prawie pozbawiona roślin i ryb, jedynie na małych głębokościach występują niewielkie skupienia grzybieni lub grążela.Opracowanie plakatu sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Zoom in Regular Zoom out

Archiwa

Kontakt

themecircle
Glowackiego 17
10-447 Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie