warmia warmia youtube facebook

Wielobarwna „tkanina” kulturowa Wzgórz Dylewskich – Europejskie Dni Dziedzictwa 2019

Szanowni Państwo Poloniści i Wielbiciele Wzgórz Dylewskich,
pragnę serdecznie zaprosić na warsztaty terenowe realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: Wielobarwna „tkanina” kulturowa Wzgórz Dylewskich - Europejskie Dni Dziedzictwa 2019. Konkurs: Tworzę haiku inspirowane odwiedzanymi miejscami, które odbędą się 8 września 2019 r. w godzinach 8.00 ( odjazd autokaru sprzed W-M ODN w Olsztynie) – 17.00 (planowany przyjazd autokaru pod W-M ODN w Olsztynie).
W ramach warsztatów odwiedzimy kilka ciekawych miejsc usytuowanych na Wzgórzach Dylewskich, interesujących dla historii i kultury naszego regionu. Chcąc utrwalić, wywołane tymi miejscami, wrażenia uczestników, zaproponujemy w drugiej części spotkania, tym z Państwa- którzy będą mieli na to ochotę – wzięcie udziału w konkursie z nagrodami za napisanie cyklu haiku, składającego się z co najmniej trzech tekstów, dotyczących zwiedzanych miejsc. Teksty uczestników oceniać będzie ze wszech miar profesjonalne, ale subiektywne, jury, a także uczestnicy, nagradzając brawami po głośnym odczytaniu. Zwycięzcom, oprócz interesujących nagród, gwarantuję zamieszczenie ich tekstów w Warmińsko-Mazurskim Kwartalniku Oświatowym – „Kajet”.
Chętnych do udziału w tej przygodzie proszę o zarejestrowanie się poprzez stronę Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia w Olsztynie – forma szkolenia A-88 do 4 września 2019 r. do godziny 15.00.
O zakwalifikowaniu na warsztaty zostaniecie Państwo poinformowani 5 września 2019 r.do godziny 15.00 drogą mailową.
Warsztaty są w całości bezpłatne, dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Ze względu jednak na długość ich trwania należy zabrać ze sobą ulubione wiktuały.
Serdecznie zapraszam
Wojciech Tański