Odwołanie szkolenia

Szkolenie - „Dziecko młodsze na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym",
organizowane przez Barbarę Kułakowską-Szczepanek, które miało się odbyć
21 listopada 2015 r. W-M ODN w Olsztynie, zostaje odwołane ze względu
na małą liczbę zgłoszeń.

Zajęcia odbędą się w późniejszym terminie, o czym wcześniej powiadomimy.

Sporządziła:
Barbara Kułakowska-Szczepanek
kulakowska@wmodn.olsztyn.pl
tel.: 89 522 85 15

Możesz również polubić…

Skip to content