warmia warmia youtube facebook

Koty Kopernika

 • koty_41
 • koty_42
 • koty_43
 • koty_44
 • koty_45
 • koty_46
 • koty_01
 • koty_02
 • koty_03
 • koty_04
 • koty_05
 • koty_06
 • koty_07
 • koty_08
 • koty_09
 • koty_10
 • koty_11
 • koty_12
 • koty_13
 • koty_14
 • koty_15
 • koty_16
 • koty_17
 • koty_18
 • koty_19
 • koty_20
 • koty_21
 • koty_22
 • koty_23
 • koty_24
 • koty_25
 • koty_26
 • koty_27
 • koty_28
 • koty_29
 • koty_30
 • koty_31
 • koty_32
 • koty_33
 • koty_34
 • koty_35
 • koty_36
 • koty_37
 • koty_38
 • koty_39
 • koty_40

22 czerwca w Olsztyńskim Planetarium odbyła się konferencja podsumowująca konkurs plastyczny „Koty Kopernika”, którego organizatorami były następujące instytucje: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.  W konkursie udział wzięło 168 dzieci z przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Kiryła, Iwona Jurczak, Agnieszka Szandrowska-Pykało i Alicja Szarzyńska, wybrała 33 prace plastyczne.

Program konferencji obejmował: seans filmy pod kopułą „Polaris”; występ artystyczny dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie; wręczenie dyplomów, nagród książkowych nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom.

Specjalnym gościem konferencji był Mikołaj Kopernik, który powitał wszystkich uczestników i wręczał dyplomy oraz nagrody.

Przedsięwzięcie dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl)  oraz Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

Alicja Szarzyńska