warmia warmia youtube facebook

Mazurski Park Krajobrazowy

 • mazurski_46
 • mazurski_47
 • mazurski_48
 • mazurski_49
 • mazurski_50
 • mazurski_51
 • mazurski_52
 • mazurski_01
 • mazurski_02
 • mazurski_03
 • mazurski_04
 • mazurski_05
 • mazurski_06
 • mazurski_07
 • mazurski_08
 • mazurski_09
 • mazurski_10
 • mazurski_11
 • mazurski_12
 • mazurski_13
 • mazurski_14
 • mazurski_15
 • mazurski_16
 • mazurski_17
 • mazurski_18
 • mazurski_19
 • mazurski_20
 • mazurski_21
 • mazurski_22
 • mazurski_23
 • mazurski_24
 • mazurski_25
 • mazurski_26
 • mazurski_27
 • mazurski_28
 • mazurski_29
 • mazurski_30
 • mazurski_31
 • mazurski_32
 • mazurski_33
 • mazurski_34
 • mazurski_35
 • mazurski_36
 • mazurski_37
 • mazurski_38
 • mazurski_39
 • mazurski_40
 • mazurski_41
 • mazurski_42
 • mazurski_43
 • mazurski_44
 • mazurski_45

4 czerwca odbyły się warsztaty terenowe „Walory przyrodnicze i kulturowe Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, w których udział wzięło ponad 30 osób. W programie warsztatów m.in.:

 • zwiedzanie Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów w Pieckach (lokalne muzeum polskiej sztuki ludowej) posiadające najbogatszą kolekcję glinianych figurek i scenek figuralnych w Polsce (ponad 2 tys.);
 • wędrówka ścieżką edukacyjną „Wokół stawu w Pieckach”;
 • zajęcia na terenie siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej („Galeria nad Mukrem”, Izba Przyrodnicza, Izba Pamięci Karola Małłka), Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów;
 • zwiedzanie Cerki pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Wojnowie z 1922 roku oraz kaplicy św. Ambrożego z Optiny w domu sióstr z cząsteczkami relikwii świętych Starców; przy cerkwi działa prawosławny klasztor żeński. Jest to jeden z sześciu żeńskich klasztorów prawosławnych w Polsce. Do cerkwi przylega również niewielki cmentarz oraz budynki klasztorne;
 • Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie z 1848 roku; wokół podwórza usytuowane są budynki zakonne i gospodarcze, cmentarz.

Zajęcia terenowe dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl).
Alicja Szarzyńska