warmia warmia youtube facebook

Szkolenie: Sposoby osiągania celów kształcenia ogólnego na języku polskim w szkole podstawowej – klasy IV – VIII, na przykładzie celu, dotyczącego wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej – Małe dziedzictwo kulturowe na Warmii

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, szczególnie języka polskiego, historii i plastyki, nauczających od przyszłego roku szkolnego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII na bezpłatne szkolenie: Sposoby osiągania celów kształcenia ogólnego na języku polskim w szkole podstawowej - klasy IV – VIII, na przykładzie celu, dotyczącego wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej - Małe dziedzictwo kulturowe na Warmii, które odbędzie się 25 marca 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 105/106 - godz. 9.30 – 13.00.
Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli, przede wszystkim języka polskiego, historii i plastyki, klas IV - VIII szkoły podstawowej do pracy nad osiąganiem jednego z celów ponadprzedmiotowych, dotyczącego wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej poprzez realizację zadań:
- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji;
- rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego.
W programie m.in.:
1) spotkanie autorskie i prezentacja książki „Mała architektura sakralna na Warmii od 1945 roku” ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek. Kapliczki warmińskie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów i swoisty fenomen krajobrazu tej historycznej krainy. Stały się one symbolem i zarazem manifestacją religijności żyjących tu ludzi, podkreślającej jednocześnie ich odmienność od ewangelickich mieszkańców, zamieszkujących: Natangię, Barcję, Mazury i Prusy Górne (tzw. Oberland).
- dr Stanisław Kuprjaniuk – historyk, fotografik, przewodnik i pilot wycieczek, podróżnik, autor publikacji „Mała architektura sakralna na Warmii od 1945 roku”.
2) warsztaty implementacyjne – Architektura sakralna na Warmii – propozycje rozwiązań.
- Wojciech Tański, nauczyciel konsultant języka polskiego W-MODN w Olsztynie.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację książkowa „Mała architektura sakralna na Warmii od 1945 roku”.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 marca 2017 r. do godz. 15.00 na adres: alicja.m.szarzynska@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają Alicja Szarzyńska, tel. kom 501602659, mail alicja.m.szarzynska@gmail.com   i Wojciech Tański tanski@wmodn.olsztyn.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu
Alicja Szarzyńska i Wojciech Tański

(fot. A. Szarzyńska)