Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na rok szkolny 2018-2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i placówek oświatowych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przygotował ciekawą, bogatą i różnorodną ofertę współpracy z tymi instytucjami oraz wsparcia ich w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych. Obok form szkolenia skierowanych do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, zespołów nauczycielskich oraz rad pedagogicznych Ośrodek proponuje już czwartą edycję projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju szkół i nauczycieli przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie”, obejmującego następujące etapy:

  • diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki;
  • ustalenie priorytetów doskonalenia nauczycieli zgodnie z wynikami diagnoz;
  • wypracowanie rocznego planu i harmonogramu doskonalenia;
  • wspomaganie szkoły/placówki w realizacji przyjętych działań;
  • ewaluację zrealizowanego planu.

Tym szkołom i placówkom, które nie zakwalifikowały się do kompleksowego wspomagania lub oczekują innej formy współpracy, Ośrodek proponuje pakiety szkoleniowe, umożliwiające roczne doskonalenie rady pedagogicznej w zakresie rozwiązania konkretnego problemu. Dyrektor szkoły/placówki oświatowej może zgłosić, w którym spośród poniższych obszarów tematycznych chce uzyskać w danym roku szkolnym wsparcie dla zarządzanej instytucji edukacyjnej:

  • projektowanie sukcesu edukacyjnego szkoły/placówki w oparciu o wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych;
  • modyfikacja warsztatu metodycznego nauczyciela przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, języków obcych, historii, przyrody, wychowania fizycznego, informatyki, przedmiotów zawodowych i religii;
  • funkcjonowanie oceniania wewnątrzszkolnego;
  • motywowanie uczniów do rozwijania się
  • praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym – metodyka, innowacyjne rozwiązania, planowanie i dokumentacja działań, współpraca z rodzicami.

Każdy z pakietów obejmuje takie formy szkolenia i ich liczbę, aby w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby szkoły/placówki oświatowej w tym zakresie. Dzięki pakietom tematycznym możliwe będzie celowe i ukierunkowane podniesienie kompetencji edukacyjnych całej rady pedagogicznej, a tym samym podniesienie poziomu jakości pracy szkoły. Kolejny już rok funkcjonuję też sieci przedmiotowe i tematyczne, umożliwiające nauczycielom i dyrektorom szkół/placówek wymianę doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrej praktyki. Oprócz tego, Ośrodek organizuje konferencje, fora, kursy kwalifikacyjne i przygotowujące do egzaminu państwowego z zakresu języka angielskiego, seminaria, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia indywidualne, zespołowe i rad pedagogicznych oraz konsultacje. Wykonawcami przedstawionej Państwu oferty są konsultanci Ośrodka i wybrani przez nich specjaliści w danej dziedzinie. Daje to gwarancję profesjonalnego, kompetentnego i zrealizowanego na najwyższym poziomie każdego szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i skorzystania z niej. Oferta szkoleniowa na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Odwołując się do doświadczeń z zeszłego roku, nie będziemy prowadzili dystrybucji naszej oferty w wersji drukowanej. Ponieważ będzie ona elastyczna i modyfikowana, zapraszamy do śledzenia zmian na naszej stronie internetowej.

Karty zgłoszenia