Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na rok szkolny 2023/2024. Od tego roku wprowadziliśmy innowację w zakresie organizacji. Spowodowane jest to dużą dynamiką zmian w oświacie i, co za tym idzie, modyfikacją oczekiwań ze strony odbiorców – nauczycieli. Proponujemy szkolenia w dwóch edycjach: na okres od 1 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Po zdiagnozowaniu bieżących potrzeb, zdefiniowaniu problemów pojawiających się w I semestrze będziemy reagować, rozbudowując i uzupełniając ofertę ponownie: tym razem na okres od 1 lutego 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom szkół i placówek oświatowych, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przygotował ciekawą, do tego bogatą i różnorodną, ofertę współpracy z tymi instytucjami oraz programy wsparcia ich w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych. Będą to:

  • szkolenia skierowane do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, zespołów nauczycielskich oraz rad pedagogicznych;
  • czwarta edycja projektu „Kompleksowe wspieranie w rozwoju szkół i nauczycieli przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie”, obejmującego następujące etapy:
  • diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły/placówki;
  • ustalenie priorytetów doskonalenia nauczycieli zgodnie z wynikami diagnoz;
  • wypracowanie rocznego planu i harmonogramu doskonalenia;
  • wspomaganie szkoły/placówki w realizacji przyjętych działań;
  • ewaluacja zrealizowanego planu.
  • pakiety szkoleniowe umożliwiające roczne doskonalenie rady pedagogicznej w zakresie rozwiązania konkretnego problemu (dyrektor szkoły/placówki oświatowej może zgłosić, w którym spośród poniższych obszarów tematycznych chce uzyskać w danym roku szkolnym wsparcie dla zarządzanej instytucji edukacyjnej: tematy na stronie Ośrodka: tutaj proponuję zamieścić link do wejścia na tematy pakietów);
  • sieci przedmiotowe i tematyczne umożliwiające nauczycielom i dyrektorom szkół/placówek wymianę doświadczeń i dzielenie się przykładami dobrej praktyki;
  • konferencje, fora, kursy kwalifikacyjne i przygotowujące do egzaminu państwowego z zakresu języka angielskiego, seminaria, warsztaty, wycieczki edukacyjne, szkolenia indywidualne, zespołowe i rad pedagogicznych oraz konsultacje.

   W tym roku Ośrodek włączył się w realizację Projektu finansowanego ze środków budżetu państwa  w ramach realizacji „Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin »Za życiem«”: zadanie 5.5. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Formą jego realizacji będzie przeszkolenie zainteresowanych nauczycieli, którzy później przekażą treści uczniom szkół ponadpodstawowych podczas warsztatów psychoedukacyjnych  „Wektory życia”.

   Wykonawcami przedstawionej Państwu oferty są konsultanci, doradcy metodyczni Ośrodka i wybrani przez nich specjaliści w danej dziedzinie. Daje to gwarancję profesjonalnego, kompetentnego i zrealizowanego na najwyższym poziomie każdego szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i skorzystania z niej.

Oferta edukacyjna

Rejestracja na szkolenia

                                                                             Dyrektor WM ODN w Olsztynie

Skip to content