warmia warmia youtube facebook

Spotkania pasjonatów geologii

W okresie październik – grudzień 2020 zorganizowano cykl spotkań dla pasjonatów geologii. 17 października na terenie żwirowni w Witramowie koło Olsztynka odbyły się warsztaty „Skały wokół nas - rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji”, podczas których nauczyciele doskonalili umiejętność rozpoznawania skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

24 listopada odbyło się spotkanie w lapidarium przy Szkole Podstawowej w Lipowie a 2 grudnia na terenie żwirowni w Białutach i Zespole Szkół nr 2 w Narzymiu.

Natomiast 1 grudnia odbyło się spotkanie on line (na platformie Google Meet), podczas którego prezentowane i rozpoznawane były skały zebrane w żwirowni w Witramowie.