warmia warmia youtube facebook

Warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu „BocianiMy w Lasach”

Zapraszam na bezpłatne warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu „BocianiMy” w Lasach(nr kursu I-171), które odbędą się 12 czerwca 2019 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 105, godz. 15.00-19.00.

Udział w szkoleniu należy potwierdzić, wysyłając zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy do 5 czerwca 2019 r. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany jest przez SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów.

Warsztaty edukacyjne są skierowane do nauczycieli różnych etapów kształcenia. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny wraz z pamiątkową czapeczką, kubkiem oraz plakatem promującym projekt. Pakiet zawiera scenariusze dostosowane do możliwości przedszkolaków, jak również do osób dorosłych.

Głównym celem projektu pt.: „BocianiMy w Lasach” jest opracowanie i wdrażanie dobrych praktyk ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski na wybranych 21 obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w których bocian czarny jest przedmiotem ochrony, obejmujących zarazem 47 nadleśnictw i 17 leśnych kompleksów promocyjnych (LKP). Skuteczna ochrona bociana czarnego wymaga integracji różnych działań obejmujących ochronę drzewostanów i drzew gniazdowych w ramach gospodarki leśnej, ochronę lub odbudowę gniazd, tworzenie stref ochrony wokół gniazd, charakterystykę siedliska lęgowego, ochronę i monitoring lęgów oraz edukację. Konieczna jest także ochrona lub odtworzenie żerowisk, z zachowaniem odpowiedniego poziomu wody i zasobów pokarmu. Zaplanowano objęcie monitoringiem i ochroną łącznie do 100 stanowisk lęgowych. Jednym z ważnych działań projektu „BocianiMy” jest edukacja, prowadzona w celu poszerzenia wiedzy o bocianie czarnym, jego wymaganiach siedliskowych oraz zajmowanych przez niego wilgotnych siedliskach i potrzebie ich ochrony.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Alicja Szarzyńska, tel. kom. 501602659

Zapraszam
Alicja Szarzyńska
W-MODN Olsztyn – OCEE