warmia warmia youtube facebook

Szkolenie „Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie”

Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne szkolenie „Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie”, które odbędzie się 23 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 204.

W programie:
Moduł I: Zachowania ryzykowne – diagnoza zachowań niebezpiecznych:
- czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia,
- specyfika i mechanizm uzależnienia, efekt błędnego koła,
- portret psychologiczny osoby uzależnionej i jej funkcjonowanie,
- działania w przypadku stwierdzenia ryzyka uzależnienia - sposoby postępowania i - - -metody pracy, • sytuacja dzieci i młodzieży w rodzinie z problemem uzależnienia.
Moduł II: Profilaktyka, formy i strategie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem:
- przepisy prawne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- skuteczne strategie profilaktyczne,
- praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniem (w tym realizacja - rekomendowanych programów profilaktycznych), metoda 12 kroków Billa W
- wzmacnianie indywidualnych czynników chroniących.
Moduł III: Diagnoza dzieci i młodzieży pod kątem uzależnienia – zróżnicowane formy terapii:
- fazy uzależnienia,
- zaburzenia zachowania związane z używaniem alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych,
- formy pomocy i pracy z dziećmi i młodzieżą uzależnioną,
- zasoby instytucjonalne w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- praktyczne zasady komunikowania się z osobami uzależnionymi,
- motywowanie do zmiany.

Zajęcia prowadzi Tomasz Staniszewski, doktor nauk humanistycznych, absolwent politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zainteresowanych udziałem w warsztatach proszę o zarejestrowanie się przez formularz zgłoszeniowy nr szkolenia A-185 w terminie do 19 listopada 2019 r.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Alicja Szarzyńska, tel. kom. 501602659, szarzynska@wmodn.olsztyn.pl

Zapraszam
Alicja Szarzyńska