warmia warmia youtube facebook

warsztaty Ocenianie przedmiotowe z geografii – formułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na warsztaty Ocenianie przedmiotowe z geografii – formułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne (nr kursu I-172), które odbędą się w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, sala 204, 15 czerwca (sobota) 2019 r. w godzinach: 9.00-12.15.
Celem warsztatów jest wsparcie nauczycieli geografii w konstruowaniu przedmiotowego oceniania uczniów - ze szczególnym uwzględnieniem formułowania wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych - w taki sposób, aby uczniowie czuli się zmotywowani do uczenia się oraz aby ocenianie przedmiotowe było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dobrze skonstruowane ocenianie przedmiotowe jest jednym z najważniejszych czynników dydaktycznych mających wpływ na efektywność nauczania i uczenia się uczniów.

Ze względu na wagę poruszanego w trakcie szkolenia problemu poprowadzę je wspólnie z Wojciechem Tańskim.

Na zajęcia proszę przynieść obowiązującą podstawę programową z geografii oraz realizowany program nauczania.

Warsztaty są nieodpłatne.

Udział w szkoleniu należy potwierdzić, wysyłając zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy do 12 czerwca 2019 r.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela Alicja Szarzyńska, 501602659

Zapraszam
Alicja Szarzyńska