Oferta edukacyjna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/2023 proponowana przez nauczycieli konsultantów

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej. Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu nauczycieli, i wynosi 130 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka. Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe, uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu proponujemy. Zachęcamy do skorzystania z niej. Opis pakietów szkoleniowych
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
S Szkolenia skierowane do nauczycieli rozpoczynających pracę, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu
A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
SA-001 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - zadania i obowiązki dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczycieli seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 5 październik N Józef Paszuk
SA-002 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - kontrolowanie przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 5 styczeń N Józef Paszuk
SA-003 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - kontrolowanie efektów działalności szkoły lub placówki; seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 5 luty N Józef Paszuk
SA-004 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - wdn jako narzędzie służące podnoszeniu jakości pracy szkoły seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 5 kwiecień N Józef Paszuk
SA-005 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - problematyka zgłoszona przez uczestników szkoleń w ramach Projektu seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 5 maj N Józef Paszuk
SA-006 Wspieranie nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek w zakresie nadzoru pedagogicznego. konsultacje nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową
SB-001 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami? warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
SB-002 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Komunikacja niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. warsztaty nauczyciele z krótkim stażem pracy 4 październik N Agnieszka Spikert
SB-003 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak stworzyć przestrzeń edukacyjną sprzyjającą rozwojowi dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy 3 I semestr N Agnieszka Spikert
SB-004 Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego rozpoczynającego pracę szkolenie nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających pracę 10 wrzesień listopad styczeń marzec maj N Ewa Kiryła
SB-005 Rutyny krytycznego myślenia na lekcjach języka polskiego. warsztaty nauczyciele języka polskiego rozpoczynający pracę zawodową 6 październik 50 Wojciech Tański
SB-006 Projekt Początkujący Matematyk – rozpoczęcie edycji 2022/2023; wykorzystanie diagnozy na wejściu do planowania pracy dydaktycznej seminarium nauczyciele matematyki z małym stażem 5 wrzesień N Józef Paszuk
SB-007 Projekt Początkujący Matematyk - dobór, modyfikacja, tworzenie programu nauczania matematyki seminarium nauczyciele matematyki z małym stażem 5 listopad N Józef Paszuk
SB-008 Projekt Początkujący Matematyk w praktyce - język matematyki jako język nie (całkiem) obcy seminarium nauczyciele matematyki z małym stażem 5 styczeń N Józef Paszuk
SB-009 Projekt Początkujący Matematyk - argumentowanie jako umiejętność rozwiązywania problemów seminarium nauczyciele matematyki 5 marzec N Józef Paszuk
SB-010 Projekt Początkujący Matematyk - strategie rozwiązywania zadań seminarium nauczyciele matematyki o małym stażu 5 maj N Józef Paszuk
SB-011 Zadania nauczyciela w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych i indywidualizacji pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach. szkolenie nauczyciele początkujący szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami SPE 3 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
SB-012 Wykorzystanie najnowszej wiedzy z zakresu uczenia się w praktyce nauczyciela warsztaty nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
SB-013 Pomiędzy empatią a asertywnością. Rozwój zawodowy nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową w kontaktach z uczniami i rodzicami. warsztaty nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 6 po dokonaniu naboru 90 Ewa Nosowicz
SB-014 Edukacja prawna nauczyciela początkującego. warsztaty nauczyciele początkujący 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
   C. Szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu
SC-001 Rola i zadania opiekuna stażu. online opiekunowie stażu 80 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
A Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe
AE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
AE-001 Inspiracje plastyczne na cztery pory roku warsztaty nauczyciele przedszkola, chętni nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 50 Iwona Jurczak
AE-002 Makramy-cuda ze sznurka warsztaty nauczyciele przedszkola, chętni nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 50 Iwona Jurczak
AE-003 Zabawy na dywanie offline - kodowanie w przedszkolu warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-004 Adaptacja w przedszkolu seminarium nauczyciele przedszkola 4 II semestr N Iwona Jurczak
AE-005 Metoda Projektu w pracy nauczyciela przedszkola warsztaty nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-006 Kreatywne sposoby na wprowadzenie dziecka w świat literatury warsztaty nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-007 Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nimi pracować. seminarium nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-008 Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie do nauki czytania seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-009 Współpraca z rodzicami seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-010 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunków pracy nauczyciela przedszkola seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-011 Metoda 6 klocków w przedszkolu warsztaty nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-012 Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować, aby wspomagała rozwój dziecka seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-013 Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - czy zawsze te same, czy tylko aktywne? seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-014 Aktywne i atrakcyjne wprowadzenie dzieci w świat pojęć matematycznych. warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru 50 Iwona Jurczak
AE-015 Odimienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak warsztaty nauczyciele przedszkola 10 maj 250 Iwona Jurczak
AE-016 Zabawy muzyczne w przedszkolu- bum bum rurki, dzwonki chromatyczne inne instrumenty muzyczne, które każdy nauczyciel przedszkola może wykorzystać do pracy z dziećmi. warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-017 Czarodziejka zdrowia i ruchu warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
AE-018 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-019 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej. Kurs online warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 12 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-020 Uczeń w roli badacza- jak żmudnym ćwiczeniom rachunkowym nadać charakter zadań problemowych. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-021 Visual literatura… Czy dziura w książce ma znaczenie? -Czyli Jak zainteresować dziecko książką warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani 3 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-022 Przystanek 1.Twórcze Myślenie-Co definiuje twórcze myślenie? warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-023 Przystanek 2. Twórcze myślenie- Rozwijanie myślenia dywergencyjnego i myślenia pytajnego. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-024 Przystanek 3. Twórcze Myślenie- Narzędzia twórczego myślenia według Edwardo De Bono warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 luty N Agnieszka Spikert
AE-025 Przystanek 4. Twórcze Myślenie- Ćwiczenia i zabawy rozwijające elementarne zdolności twórcze . warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 marzec N Agnieszka Spikert
AE-026 Przystanek 5. Twórcze Myślenie- Myślenie metaforyczne. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 kwiecień N Agnieszka Spikert
AE-027 Zróbmy sobie własny teatrzyk kamishibai warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-028 Z której strony?- Kształtowanie orientacji w przestrzeni w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-029 Odkrywanie liter w Systemie Edukacji przez Ruch (metody Doroty Dziamskiej). Metoda graficzne rękodzieło jako sposób na rozwijanie sprawności grafomotorycznej. warsztaty pedagodzy, studenci, nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej 10 październik 145 Agnieszka Spikert
AE-030 Nauka pisania w Systemie Edukacji przez Ruch według metody Doroty Dziamskiej - graficzne rękodzieło. warsztaty warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola 10 październik 145 Agnieszka Spikert
AE-031 Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego i zainteresowani 4 październik 75 Agnieszka Spikert
AE-032 Matematyka może być zabawą- klocki sześcienne w edukacji matematycznej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-033 Zaspokajanie rozwojowej potrzeby ruchu dzieci poprzez zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-034 Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 4 październik 25 Agnieszka Spikert
AE-035 Matematyczne eksperymenty z kartką papieru w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-036 Kartki na Boże Narodzenia warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 3 grudzień 25 Agnieszka Spikert
AE-037 Pastorałki na czas Bożego Narodzenia warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkolnych 4 grudzień N Agnieszka Spikert
AE-038 Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 4 grudzień N Agnieszka Spikert
AE-039 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 luty N Agnieszka Spikert
AE-040 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej- kurs online platforma Moodle. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 8 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-041 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 luty N Agnieszka Spikert
AE-042 Opisująca informacja zwrotna w edukacji wczesnoszkolnej- od szkolnych zasad oceniania po praktykę. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 marzec N Agnieszka Spikert
AE-043 Wielkanocny decoupage. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 marzec 50 Agnieszka Spikert
AE-044 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 marzec N Agnieszka Spikert
AE-045 Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkol 3 kwiecień N Agnieszka Spikert
AE-046 Obliczenia zegarowe i kalendarzowe w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 kwiecień N Agnieszka Spikert
AE-047 Questing jako sposób na twórcze wycieczki i na kształtowanie umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 maj N Agnieszka Spikert
AE-048 Kształtowanie umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o zajęcia kulinarne. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i zainteresowani 4 maj 30 Agnieszka Spikert
AE-049 Garść pomysłów na zdalne i stacjonarne lekcje wychowania fizycznego i przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 3 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-050 Coś z niczego- zdobienie przedmiotów techniką decoupage warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych 4 po dokonaniu naboru 50 Agnieszka Spikert
AE-051 Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, zainteresowani 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-052 Gotowość szkolna a adaptacja dziecka do warunków uczenia się na sposób szkolny- debata seminarium nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 maj po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-053 Co jest najważniejsze w świecie? – O wartościach w edukacji wczesnoszkolnej seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-054 Rodzina jest jak ogród. O roli rodziny w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o literaturę dla dzieci seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-055 List odręczny czy elektroniczny? Dziecko i nauczyciel w kulturze Internetu seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-056 Baltie - rozwijanie kreatywnego i komputacyjnego myślenia warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AE-057 Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 5 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
AE-058 Jak uczyć programowania w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
AE-059 Programowanie blokowe - rozwój logicznego myślenia warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
AE-060 Przepis na świąteczny eliksir – eksperymenty chemiczne i zabawy sensoryczne warsztaty nauczyciele przedszkola, chętni nauczyciele 4 7 grudnia 20 Iwona Jurczak
AE-061 Mikołaj Kopernik znany i nieznany – teatr Kamishibai W nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 4 29 marca N Iwona Jurczak
AH Edukacja humanistyczna
AH-001 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych: innowacje, metody, formy pracy skutkujące sukcesem na egzaminie ósmoklasisty szkolenie nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych 80 po dokonaniu naboru 45 Ewa Kiryła
AH-002 O trudnym doświadczaniu świata: analiza tekstów i kontekstów w oparciu o nową formułę egzaminu maturalnego z języka polskiego warsztaty nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych 10 październik grudzień styczeń marzec maj N Ewa Kiryła
AH-003 Uczeń utalentowany, zdolny czy uzdolniony? Jak pracować na lekcji języka polskiego i odnosić sukcesy dydaktyczno-wychowawcze? szkolenie nauczyciele szkół podstawowych 4 październik listopad N Ewa Kiryła
AH-004 Wybory, motywy postępowań bohaterów lektur obowiązkowych: wykorzystanie w analizie bajek filozoficznych warsztaty nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 4 grudzień luty N Ewa Kiryła
AH-005 Przyswajanie treści i problematyki lektur obowiązkowych z wykorzystaniem gier dydaktycznych warsztaty zainteresowani nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 6 marzec 20 Ewa Kiryła
AH-006 Omawiam lektury obowiązkowe tak, aby uczniowie je zinterioryzowali. warsztaty nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej 30 wrzesień listopad styczeń marzec maj 60 Wojciech Tański
AH-007 Sprawdzanie nie równa się ocenianie. O dwóch istotnych etapach procesu kształcenia na języku polskim. warsztaty nauczyciele języka polskiego 8 po dokonaniu naboru 20 Wojciech Tański
AH-008 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej. Matura 2023. warsztaty nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 50 październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień 100 Wojciech Tański
AH-009 Strategie przygotowania uczniów do nowej matury z języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych 4 po dokonaniu naboru 85 Elżbieta Szymborska
AH-010 Angielski w przedszkolu - przykłady dobrych praktyk warsztaty nauczyciele uczący języka angielskiego w przedszkolu 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-011 Gry i zabawy na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III warsztaty nauczyciele języka angielskiego z edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-012 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w nauczaniu języka angielskiego na różnych poziomach edukacyjnych warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-013 Angielski w ogrodzie dydaktycznym warsztaty nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru II semestr N Elżbieta Szymborska
AH-014 Angielski w parku warsztaty nauczyciele języka angielskiego z klas IV-VIII szkoły podstawowej 6 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-015 Kodowanie i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - język angielski i inne obszary tematyczne warsztaty nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-016 Gry i zabawy sensoryczne w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodszych warsztaty nauczyciele języka angielskiego z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru 60 Elżbieta Szymborska
AH-017 Praca logopedyczna z małym dzieckiem - przygotowanie aparatu mowy do nauki języków obcych warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru 80 Elżbieta Szymborska
AH-018 Sieć Twórczych Anglistów warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 24 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-019 Sieć Kreatywnych anglistów Online inne szkolenie nauczyciele języka angielskiego 26 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-020 Czytanie i środki językowe na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 4 po dokonaniu naboru 85 Elżbieta Szymborska
AH-021 Twórcze i innowacyjne wykorzystanie zeszytu ukrainoznawczego. Podróż po Ukrainie, cz. 3 w realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy. konferencja zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy, geografii Ukrainy 4 listopad N Lubomira Tchórz
AH-022 300. rocznica urodzin Hryhorija Skoworody. Ponadczasowy charakter twórczości ukraińskiego filozofa i poety. konferencja zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy 4 grudzień N Lubomira Tchórz
AH-023 Współczesna ukraińska poezja i proza w kształtowaniu świadomości oraz postaw życiowych dzieci i młodzieży konferencja zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy 4 luty N Lubomira Tchórz
AH-024 Ukraińskie dziedzictwo kulturowe i jego rola w wielokulturowości regionów Polski na przestrzeni 75 lat. (cz. 3) konferencja zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-025 Wykorzystanie pracy w chmurze oraz tworzenie testów online podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy warsztaty zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy 4 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-026 Specyfika współczesnej lekcji języka ukraińskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele języka ukraińskiego 4 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-027 Ekologiczna godzina podczas lekcji języka ukraińskiego. warsztaty zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 3 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-028 Wycieczka edukacyjna jako forma realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego. warsztaty zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy oraz geografii Ukrainy 6 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-029 Tropem wielokulturowości w regionie Warmii i Mazur. warsztaty zainteresowani nauczyciele, w tym nauczyciele języków mniejszości narodowych 5 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-030 Aktywizowanie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych uczący w klasach IV-VIII 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska Ewa Moczulska
AH-031 Edukacja w polskiej i fińskiej szkole podstawowej konferencja nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 3 24 października N Elżbieta Szymborska
AH-032 Edukacja, Relacja Komunikacja konferencja Nauczyciele języka angielskiego oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów  7 1 kwietnia N Elżbieta Szymborska
AI Edukacja informatyczna i informatyka
AI-001 Scratch - programowanie blokowe. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-002 Scratch - zawansowane projekty. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-003 Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-004 Wprowadzenie do programowania w języku Python. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-005 Programowanie w języku Python dla średniozaawansowanych. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-006 Jak realizować algorytmy z podstawy programowej do szkoły podstawowej? warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-007 Wprowadzenie do programowania w języku C++. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-008 Praca z darmowym programem Gimp. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-009 Obróbka zdjęć cyfrowych. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-010 Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi? warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-011 Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-012 Jak wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel? warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-013 Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-014 Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-015 Urządzenia transportu osobistego w wymaganiach na egzamin karty rowerowej warsztaty nauczyciele szkół podstawowych prowadzący zajęcia przygotowująca do egzaminu na kartę rowerową 4 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AI-016 Wykorzystanie narzędzi Office 365 w pracy nauczyciela warsztaty nauczyciele różnych typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AI-017 Wprowadzenie do nauczania programowania w szkole podstawowej warsztaty nauczyciele informatyki szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AM Edukacja matematyczno-przyrodnicza
AM-001 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - matematyka w szkole ukraińskiej wobec polskiej podstawy programowej seminarium nauczyciele matematyki 5 wrzesień N Józef Paszuk
AM-002 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - metoda IBSE w nauczaniu matematyki seminarium nauczyciele matematyki 5 listopad N Józef Paszuk
AM-003 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - ocenianie wspierające kreatywność i samodzielność w uczeniu się matematyki seminarium nauczyciele matematyki 5 styczeń N Józef Paszuk
AM-004 Strategie rozwiązywania zadań konsultacje nauczyciele matematyki 5 marzec N Józef Paszuk
AM-005 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - rozwiązywanie zadań łączących wiedzę z różnych dziedzin seminarium nauczyciele matematyki 5 marzec N Józef Paszuk
AM-006 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - egzaminy z matematyki od roku 2024 oraz tematyka zgłoszona przez uczestników seminarium nauczyciele matematyki 5 maj N Józef Paszuk
AM-007 Warsztaty stacjonarne: Tablica Kopernika, początek wiosny i reforma kalendarza warsztaty nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej 4 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-008 Webinarium: Na szlaku smaku szkolenie nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-009 Spotkania online z przyrodą: Czyste powietrze szkolenie nauczyciele przedszkoli i szkoły podstawowej 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-010 Nocne pokazy nieba w Obserwatorium Astronomicznym - wędrówka po rozgwieżdżonym niebie warsztaty zainteresowani nauczyciele 2 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-011 Spotkania online z przyrodą: Rośliny biblijne w kulturze szkolenie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, religii i zainteresowani 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-012 Spotkania online z przyrodą: Chwasty niejedno mają imię. Rośliny użytkowe – jak przetrwać szkolenie zainteresowani nauczyciele 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-013 Warsztaty terenowe: Rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji warsztaty nauczyciele geografii, przyrody i zainteresowani 10 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-014 Wycieczka edukacyjna po biskupiej Warmii (Lidzbark Warmiński, Krosno, Chwalęcin) warsztaty nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych, religii oraz zainteresowani 10 wrzesień N Alicja Szarzyńska
AM-015 Warsztaty terenowe: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Zaporowo warsztaty zainteresowani nauczyciele 10 maj N Alicja Szarzyńska
AM-016 Warsztaty stacjonarne: Lalka motanka - opowiadanie historii o własnej kulturze warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-017 Warsztaty terenowe: Miejsca pamięci poświęcone I wojnie światowej a przyroda i turystyka w powiecie szczycieńskim warsztaty zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych 10 wrzesień N Alicja Szarzyńska
AM-018 Warsztaty stacjonarne: Uniwersalne gry edukacyjne na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych. warsztaty nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i zainteresowani 4 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska Katarzyna Pietrzyk
AM-019 Webinarium: Aplikacje służące do zbierania, przechowywania i archiwizowania materiałów edukacyjnych Padlet, Wakelet) szkolenie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i zainteresowani 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-020 Webinarium: Wizualizacja treści edukacyjnych wspomagająca proces dydaktyczny na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych – przegląd przydatnych aplikacji. szkolenie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i zainteresowani 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-021 Jak otrzymać Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku? konsultacje zainteresowani nauczyciele 2 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-022 Lasoterapia szansą na zdrowe życie szkolenie zainteresowani nauczyciele 2 wrzesień N Alicja Szarzyńska
AM-023 Wycieczka edukacyjna - Na szlaku z Kopernikiem: Olsztyn – Olsztynek – Lubawa – Nowe Miasto Lubawskie – Kurzętnik - Truszczyny warsztaty nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i zainteresowani 10 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-024 Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej warsztaty zainteresowani nauczyciele 10 październik N Alicja Szarzyńska
AM-025 Egzamin maturalny z fizyki w formule 2023 i 2024 warsztaty nauczyciele fizyki szkół ponadpodstawowych 4 październik N Leszek Kalinowski
AM-026 Warsztaty terenowe - Europejskie Dni Dziedzictwa 2022: Połączeni dziedzictwem Zwierzewo-Lubajny - skrajobrazowanie czyli powrót do dobra wspólnego. Spacer poznawczy i warsztaty planistyczne. warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 17 września godz. 10.00 N Alicja Szarzyńska
AM-027 Pokaz filmu „Serce dębu” film zainteresowani nauczyciele 2 27 września N Alicja Szarzyńska
AM-028 LEŚNA BANDA – edukacja i rozwój w przyrodzie online zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola 2 październik N Alicja Szarzyńska
AM-029 Programy edukacyjne WWF Polska online zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 2 14 listopada N Alicja Szarzyńska edukatorzy WWF Polska
AM-030 Bezpłatny pokaz filmu  „Pimi z Krainy Tygrysów”. Olsztyńskie Multikino (Galeria Warmińska) nauczyciele przedmiotów  przyrodniczych i humanistycznych oraz zainteresowani ze szkół podstawowych 2 16 stycznia N Alicja Szarzyńska Katarzyna Pietrzyk
AM-031 Webinarium: Canva dla oświaty. Obsługa programu i tworzenie treści edukacyjnych na przedmiotach przyrodniczych i humanistycznych. online nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz zainteresowani ze szkół podstawowych 3 25 lutego N Alicja Szarzyńska, Katarzyna Pietrzyk
AM-032 Warsztaty z Pająkami w oparciu o wystawę edukacyjną Olsztyńskie Planetarium zainteresowani nauczyciele 2 31 stycznia 1 lutego N Alicja Szarzyńska
AM-033 Webinarium: Gdyby Kopernik miał takie narzędzia – programy i aplikacje w poznawaniu Kosmosu… Platforma Google Meet zainteresowani nauczyciele 3 18 lutego N Alicja Szarzyńska Magdalena Pilska-Piotrowska (Olsztyńskie Planetarium)
AM-034 Webinarium: Jak uczyć o ekologii z EkoEksperymentatium.pl online nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych 3 13 lutego N Alicja Szarzyńska Rafał Kupiński
AM-035 Stacjonarne warsztaty metodyczne „Ocenianie kształtujące dla początkujących!” warsztaty nauczyciele przedmiotów  przyrodniczych oraz zainteresowani ze szkół podstawowych 3 10 marca N Alicja Szarzyńska Jakub Sypniewski
AM-036 Webinarium: Edukacja regionalna o Warmii i Mazurach w filmowym wydaniu. online nauczyciele przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i zainteresowani 3 20 marca N Alicja Szarzyńska Katarzyna Pietrzyk Andrzej Wojnach
AM-037 Jak zainteresować uczniów osobą Mikołaja Kopernika? Wernisaż wystawy na Zamku Kapituły Warmińskiej Muzeum Warmii i Mazur nauczyciele przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i zainteresowani 2 21 marca N Alicja Szarzyńska Katarzyna Pietrzyk
AM-038 W poszukiwaniu czystego powietrza –warsztaty terenowe na Pojezierzu Iławskim i w Ogrodzie Dendrologicznym Miłosna w Kwidzynie. Pojezierze Iławskie, Nadleśnictwo Kwidzyn zainteresowani nauczyciele 10 6 maja N Alicja Szarzyńska Anna Serwińska Ewa Romanow
AM-039 Wycieczka edukacyjna: Na szlaku smaku z Kopernikiem – warzenie piwa Browar Kormoran w Olsztynie zainteresowani nauczyciele 3 13 maja N Alicja Szarzyńska Anna Serwińska
AR Religia i etyka
AR-001 Klub Pomysłowego Katechety 2022. inne szkolenie nauczyciele religii 35 wrzesień, listopad, luty, maj N Bożena Osik
AR-002 Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną. online nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-003 Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym. online nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-004  Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym. online nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-005 Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym szkolenie nauczyciele religii II etapu edukacyjnego 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-006 Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym szkolenie nauczyciele religii III etapu edukacyjnego 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-007 Notatki wizualne na lekcjach religii warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-008 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Canva warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-009 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Blooket warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-010 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Nearpod warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-011 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Wizerme warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-012 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - PosterMyWall warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-013 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Emaze warsztaty nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-014 Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-015 Gry na lekcjach religii warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-016 Ocena pracy nauczyciela religii warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-017 Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym warsztaty nauczyciele religii II etapu edukacyjnego 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik ks. dr Piotr Wiśniewski
AR-018 Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 6 po dokonaniu naboru N Bożena Osik ks. dr Piotr Wiśniewski
AR-019 Inspiracje metodyczne nauczyciela etyki warsztaty nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-020 Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki warsztaty nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-021 Edukacja prawna nauczyciela religii W nauczyciele religii 4 28 lutego N Bożena Osik
AW Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza, Edukacja dla Bezpieczeństwa (edukacja obronna)
AW-001 Warsztaty umiejętności cyrkowych. warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-002 Taniec na lekcji wychowania fizycznego. warsztaty zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-003 Złota kolekcja nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 20 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-004 Sypnij jak z rękawa – gry i zabawy na wyprawy. warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-005 Odkryj dziś jaki klimat panuje na twojej lekcji wychowania fizycznego. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów. warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych 8 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-006 Aktywne popołudnie – program zajęć ruchowych dedykowany dzieciom we współpracy z rodzicami. warsztaty zainteresowani nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego klas I-III szkoły podstawowej 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-007 Hokus, pokus, czary, mary – mam dwie nogi, nie do pary. Rzecz o zdrowiu i aktywności ruchowej w przedszkolu. warsztaty nauczyciele przedszkoli 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-008 Czary, mary, hokus, pokus – ściskam kogo mam przy boku. Rzecz o zdrowiu i aktywności ruchowej w klasach I-III szkoły podstawowej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego klas I-III szkoły podstawowej 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-009 Gimnastyka w przedszkolu dla zaawansowanych. warsztaty zainteresowani nauczyciele przedszkoli 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-010 Plecak pełen przygód na zajęciach wychowania fizycznego. warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-011 Nasz mózg lubi ruch. Jakie wychowanie fizyczne lubią uczniowie? warsztaty nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-012 W jaki sposób planować zajęcia wychowania fizycznego aby zrealizować treści podstawy programowej. warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych 3 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-013 Kompetentni nauczyciele, kompetentni uczniowie – jakie zyski możemy czerpać z oceniania w szkole? warsztaty zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-014 A może zróbmy sobie cyfrowy detox? szkolenie zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
AW-015 Interdyscyplinarność w realizacji podstawy programowej z języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie oraz godzin z wychowawcą warsztaty nauczyciele języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, pedagodzy, psychol 8 listopad marzec N Ewa Kiryła
AW-016 Porozumienie bez Przemocy - właściwa komunikacja kluczem do nawiązywania dobrych relacji i podnoszenia jakości kształcenia warsztaty nauczyciele wszystkich przedmiotów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pe 8 grudzień styczeń 25 Ewa Kiryła
AW-017 Wartość bajki w wychowywaniu przyszłych pokoleń warsztaty nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy, pedagogowie, psychologowie 4 listopad marzec N Ewa Kiryła
AW-018 Realizacja nowej podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa szkolenie nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy szkół 5 wrzesień - listopad N Ewa Wierczuk
AW-019 Tworzenie planu przetrwania w obliczu mikro i makro zagrożeń szkolenie nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele 8 po dokonaniu naboru 150 Ewa Wierczuk
AW-020 Metodyka realizacji zajęć z zakresu sztuki przetrwania z dziećmi i młodzieżą szkolenie nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele 8 po dokonaniu naboru 150 Ewa Wierczuk
AW-21 Terenoznawstwo szkolenie nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele 8 po dokonaniu naboru 150 Ewa Wierczuk
AW-22 Reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi szkolenie nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele 8 po dokonaniu naboru 150 Ewa Wierczuk
AW-23 Baseball 5 konferencja zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego 8 25 listopada N Józef Rogowski
AW-24 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo: działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych: projekt MEiN lata 2023-2025. online zainteresowani nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie ze szkół ponadpodstawowych 3 29 listopada N Ewa Kiryła
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
B Zarządzanie szkołami, placówkami, zespołami
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
B-001 Klub Aktywnego Dyrektora seminarium dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek 60 wrzesień-czerwiec N Ewa Nosowicz
B-002 Przygotowanie do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola - analiza przepisów prawa oświatowego konsultacje dyrektorzy szkół i placówek 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-003 Opracowanie konkursowej koncepcji pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola szkolenie nauczyciele/dyrektorzy przygotowujący się do konkursu na kandydata na dyrektora 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-004 Zespół samokształceniowy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta/gminy/powiatu. seminarium zespoły dyrektorów i wicedyrektorów z gminy/powiatu 20 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-005 Indywidualne wspieranie dyrektora szkoły/przedszkola w doskonaleniu sprawowanego nadzoru pedagogicznego. konsultacje dyrektorzy i wicedyrektorzy 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-006 Nadzór pedagogiczny - diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola, planowanie rozwoju i pracy szkoły/przedszkola konsultacje dyrektorzy i wicedyrektorzy 10 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-007 Nadzór pedagogiczny - ocena efektywności pracy szkoły/przedszkola konsultacje dyrektorzy i wicedyrektorzy 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
B-008 Nadzór dyrektora szkoły nad organizacją edukacji włączającej - 3-dniowe szkolenie wyjazdowe szkolenie dyrektorzy i wicedyrektorzy 20 wrzesień 600 Ewa Nosowicz
B-009 Innowacyjne rozwiązania w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad efektywnością nauczania i wychowania - wizyta studyjna inne szkolenie dyrektorzy i wicedyrektorzy 20 listopad maj 600 Ewa Nosowicz
B-010 Statut szkoły zgodnym z prawem oświatowym szkolenie zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele (min.20 osób) 4 po dokonaniu naboru 100 Ewa Nosowicz
B-011 Kontrola przebiegu procesu kształcenia w szkole/placówce szkolenie dyrektorzy szkół/placówek 5 grudzień N Józef Paszuk
B-012 Opis (nauczycielskiego) stanowiska pracy szkolenie dyrektorzy szkół/placówek 5 luty N Józef Paszuk
B-013 Kontrola przebiegu procesu wychowawczego w szkole/placówce ? szkolenie dyrektorzy szkół/placówek 5 grudzień N Józef Paszuk
B-014 Diagnoza pracy szkoły/placówki konsultacje dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele 5 kwiecień N Józef Paszuk
B-015 Planowanie i realizacja programu doskonalącego (lub naprawczego) proces dydaktyczny i wychowawczy w szkole szkolenie dyrektorzy szkół 5 kwiecień N Józef Paszuk
B-016 Zadania dyrektora w zakresie organizacji edukacji włączającej. szkolenie dyrektorzy, wicedyrektorzy 3 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
C Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
C-001 Od rozpoznania do działania seminarium nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 20 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-002 Zabawy stymulujące zmysły warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-003 Neurodydaktyka-tajemnice mózgu seminarium nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-004 Fazy rozwoju dziecka - szanse i zagrożenia dla procesu edukacyjnego seminarium nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-005 Trudne rozmowy o emocjach warsztaty nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-006 Temperamenty - jak je rozpoznać, jak z nimi pracować seminarium nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-007 Kara czy nagroda, a może konsekwencja? Jak tworzyć zasady i ich przestrzegać seminarium nauczyciele przedszkola, zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
C-008 Wpływ inteligencji emocjonalnej ucznia edukacji wczesnoszkolnej na jego sukces edukacyjny seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic szkol 3 listopad N Agnieszka Spikert
C-009 Indywidualizacja w pracy z uczniem w edukacji wczesnoszkolnej- praktyczne przykłady seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 listopad N Agnieszka Spikert
C-010 Trudności w uczeniu się matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Diagnoza i wspomaganie. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 4 styczeń N Agnieszka Spikert
C-011 Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 styczeń N Agnieszka Spikert
C-012 Pomagamy się uczyć– mnemotechniki i ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani 4 luty N Agnieszka Spikert
C-013 Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci- elementy kinezjologii edukacyjnej GoNoodle. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i świetlic szkolnych 4 luty N Agnieszka Spikert
C-014 O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani 4 marzec N Agnieszka Spikert
C-015 Cyferkowo - z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki, czyli jak pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zainteresowani 8 po dokonaniu naboru 100 Agnieszka Spikert
C-016 Edukacja włączająca w edukacji wczesnoszkolnej szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
C-017 Poczuj się dobrze i bezpiecznie ... Zasady uniwersalnego projektowania (UDL) w praktyce szkolnej. warsztaty nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi 3 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-018 Edukacja włączająca w praktyce. szkolenie nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów- zespoły nauczycieli, rady pedagog 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-019 Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. inne szkolenie nauczyciele - pedagodzy specjalni zatrudnieni w szkołach ogólnodostępnych 30 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-030 Cyfrowe (nie)bezpieczeństwo – zagrożenia w sieci. szkolenie nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w szkołach 4 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
C-034 Jak palce jednej ręki – ja ty i inni w zespole klasowym. warsztaty zainteresowani 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
C-035 Sukcesy dziecka dyslektycznego na lekcjach języka polskiego - dobór metod i form pracy warsztaty nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 8 październik listopad 25 Ewa Kiryła
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
D Problematyka ogólna
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
D-001 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 listopad 90 Ewa Nosowicz
D-002 Współpraca szkoły z rodzicami - wyzwanie dla nauczycieli, wyzwanie dla rodziców. szkolenie zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru 20 Ewa Nosowicz
D-003 Ocenianie zgodne z przepisami prawa oświatowego. W jakim stopniu stopnie szkolne pomagają w uczeniu się. szkolenie zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru 20 Ewa Nosowicz
D-004 Wypalenie szkolne u dzieci i młodzieży szkolenie zainteresowani nauczyciele 6 listopad 90 Ewa Nosowicz
D-005 Wypalenie zawodowe u nauczycieli, techniki radzenia sobie ze stresem. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 październik 90 Ewa Nosowicz
D-006 Edukacja włączająca- organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego przez nauczycieli. Nowe wyzwania. szkolenie zainteresowani nauczyciele 4 październik 20 Ewa Nosowicz
D-007 Ocenianie bez stopni - spotkanie z Anną Szulc (nauczycielka matematyki) - przykład dobrej praktyki szkolenie zainteresowani nauczyciele (min.20 osób) 4 I semestr 100 Ewa Nosowicz
D-008 Zapisy w preambule kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej przekuwamy na konkretne działania: propozycja rozwiązań metodyczno-dydaktycznych na różnych przedmiotach szkolenie nauczyciele ze szkół podstawowych różnych przedmiotów 8 październik luty N Ewa Kiryła
D-009 Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela szkolenie zainteresowani nauczyciele 4 wrzesień październik N Bożena Osik
D-010 Pełnienie funkcji mentora warsztaty zainteresowani nauczyciele mianowani i dyplomowani 6 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
D-011 Strategia działań edukacyjno-wychowawczych oraz integracyjnych w systemie szkolnictwa mniejszości ukraińskiej w Polsce. zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy, nauczyciele i wychowawcy szkół z ukraińskim językiem nauczania 16 październik N Lubomira Tchórz
D-012 Dzieci cudzoziemskie z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Przykłady dobrych praktyk. konferencja zainteresowani nauczyciele 3 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
D-013 Wykorzystywanie błędów uczniowskich (i nauczycielskich) do doskonalenia procesu nauczania-uczenia się szkolenie nauczyciele 5 październik N Józef Paszuk
D-014 Obowiązki i zadania nauczyciela szkolenie nauczyciele 5 marzec N Józef Paszuk
D-015 Ocenianie zachowania uczniów – prawo a praktyka szkolenie dyrektorzy szkół, nauczyciele 5 marzec N Józef Paszuk
D-016 Ocenianie wewnątrzszkolne – warunki i relacje szkolenie dyrektorzy szkół, nauczyciele 5 kwiecień N Józef Paszuk
D-017 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy nauczycieli i szkoły szkolenie dyrektorzy szkół, nauczyciele 5 czerwiec N Józef Paszuk
D-018 Właściwa organizacja i realizacja zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie – wspomaganie wychowawczej roli rodziny. szkolenie zainteresowani nauczyciele wychowania do życia w rodzinie 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
D-019 Roztańczymy całą klasę – roztańczymy całą szkołę. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
D-020 Nauka zdrowego odżywiania przez zabawę część II. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Józef Rogowski
D-021 Nauka – kwalifikacje - praca. szkolenie zainteresowani nauczyciele 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-022 Zintegrowany System Kwalifikacji - idea uczenia się przez całe życie. szkolenie zainteresowani nauczyciele 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-023 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia. szkolenie zainteresowani nauczyciele 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-024 Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online. szkolenie zainteresowani nauczyciele 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-025 Sieć współpracy doradców zawodowych szkolenie doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele 20 I semestr II semestr N Ewa Wierczuk
D-026 Zintegrowana Strategia Umiejętności. Rozwijanie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych. szkolenie zainteresowani nauczyciele 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-027 Na Orbicie Kopernika. O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji. warsztaty zainteresowani nauczyciele z powiatu ełckiego i z powiatów sąsiadujących z nim 4 20 października N Józef Rogowski Jacek Rutkowski
D-028 Renesans i barok na Warmii i Mazurach. Cyfrowe narzędzia w edukacji. konferencja zainteresowani 6 21 października N Józef Rogowski Leszek Kalinowski
D-029 Na Orbicie Kopernika. O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji. warsztaty zainteresowani nauczyciele z powiatu ostródzkiego i z powiatów sąsiadujących z nim 4 26 października N Józef Rogowski
D-030 Zrównoważony rozwój szkolenie zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych 5 styczeń N Ewa Wierczuk
D-031 Edukacja poprzez szachy w szkole szkolenie zainteresowani nauczyciele 12 10-17 grudnia 90 Józef Rogowski
D-032 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu olsztyńskiego 4 13 lutego N Ewa Wierczuk
D-033 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu giżyckiego 4 14 lutego N Ewa Wierczuk
D-034 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu iławskiego 4 6 marca N Ewa Wierczuk
D-035 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu kętrzyńskiego 4 6 marca N Ewa Wierczuk
D-036 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu ostródzkiego 4 20 marca N Ewa Wierczuk
D-037 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu węgorzewskiego 4 24 kwietnia N Ewa Wierczuk
D-038 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu bartoszyckiego 4 25 kwietnia N Ewa Wierczuk
D-039 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu elbląskiego 4 15 maja N Ewa Wierczuk
D-040 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu mrągowskiego 4 16 maja N Ewa Wierczuk
D-041 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  szczycieńskiego 4 17 maja N Ewa Wierczuk
D-042 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  braniewskiego 4 6 czerwca N Ewa Wierczuk
D-043 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  nowomiejskiego 4 5 czerwca N Ewa Wierczuk
D-044 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  oleckiego 4 11 września 2023 N Ewa Wierczuk
D-045 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu lidzbarskiego 4 11 września 2023 N Ewa Wierczuk
D-046 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu gołdapskiego 4 17 października 2023 N Ewa Wierczuk
D-047 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  piskiego 4 11 października 2023 N Ewa Wierczuk
D-048 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu ełckiego 4 20 października 2023 N Ewa Wierczuk
D-049 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu  działdowskiego 4 15 listopada 2023 N Ewa Wierczuk
D-050 Uruchom serce bliźniemu szkolenie zainteresowani nauczyciele z powiatu nidzickiego 4 16 listopada 2023 N Ewa Wierczuk
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
E  Kształcenie zawodowe
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
E-001 Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w spełnieniu obowiązku współpracy szkół szkolnictwa branżowego z przedsiębiorcami warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego 5 I semestr N Ewa Wierczuk
E-002 Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego szkolenie dyrektorzy szkół zawodowych, nauczyciele oraz instruktorzy kształcenia zawodowego 3 I semestr N Ewa Wierczuk
E-003 Kształcenie zawodowe a kompetencje kluczowe. warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego 10 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-004 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia zawodowego szkolenie nauczyciele kształcenia zawodowego 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-005 Współpraca szkół szkolnictwa branżowego z przedsiębiorstwami - rola nauczyciela przedmiotów zawodowych szkolenie nauczyciele kształcenia zawodowego 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-006 Analiza podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu (przedmiotu) - opracowanie planu pracy (rozkładu materiału nauczania) do nauczanego przedmiotu/modułu. warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego z krótkim stażem pedagogicznym 10 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-007 Dydaktyczny, psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniów w kształceniu zawodowym- jak oceniać żeby nie cierpieć? szkolenie nauczyciele kształcenia zawodowego 10 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-008 Co wiesz o zrównoważonym rozwoju? szkolenie zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych 5 styczeń N Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/23

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2022/23 uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Ze względu na pandemię istnieje możliwość dostosowania szkoleń, które z założenia nie mają charakteru warsztatowego, do pracy z zespołem nauczycieli online. W tym celu przed ich zamówieniem należy skontaktować się kierownikiem szkolenia.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych, a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie tel. 89 522 85 02.

F. Szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki
Kod Temat / problem/ zagadnienie Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych) Organizator/ prowadzący
F-001 Efektywne oraz innowacyjne metody pracy w przedszkolu 4 Iwona Jurczak
F-002 Integracja treści w planowaniu. 4 Iwona Jurczak
F-003 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej 4 Agnieszka Spikert
F-004 Ocenianie kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się 8 Agnieszka Spikert
F-005 O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego 4 Agnieszka Spikert
F-006 Metoda projekty w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w szkole podstawowej. 4 Agnieszka Spikert
F-007 Lekcja różnorodności. Praca z klasą zróżnicowaną w edukacji włączającej. 4 Maria Jasińska-Zamarja
F-008 Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość - praca metodą projektu 4 Ewa Kiryła
F-009 Praca w grupach wsparciem w rozwijaniu kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności. 4 Ewa Kiryła
F-010 Przygotowanie ucznia do egzaminu z języka polskiego – Matura 2023. 4 Ewa Kiryła
F-011 Ocenianie wewnątrzszkolne zgodne z przepisami prawa oświatowego. W jakim stopniu stopnie szkolne pomagają w uczeniu się. 4 Ewa Nosowicz
F-012 Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej. 4 Ewa Nosowicz
F-013 Planowanie efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wydarzenia edukacyjne w naszej szkole czy "kalendarz imprezy szkolnych". 4 Ewa Nosowicz
F-014 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? 4 Ewa Nosowicz
F-015 Wypalenie szkolne u dzieci i młodzieży 6 Ewa Nosowicz
F-016 Wypalenie zawodowe u nauczycieli, techniki radzenia sobie ze stresem. 4 Ewa Nosowicz
F-017 Edukacja włączająca- organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego przez nauczycieli. Nowe wyzwania dla szkoły. 4 Ewa Nosowicz
F-018 Odpowiedzialni - wszechstronny rozwój dziecka we współpracy szkoły z rodzicami. 4 Józef Rogowski
F-019 Jedyna taka szkoła - to Szkoła Promująca Zdrowie. 4 Józef Rogowski
F-020 Dobra szkoła to innowacyjna szkoła. 4 Józef Rogowski
F-021 Plecak pełen przygód – razem po stopniach edukacji ekologicznej. 4 Józef Rogowski
F-022 Rozwiązywanie sytuacji trudnych w klasie - cebula systemowa. 4 Józef Rogowski
F-023 Jestem pewien, że realizuję podstawę programową kształcenia ogólnego!? 4 Wojciech Tański
F-024 Nowoczesne ocenianie wewnątrzszkolne w mojej szkole/placówce. 4 Wojciech Tański
F-026 Jak realizować nauczanie zdalne za pomocą aplikacji Microsoft Teams. 4 Leszek Kalinowski Paweł Kowalski
F-027 Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów. 6 Leszek Kalinowski
F-028 Cyberprzemoc -jak bezpieczniej korzystać z internetu? 4 Leszek Kalinowski
F-029 Informacje i dezinformacje – newsy i fake newsy 4 Leszek Kalinowski
F-030 Cyfrowe niebezpieczeństwo - procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy 4 Leszek Kalinowski
F-031 Pierwsza pomoc według najnowszych standardów. 5 Ewa Wierczuk
F-032 Zintegrowana Strategia Umiejętności. Rozwijanie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych. 5 Ewa Wierczuk
F-033 Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela 4 Bożena Osik
Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym. Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 150 zł. za godzinę szkolenia.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23
G Konsultacje
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
G-001 Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem konsultacje nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
G-002 Kompetencje kluczowe w przedszkolu-jak realizować i jak dokumentować. konsultacje nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jurczak
G-003 Edukacja wczesnoszkolna- organizacja kształcenia, planowanie, ocenianie, monitorowanie osiągnięć konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
G-004 Sposoby wykorzystania piosenek, rymowanek, bajek na lekcjach języka angielskiego konsultacje nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
G-005 Praca metodą projektów - indywidualizacja pracy konsultacje nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
G-006 Etapy pracy z tekstem na lekcjach języka angielskiego konsultacje nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
G-007 Jak zaplanować efektywną lekcje konsultacje nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
G-008 Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów. konsultacje zainteresowani  nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
G-009 Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych. konsultacje zainteresowani  nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
G-010 Ocenianie jako narzędzie doskonalenia procesu nauczania konsultacje nauczyciele 5 listopad N Józef Paszuk
G-011 Zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne w praktyce szkolnej nauczyciela. Zadania nauczyciela w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych i indywidualizacji pracy. konsultacje nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami o SPE 3 wrzesień -czerwiec N Maria Jasińska-Zamarja
G-012 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej konsultacje nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, doradcy zawodowi, wychowawcy, specjaliści 16 I semestr II semestr N Marcin Jaroszewski
G-013 Konsultacje indywidualne - opracowanie konkursowej koncepcji pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola konsultacje zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy 4 po dokonaniu naboru N Ewa Nosowicz
G-014 Organizacja nauki religii w szkołach konsultacje nauczyciele religii wszystkich typów szkół 3 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
G-015 Tworzenie lub modyfikacja programu nauczania etyki w szkole podstawowej konsultacje nauczyciele etyki szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
G-016 Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. konsultacje zainteresowani nauczyciele 3 wrzesień N Bożena Osik
G-017 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. konsultacje zainteresowani nauczyciele 3 październik, kwiecień, maj N Bożena Osik
G-018 Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. konsultacje zainteresowani nauczyciele 3 październik, maj, czerwiec N Bożena Osik
G-019 Dokumentowanie pracy nauczyciela języka ukraińskiego. konsultacje zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 1 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
G-020 Prawo oświatowe w pracy nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznych. konsultacje zainteresowani nauczyciele języków mniejszości narodowych 1 I semestr N Lubomira Tchórz
G-021 Konsultacje online  - przygotowanie sprawozdania ze spełnienia wymagań w ramach Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”. konsultacje zainteresowani nauczyciele 2 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
G-022 Matura 2023 z języka polskiego, czyli „nie taki diabeł straszny, jak go malują” konsultacje zbiorowe nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych 4 25 stycznia N Wojciech Tański
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
K-001 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą kurs kwalifikacyjny nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach oświatowych legitymujących się kwalifikacjami zgodnymi z art. 63 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016r., z późn. zm.(Dz.U.2019.1148) 220 po dokonaniu naboru 2000 (w dwóch ratach Józef Paszuk
K-002 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kurs kwalifikacyjny nauczycieli praktycznej nauki zawodu 150 po dokonaniu naboru 2000 Ewa Wierczuk
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
U-001 Kurs na wychowawcę wypoczynku. kurs nadający uprawnienia zainteresowani, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają minimum średnie wykształcenie. 36 po dokonaniu naboru 220 Józef Rogowski
U-002 Kurs na kierownika wypoczynku. kurs nadający uprawnienia nauczyciele oraz inni zainteresowani, którzy ukończyli 18 rok życia oraz posiadający minimum średnie wykształcenie 10 po dokonaniu naboru 160 Józef Rogowski
U-003 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. kurs nadający uprawnienia nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa 30 po dokonaniu naboru 1000 Ewa Wierczuk

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/2023 proponowana przez nauczycieli doradców metodycznych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
S Szkolenia skierowane do nauczycieli rozpoczynających pracę, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
SB-021 Pierwszy rok w przedszkolu - niezbędnik nauczyciela. Spotkania w ramach sieci wsparcia. warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 20 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
SB-022 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy. szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy 15 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
SB-023 Wsparcie doradcy metodycznego w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego. konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 po dokonaniu naboru N Wiesława Zielińska
SB-024 Pierwsze kroki w pracy pedagoga - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie konsultacje pedagodzy szkolni 2 wrzesień N Marceli Potasznik
SB-025 Pierwsze kroki w pracy wychowawcy - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie konsultacje wychowawcy szkolni 2 wrzesień N Marceli Potasznik
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23 Odpłatność - N oznacza formę niepłatną
A Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe
AE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
AE-075 Świętujemy urodziny Kopernika - przedszkolne projekty edukacyjne warsztaty edukacja przedszkolna 4 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-076 A może coś zmalujemy? - przegląd technik plastycznych warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-077 Aktywne metody pracy w przedszkolu - sieć wsparcia nauczycieli edukacji przedszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 20 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-078 Antykolorowanki - jak przygotować i wprowadzać? warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-079 Metoda projektu w edukacji przedszkolnej - sieć wsparcia. warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 20 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-080 Nauka nie idzie w las! - lekcje leśne w przedszkolu warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-081 Przedszkolaki się nudzą? - bank pomysłów na zabawy, którymi możesz zająć dzieci. warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
AE-082 Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania liter warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-083 Klasowe zasady i kontrakty – jak mądrze je wprowadzać i egzekwować ich przestrzeganie szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-084 Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-085 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych prowadzonych przez doradcę metodycznego inne szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
AE-086 Praca z uczniami metodą stacji zadaniowych warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-087 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – Kreatywna edukacja inne szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 15 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
AE-088 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic inne szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 15 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
AE-089 Sposoby na szkolną lekturę – aktywne omawianie lektur w klasach I-III szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-090 W co się bawić, w co się bawić? - ciekawe pomysły na przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-091 Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej - Canva szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-092 Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej - Genially szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
AE-093 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Morąga i okolic inne szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 12 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
AH Edukacja humanistyczna
AH-045 Kreatywny polonista. Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Edycja druga. szkolenie nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 20 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-046 Wokół szkolnych lektur. O „Kamieniach na szaniec” z powagą i zaangażowaniem. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-047 Wokół szkolnych lektur. O „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza z zacięciem historycznym. szkolenie nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-048 Wokół szkolnych lektur. O „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza z pomysłem i humorem. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-049 Konkurs literacko-fotograficzny „Tu jest moja mała ojczyzna”. Edycja druga. inne szkolenie nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-050 Po egzaminie ósmoklasisty 2022. Wnioski i rekomendacje. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-051 Egzamin ósmoklasisty 2023 roku. Opowiadanie i rozprawka. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-052 Egzamin ósmoklasisty 2023 roku. Zaproszenie i ogłoszenie. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-053 O przydatności mediów społecznościowych w pracy nauczyciela polonisty. szkolenie nauczyciele języka polskiego 2 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-054 Lekcje otwarte dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. inne szkolenie nauczyciele języka polskiego 1 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-055 Lekcje języka polskiego obserwowane przez doradcę metodycznego ds. nauczania języka polskiego inne szkolenie nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 1 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-056 Egzamin ósmoklasisty. O sesjach powtórzeniowych. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 II semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-057 O trudnym przejściu uczniów z pierwszego do drugiego etapu szkoły podstawowej w zakresie edukacji polonistycznej. szkolenie nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-058 Konkurs literacki. Zredagowanie okolicznościowego numeru gazetki szkolnej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. inne szkolenie nauczyciele języka polskiego i zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów 2 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk
AH-059 Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej „Wędrówka Mikołaja Kopernika po współczesnym świecie”. inne szkolenie nauczyciele języka polskiego orz pozostali zainteresowani 2 I semestr N Katarzyna Pietrzyk
AH-060 Tematyczny spacer po Olsztynie. Quest z Mikołajem Kopernikiem. szkolenie nauczyciele języka polskiego 3 po dokonaniu naboru N Katarzyna Pietrzyk Alicja Szarzyńska
AH-061 Lekcje otwarte języka polskiego obserwowane lub prowadzone przez doradcę metodycznego inne szkolenia nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 po dokonaniu naboru N Wiesława Zielińska
AH-062 Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego - szkoła ponadpodstawowa warsztaty nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 20 po dokonaniu naboru N Wiesława Zielińska
AH-063 Relacje między podstawą programową a informatorem o egzaminie ósmoklasisty z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego. warsztaty nauczyciele historii szkół podstawowych 3 II semestr N Iwona Jóźwiak
AH-064 Cyfrowe lekcje historii o regionie warsztaty nauczyciele zainteresowani dziedzictwem Warmii i Mazur 3 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-065 Nowa matura z historii konsultacje nauczyciele historii w szkołach ponadpodstawowych 3 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-066 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika w edukacji - teatrzyk kamishibai, gra planszowa i inne warsztaty nauczyciele zainteresowani dziedzictwem regionu 6 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-067 Trudne dziedzictwo Warmii i Mazur - Obóz Jeniecki Stalag I B Hohenstein w edukacji dzieci i młodzieży warsztaty nauczyciele zainteresowani dziedzictwem regionu 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-068 Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu" konsultacje szkoły starające się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-069 „Wojna Polska 1939" warsztaty nauczyciele historii 4 wrzesień N Iwona Jóźwiak
AH-070 Mikołaj Kopernik mieszkańcem Warmii. Miejsca Pamięci Narodowej cz. II warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 wrzesień N Iwona Jóźwiak
AH-071 Lekcje o regionie - mniejszości narodowe i etniczne Warmii i Mazur warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 listopad N Iwona Jóźwiak
AH-072 Metody i techniki przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
AH-073 Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
AH-074 Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
AH-075 Zabawy z gramatyką języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
AH-076 Czytanie ze zrozumieniem na lekcjach języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
AH-077 Metody aktywizujące w nauczaniu w szkołach ponadpodstawowych. warsztaty nauczyciele języków obcych 8 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-078 Wirtualna wizyta w znanych miejscach w Wielkiej Brytanii - szkoły ponadpodstawowe. warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-079 Jak ćwiczyć rozwijanie umiejętności pisania? warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-080 Elementy kulturowe na lekcjach języka rosyjskiego warsztaty nauczyciele języka rosyjskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-081 Metody aktywizujące na lekcjach języka rosyjskiego warsztaty nauczyciele języka rosyjskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-082 Halloween - ciekawa lekcja języka angielskiego. warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-083 Thanksgiving warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-084 Christmas - jak przygotować lekcje? warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-085 Easter warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-086 Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowych. warsztaty nauczyciele języka angielskiego 3 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-087 Metody TIC dla języka angielskiego zawodowego. warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-088 Krótkie formy użytkowe - rozwijanie umiejętności pisania. warsztaty nauczyciele języków obcych 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-089 Jak rozgadać ucznia? – o rozwijaniu sprawności mówienia na poszczególnych etapach edukacyjnych warsztaty nauczyciele języków obcych 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-090 Matura 2023 z języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-091 Jak wprowadzać pisanie na lekcji języka niemieckiego? warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-092 Każdy inny – rzecz o indywidualizacji nauczania na lekcji języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-093 Jak zadawać pracę domową na lekcji języka obcego, by miała sens? warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-094 Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-095 CLILL sposobem na uatrakcyjnienie lekcji języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-096 Praca z piosenką na lekcji języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-097 Praca z filmem na lekcji języka obcego warsztaty nauczyciele języków obcych 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-098 Praca z reklamą - rozwijanie sprawności mówienia i pisania na lekcji języków obcych warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-099 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcji języka niemieckiego warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-100 Skuteczne nauczanie języka obcego i przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-101 Jak przeprowadzić ciekawą na lekcję na zastępstwie? warsztaty nauczyciele języka niemieckiego 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-102 Jak oceniać w nauczaniu zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym na lekcjach języków obcych? warsztaty nauczyciele języków obcych 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Kubińska
AH-103 Art Journal-co to jest? jak wykorzystać w pracy z uczniami na lekcjach plastyki. warsztaty nauczyciele plastyki 3 po dokonaniu naboru N Barbara Wiśniewska-Sielaszuk
AH-104 Elementy neurografiki- przez uwolnienie emocji, do pracy plastycznej. warsztaty nauczyciele plastyki 3 po dokonaniu naboru N Barbara Wiśniewska-Sielaszuk
AH-105 Przedmioty też mogą stać się częścią obrazu-praca w grupach na lekcji plastyki. warsztaty nauczyciele plastyki 3 po dokonaniu naboru N Barbara Wiśniewska-Sielaszuk
AH-106 Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli muzyki. inne szkolenie nauczyciele muzyki 20 I semestr II semestr N Adam Zmysłowski
AH-107 Zasoby Internetu – jak je wykorzystać na lekcjach muzyki? warsztaty nauczyciele muzyki 12 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski
AH-108 Sieć wsparcia nauczycieli muzyki. inne szkolenie nauczyciele muzyki 30 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski
AH-109 Historia na talerzu szkolenie zainteresowani nauczyciele 2 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-110 Zagłada Romów i Sinti w Europie szkolenie online zainteresowani nauczyciele 3 15 marca N Iwona Jóźwiak
AH-111 Edukacyjny pokaz filmu ,,Filip” w ramach  cyklu spotkań „Szkoła w Kinie” szkolenie nauczyciele języka polskiego oraz pozostali zainteresowani nauczyciele 2 7 lutego N Katarzyna Pietrzyk
AH-112 Historia kobiet - kobieta w historii  (prof. Maria Korybut) seminarium zainteresowani nauczyciele 2 7 marca N Iwona Jóźwiak
AH-113 Edukacyjny pokaz filmu „Szczęście Mikołajka” w ramach  cyklu spotkań „Szkoła w Kinie” szkolenie nauczyciele języka polskiego oraz pozostali zainteresowani nauczyciele 2 27 lutego N Katarzyna Pietrzyk
AH-114 Edukacyjny pokaz filmu ,,Bezmiar” w ramach cyklu zajęć dla nauczycieli Szkoła w kinie szkolenie zainteresowani nauczyciele 2 4 kwietnia N Katarzyna Pietrzyk
AH-115 Wycieczka edukacyjna do magicznego miejsca w sercu Mazur – Muzeum Michała Kajki w Ogródku Muzeum Michała Kajki w Ogródku zainteresowani nauczyciele 10 27 maja N Katarzyna Pietrzyk dr Paweł Pietrzyk Alicja Szarzyńska
AM Edukacja matematyczno-przyrodnicza
AM-050 Geogebra na matematyce dla początkujących warsztaty nauczyciele matematyki - powiaty: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn 20 po dokonaniu naboru N Wojciech Andruszkiewicz
AM-051 Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 i 2024 warsztaty nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych - powiaty: olsztyński, ostródzki, 4 po dokonaniu naboru N Wojciech Andruszkiewicz
AM-052 Myślenie krytyczne na lekcjach matematyki warsztaty nauczyciele matematyki - powiaty: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn 4 po dokonaniu naboru N Wojciech Andruszkiewicz
AM-053 Uśpiony matematyk w każdym uczniu – jak zachęcić ucznia do nauki warsztaty nauczyciele matematyki - powiaty: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn 4 po dokonaniu naboru N Wojciech Andruszkiewicz
AM-054 Matematyka z papieru warsztaty nauczyciele matematyki - powiaty: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn 4 po dokonaniu naboru N Wojciech Andruszkiewicz
AM-055 Jak pracować w szkole podstawowej z potencjalnym laureatem wojewódzkiego konkursu z chemii? online nauczyciele chemii 3 12 października rejon Elbląg N Anna Serwińska dr Krzysztof Błaszczak
AM-056 Jak pracować w szkole podstawowej z potencjalnym laureatem wojewódzkiego konkursu z chemii? online nauczyciele chemii 3 13 października rejon Olsztyn N Anna Serwińskadr Krzysztof Błaszczak
AM-057 Metody aktywizujące jako sposób motywowania uczniów do nauki chemii w szkole podstawowej. Debata za i przeciw. online nauczyciele chemii 2 listopad N Anna Serwińska
AM-058 Świąteczna lekcja chemii w szkole podstawowej – „Zapachy Świąt” warsztaty nauczyciele chemii 2 10 grudnia N Anna Serwińska
AM-059 „Barwna i wystrzałowa chemia” -  warsztaty dla nauczycieli chemii SP warsztaty nauczyciele chemii 2 25 lutego N Anna Serwińska
AM-060 Chemia z jajem i tradycją, czyli warsztaty wielkanocne z elementami chemicznymi i międzykulturowymi. warsztaty nauczyciele zainteresowani ze szkół podstawowych i przedszkoli 4 29 marca N Anna Serwińska Alicja Szarzyńska Alicja Siegień-Matyjewicz
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/23
G Konsultacje
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
G-035 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego. konsultacje nauczyciele edukacji przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
G-036 Konsultacje indywidualne - diagnoza ucznia edukacji wczesnoszkolnej. konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
G-037 Konsultacje grupowe – doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 I semestr II semestr N Ewa Kopacka
G-038 Konsultacje grupowe - planowanie i monitorowanie pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
G-039 Konsultacje indywidualne – wsparcie doradcy metodycznego w trakcie ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
G-040 Konsultacje indywidualne dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. konsultacje nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 1 wrzesień kwiecień N Katarzyna Pietrzyk
G-041 Wsparcie nauczycieli w zakresie tworzenia i realizacji programu naprawczego z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 po dokonaniu naboru N Wiesława Zielińska
G-042 Konsultacje zbiorowe - rozwiązywanie problemów dydaktycznych w praktyce. konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 po dokonaniu naboru N Wiesława Zielińska
G-043 Jak przygotowywać uczniów do testu na Nowej Maturze: „Język w użyciu"? konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 wrzesień N Wiesława Zielińska
G-044 Jak przygotowywać uczniów do testu historycznoliterackiego na maturze? konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 październik N Wiesława Zielińska
G-045 Jak przygotowywać uczniów do tworzenia dłuższej formy pisemnej wypowiedzi na egzaminie maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym? konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 listopad N Wiesława Zielińska
G-046 Jak przygotowywać uczniów do tworzenia dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym z języka polskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym? konsultacje nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej 2 grudzień N Wiesława Zielińska
G-047 Uczeń migrujący w polskiej szkole konsultacje zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
G-048 Jak motywować uczniów do nauki. konsultacje nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
G-049 Współpraca z rodzicami jako ważny element pracy z uczniem konsultacje nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego 3 po dokonaniu naboru N Ewa Moczulska
G-050 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki konsultacje nauczyciele muzyki 20 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski
G-051 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki konsultacje nauczyciele muzyki 40 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski
G-052 Ocenianie przedmiotowe z muzyki w szkole podstawowej konsultacje nauczyciele muzyki 10 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski

Skip to content