Odwołane konsultacje

Konsultacje „Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”, które miały odbyć się 6 marca 2019 r.  zostają odwołane z przyczyn od nas niezależnych.
Osoby zainteresowane bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Sporządziła
Maria Jasińska-Zamarja
jasinska@wmodn.olsztyn.pl
tel. 89 522 85 16

Skip to content