Oferta edukacyjna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na I semestr roku szkolnego 2023/2024
proponowana przez nauczycieli konsultantów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na rok szkolny 2023/2024. Od tego roku wprowadziliśmy innowację w zakresie organizacji. Spowodowane jest to dużą dynamiką zmian w oświacie i, co za tym idzie, modyfikacją oczekiwań ze strony odbiorców – nauczycieli.

Proponujemy szkolenia w dwóch edycjach: na okres od 1 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Po zdiagnozowaniu bieżących potrzeb, zdefiniowaniu problemów pojawiających się w I semestrze będziemy reagować, rozbudowując i uzupełniając ofertę ponownie: tym razem na okres od 1 lutego 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które
samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów
edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej.

Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga
instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją
problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie
funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena
wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł
niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu
nauczycieli, i wynosi 100 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być
jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez
Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe,
uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu
proponujemy.

Zachęcamy do skorzystania z niej.

Opis pakietów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

SSzkolenia skierowane do nauczycieli początkujących, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu
A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
KodNazwa formyRodzaj formyAdresaciLiczba godzinPrzewidywany terminOdpłatność (zł)Osoba odpowiedzialna
SA-001Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - dokumentowanie pracy szkołyseminariumdyrektorzy szkół i placówek w I kadencji54 październikaNJózef Paszuk
SA-002Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – organizacja pracy szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowychseminariumdyrektorzy szkół i placówek w I kadencji513 grudniaNJózef Paszuk
SA-003Wspieranie nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek w sprawowaniu nadzoru pedagogicznegoseminariumdyrektorzy szkół i placówek w I kadencji15po dokonaniu naboruNEwa Nosowicz
SA-004Wykorzystanie najnowszej wiedzy za zakresu uczenia się w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły - konsultacje indywidualne.szkoleniedyrektorzy szkół i placówek w I kadencji4wg zgłoszeńNEwa Nosowicz
 B. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową 
SB-001Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie. Gry w edukacji matematycznej- ale po co?warsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej46 wrześniaNAgnieszka Spikert
SB-002Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na stracie. Konstruowanie gier.warsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej317 styczniaNAgnieszka Spikert
SB-003ABC polonisty szkolnegowarsztatynauczyciele języka polskiego16wrzesień
październik
listopad
grudzień
80Wojciech Tański
SB-004Projekt „Poczatkujący Matematyk – w praktyce” – rola nauczyciela matematykiseminariumnauczyciele matematyki ze stażem pracy do 5 lat518 październikaNJózef Paszuk
SB-005Projekt „Poczatkujący Matematyk – w praktyce” – jak skutecznie pracować z uczniem na lekcjach – cz. Iseminariumnauczyciele matematyki ze stażem pracy do 5 lat56 grudniaNJózef Paszuk
SB-006Kształcenie umiejętności uczenia się i doskonalenie nauczania w oparciu o najnowszą wiedzy z zakresu uczenia się w praktyce nauczycielawarsztatynauczyciele rozpoczynający pracę zawodową4po dokonaniu naboruNEwa Nosowicz
SB-007Edukacja prawna nauczyciela początkującego.warsztatynauczyciele początkujący4po dokonaniu naboruNBożena Osik
  C. Szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu
SC-001Rola, zadania opiekuna stażu i mentorainne szkoleniezainteresowani nauczyciele80po dokonaniu naboruNBożena Osik
Ewa Wierczuk
SC-002Pełnienie funkcji mentorawarsztatyzainteresowani nauczyciele6po dokonaniu naboruNBożena Osik

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

A

Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe

AE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

AE-001

Inspiracje plastyczne na cztery pory roku

warsztaty

nauczyciele wychowania przedszkolnego

6

wrzesień

50

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-002

Tacy sami, a jednak inni – poznanie cech osobowościowych dziecka.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

wrzesień

N

Iwona Jurczak

AE-003

Zabawy na dywanie offline - kodowanie w przedszkolu

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

październik

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-004

Odimienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak

warsztaty

nauczyciele przedszkola

10

październik

250

Iwona Jurczak
Wanda Kostrzyńska

AE-005

Czarodziejka zdrowia i ruchu

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

październik

N

Iwona Jurczak
Józef Rogowski

AE-006

Neurodydaktyka-tajemnice mózgu

szkolenie

nauczyciele przedszkola

4

listopad

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-007

Metoda 6 klocków

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

listopad

N

Iwona Jurczak

AE-008

Makramy - cuda ze sznurka

warsztaty

nauczyciele wychowania przedszkolnego

6

listopad

50

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-009

Metoda Projektu w pracy nauczyciela przedszkola

warsztaty

nauczyciele przedszkola

6

listopad

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-010

Aktywne i atrakcyjne wprowadzenie dzieci w świat pojęć matematycznych.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

grudzień

N

Iwona Jurczak
Agnieszka Spikert

AE-011

Wprowadzam dziecko w świat emocji.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

grudzień

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican

AE-012

Od rozpoznania do działania

szkolenie

nauczyciele przedszkola

12

grudzień

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican
Maria Jasińska- Zamaria

AE-013

Narzędzia TIK w przedszkolu – szansa czy zagrożenie?

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

styczeń

N

Iwona Jurczak
Justyna Grican
Paweł Kowalski

AE-014

Matematyczne eksperymenty z kartką papieru

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

13 września

N

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-015

Uczę bez stopni - ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

16 września

N

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-016

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

28 września

N

Agnieszka Spikert

AE-017

Burz i buduj - Potyczki z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

4 października

N

Agnieszka Spikert

AE-018

Edukacja matematyczna w ruchu.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

3

7 października

10

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-019

Poezja źródłem ekspresji plastycznej w pracy z dziećmi młodszymi. Jesień.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

4

11 października

15

Agnieszka Spikert

AE-020

Aktywne słuchanie muzyki

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

3

18 października

N

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak

AE-021

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

30 października

N

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-022

Storytelling, storyline i opowiadania twórcze, czyli jak zaangażować w proces dydaktyczny i aktywnie rozwijać mowę dziecka.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

4

8 listopada

N

Agnieszka Spikert

AE-023

Taneczne spotkania z Klanzą - tańce integracyjne.

warsztaty

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic, zainteresowani

8

19 listopada

110

Agnieszka Spikert
Anna Rodziewicz - Trener II stopnia pedagogiki zabawy

AE-024

Zasady kształcenia poprzez STEAM w systemie Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

10

25 listopada

160

Agnieszka Spikert
Dorota Dziamska

AE-025

Zabawy diagnozujące systemu Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej w edukacji elementarnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

10

26 listopada

160

Agnieszka Spikert
Dorota Dziamska

AE-026

Pastorałki na czas Bożego Narodzenia

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

2 grudnia

N

Agnieszka Spikert
Adam Zmysłowski

AE-027

Co jest najważniejsze w świecie? – O wartościach w edukacji wczesnoszkolnej

seminarium

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

13 grudnia

N

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-028

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej - kurs online.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

8

listopad

20

Agnieszka Spikert

AE-029

Odczarowane lekcje wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

inne szkolenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

listopad

N

Agnieszka Spikert
Józef Rogowski
Ewa Kopacka

AE-030

Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

75

Agnieszka Spikert

AE-031

Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

po dokonaniu naboru

15

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-032

Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka

AE-033

Edukacja przyrody i przygody

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert
Krystyna Dąbek

AE-034

Forum: język angielski w edukacji przedszkolnej

warsztaty

nauczyciele uczący języka angielskiego w przedszkolu

5

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska
Justyna Grican

AE-035

Wprowadzenie do programowania w edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia edukacji komputerowej

4

październik

N

Paweł Kowalski
Leszek Kalinowski

AE-036

Wykorzystanie aplikacji ScottieGo do nauczania programowania

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

październik

N

Paweł Kowalski
Leszek Kalinowski

AE-037

Programowanie dla najmłodszych w środowisku Baltie - rozwijanie kreatywnego myślenia

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

AE-038

Jak realizować zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

AE-039

Programowanie blokowe - rozwój logicznego myślenia 

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

AE-040

Małe dzieci w świecie TiK – szanse i zagrożenia

warsztaty online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

listopad

N

Leszek Kalinowski
Paweł Kowalski

AH

Edukacja humanistyczna

AH-001

Porwać UCZNIA! Praca na lekcji wg założeń KREATORA

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

5

listopad

45

Ewa Kiryła

AH-002

Trudne stanie się łatwe! Innowacyjne sposoby utrwalania wiadomości i umiejętności tuż przed egzaminami zewnętrznymi

warsztaty

nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4

styczeń

45

Ewa Kiryła

AH-003

II edycja - Forum nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych - innowacje, metody i formy pracy skutkujące sukcesem na egzaminie ósmoklasisty

warsztaty

nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych

25

po dokonaniu naboru

70

Ewa Kiryła
Wojciech Tański Katarzyna Pietrzyk

AH-004

Forum kreatywnych polonistów - szkoła ponadpodstawowa

warsztaty

nauczyciele języka polskiego - szkoła ponadpodstawowa

30

wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń

120

Wojciech Tański
Wiesława Zielińska

AH-005

Jak przygotowywać ucznia do konkursu polonistycznego? Praca z uczniem uzdolnionym polonistycznie

warsztaty

nauczyciele języka polskiego - szkoła podstawowa

6

grudzień

30

Wojciech Tański

AH-006

Escape Room w nauczaniu języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych uczący w klasach IV-VIII

4

po dokonaniu naboru

80

Elżbieta Szymborska
Dariusz Kulesza

AH-007

Metoda projektu w nauczaniu języka angielskiego

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych uczący w klasach IV-VIII

4

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-008

Współczesna ukraińska literatura i jej rola w kształtowaniu świadomości oraz postaw życiowych dzieci i młodzieży. Część 1

konferencja

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy, nauczyciele i wychowawcy szkół z ukraińskim językiem nauczania

5

6 października

N

Lubomira Tchórz
Bibliotekarze Lwowskiej Obwodowej Biblioteki dla Dzieci

AH-009

Innowacyjne i twórcze wykorzystanie nowości wydawniczych w realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego oraz zajęć z historii i kultury Ukrainy.

konferencja

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy, geografii Ukrainy

4

grudzień

N

Lubomira Tchórz
prof. Nataliia Bogdanets-Biloskalenko, Instytut Pedagogiczny Państwowej Akademii Nauk Ukrainy

AH-010

Specyfika współczesnej lekcji języka ukraińskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

szkolenie

Nauczyciele języka ukraińskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-011

Aktywne metody pracy podczas lekcji języka ukraińskiego z uwzględnieniem działań ekologicznych i kulturoznawczych

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, wychowawcy klas ze szkół z ukraińskim językiem nauczania

3

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-012

Rola ikonopisarza Jerzego Nowosielskiego oraz ukraińskiego dziedzictwa kulturowego w wielokulturowości Warmii i Mazur oraz innych regionów Polski

konferencja

zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz
Parafia Grekokatolicka w Górowie Iławeckim

AH-013

Rozwijanie umiejętności pracy w chmurze oraz tworzenia testów online, służących podnoszeniu jakości pracy podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i kultury oraz geografii Ukrainy

warsztaty

zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów prowadzonych w języku ukraińskim

4

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AI

Edukacja informatyczna i informatyka

AI-001

Scratch - programowanie przez zabawę.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-002

Wykorzystaj sztuczną inteligencję na zajęciach.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski Paweł Kowalski

AI-003

Roboty w szkole podstawowej - wykorzystanie Ozobotów.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-004

Wprowadzenie do programowania w języku Python.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-005

Grafika żółwia w Pythonie

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski Paweł Kowalski

AI-006

Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-007

Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi?

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-008

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości edytora Word w praktyce szkolnej.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-009

Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce szkolnej

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-010

Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel w praktyce szkolnej.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-011

Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-012

Canva w pracy nauczyciela

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski Paweł Kowalski

AM

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

AM-001

Planowanie realizacji podstawy programowej

szkolenie

nauczyciele matematyki

5

20 września

N

Józef Paszuk

AM-002

Projekt Forum Nauczycieli Matematyki – wykorzystanie SI (AI) w nauczaniu matematyki

seminarium

nauczyciele matematyki

5

8 listopada

N

Józef Paszuk
Leszek Kalinowski Paweł Kowalski

AM-003

Projekt Forum Nauczycieli Matematyki – multimedialne zasoby edukacyjne – platformy i serwisy zawierające e-zasoby z matematyki

seminarium

nauczyciele matematyki

5

10 stycznia

N

Józef Paszuk

AM-004

Przyczyny niepowodzeń uczniów na wojewódzkim konkursie z matematyki w roku szkolnym 2022/2023

online

nauczyciele matematyki szkół podstawowych w szczególności nauczyciele przygotowujący uczniów do wojewódzkiego konkursu z matematyki.

2

20 września

N

Henryk Sienkiewicz

AM-005

Tajemnice kartki z kalendarza

warsztaty

nauczyciele matematyki szkół podstawowych. Zainteresowani nauczyciele klas I-III.

4

21 października

20

Henryk Sienkiewicz

AM-006

Egzamin maturalny z fizyki 2023 - analiza sprawozdania CKE

warsztaty

nauczyciele fizyki szkół ponadpodstawowych

4

listopad

N

Leszek Kalinowski

AM-007

Wyjazd edukacyjny: Zalatani, czyli warsztaty w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

warsztaty

nauczyciele zainteresowani

6

2 września

N

Alicja Szarzyńska
Kamila Radzimińska-Arczak

dr n. wet Ewa Rumińska

AM-008

Warsztaty terenowe: Bażantarnia - Wysoczyzna Elbląska w miniaturze. Poznajemy rośliny wskaźnikowe.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

23 września

N

Alicja Szarzyńska
dr Hanna Kruk
Anna Serwińska

AM-009

Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

30 września

N

Alicja Szarzyńska
Alina Rodziewicz

AM-010

Warsztaty terenowe w Nadleśnictwie Spychowo: Las - fabryka doskonała - jak to działa?

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

14 października

N

Alicja Szarzyńska
Urszula Dyl-Nadolna Anna Serwińska

AM-011

Webinarium: Silvoterapia - czyli terapia przez kontakt z przyrodą

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
dr Alicja Siegień-Matyjewicz

AM-012

Warsztat stacjonarny: Eksperymenty a powietrze

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

Anna Serwińska

Ewa Kopacka

AM-013

Webinarium: Porosty jako wskaźniki czystego powietrza i zmiany klimatu

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Ewa Romanow

AM-014

Webinarium: Czysta energia, czyste powietrze na Warmii i Mazurach

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

3

I semestr

N

Alicja Szarzyńska
Łukasz Przybylski

Anna Serwińska
Ewa Kopacka

AM-015

Webinarium: Czyste powietrze o niebo lepsze

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

3

I semestr

N

Alicja Szarzyńska
Agata Grzegorczyk-Wosiek
Anna Serwińska

Ewa Kopacka

AM-016

Rola lasu w oczyszczaniu powietrza – siła w NATURZE! - wyprawa do Leśnego Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

warsztaty

nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej

6

I semestr

N

Alicja Szarzyńska
Justyna Haładaj Katarzyna Pietrzyk Anna Serwińska

AM-017

Poznaj skarby przyrodnicze rezerwatu przyrody „Kwiecewo” z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków

Kwiecewo

zainteresowani nauczyciele

6

21 października

N

Alicja Szarzyńska
Sebastian Menderski (PTOP)

AR

Religia i etyka

AR-001

Gry na lekcji religii

warsztaty

nauczyciele religii wszystkich typów szkół

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-002

Kreatywne metody pracy z Pismem Świętym

warsztaty

nauczyciele religii wszystkich typów szkół

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-003

Kompetencje wychowawcze nauczyciela religii

warsztaty

nauczyciele religii wszystkich typów szkół

4

po dokonaniu naboru

60

Bożena Osik
Anna Jędrzejewska

AR-004

Tworzenie tekstów łatwych na lekcje religii

warsztaty

nauczyciele religii wszystkich typów szkół

6

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik
Julita Sierota

AR-005

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny na lekcjach religii

inne szkolenie

nauczyciele religii wszystkich typów szkół

20

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-006

Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym

inne szkolenie

nauczyciele religii III etapu edukacyjnego

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-007

Korelacja nauki religii z wiedzą o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym

inne szkolenie

nauczyciele religii III etapu edukacyjnego

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-008

Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - Canva

warsztaty

nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-009

Materiały interaktywne na lekcja religii i etyki - Nearpod

warsztaty

nauczyciele religii i etyki wszystkich typów szkół

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AW

Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza, Wychowanie do życia w rodzinie

AW-001

Na tropach przyrody, przygody i historii. Konkurs na przewodnik "Szlakiem Kopernika"

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zainteresowani

4

23 września

N

Józef Rogowski
Sebastian Mierzyński

AW-002

Wychowanie fizyczne – to lekcja wychowania

szkolenie

Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-003

Sznurkowy świat

warsztaty

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-004

Plan na zdrowie

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-005

Aktywność fizyczna w Polsce na "1"

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-006

Klamot, Klekot czy Galaktyczna Próchnostacja?

szkolenie

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-007

Zakręceni na ruchu i muzyce

szkolenie

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-008

Klasa sportowa w środowisku szkoły

warsztaty

Nauczyciele klas sportowych, nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-009

Praca z uczniem zdolnym w szkole masowej.

warsztaty

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele poradni psychologiczno- pedagogicznej

4

I semestr

N

Józef Rogowski
Alicja Walenda

AW-010

Dzieci rodzicom - rodzice dzieciom dedykują aktywność fizyczną

szkolenie

Nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-011

Odkryj już dziś jaki klimat panuje na Twojej lekcji wychowania fizycznego.

szkolenie

Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-012

Złota kolekcja

szkolenie

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

4

I semestr

N

Józef Rogowski

AW-013

Tacy sami - rozwój warsztatu pracy nauczyciela wdż.

warsztaty

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy klas szkół podstawowych

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-014

Wartość bajki w wychowywaniu przyszłych pokoleń

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

5

wrzesień

15

Ewa Kiryła
Joanna Kacprzak

AW-015

Szkolenie trenerów do realizacji programu psychoedukacyjnego pt. Wektory życia

warsztaty

zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30

październik

N

Ewa Kiryła

AW-016

Warsztat pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie i wychowawcy

szkolenie

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8

październik
grudzień

N

Ewa Kiryła

B

Zarządzanie szkołami, placówkami, zespołami 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

B

Zarządzanie szkołami, placówkami, zesNpołami 

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

B-001

Klub Aktywnego Dyrektora

seminarium

dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek

60

wrzesień-czerwiec

N

Ewa Nosowicz

B-002

Klub Aktywnego Dyrektora - wizyta studyjna nadzór pedagogiczny nad efektywnością pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

seminarium/ wizyta studyjna

dyrektorzy, wicedyrektorzy

20

październik

800

Ewa Nosowicz

B-003

Zespół samokształceniowy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta/gminy/powiatu.

szkolenie

dyrektorzy i wicedyrektorzy

20

po otrzymaniu zgłoszeń

N

Ewa Nosowicz

B-004

Indywidualne wspieranie dyrektora szkoły/przedszkola w doskonaleniu sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

konsultacje

dyrektorzy, wicedyrektorzy

15

I semestr

N

Ewa Nosowicz

B-005

Organizacja szkoły pod kątem przygotowania do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym z uczniami pochodzącymi z Ukrainy

szkolenie

dyrektorzy szkół, zespoły nauczycieli

5

13 września

N

Józef Paszuk

B-006

Ocenianie w szkole z perspektywy dyrektora

seminarium

dyrektorzy szkół

5

25 października

N

Józef Paszuk

B-007

Obowiązki szkoły w ramach procedury „Niebieskich Kart”

seminarium

dyrektorzy szkół, zespoły nauczycieli

5

listopad

N

Józef Paszuk

B-008

Kontrola stanu przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

szkolenie

dyrektorzy szkół i placówek

5

17 stycznia

N

Józef Paszuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

CPomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne
KodNazwa formyRodzaj formyAdresaciLiczba godzinPrzewidywany terminOdpłatność (zł)Osoba odpowiedzialna
C-001Edukacja w poszanowaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.seminariumnauczyciele edukacji wczesnoszkolnej2październikNAgnieszka Spikert
C-002Metody graficzne jako sposób na poznanie ucznia i klasy szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej.seminariumnauczyciele edukacji wczesnoszkolnej34 grudniaNAgnieszka Spikert
C-003Dzieci potrzebują ciszy- ćwiczenia relaksacyjne i zabawy na ożywienie zmysłówwarsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej310 styczniaNAgnieszka Spikert
C-004Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowaniawarsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych613 styczniaNAgnieszka Spikert
C-005Szkolna ocena funkcjonalna (SZOF) – rzetelna, biopsychospołeczna diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.szkoleniepedagodzy specjalni szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi5po dokonaniu naboruNMaria Jasińska‑Zamarja
C-006Ocenianie włączające - wspierające rozwój uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.szkoleniedyrektorzy szkół i placówek3po dokonaniu naboruNMaria Jasińska‑Zamarja
C-007Zasady uniwersalnego projektowania (UDL) w praktyce szkolnej.warsztatynauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi3po dokonaniu naboruNMaria Jasińska‑Zamarja
C-008Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach.konsultacjenauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi3po dokonaniu naboruNMaria Jasińska‑Zamarja
C-009Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie?wykładpedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, terapeuci214 września NAlicja Walenda
C-010Jak oceniać? Czy ocenianie zawsze jest sprawiedliwe?warsztatyDyrektorzy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół421 września NAlicja Walenda
C-011Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego krok po kroku: treści, forma, realizacja zadańszkoleniewychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele,4wrzesień NAlicja Walenda
C-012Teatr wspiera relacje.warsztatynauczyciele języka polskiego, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół, terapeuci, specjaliści, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej44 października NAlicja Walenda
Ewa Kiryła
C-013Mam tę moc, czyli o sztuce wzmacniania siebie i innych.warsztatywychowawcy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej4październik NAlicja Walenda
C-014Zdrowie psychiczne uczniów w czasach kryzysu a aktywność fizyczna.warsztatynauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele różnych przedmiotów zainteresowani, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, nauczyciele, terapeuci, specjaliści422 listopada NAlicja Walenda
Józef Paszuk
C-015Technologia i Twórczośćwarsztatynauczyciele różnych przedmiotów zainteresowani wykorzystaniem w procesie wychowawczym i dydaktycznym technologii informatycznych rozwijających twórczość i kreatywność uczniów,429 listopada NAlicja Walenda
Leszek Kalinowski
C-016Uczeń w sytuacji kryzysowej - wspierająca rola szkoływarsztatypedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele, terapeuci, specjaliści4listopad /grudzień NAlicja Walenda
C-017Nowe wyzwania wychowawczo-profilaktyczne – depresje, wzrastająca liczba uczniów samookaleczających się, zaburzenia lękowe, PTSD, trudności adaptacyjne itd.warsztatydyrektorzy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół4grudzień NAlicja Walenda
C-018Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły, w obszarze wychowania i profilaktyki. Diagnoza potrzeb i problemów – czynników chroniących i czynników ryzykawarsztatypedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy,4grudzień
styczeń
 NAlicja Walenda
C-019Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieckawarsztatynauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni4styczeń NAlicja Walenda
C-020Uważność jak ją ćwiczyć? – trening uważnościwarsztatypedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej4po dokonaniu naboru NAlicja Walenda
C-021Efektywna współpraca z rodzicamiszkoleniewychowawcy, nauczyciele przedszkoli, szkół dla dzieci i młodzieży, kadra kierownicza, pedagodzy, psycholodzy szkolni,4po dokonaniu naboru NAlicja Walenda
C-022Myśl twórczo, działaj kreatywnie. Co kryją w sobie kompetencje kluczowe?warsztatypedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, terapeuci4po dokonaniu naboru NAlicja Walenda

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

D

Problematyka ogólna

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

D-001

Coaching w edukacji – strategie coachingowe w pracy nauczyciela

szkolenie

dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

130

po dokonaniu naboru

2500 zł/płatne w 2 ratach

Ewa Nosowicz
ks. dr Piotr Wiśniewski

D-002

Współpraca nauczycieli z rodzicami w szkole i w przedszkolu - wspomaganie wychowawczej roli rodziny

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

D-003

Ocenianie wewnątrzszkolne zgodne z przepisami prawa światowego

szkolenie

nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

D-004

Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli w zakresie języka angielskiego

szkolenie

Zainteresowani nauczyciele

30

po dokonaniu naboru

300 zł (+koszty podręcznika)

E. Szymborska

D-005

Na orbicie Kopernika. Konkurs na przewodnik „Szlakiem Kopernika"

szkolenie

zainteresowani

4

23 września

N

Józef Rogowski
Sebastian Mierzyński
Alicja Szarzyńska

D-006

Zdrowie w klasie

warsztaty

wychowawcy klas, zainteresowani

4

I semestr

N

Józef Rogowski

D-007

Sala gimnastyczna umysłu - szachy w szkole

 

Zainteresowani

72

po dokonaniu naboru

Tak

Józef Rogowski

D-008

Awans zawodowy nauczyciela

wykład

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

D-009

Praca z uczniami mniejszości narodowych i etnicznych. Wymiana doświadczeń w tworzeniu wielokulturowości regionu Warmii i Mazur

 

Zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

D-010

Dzieci cudzoziemskie z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Przykłady dobrych praktyk w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego oraz integracji dzieci i młodzieży.

konferencja

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

D-011

Nauka – kwalifikacje - praca.

inne szkolenie

zainteresowani nauczyciele

50

I semestr

N

Ewa Wierczuk

D-012

Uruchom serce bliźniemu

warsztaty

zainteresowani nauczyciele z powiatu  oleckiego

4

11 września

N

Ewa Wierczuk

D-013

Uruchom serce bliźniemu

warsztaty

zainteresowani nauczyciele z powiatu gołdapskiego

4

17 października

N

Ewa Wierczuk

D-014

Uruchom serce bliźniemu

warsztaty

zainteresowani nauczyciele z powiatu  piskiego

4

14 października

N

Ewa Wierczuk

D-015

Uruchom serce bliźniemu

warsztaty

zainteresowani nauczyciele z powiatu lidzbarskiego

4

11 września

N

Ewa Wierczuk

D-016

Dotknięcie skrzydeł Anioła-praca z osiką. Warsztaty polisensoryczne i arteterapeutyczne.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele, nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, wychowawcy, specjaliści, terapeuci

4

13 grudnia

N

Alicja Walenda
Grażyna Borys- nauczyciel, arteterapeuta

D-018

Uruchom serce bliźniemu

szkolenie

zainteresowani nauczyciele z powiatu ełckiego

4

20 października

N

Ewa Wierczuk

D-019

Uruchom serce bliźniemu

szkolenie

zainteresowani nauczyciele z powiatu  działdowskiego

4

15 listopada

N

Ewa Wierczuk

D-020

Uruchom serce bliźniemu

szkolenie

zainteresowani nauczyciele z powiatu nidzickiego

4

16 listopada

N

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

E

 Kształcenie zawodowe

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

E-001

Współpraca szkół szkolnictwa branżowego z przedsiębiorstwami - rola nauczyciela przedmiotów zawodowych

warsztaty

nauczycieli kształcenia branżowego

5

I semestr

N

Ewa Wierczuk

E-002

Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

szkolenie

nauczycieli kształcenia branżowego

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-003

Zintegrowana Strategia Umiejętności. Rozwijanie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-004

Europejski Rok Umiejętności. Nabywanie kompetencji transwersalnych w szkole.

szkolenie

nauczycieli kształcenia branżowego, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele

5

I semestr

N

Ewa Wierczuk

E-005

Nauczyciel kształcenia branżowego jako doradca zawodowy uczniów i wychowawca

warsztaty

nauczycieli kształcenia branżowego, doradcy zawodowi

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-006

Analiza podstawy programowej i programu nauczania dla zawodu (przedmiotu) - opracowanie planu pracy (rozkładu materiału nauczania) do nauczanego przedmiotu/modułu.

warsztaty

nauczycieli kształcenia branżowego

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-007

Kształtowanie umiejętności zawodowych u uczniów- po co nam jest potrzebna metodyka nauczania zawodowego?

warsztaty

nauczycieli początkujący kształcenia branżowego

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/24

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2023/24
uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki
oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Istnieje możliwość dostosowania szkoleń, które z założenia nie mają charakteru warsztatowego, do pracy z zespołem nauczycieli online. W tym celu przed ich zamówieniem należy skontaktować się kierownikiem szkolenia.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych, a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie tel. 89 522 85 02.

F. Szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Kod

Temat / problem/ zagadnienie

Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych)

Organizator/ prowadzący

F-001

Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunków pracy nauczyciela przedszkola

4

Iwona Jurczak

F-002

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym - czy zawsze te same, czy tylko aktywne?

4

Iwona Jurczak

F-003

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej

4

Agnieszka Spikert

F-004

Ocenianie kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się

8

Agnieszka Spikert

F-005

Edukacja w poszanowaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia

2

Agnieszka Spikert

F-006

Współnauczanie – droga do współpracy i efektywności nauczania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

3

Maria Jasińska-Zamarja

F-007

Dobra współpraca kluczem do osiągnięcia sukcesu

4

Ewa Kiryła

F-008

Uczeń otwarty na uczenie się i odkrywanie świata: praca metodą projektu

4

Ewa Kiryła

F-009

Skuteczne strategie uczenia się i ... nauczania

4

Ewa Kiryła

F-010

Zespół jest siłą! Przykłady współpracy nauczycieli różnych przedmiotów w kontekście egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

4

Ewa Kiryła

F-011

Sukces ucznia na egzaminie maturalnym z języka polskiego: rozwiązania metodyczne

4

Ewa Kiryła

F-012

Komunikacja oparta na empatii. Warsztaty: Porozumienie bez Przemocy

4

Ewa Kiryła

F-013

Sprawność językowo-stylistyczna atutem nie tylko polonistów! Ćwiczenia w pogłębianiu kompetencji sprawnego, poprawnego mówienia i pisania.

4

Ewa Kiryła

F-014

Trening antystresowy i wypalenie zawodowe.

6

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

F-015

Ocenianie wewnątrzszkolne zgodne z przepisami prawa oświatowego

4

Ewa Nosowicz

F-016

Efektywność pracy szkoły/przedszkola na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań państwa wobec szkół i placówek.

4

Ewa Nosowicz

F-017

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.

4

Ewa Nosowicz
dr Gabriela Olszowska

F-018

Szkoła efektywnej edukacji - nauczyciele w koalicji z rodzicami

4

Józef Rogowski

F-019

Szkoła efektywnej edukacji – projekt Szkoła Promująca Zdrowie

4

Józef Rogowski

F-020

Szkoła efektywnej edukacji – zajęcia outdoorowe dedykowane zespołowi nauczycieli/ radzie pedagogicznej

4

Józef Rogowski

F-021

Szkoła efektywnej edukacji – innowacyjna szkoła to szkoła preferowanej przyszłości

4

Józef Rogowski

F-022

Zasady konstruowania nowoczesnego i zgodnego z przepisami prawa oraz potrzebami szkoły oceniania wewnątrzszkolnego

4

Wojciech Tański

F-023

Refleksyjny nauczyciel - od analizy wyników nauczania do zaprojektowania działań podnoszących poziom nauczania

4

Wojciech Tański

F-024

Praca z uczniem skoncentrowana na rozwiązaniach

 

Alicja Walenda

F-025

Radość uczenia się – jak efektywnie wspierać uczniów w procesie zdobywania wiedzy

4

Alicja Walenda

F-026

Uczeń w sytuacji kryzysowej - wspierająca rola szkoły

4

Alicja Walenda

F-027

Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka

4

Alicja Walenda

F-028

Doskonalenie umiejętności wychowawczych-cykl spotkań

4

Alicja Walenda

F-029

Uczeń z depresją w szkole – po czym poznać, że uczeń cierpi na depresję i jak mu pomagać?

2

Alicja Walenda

F-030

Wykorzystanie pakietu Microsoft365 w pracy szkoły

4

Paweł Kowalski
Leszek Kalinowski

F-031

Cyfrowe niebezpieczeństwo - procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy

4

Leszek Kalinowski
Paweł Kowalski

F-032

Cyberbezpieczeństwo - podstawy bezpiecznego poruszania się w sieci, rozpoznawanie i unikanie  niebezpieczeństw

4

Leszek Kalinowski
Paweł Kowalski

F-033

Obowiązki szkoły w ramach procedury „Niebieskich Kart”

4

Józef Paszuk

F-034

Uczeń cudzoziemiec i uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole.

4

Józef Paszuk

F-035

Odpowiedzialność cywilnoprawna nauczyciela

4

Józef Paszuk

F-036

Pierwsza pomoc według najnowszych standardów.

5

Ewa Wierczuk

F-037

Zintegrowana Strategia Umiejętności. Rozwijanie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych.

5

Ewa Wierczuk

F-038

Awans zawodowy nauczyciela

4

Bożena Osik

F-039

Formułowanie celów ogólnych i operacyjnych, dobieranie do nich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych

4

Wojciech Tański
Wiesława Zielińska

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 150 zł. za godzinę szkolenia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

SWSieci wsparcia
KodNazwa formyRodzaj formyAdresaciLiczba godzinPrzewidywany terminOdpłatność (zł)Osoba odpowiedzialna
SW-001Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.inne szkoleniepedagodzy specjalni zatrudnieni w szkołach ogólnodostępnych30po dokonaniu naboruNMaria Jasińska-Zamarja
SW-002Klub Pomysłowego Katechety 2023inne szkolenienauczyciele religii wszystkich typów szkół2023 września
25 listopada
NBożena Osik
SW-003Sieć współdziałania w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatąseminariumuczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą16po dokonaniu naboruNJózef Paszuk
SW-004Sieć wsparcia dyrektorów I kadencji, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą organizowanego przez W-MODN w Olsztynieseminariumdyrektorzy szkół/placówek, absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą organizowanego przez W-MODN w Olsztynie20I semestrNJózef Paszuk
SW-005Twórczy nauczyciele wychowania fizycznegoinne szkolenie 10po dokonaniu naboruNJózef Rogowski
SW-006W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań- Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
1. Uczeń w roli badacza.
warsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej1620 wrześniaNAgnieszka Spikert
SW-007Akademia psychologów, pedagogów, wychowawcówkonsultacjewychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele16po dokonaniu naboruNAlicja Walenda

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

GKonsultacje
KodNazwa formyRodzaj formyAdresaciLiczba godzinPrzewidywany terminOdpłatność (zł)Osoba odpowiedzialna
G-001Etapy pracy z tekstem.konsultacjenauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych2po dokonaniu naboruNElżbieta Szymborska
G-002Sześciolatek na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiegokonsultacjenauczyciele języka angielskiego w edukacji przedszkolnej3po dokonaniu naboruNElżbieta Szymborska
G-003Kultura anglojęzyczna na lekcjach języka angielskiegokonsultacjenauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych3po dokonaniu naboruNElżbieta Szymborska
G-004Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów.konsultacjezainteresowani  nauczyciele4po dokonaniu naboruNLeszek Kalinowski
G-005Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych.konsultacjezainteresowani  nauczyciele4po dokonaniu naboruNLeszek Kalinowski
G-006Organizacja i realizacja nauki religii w szkolekonsultacjenauczyciele religii wszystkich typów szkół3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-007Organizacja i realizacja nauki etyki w szkolekonsultacjenauczyciele etyki wszystkich typów szkół3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-008Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczycielakonsultacjezainteresowani nauczyciele3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-009Realizacja zadań w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczycielakonsultacjezainteresowani nauczyciele3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-010Wypełnianie zadań opiekuna stażukonsultacjezainteresowani nauczyciele3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-011Wypełnianie zadań mentorakonsultacjezainteresowani nauczyciele3po dokonaniu naboruNBożena Osik
G-012Konsultacje online: Jak otrzymać Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku?konsultacjenauczyciele zainteresowani2po dokonaniu naboruNAlicja Szarzyńska
G-013Konsultacje - Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego: O zieleń w szkolnym ogrodzie dbamy, czyste powietrze mamykonsultacjeszkoły i przedszkola, które zgłosiły się do konkursu2wrzesieńNAlicja Szarzyńska
Katarzyna Pietrzyk
G-014Analizuję wyniki egzaminu ósmoklasisty, wnioskuję i działam - skuteczny polonistakonsultacjenauczyciele języka polskiego - szkoła podstawowa4wrzesień20Wojciech Tański
G-015Analizuję wyniki egzaminu maturalnego, wnioskuję i działamkonsultacjenauczyciele języka polskiego - szkoła ponadpodstawowa4październik20Wojciech Tański
G-016Prawo oświatowe i niezbędna dokumentacja w pracy nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznychkonsultacjezainteresowani nauczyciele języków mniejszości narodowych i etnicznych1po dokonaniu naboruNLubomira Tchórz
G-017Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i w przedszkolu.konsultacjezainteresowani nauczyciele4po dokonaniu naboruNAlicja Walenda
G-018O sprawach ważnych ciekawie – propozycje na godziny wychowawcze i lekcje zastępcze.konsultacjenauczyciele, wychowawcy, nauczyciele świetlic, nauczyciele-bibliotekarze, pedagodzy szkolni4po dokonaniu naboruNAlicja Walenda

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

K

Kursy kwalifikacyjne

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

K-001

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

kurs kwalifikacyjny

nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką, posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze... (Dz. U. z dnia 25.08.2017, poz. 1597, z późniejszymi zmianami)

220

po dokonaniu naboru

2 100
(w dwóch ratach)

Józef Paszuk
zespół nauczycieli-konsultantów W-MODN w Olsztynie, oraz dyrektorzy-praktycy, posiadający znaczące osiągnięcia w zarządzaniu szkołą/placówką

K-002

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

kurs kwalifikacyjny

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

150

po dokonaniu naboru

2500

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24

U

Kursy nadające uprawnienia

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

U-001

Kurs na wychowawcę wypoczynku.

kurs nadający uprawnienia

zainteresowani, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają minimum średnie wykształcenie.

36

po dokonaniu naboru

220

Józef Rogowski

U-002

Kurs na kierownika wypoczynku.

kurs nadający uprawnienia

nauczyciele oraz inni zainteresowani, którzy ukończyli 18 rok życia oraz posiadający minimum średnie wykształcenie

10

po dokonaniu naboru

160

Józef Rogowski

U-003

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

kurs nadający uprawnienia

nauczyciele
Edukacji dla bezpieczeństwa

30

po dokonaniu naboru

1 000

Ewa Wierczuk
ratownicy - pracownicy z systemu ratownictwa medycznego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na na I semestr roku szkolnego 2023/2024
proponowana przez nauczycieli doradców metodycznych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

ADydaktyki przedmiotowe, szczegółowe
AEEdukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
KodNazwa formyRodzaj formyAdresaciLiczba godzinPrzewidywany terminOdpłatność (zł)Osoba odpowiedzialna 
AE-050Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – lekcja w kinieinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej328 września 2023NEwa Kopacka 
AE-051Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania literwarsztatynauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3po dokonaniu naboruNEwa Kopacka 
AE-052Kreatywna gramatyka i ortografia w edukacji wczesnoszkolnej- gry i zabawy dydaktycznewarsztatynauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3po dokonaniu naboruNEwa Kopacka 
AE-053W co się bawić, w co się bawić? - ciekawe pomysły na przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnejwarsztatynauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3po dokonaniu naboruNEwa Kopacka
Justyna Grican
 
AE-054Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej – Genially dla początkującychwarsztatynauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej4po dokonaniu naboruNEwa Kopacka
Katarzyna Pietrzyk
 
AE-055Obserwacja i omówienie lekcji otwartych prowadzonych przez doradcę metodycznegoinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3I semestrNEwa Kopacka 
AHEdukacja humanistyczna
AH-020Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 r.szkolenienauczyciele języka polskiego2wrzesieńNKatarzyna Pietrzyk 
AH-021Wokół szkolnych lektur. O bohaterstwie i bohaterach w „Śmierci Pułkownika" oraz „Reducie Ordona" Adama Mickiewicza.szkolenienauczyciele języka polskiego2październikNKatarzyna Pietrzyk 
AH-022Wokół szkolnych lektur. Ludowa moralność w „Dziadach" cz. II Adama Mickiewicza.szkolenienauczyciele języka polskiego2listopadNKatarzyna Pietrzyk 
AH-023Wokół szkolnych lektur. Magia świąt w „Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa.szkolenienauczyciele języka polskiego2grudzieńNKatarzyna Pietrzyk 
AH-024Genially dla zaawansowanych. Pokój zagadek i quizy.warsztatynauczyciele języka polskiego6I semestrNKatarzyna Pietrzyk
Ewa Kopacka
 
AH-025Canva dla zaawansowanych. Projektowanie prezentacji o Wisławie Szymborskiej.warsztatynauczyciele języka polskiego6I semestrNKatarzyna Pietrzyk
Ewa Kopacka
 
AH-026Stacje zadaniowe do lektur szkolnych.warsztatynauczyciele języka polskiego6I semestrNKatarzyna Pietrzyk 
AH-027Lekcje otwarte języka polskiego obserwowane lub prowadzone przez doradcę metodycznegoinne szkolenianauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej6po dokonaniu naboruNWiesława Zielińska 
AH-028Historia kobiet. Czarownice i wiedźmy w kulturze staropolskiej.warsztatywszystkie zainteresowane Panie3październikNIwona Jóźwiak
dr Sabina Kowalczyk (UWM) prof. Maria Korybut (UWM)
 
AH-029La Belle Epoque, czyli świat widziany oczami Daisy Hochberg von Plesswykładwszyscy zainteresowani3po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak 
AH-030Cztery pory roku na Warmii i Mazurachwykładwszyscy zainteresowani3po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak 
AH-031Metody aktywizujące na lekcjach j. angielskiego w szkole podstawowej.warsztatynauczyciele j. angielskiego szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego3wrzesieńNEwa Moczulska
Elżbieta Szymborska
 
AH-032Ekologia na lekcjach j. angielskiego w szkole podstawowej.szkolenienauczyciele kl. 4-8 szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego3październikNEwa Moczulska 
AH-033Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach j. angielskiego w szkole podstawowej - lekcja odwrócona.szkolenienauczyciele szkół podstawowych kl. 4-83październikNEwa Moczulska 
AH-034Film na lekcji języka obcegowarsztatynauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-035Zastępstwo - lekcja na ostatnią chwilę.warsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-036Krótkie formy użytkowe - rozwijanie umiejętności pisaniawarsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-037Thanksgivingwarsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-038Halloweenwarsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-039Jak uczyć gramatyki języka angielskiego?warsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-040Muzyka na lekcji języka obcegowarsztatynauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego4I semestrNAgata Lichy 
AH-041Warsztaty plastyczne - Faktura-collage. Prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklinguwarsztatynauczyciele plastyki3październikNBarbara
Wiśniewska-Sielaszuk
 
AH-042Warsztaty plastyczne - Malowanie intuicyjne- jako propozycja pracy na lekcjach plastykiwarsztatynauczyciele plastyki3listopadNBarbara
Wiśniewska-Sielaszuk
 
AH-043Warsztaty plastyczne - choinka z recyklingu- świąteczne dekoracje - praca w grupachwarsztatynauczyciele plastyki, nauczyciele techniki3grudzieńNBarbara
Wiśniewska-Sielaszuk
Paweł Kowalski
 
AH-044Jak zasoby Internetu mogą pomóc w prowadzeniu lekcji muzykiwarsztatynauczyciele muzyki3po dokonaniu naboruNAdam Zmysłowski 
AH-045Edukacyjny pokaz filmu Chłopi w ramach programu Szkoła w Kinieszkoleniezainteresowani nauczyciele320 wrześniaNKatarzyna Pietrzyk 
AH-046Lekcja otwarta prowadzona przez doradcęinne szkolenianauczyciele muzyki6I semestrNAdam Zmysłowski 
AMEdukacja matematyczno-przyrodnicza
AM-030Egzamin maturalny z matematyki w formule 2024warsztatynauczyciele matematyki4październikNWojciech Andruszkiewicz 
AM-031Lekcje matematyki nie muszą być nudnewarsztatynauczyciele matematyki4listopadNWojciech Andruszkiewicz 
AM-032Nauczanie matematyki przez zabawę - wykorzystaj gry dydaktycznewarsztatynauczyciele matematyki4styczeńNWojciech Andruszkiewicz 
AM-033Jak pracować w szkole podstawowej z potencjalnym laureatem wojewódzkiego konkursu z chemii?szkolenienauczyciele chemii szkół podstawowych2wrzesieńNAnna Serwińska 
AM-034Bomb(k)owa chemia - warsztaty bożonarodzeniowewarsztatynauczyciele przedmiotów przyrodniczych4grudzieńNAnna Serwińska
Alicja Szarzyńska Alicja
Siegień-Matyjewicz
 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

SWSieci wsparcia
SW-010Aktywne metody pracy w przedszkolu - sieć wsparcia nauczycieli edukacji przedszkolnej.warsztatynauczyciele edukacji przedszkolnej20po dokonaniu naboruNJustyna Grican
SW-011Metoda projektu w edukacji przedszkolnej - sieć wsparcia.warsztatynauczyciele edukacji przedszkolnej20po dokonaniu naboruNJustyna Grican
SW-012Pierwszy rok w przedszkolu - niezbędnik nauczyciela. Spotkania w ramach sieci wsparcia.warsztatynauczyciele edukacji przedszkolnej20po dokonaniu naboruNJustyna Grican
SW-013Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Olsztyna i okolicinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Olsztyna i okolic15I semestr
II semestr
NEwa Kopacka
SW-014Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Morąga i okolicinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Morąga i okolic15I semestr
II semestr
NEwa Kopacka
SW-015Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolicinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic15I semestr
II semestr
NEwa Kopacka
SW-016Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Biskupca i okolicinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Biskupca i okolic15I semestr
II semestr
NEwa Kopacka
SW-017Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Dobrego Miasta i okolicinne szkolenienauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Dobrego Miasta i okolic15I semestr
II semestr
NEwa Kopacka
SW-018Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych. Kreatywny Polonista. Edycja IIIszkolenienauczyciele języka polskiego szkół podstawowych20I semestr
II semestr
NKatarzyna Pietrzyk
SW-019Sieć współpracy nauczycieli w ramach projektu „Egzaminocka". Edycja II_2024 r.inne szkolenienauczyciele języka polskiego realizujący projekt20majNKatarzyna Pietrzyk
SW-020Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego - szkoła ponadpodstawowainne szkolenienauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej20I semestr
II semestr
NWiesława Zielińska
SW-021Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowychwarsztatynauczyciele języka angielskiego4I semestrNAgata Lichy
SW-022Sieć Rusycystów Szkół Ponadpodstawowych.warsztatynauczyciele języka rosyjskiego4I semestrNAgata Lichy
SW-023Sieć wsparcia nauczycieli muzykikonsultacjenauczyciele muzyki20I semestr
II semestr
NAdam Zmysłowski
SW-024Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki powiatu ostródzkiego - Polubić matematykęinne szkolenienauczyciele matematyki powiatu ostródzkiego15po dokonaniu naboruNWojciech Andruszkiewicz
SW-025Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna - Polubić matematykęinne szkolenienauczyciele matematyki z powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna15po dokonaniu naboruNWojciech Andruszkiewicz
SW-026Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii szkół podstawowych - Chemia z klasąinne szkolenienauczyciele chemii szkół podstawowych20I semestrNAnna Serwińska

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2023/24
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

GKonsultacje
G-028Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego.konsultacjenauczyciele edukacji przedszkolnej20po dokonaniu naboruNJustyna Grican
G-029Konsultacje indywidualne – wsparcie doradcy metodycznego w trakcie ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowegokonsultacjenauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3po dokonaniu naboruNEwa Kopacka
G-030Konsultacje grupowe – doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnejkonsultacjenauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej3po dokonaniu naboruNEwa Kopacka
G-031Konsultacje w ramach konkursu „Tu jest moja mała czysta ojczyzna". Edycja IIIkonsultacjenauczyciele języka polskiego2I semestrNKatarzyna Pietrzyk
Alicja Szarzyńska
G-032Konsultacje indywidualne dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych.konsultacjenauczyciele języka polskiego2I semestrNKatarzyna Pietrzyk
G-033Konsultacje w ramach konkursu: „Wisława Szymborska. Limeryki i kolaże. Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 100. rocznicę urodzin poetki"onlinenauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego2I semestrNKatarzyna Pietrzyk
Wiesława Zielińska
G-034Poezja Wisławy Szymborskiej na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.konsultacjenauczyciele języka polskiego pracujący w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.3I semestrNWiesława Zielińska
Katarzyna Pietrzyk
G-035Nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy, czyli o roli edukacji humanistycznej w kontekście problemów uczniów w szkole ponadpodstawowej.konsultacjenauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej.2I semestrNWiesława Zielińska
Piotr Wiśniewski
G-036Niezbędnik polonisty przygotowującego uczniów do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 (liceum i technikum).konsultacjenauczyciele języka polskiego - liceum i technikum.2I semestrNWiesława Zielińska
G-037Metody przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.konsultacjenauczyciele szkół podstawowych woj. warmińsko-mazurskiego3listopadNEwa Moczulska
Elżbieta Szymborska
G-038Uczeń z Ukrainy na lekcjach j. angielskiego w polskiej szkole podstawowejkonsultacjenauczyciele j. angielskiego szkół podstawowych z woj. warmińsko-mazurskiego3grudzieńNEwa Moczulska
G-039Egzamin maturalny z historiikonsultacjenauczyciele historii5po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak
G-040Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkolekonsultacjewszyscy zainteresowani4po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak
G-041Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu"konsultacjezainteresowani nauczyciele6po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak
G-042Cyfrowe lekcje o regioniekonsultacjewszyscy zainteresowani4po dokonaniu naboruNIwona Jóźwiak
G-043Ocenianie przedmiotowe z muzyki w szkole podstawowejkonsultacjenauczyciele muzyki3po dokonaniu naboruNAdam Zmysłowski
G-044Wsparcie nauczycieli muzyki w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczaniakonsultacjenauczyciele muzyki3po dokonaniu naboruNAdam Zmysłowski
G-045Konsultacje indywidualne dla nauczycieli muzykikonsultacjenauczyciele muzyki3po dokonaniu naboruNAdam Zmysłowski
G-046Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzykikonsultacjenauczyciele muzyki3po dokonaniu naboruNAdam Zmysłowski
G-047Konsultacje indywidualne dla nauczycieli chemii szkół podstawowychkonsultacjenauczyciele chemii szkół podstawowych15I semestrNAnna SerwińskaSkip to content