warmia warmia youtube facebook

Spotkanie dla nauczycieli „Jak otrzymać Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”?

Zapraszam zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Jak otrzymać Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”? Planowanie działań (numer szkolenia G-24), które odbędzie się 16 listopada 2019 r. (sobota) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, w godz. 9.30-12.00, sala 112.

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie:
https://www.ko.olsztyn.pl/2018/10/04/regulamin-przyznawania-szkole-placowce-certyfikatu-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-szkola-przyjazna-srodowisku/

Alicja Szarzyńska
Członek Komisji Konkursowej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, tel. 501602659