Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych

Szanowni Państwo,

już stało się tradycją, że na okres wakacji przygotowujemy dla Państwa atrakcyjną ofertę szkoleniową. Mamy nadzieję, że i tym razem sprosta ona Państwa oczekiwaniom i spotka się z dużym zainteresowaniem.

Aby zgłosić się na wybrane szkolenie, należy na adres mailowy kierownika szkolenia przesłać dokładnie wypełnioną tabelę zgłoszeniową.

Zachęcamy do wakacyjnych spotkań z nami.

Kod nazwisko
i imiona
data
urodzenia
miejsce
urodzenia
szkoła
/placówka
powiat stopień awansu adres do
korespondencji
tel.
kontaktowy
e-mail
kontaktowy
 W-1
 W-2

 

Waldemar Marian Żakowski

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych wersja pdf

 Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych – 2017 r.zaplanowanych przez nauczycieli konsultantów W-M ODN w OlsztynieNazwa formyKodRodzaj formyLiczba godzinAdresaciPrzewidywany terminMiejsce realizacjiOsoba odpowiedzialna

Jak nauczać języka polskiego w klasie IV
zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej?

 

Jak nauczać języka polskiego w klasie VII
zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej?

W-1

warsztat

4

nauczyciele języka polskiego
klas IV szkoły podstawowej

 

nauczyciele języka polskiego
klas VII szkoły podstawowej

24.06.2017
godz. 9.00-12.00

 

godz. 12.00-15.00

ZS nr 4 Mrągowo, osiedle
Mazurskie 12

Wojciech Tański


tanski@wmodn.olsztyn.plElżbieta Jermacz


jermacz@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 18

Odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu
czyli quest jako metoda w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia terenowe.

W-2

warsztat

6

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i zainteresowani

26.06.2017
godz. 10.00-14.00

W-M ODN w Olsztynie

Agnieszka Spikert
Alicja Szarzyńska


spikert@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 21

Dokumentacja nauczyciela – zapisy
w dzienniku.

W-3

konsultacje

2

nauczyciele przedszkola
i zainteresowani

27.06.2017              godz.
12.00 – 14.00

W-M ODN w Olsztynie

Iwona Jurczak


jurczak@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 21

Realizacja podstawy programowej z etyki
w szkole podstawowej – konstruowanie programu nauczania.

W-4

warsztat

6

nauczyciele etyki

28.06.2017              godz.
10.00-15.00

W-M ODN w Olsztynie

Bożena Osik


osik@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 10

Rozwijanie twórczego
myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC.

W-5

warsztat

6

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i zainteresowani przedmiotów humanistycznych

28.06.2017
godz. 11.30-16.00

W-M ODN w Olsztynie

Agnieszka Spikert


spikert@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 21

Jak przygotować konkursową koncepcję pracy
szkoły/placówki  kandydata na jej dyrektora? 

W-6 

konsultacje

3

nauczyciele, dyrektorzy
przystępujący do konkursu na dyrektorów szkół/placówek

28.06.2017
godz. 12.00- 14.30

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz


nosowicz@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 19

Jak planować pracę na języku polskim w szkole
podstawowej w klasach IV-VIII, aby efektywnie zrealizować nową podstawę
programową?

W-7

warsztat

5

nauczyciele języka polskiego
klas IV-VIII szkoły podstawowej

28.06.2017 godz.10.30-14.30

W-M ODN w Olsztynie

Wojciech Tański


tanski@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 18

Co z teorii literatury nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej wiedzieć powinien?

W-8

warsztat

4

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

29.06.2017
godz. 11.30-14.30

W-M ODN w Olsztynie

Agnieszka Spikert, Wojciech
Tański


spikert@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 21

Autorski program wychowania fizycznego do
nowej podstawy programowej.

W-9

szkolenie

4

zainteresowani nauczyciele
wychowania fizycznego klas IV – VIII

30.06.2017
godz. 9.00-12.00

W-M ODN w Olsztynie

Józef Rogowski


rogowski@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 15

Wykorzystanie filmu w
nauczaniu języka angielskiego.

W-10

warsztat

2

nauczyciele języka angielskiego

3.07.2017
godz. 11.00-12.30

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska

szymborska@wmodn.olsztyn.pl


89 522
85 16

Opracowanie programu realizacji doradztwa
edukacyjno-zawodowego
w 7 kl. SP oraz BS I st.

W-11

warsztat

6

doradcy zawodowi i nauczyciele realizujący zadania doradcy

3.07.2017
godz. 9.00-14.00

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk


wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 10

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii
metodą portfolio.

W-12

warsztat

5

nauczyciele religii

3.07.2017             godz.
9.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik

osik@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 10

Przeciwdziałanie trudnościom w uczeniu się
matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.

W-13

warsztat

4

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

3.07.2017
godz. 10.00-13.00

W-M ODN w Olsztynie

Agnieszka Spikert


spikert@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21

Jak dokumentować pracę indywidualną
z dzieckiem?

W-14

konsultacje

2

zainteresowani

3.07.2017           godz.
12.00-14.00

W-M ODN w Olsztynie
s. 202

Iwona Jurczak


jurczak@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21

Budujemy sylwetkę absolwenta.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki.

W-15

warsztat

3

szkolni specjaliści zaangażowani
w tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego

3.07.2017, 10.07.2017
godz. 12.30-14.30

W-M ODN
w Olsztynie

Marcin Jaroszewski
Agata Niemierjaroszewski@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Sprawnie, bezpiecznie i zdrowo – organizacja
krajoznawstwa i turystyki w szkole – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W-16 

warsztat

4

zainteresowani

4.07.2017
godz. 9.00 – 12.00

Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie, Magazyn Solny obok Zamku w Olsztynie

Józef Rogowski


rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Monitorowanie realizacji podstawy
programowej.

W-17 

warsztat

4

dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół

4.07.2017
godz. 11.00

W-M ODN Olsztyn

Józef Paszuk


paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 14

Wykorzystanie narzędzi językowych w przekazie
Dobrej Nowiny.

W-18

warsztat

4

nauczyciele religii

4.07.2017              godz.
9.00-12.00

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik


osik@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 10

Konstruujemy narzędzia diagnozy i ewaluacji.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki.

W-19

warsztat

3

szkolni specjaliści zaangażowani
w tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego

4.07.2017
11.07.2017             godz. 8.30-10.30

W-M ODN
w Olsztynie

Agata Niemier            Marcin
Jaroszewski


niemier@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka
obcego.

W-20

konferencja

2

nauczyciele języków obcych

5.07.2017
godz. 11.00 -12.30

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska


szymborska@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 16

Ciekawe techniki plastyczne w edukacji
elementarnej.

W-21

warsztat

3

nauczyciele edukacji
przedszkolnej, i wczesnoszkolnej
oraz zainteresowani

5.07.2017
godz. 10.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak


spikert@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21

Ciekawe techniki plastyczne w edukacji
elementarnej.                      

W-22

warsztat

3

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
oraz zainteresowani

5.07.2017 godz.10.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak


spikert@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21

Bądź uważny – zdrowie
ucznia zaczyna się od zdrowia nauczyciela.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki.

W-23

warsztat

3

nauczyciele, wychowawcy, szkolni
specjaliści zaangażowani w tworzenie programu
wychowawczo-profilaktycznego

05.07.2017, 14.07.2017
godz. 12.30-14.30

W-M ODN
w Olsztynie

Agata Niemier            Marcin
Jaroszewski


niemier@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Ocenianie kształtujące w praktyce
nauczyciela.

W-24 

warsztat

4

zainteresowani nauczyciele

5.07.2017 godz. 10.00-14.30

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz


nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 19

Specyfika podstawy programowej matematyki dla
ośmioletnich szkół podstawowych – kl. IV-VIII.

W-25 

warsztat

4

nauczyciele matematyki

6.07.2017               godz.
11.00

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk


paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 14

Retoryka w ujęciu
szkolnym – rozumienie pojęcia i użyteczność zastosowania.

W-26

warsztat

3

nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych, szczególnie klas VII

12.07.2017 godz.10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Jermacz


jermacz@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 18

Obserwacja lekcji jako narzędzie doskonalące
warsztat pracy nauczyciela.

W-27 

warsztat

4

zainteresowani nauczyciele

12.07.2017
godz. 10.00- 14.30

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz


nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 19

Planowanie realizacji podstawy programowej
matematyki.

W-28

warsztat

4

nauczyciele matematyki

22.08.2017             godz.
11.00

W-M ODN w Olsztynie

Józef Paszuk


paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Sprawnie, bezpiecznie i
zdrowo – organizacja krajoznawstwa i turystyki w szkole.
Muzeum Nowoczesności

W-29

warsztat

4

zainteresowani

22.08.2017
godz.  9.00 – 12.00

W-M ODN w Olsztynie

Józef Rogowski


rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Wakacyjne spotkania z przygodą.

W-30 

warsztat

4

zainteresowani, nauczyciele
wychowania fizycznego, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
szkolnych, wychowawcy

23.08.2017
godz. 12.15-15.00

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Rogowski
Agata Niemier


rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 15

Przygotowanie nauczyciela do oceny pracy.

W-31

warsztat

4

zainteresowani nauczyciele

25.08.2017           godz.
09.00-12.00

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik


osik@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 10

Scottie Go – nauka
programowania dla najmłodszych.

W-32

warsztat

4

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i zainteresowani

28.08.2017
godz. 10.00-13.00
nabór dokonany

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Janusz Brojek
Leszek Kalinowskijbrojek@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 20

Czarodziej Baltie – programowanie dla
najmłodszych.

W-33

warsztat

4

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej i zainteresowani

29.08.2017
godz. 10.00-13.00
nabór dokonany

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Janusz Brojek
Leszek Kalinowskijbrojek@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 20

Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego.

 W-34

seminarium

3

nauczyciele przedszkola

29.08.2017
godz. 15.30- 17.30

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

Iwona Jurczak


jurczak@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21

Projekt edukacyjny jako metoda realizacji
podstawy programowej z historii i wos w szkole podstawowej.

W-35 

warsztat

4

nauczyciele historii i wos

30.08.2017
godz. 11.00-15.30

W-M ODN
w Olsztynie s. 201

Ewa Nosowicz


nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 19

Edukacja wczesnoszkolna- nowa podstawa
programowa.  Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki
działania.

W-36

seminarium

3

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

1.09.2017
godz. 11.00

W-M ODN
w Olsztynie

Agnieszka Spikert


spikert@wmodn.olsztyn.pl

89 522
85 21Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych – 2017 r.zaplanowanych przez nauczycieli konsultantów Filii w OLECKUNazwa formyKodRodzaj formyLiczba godzinAdresaciPrzewidywany terminMiejsce realizacjiOsoba odpowiedzialna

Zmiany w podstawie
programowej w szkole podstawowej a awans zawodowy.

W-1/F

szkolenie

3

zainteresowani nauczyciele

3.07.2017
godz. 12.00-14.15

W-M ODN
w Olsztynie
Filia w Olecku

Jacek Rutkowskifilia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

87 621
78 13

Program realizacji
doradztwa edukacyjno-zawodowego w 7 kl. SP oraz BS I stopnia.

W-2/F

warsztat

5

doradcy zawodowi, pedagodzy,
wychowawcy, nauczyciele wyznaczeni do realizacji doradztwa zawodowego w
szkole

5.07.2017
godz. 11.00-15.00

W-M ODN
w Olsztynie
Filia w Olecku

Jolanta
Grędzińska-Kosiorekfilia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

87 621
78 13

Program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Istota i założenia.

W-3/F

seminarium

5

nauczyciele zespołów
ds. wychowania i profilaktyki

6.07.2017
godz. 11 00-15.00

W-M ODN
w Olsztynie
Filia w Olecku

Małgorzata Burba
Zuzanna Hołubowiczfilia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

87 621
78 13

Warunki i sposób
realizacji nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.

W-4/F

szkolenie

3

nauczyciele wychowania
fizycznego

21.07.2017
godz. 12.00-14.15

W-M ODN
w Olsztynie
Filia w Olecku

Zbigniew Bogdanfilia.olecko@wmodn.olsztyn.pl

87 621
78 13

Możesz również polubić…

Skip to content