warmia warmia youtube facebook

Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej

W okresie październik - listopad odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli „Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu o internetową aplikację Blogger

10 października zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej W-MODN w Olsztynie i na terenie parku Kusocińskiego.
Druga część warsztatów odbyła się w terenie – w parku Kusocińskiego, gdzie nauczyciele fotografowali okazy przyrody za pomocą smartfona i zamieszczali zdjęcia na blogu poprzez aplikację na telefonie.

Zajęcia listopadowe (5, 16, 17 i 18.11.2020) odbywały się  już on line (na platformie Google Meet i  w ramach sieci współpracy na platformie W-MODN).

Przedsięwzięcie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.