Oferta edukacyjna

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej.

Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu nauczycieli, i wynosi 100 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe, uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu proponujemy.

Zachęcamy do skorzystania z niej.

Opis pakietów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE
Nazwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna Odpłatność (zł)
Metoda projektu w pracy nauczyciela przedszkola. I-1 6 13.10.2018 Iwona Jurczak
Justyna Grican
35
Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować. I-2 4 24. 10.2018 Iwona Jurczak N
Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek w pracy nauczyciela przedszkola. I-3 4 28.10.2018 Iwona Jurczak
Adam Zmysłowski
35
Metody aktywne w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej. I-4 4 28.11.2018 Iwona Jurczak
Edyta Markowicz
35
Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu. I-5 4 25.11.2018 Iwona Jurczak 40
Gimnastyka buzi i języka. I-6 4 14.11.2018 Iwona Jurczak N
Zabawki z filcu - szycie prostych zabawek dla dzieci. I-7 8 16.02.2019 Iwona Jurczak
Barbara Piesak
100
Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nim pracować. I-8 4 5. 12.2018 Iwona Jurczak N
Warsztaty wielkanocne w przedszkolu. I-9 4 17.03.2019 Iwona Jurczak 40
Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak. I-10 10 9.02.2019 Iwona Jurczak
Wanda Kostrzyńska
250
Kara czy nagroda, a może konsekwencja? Jak tworzyć zasady i ich przestrzegać. I-11 4 9.01.2019 Iwona Jurczak N
Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować aby wspomagała rozwój dziecka. I-12 4 13.02.2019 Iwona Jurczak N
Rozwój słuchu fonematycznego Jako wprowadzenie do nauki czytania. I-13 4 20.03.2019 Iwona Jurczak N
Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunku pracy nauczyciela. I-14 4 19.09.2018 Iwona Jurczak N
Ciekawe techniki plastyczne cz. II I-15 4 Po zebraniu grupy Iwona Jurczak
Agnieszka Spikert
35
Jak efektywnie współpracować z rodzicami? - praca z rodzicem wymagającym. I-16 6 17.02.2019 Iwona Jurczak
Ewa Borgosz
75
Neurodydaktyka - jak uczy się mózg? I-17 6 07.04.2019 Iwona Jurczak
Ewa Borgosz
75
Twórcze czytanie bajek, baśni i opowiadań. I-18 4 25.05.2019 Iwona Jurczak N
Uczę bez stopni! - Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. I-19 4 27.09.2018 Agnieszka Spikert N
Zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym. I-20 4 17.10.2018 Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
N
Projekt Ojczyzna - inspiracje do realizacji zajęć i projektów o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej. I-21 3 25.10.2018 Agnieszka Spikert N
Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w Internecie. Aplikacje pomagające uczyć. I-22 3 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert
Leszek Kalinowski
N
Lektury w nowej podstawie programowej - przykłady praktycznych rozwiązań. I-23 3 21.11.2018 Agnieszka Spikert N
Kartki świąteczne. I-24 3 05.12.2018 Agnieszka Spikert N
Kostki sześcienne i wielościenne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. I-25 4 12.12.2018 Agnieszka Spikert N
Rozwijanie myślenia pytajnego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I-26 4 16.01.2019 Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
N
Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej. I-27 3 20.02.2019 Agnieszka Spikert N
Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej. I-28 3 14.03.2019 Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
N
Rozwijanie logicznego myślenia w edukacji wczesnoszkolnej - gry logiczne. I-29 4 11.04.2019 Agnieszka Spikert N
Rozwiązywanie problemów przez dzieci - ćwiczenia i zabawy rozwijające twórcze myślenie u dzieci. I-30 4 17.04.2019 Agnieszka Spikert N
Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i rozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia zaplanowane na 22.05.2019 r. będą zrealizowane 6.06.2019 r.
I-31 4 22.05.2019 Agnieszka Spikert N
Ozdobne wianuszki i mobile na różne okazje. I-32 4 23.10.2018
zmiana terminu
Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
35
Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej. I-33 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert
Wojciech Tański
N
Tekst literacki - metody pracy. Co z teorii literatury nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wiedzieć powinien. I-34 5 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert
Wojciech Tański
N
Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej. I-35 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert 20
Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym.
Uwaga! W cenę szkolenia wchodzi instrument i materiały (w tym płyty CD), które na własność otrzymują uczestnicy.
I-36 4 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert 75
Edukacja polisensoryczna w realizacji nowej podstawy programowej.
Wprowadzenie do Systemu Edukacji przez Ruch.
I-37 10 24.11.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie:
Dorota Dziamska
autorka systemu
125
Edukacja polisensoryczna - od kołysania do pisania w Systemie Edukacji Przez Ruch. I-38 10 25.11.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie:
Dorota Dziamska
autorka systemu
125
Boże Narodzenie i Adwent w Klanzie. I-39 6 01.12.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie:
Anna Rodziewicz
- trener Klanzy
75
Wielkanocny decoupage.
Uwaga - koszt kursu obejmuje zakupione materiały.
I-40 4 30.03.2019 Agnieszka Spikert 40
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa. I-41 8 08.12.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie:
Piotr Kaja
- muzyk, kompozytor
135
Taneczne spotkanie z Klanzą - tańce z różnych stron świata cz. II. I-42 10 09.12.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie:
Anna Rodziewicz
- trener Klanzy
90
Jak zadania tekstowe mogą rozwijać myślenie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. I-43 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie:
dr Alina Kalinowska
80
Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. I-44 5 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie:
Judyta Lipińska
60
Trudne zmieniamy w łatwe. Śpiewanie a nie wkuwanie czyli jak inaczej uczyć ortografii i gramatyki. I-45 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie:
Andrzej Grabowski
- muzyk
70
Zabawy animacyjne w przedszkolu i szkole. I-46 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie:
Karolina Wizner
- animator,
instruktor tańca
65
Zróbmy teatr! Małe formy teatralne w pracy z dzieckiem. I-47 2x6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie:
Grażyna i Jakub Korzunowicz
140
Wyobraźnia nie zna granic - lapbook na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. I-48 5 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Zastosowanie narzędzi myślowych oraz przekładu intersemiotycznego na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. I-49 5 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych. I-50 16 27-28.10.2018 Elżbieta Jermacz 100
Trwałe wartości w zmiennym świecie - budujemy nasz system wartości na podstawie lektur obowiązkowych. I-51 7 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz 50
Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą pomóc w realizacji celów lekcji języka polskiego? Warsztaty z wykorzystaniem internetowych programów: Popplet, Glogster, Learning Apps. I-52 5 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz 50
Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych, czyli czas na metodykę. I-53 5 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Sposoby na lekturę obowiązkową - obrazki, okładki, plakaty, memy …
(zajęcia w pracowni komputerowej).
I-54 5 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych w szkole podstawowej. I-55 16 15.09.2018
22.09.2018
Elżbieta Jermacz 100
Magia kina. Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem filmu. I-56 7 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Magia kina - wędrujące motywy. O powtórkach, wielkich tematach i intertekstualności w kinie. I-57 7 po dokonaniu naboru Elżbieta Jermacz N
Analiza wyników egzaminu próbnego z języka polskiego w klasie VIII. I-58 5 15.12.2018 Elżbieta Jermacz N
Kształcenie językowe w kontekście kształcenia literackiego, elementów retoryki i samokształcenia - przygotowanie do egzaminu w kl. VIII. I-59 5 08.12.2018 Elżbieta Jermacz N
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego szansą na sukces egzaminacyjny. I-60 5 24.11.2018 Elżbieta Jermacz N
Rola „Mazurka Dąbrowskiego” w podtrzymywaniu świadomości narodowej Polaków - wizyta studyjna w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Zdobywamy Wieżycę - najwyższy szczyt na Niżu Europejskim. I-61 10 13.10.2018 Elżbieta Jermacz N
Egzamin ósmoklasisty w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych na języku polskim w szkole podstawowej. I-62 12 po dokonaniu naboru Wojciech Tański 10
Kształtowanie kompetencji kluczowych na języku polskim w szkole ponadpodstawowej. I-63 12 po dokonaniu naboru Wojciech Tański 10
Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej na języku polskim przez nauczyciela stażystę. I-64 12 po dokonaniu naboru Wojciech Tański 10
Sposoby realizowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej. I-65 12 po dokonaniu naboru Wojciech Tański 10
Europejskie Dni Dziedzictwa: Niepodległa dla wszystkich: wspólnie świętujmy naszą niepodległość! - Warsztaty terenowe: „Non omnis moriar - wędrówka ku odpominaniu wartości” . I-66 10 09.09.2018 Wojciech Tański
Alicja Szarzyńska
dr Wiesław Skrobot
N
Sztuka skutecznego przekonywania. I-67 6 po dokonaniu naboru Wojciech Tański
prowadzący:
dr Adam Bastek
50
Trudna sztuka budowania pytań i udzielania odpowiedzi. I-68 6 po dokonaniu naboru Wojciech Tański
prowadzący:
dr Adam Bastek
50
Z dramą za pan brat. I-69 6 po dokonaniu naboru Wojciech Tański prowadzący:
Marlena Derlukiewicz
10
Nowa podstawa programowa matematyki w szkołach ponadpodstawowych. I-70 5 19.09.2018 Józef Paszuk N
Forum Nauczycieli Matematyki. I-71 5 14.11.2018 Józef Paszuk N
Forum Nauczycieli Matematyki: Metody nauczania geometrii; konstrukcje geometryczne. I-72 5 09.01.2019 Józef Paszuk N
Kompetencje kluczowe w kształceniu matematycznym. I-73 5 23.01.2019 Józef Paszuk N
Forum Nauczycieli Matematyki: Wykorzystanie elementów pomiaru dydaktycznego do badania osiągnięć uczniów w kształceniu matematycznym. I-74 5 06.03.2019 Józef Paszuk N
Jak formułować wymagania na lekcjach matematyki? I-75 5 21.03.2019 Józef Paszuk N
Efekty uczenia się uczniów - metody sprawdzania i sposoby oceniania. I-76 5 24.04.2019 Józef Paszuk N
FNM: Wykorzystanie komputera w nauczaniu matematyki. I-77 5 15.05.2019 Józef Paszuk
Janusz Brojek
N
Nowy egzamin ósmoklasisty z matematyki. I-78 8 po dokonaniu naboru Henryk Sienkiewicz
Barbara Ejsmont
40
Sieć Twórczych Anglistów. I-79 25 wrzesień 2018
- maj 2019
Elżbieta Szymborska N
Mediacja językowa na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. I-80 4 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
dr Monika Cichmińska
50
Jak skonstruować konspekt do przeprowadzenia efektywnych zajęć z języka obcego. I-81 6 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
Wojciech Tański
25
Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego. I-82 3 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
Irmina Kłoss
Dariusz Kulesza
N
Wykorzystanie mat edukacyjnych i innych gier dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. I-83 3 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska Dariusz Kulesza N
Jak efektywnie uczyć języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. I-84 3 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska Grzegorz Fidala N
Nowa podstawa programowa z języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych. I-85 3 styczeń- marzec Elżbieta Szymborska
we współpracy z wydawnictwami: Macmillan, Pearson, Oxford, Express Publishing
N
Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego. I-86 4 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska N
Strategie nauczania języka angielskiego w kontekście egzaminu ósmoklasisty. I-87 4 po dokonaniu naboru E. Szymborska J. Przeszlakowska-Wasilewska, M. Ławrynowicz-Szczepaniak 50
Projekt edukacyjny jako metoda realizacji podstawy programowej z historii i wos w szkole podstawowej. I-88 6 marzec Ewa Nosowicz
Jacek Rutkowski
N
Jak zdobyć certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. I-89 4 październik Ewa Nosowicz
Jacek Rutkowski
N
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  w edukacji geograficznej i przyrodniczej. I-90 6 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska
Janusz Brojek
N
Warsztaty terenowe  "Co nam zostawił lądolód ze Skandynawii?" I-91 10 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska dr Paweł Wolniewicz (Uniwersytet
im. A.  Mickiewicza
w Poznaniu)
N (dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Skały w architekturze, czyli geologiczny spacer po Olsztynie. I-92 8 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska dr Paweł Wolniewicz (Uniwersytet
im. A.  Mickiewicza
w Poznaniu)
N (dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Gra terenowa - wykorzystanie najbliższej okolicy „małej ojczyzny” jako terenu zajęć. I-93 8 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska N (dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Metoda Porannego Kręgu - stymulacja polisensoryczna według pór roku. I-94 4 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska Małgorzata Zabolewicz (Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie) N
Konstruowanie konspektu efektywnych zajęć edukacyjnych z przyrody z uwzględnieniem kompetencji kluczowych. I-95 5 08-09.12.2018 Alicja Szarzyńska Wojciech Tański N
Konstruowanie konspektu efektywnych zajęć edukacyjnych z geografii z uwzględnieniem  kompetencji kluczowych. I-96 5 24-25.11.2018 Alicja Szarzyńska
Wojciech Tański
N
Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej - doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. I-97 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Tworzenie materiałów do pracy z tablicą interaktywną. I-98 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Platforma Moodle - obsługa i zasady korzystania. I-99 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych. I-100 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych. Prezentacja multimedialna materiałów dydaktycznych - nie tylko Power Point. I-101 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Jak wykorzystać mobilne urządzenia do efektywnej pracy w klasie. I-102 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Uczę nowocześnie. Film na zajęciach edukacyjnych - projektowanie i realizacja. I-103 8 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 40
Scratch Junior - programowanie od przedszkola. I-104 4 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Scottie Go! - nauka programowania dla najmłodszych. I-105 4 po dokonaniu naboru Janusz Brojek 20
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. I-106 4 po dokonaniu naboru Janusz Brojek
Leszek Kalinowski
N
Doświadczenia z fizyki w szkole podstawowej. I-107 5 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Bezpieczne wykorzystanie Internetu w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. I-108 4 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski
Agnieszka Spikert
N
Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. I-109 5 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski N
Scratch - programowanie przez zabawę. I-110 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Scratch - zawansowane projekty. I-111 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. I-112 6 po dokonaniu naboru Janusz Brojek
Leszek Kalinowski
30
Logomocja-Imagine programowanie obiektowe. I-113 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Wprowadzenie do programowania w języku Python. I-114 7 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski
Janusz Brojek
30
Jak realizować algorytmy z podstawy programowej do szkoły podstawowej? I-115 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 40
Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych. I-116 20 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 100
Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi? I-117 5 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word. I-118 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. I-119 7 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel. I-120 7 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 30
Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa. I-121 20 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski 100
Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie - Learningapps, Kahoot. I-122 8 styczeń-luty Bożena Osik N
Tworzenie materiałów interaktywnych w katechezie - Photo Story, „Milionerek". I-123 8 03.12.2018 Bożena Osik N
Dzieci dają świadectwo - wykorzystanie Storyjumper. I-124 4 14.11.2018 Bożena Osik N
Warmińskie zasoby katechetyczne - tworzenie bazy on-line. I-125 3 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio. I-126 5 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Kreatywny nauczyciel religii - przykłady dobrej praktyki. I-127 8 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. I-128 3 21.11.2018
19.01.2019
kolejne
po dokonaniu naboru
Bożena Osik N
Jak odczytywać nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej? I-129 4 marzec - sierpień Bożena Osik N
Przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela religii. I-130 3 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Edukacja prawna nauczyciela religii. I-131 6 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Klub Pomysłowego Katechety - kontynuacja. I-132 40 29.09.2018
10.11.2018
23.02.2019
08.06.2019
Bożena Osik N
Tańce i zabawy dla dzieci - jasełka, karnawał. I-133 5 po dokonaniu naboru Bożena Osik
s. Małgorzata Siemionko
70
Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży. I-134 6 po dokonaniu naboru Bożena Osik
s. Małgorzata Siemionko
80
Tańce izraelskie i innych krajów. I-135 5 po dokonaniu naboru Bożena Osik
s. Małgorzata Siemionko
70
Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki. I-136 6 22.09.2018 Bożena Osik N
Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - metody pracy
z tekstem filozoficznym.
I-137 5 luty Bożena Osik N
Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - opowiadanie historii. I-138 5 06.10.2018 Bożena Osik N
Kuferek nauczyciela etyki - przykłady dobrej praktyki. I-139 6 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Opracowanie programu realizacji doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII. I-140 6 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Realizacja programu preorientacji zawodowej w przedszkolu. I-141 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Realizacja programu orientacji zawodowej w klasach I-III oraz IV-VI. I-142 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Realizacja doradztwa zawodowego w kl. VII-VIII. I-143 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Realizacja doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej. I-144 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Warsztat pracy doradcy zawodowego. I-145 6 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Realizacja zadań doradczych w szkole - Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. I-146 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Nauka - kwalifikacje - praca. (on-line) I-147 50 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Edukacja zawodowa a rynek pracy - wyjazd studyjny do zakładu pracy. I-148 10 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk 100
WebQuest - realizacja projektu edukacyjnego w szkole. I-149 6 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela. I-150 6 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Sieć współpraca doradców zawodowych. I-151 60 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk N
Rozwój umiejętności kluczowych na zajęciach wychowania fizycznego. Kształtowanie umiejętności współpracy, kreatywności i innowacyjności w oparciu o gry zespołowe. I-152 4 październik - czerwiec Józef Rogowski N
Nauczycielskie fascynacje jako nieodkryty potencjał w szkole. I część - Ultimate Frisbee - latające dyski. I-153 4 25.10.2018 Józef Rogowski N
Gimnastyka na fali od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej. Jak to zrobić? I-154 4 październik - czerwiec Józef Rogowski 40
Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi EDUBAL - rozwój umiejętności kluczowych
w szkole podstawowej.
I-155 4 luty - czerwiec Józef Rogowski 40
Formy aktywności fizycznej pochodzące z regionu zamieszkania, innych krajów europejskich oraz pozaeuropejskich. I-156 4 wrzesień-czerwiec Józef Rogowski N
Nauczycielskie fascynacje jako nieodkryty potencjał w szkole. II-IV część. Golf, Indiaka... I-157 4 listopad - czerwiec Józef Rogowski N
Smartfonowa gra terenowa - sposoby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego. I-158 10 kwiecień - czerwiec Józef Rogowski N
 Wychowanie fizyczne - kuźnią dziecięcych talentów. I-159 4 10.10.2018
- czerwiec 2019
Józef Rogowski N
Mały Mistrz - „Turniej czterech królestw”. I-160 4 22.09.2018
- czerwiec 2019
Józef Rogowski N
Warsztaty cyrkowe cz. I. I-161 4 13.10.2018
- czerwiec 2019
Józef Rogowski N
Wdrażanie nowych podstaw programowych z języków mniejszości narodowych i etnicznych. I-162 15 według potrzeb Lubomira Tchórz N
Technologia informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach języków mniejszości narodowej, historii i kultury oraz geografii państwa danej mniejszości narodowej. I-163 6 luty Lubomira Tchórz N
Ukraiński teatr w edukacji uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej. I-164 6 listopad 2018 Lubomira Tchórz N
Wykorzystanie zasobów biblioteki ukraińskiej w rozwijaniu kreatywności
i innowacyjności uczniów.
I-165 6 październik 2018 Lubomira Tchórz N
Poznajemy wielokulturowość Warmii i Mazur. I-166 6 październik 2018 Lubomira Tchórz N
Lwów - miasto wielu kultur. I-167 30 kwiecień/maj 2019 Lubomira Tchórz 600
Realizacja doradztwa zawodowego w szkole. I-168 5 27.11.2018
1.12.2018
15.12.2018
Ewa Wierczuk N
Programowanie w języku Python dla średniozaawansowanych. I-169 6 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski
Janusz Brojek
30
Drzewa jako narzędzie animacji społecznej I-170 8 18.05.2019 Alicja Szarzyńska N

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

II. ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI
- w tym szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu.
Nazwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna Odpłatność (zł)
Klub Aktywnego Dyrektora - doskonalenie rozwoju zawodowego dyrektora szkoły/ placówki z uwzględnieniem nowatorskich sposobów zarządzania oraz zmian w prawie oświatowym. II-1 10 spotkań
x 4 godz.
wrzesień - czerwiec Ewa Nosowicz N
(odpłatność w przypadku osoby prowadzącej z zewnątrz)
Dyrektor przywódcą w szkole. Nowoczesne zarządzanie szkołą/placówką, wspieranie w zakresie nadzoru pedagogicznego - gminny zespół samokształceniowy dyrektorów szkół/placówek. II-2 9 spotkań
x 4 godz.
lub wg potrzeb
październik - czerwiec Ewa Nosowicz N
(odpłatność w przypadku organizacji spotkań poza W‑M ODN)
Wspieranie nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek. Zespół samokształceniowy lub wsparcie indywidualne. II-3 9 spotkań
x 4 godz.
lub wg potrzeb
październik - czerwiec Ewa Nosowicz N
(odpłatność w przypadku organizacji spotkań poza W‑M ODN)
Jak przygotować koncepcję pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/placówki? II-4 4 maj - czerwiec Ewa Nosowicz N
Monitorowanie podstawy programowej w zakresie realizacji kompetencji kluczowych - przygotowanie narzędzi do obserwacji lekcji i rozmowy z nauczycielem. II-5 4 październik Ewa Nosowicz N
Wspomaganie nauczycieli szkoły/przedszkola przez dyrektora w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów/dzieci - od diagnozy po ewaluację. II-6 4 październik Ewa Nosowicz N
Jak komunikować aby inspirować? Rozwój umiejętności komunikacyjnych dyrektora, lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna stażu, nauczyciela. II-7 4 listopad, luty Ewa Nosowicz N
Diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły - narzędzia w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki. II-8 4 listopad Ewa Nosowicz N
A. Nauczyciel na starcie - szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów
Warsztat pracy początkującego nauczyciela matematyki. II-9 5 13.03.2019 Józef Paszuk N
Dokumentacja nauczyciela przedszkola, planowanie, formułowanie celów. II-10 2 według potrzeb,
cały rok
Iwona Jurczak N
Metody i formy pracy w przedszkolu - jak je dobierać? II-11 2 według potrzeb,
cały rok
Iwona Jurczak N
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na stracie: Rodzice w szkole - partnerzy w wychowaniu. II-12 4 26.09.2018 Agnieszka Spikert N
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na stracie: Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej. Praca z celami. II-13 4 18.10.2018 Agnieszka Spikert N
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na stracie: Metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej. II-14 4 08.11.2018 Agnieszka Spikert N
Edukacja prawna nauczyciela stażysty. II-15 4 24.10.2018 Bożena Osik N
B. Dyrektor na starcie - szkolenia skierowane do dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję
Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji: Zadania dyrektora szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w szkole. II-16 5 10.10.2018 Józef Paszuk N
Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji: Doradztwo zawodowe w świetle prawa oświatowego/Organizacja nauczania religii/etyki w szkołach. II-17 5 12.12.2018 Józef Paszuk N
Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki: ewaluacja, kontrola (w tym, kontrola dokumentacji). II-18 5 13.02.2019 Józef Paszuk N
Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki: wspomaganie, monitorowanie. II-19 5 10.04.2018 Józef Paszuk N
Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji: Tematyka wynikająca z potrzeb uczestników projektu. II-20 5 05.06.2018 Józef Paszuk N
C. Opiekun nauczycieli stażystów - szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu
Opiekun stażu nauczyciela - rozwiązania praktyczne. II-21 5 05.12.2018 Józef Paszuk N
Rola i zadania opiekuna stażu. (blended) II-22 70 po dokonaniu naboru Bożena Osik
Ewa Wierczuk
N

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

III. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
Nazwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna Odpłatność (zł)
Fazy rozwoju dziecka - szanse i zagrożenia dla procesu edukacyjnego. III-1 4 15.05.2019 Iwona Jurczak N
Temperamenty - jak je rozpoznać i jak z nimi pracować. III-2 4 10.04.2019 Iwona Jurczak N
Zabawy stymulujące zmysły. III-3 4 22.05.2019 Iwona Jurczak N
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna ucznia krok po kroku.
Nabór zamknięty
III-4 4 06.02.2019 Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski
N
Zabawy na koncentrację dla przedszkolaków.
Nabór zamknięty
III-5 4 07.11.2018 Anna Kondrzycka N
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. III-6 4 14.11.2018
24.03.2019
Leszek Kalinowski
Anna Kondrzycka
N
Nauczyciel po godzinach. Jak zadbać o siebie? III-7 4 28.11.2018 Anna Kondrzycka
Józef Rogowski
N
Praca z bajką i opowieścią w dramie i arteterapii. III-8 5 po dokonaniu naboru Marcin Jaroszewski Karolina
Burdyło-Getka
60
Jak tworzyć teatr z dziećmi i młodzieżą? III-9 5 po dokonaniu naboru Marcin Jaroszewski Karolina
Burdyło-Getka
60
Wykorzystanie dramy w edukacji i profilaktyce. III-10 6 po dokonaniu naboru Marcin Jaroszewski Karolina
Burdyło-Getka
70
Projektowanie interwencji w sytuacji trudności wychowawczych w oparciu o autorskie narzędzie Poliptyku diagnostycznego.
Nabór zamknięty
III-11 4 07.11.2018 Marcin Jaroszewski N
 Prowokacyjne zachowania ucznia - rozumienie i reagowanie (w oparciu o teorię E. Berne).
Nabór zamknięty
III-12 4 14.11.2018 Marcin Jaroszewski N
Twórcze myślenie - sposoby kreatywnego podejścia do problemów.
Nabór zamknięty
III-13 4 28.11.2018 Marcin Jaroszewski N
Jak zmieniać skutecznie? Psychologia motywacji w praktyce.
Nabór zamknięty
III-14 4 01.12.2018 Marcin Jaroszewski N
Co nauczycielowi oferuje psychoanaliza. O sposobach rozumienia zmiennego nastolatka.
Nabór zamknięty
III-15 4 05.12.2018 Marcin Jaroszewski N
Stres w pracy - o sposobach utrzymania równowagi.
Nabór zamknięty
III-16 4 12.12.2018 Marcin Jaroszewski N
Emocje - fundamentalne, niezbędne i trudne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. III-17 4 05.09.2018 Maria
Jasińska-Zamarja
N
Sieć współpracy dla nauczycieli współorganizujących (wspierających) kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole.
Nabór zamknięty
III-18 7 spotkań stacjonarnych: październik 2018
- maj 2019
+ platforma Moodle
Maria
Jasińska-Zamarja
N
ICF - CY - zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. Gr. I.
Liczba miejsc: 20. Zgłoszenia do 28.09.2018.
III-19 16 05-06.10.2018 Maria
Jasińska-Zamarja
220
ICF - CY - zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. Gr. II.
Nabór zamknięty
III-20 16 16-17.11. 2018 Maria
Jasińska-Zamarja
220
Przeciwdziałanie trudnościom w uczeniu się matematyki w edukacji wczesnoszkolnej- rozpoznawanie i przeciwdziałanie. III-21 4 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert N
Uczymy jak się uczyć, czyli ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę dzieci w edukacji elementarnej oraz techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie. III-22 4 20.03.2019 Agnieszka Spikert N
Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji.
Zajęcia odwołane
III-23 5 16.05.2019 Agnieszka Spikert N
Terapia neurobiologiczna. Wczesna nauka czytania wg koncepcji terapeutycznej prof. Jagody Cieszyńskiej. III-24 5 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Magdalena Szymczak-Ziętek 120
Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej. III-25 8 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Renata Pasymowska 80
„Moi przyjaciele z Literkowa”. Program do nauki ortografii w klasach I-III III-26 6 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Renata Pasymowska 70
Kompleksowe wspomaganie mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. III-27 5 2.12.2018 Agnieszka Spikert prowadzenie Sylwia Kawałko logopeda 65
Terapia tańcem jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwanie własnego ciała - wybrane elementy. III-28 8 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie
Anna Rodziewicz
-trener Klanzy
95
Plastyka w kuchni- stymulacja sensoryczna za pomocą działań plastycznych (sensoplastyka). Uwaga: Cena obejmuje koszt materiałów. III-29 5 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Karolina Wizner
-animator
100
Praktyczne wykorzystanie Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w praktyce jako przykład indywidualizacji pracy z dzieckiem. III-30 4 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Magdalena Przybylska 50
Terapia ręki w edukacji elementarnej. III-31 5 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert prowadzenie Małgorzata Chróst 60
Muzykoterapia w pracy nauczyciela edukacji elementarnej. III-32 4 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert 55
Psychologiczne aspekty oceniania III-33 4 24.04.2019 Marcin Jaroszewski N
Nauczyciel – rodzic: trudna sztuka dialogu III-34 4 27.03.2019 Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski
N

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

IV. PROBLEMATYKA OGÓLNA
Nazwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna Odpłatność (zł)
Programy doskonalące pracę szkoły - tworzenie, realizacja, ewaluacja. IV-1 5 03.04.2019 Józef Paszuk N
Opis realizacji celów podstawy programowej - program nauczania - tworzenie lub modyfikowanie. IV-2 5 06.06.2019 Józef Paszuk N
Niepodległość, Dziedzictwo, Pamięć – odkrywamy lokalną historię i przyrodę Słonecznika. IV-3 8 15.09.2018 Alicja Szarzyńska Elżbieta Jermacz Adam Giemza Danuta Teperek (SP Słonecznik) N
(dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. IV-4 10 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska N
(dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Konferencja podsumowująca wojewódzki konkurs „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego". IV-5 4 listopad Alicja Szarzyńska Wojciech Tański N
(dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Owady - przyjaciele i wrogowie w naszym ogrodzie dydaktycznym. IV-6 5 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska
Andrzej Jadwiszczak (Fundacja proNauka)
N
Ślimaki - spotkanie z najwolniejszymi mieszkańcami Olsztyna i okolic. IV-7 8 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska
Dominika
Mierzwa- Szymkowiak, Magdalena
Kowalewska-Groszkowska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
N
(dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Iławski Biskupin - interdyscyplinarne warsztaty archeologiczne. IV-8 10 22.09.2018 Alicja Szarzyńska dr Wiesław Skrobot
Wojciech Tański
N (dofinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie)
Emisja i higiena głosu. IV-9 14 po dokonaniu naboru Bożena Osik 180
Prowadzenie warsztatów teatralnych w szkole. IV-10 6 po dokonaniu naboru Bożena Osik 80
Wolontariat w szkole krok po kroku. IV-11 8 po dokonaniu naboru Bożena Osik 100
Jak rozmawiać o wartościach w szkole? IV-12 6 08.09.2018
kolejne
pod dokonaniu naboru
Bożena Osik N
Zarządzanie czasem przez nauczyciela. IV-13 6 po dokonaniu naboru Bożena Osik N
Nowy awans zawodowy. IV-14 4 03.09.2018
kolejne
po dokonaniu naboru
Bożena Osik N
Przygotowanie nauczyciela do oceny pracy. IV-15 4 20.10.2018
kolejne
po dokonaniu naboru
Bożena Osik N
Pierwsza pomoc według najnowszych standardów. IV-16 5 po dokonaniu naboru Ewa Wierczuk 600
Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela. IV-17 6 listopad, marzec Ewa Nosowicz N
Motywowanie uczniów do nauki w praktyce nauczyciela. IV-18 6 luty, kwiecień Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz
60
Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? IV-19 4 listopad Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz
60
Konstruktywna relacja nauczyciela z rodzicami swoich uczniów. IV-20 4 październik Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz
60
Jak komunikować aby inspirować? Rozwój umiejętności komunikacyjnych dyrektora, lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna stażu, nauczyciela. IV-21 4 listopad Ewa Nosowicz N
Kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji w szkole podstawowej
i w przedszkolu jak je rozwijać?
IV-22 4 październik Ewa Nosowicz N
Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. IV-23 4 listopad Ewa Nosowicz N
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej szkoły podstawowej i przedszkola
- Obserwacja lekcji po kątem kształcenia kompetencji uczenia się.
IV-24 4 grudzień Ewa Nosowicz N
Gry, zabawy i tańce integracyjne cz. III. IV-25 4 07.11.2018
- czerwiec 2019
Józef Rogowski N
U biskupa Krasickiego, autora „Hymnu do miłości ojczyzny”. IV-26 8 27.10.2018 Józef Rogowski
Alicja Szarzyńska
N
Rozwój umiejętności kluczowych na kolejnych etapach edukacyjnych – szachy w szkole IV-27 70 po dokonaniu naboru Józef Rogowski 450
Uskrzydlony wolontariat IV-28 3 20.11.2018 Alicja Szarzyńska N
Warsztaty dla szkolnych koordynatorów Programu Eko-Szkoły IV-29 5 9.02.2019 Alicja Szarzyńska N

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

V. SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Nazwa formy Kod Liczba godzin Przewidywany termin Adresaci Osoba odpowiedzialna Odpłatność
(zł)
Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole zawodowej - korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego. V-1 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Opracowanie programu realizacji doradztwa zawodowego. V-2 6 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Warsztat pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/19. V-3 6 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Realizacja zadań doradczych w szkole - Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. V-4 6 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Nauka - kwalifikacje - praca. V-5 50 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Edukacja zawodowa a rynek pracy - wyjazd studyjny do zakładu pracy. V-6 10 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk 100
WebQuest- realizacja projektu edukacyjnego w szkole. V-7 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego Ewa Wierczuk N
Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela. V-8 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego Ewa Wierczuk N
Dobór metod nauczania do kształtowanych umiejętności. V-9 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Metodyka pracy nauczyciela kształcenia zawodowego. V-10 25 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego Ewa Wierczuk N
Ocenianie wewnątrzszkolne jako źródło informacji zwrotnej dla ucznia. V-11 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego Ewa Wierczuk N
Zintegrowany system kwalifikacji - Polska rama kwalifikacji. V-12 5 po dokonaniu naboru nauczyciele kształcenia praktycznego,
doradcy zawodowi
Ewa Wierczuk N
Formy i metody pracy z uczniami przy wprowadzaniu problematyki ubezpieczeń i praw konsumenta V-13 5 23.03.2019 nauczyciele przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego Ewa Wierczuk N

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/19

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2018/19

uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki

oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych,

a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie

tel. 89 522 85 02.

RP Temat / problem/ zagadnienie Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych) Organizator/ prowadzący
VI-1 Kompetencje kluczowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 4 Elżbieta Jermacz
VI-2 Jak i kiedy realizować w szkole podstawowej kompetencje kluczowe? 4 Elżbieta Jermacz
VI-3 Trwałe wartości w szkole w zmiennym świecie XXI wieku. 4 Elżbieta Jermacz
VI-4 Wspomaganie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych opisanych w nowej podstawie programowej. 12 Wojciech Tański
VI-5 Jak prowadzić rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów
i ich potrzeb w tym zakresie na wejściu w nowy etap edukacyjny?
6 Wojciech Tański
VI-6 Jak na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego/egzaminów zewnętrznych planować działania podnoszące skuteczność nauczania? 4 Wojciech Tański
VI-7 Oceniam, aby motywować i wspierać ucznia. 6 Wojciech Tański
VI-8 Jak zaplanować lekcję, aby osiągnąć sukces edukacyjny? 5 Wojciech Tański
VI-9 Ocenianie wewnątrzszkolne w teorii i praktyce szkolnej. 5 Wojciech Tański
VI-10 Program nauczania - zasady budowania, modyfikowania lub wyboru. 4 Józef Paszuk
VI-11 Jak przeprowadzić i wykorzystać diagnozę „na wejściu”? 4 Józef Paszuk
VI-12 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy dydaktycznej. 4 Józef Paszuk
VI-13 Programy doskonalące pracę szkoły/placówki - tworzenie, realizacja. 4 Józef Paszuk
VI-14 Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 4 Józef Paszuk
VI-15 Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania społeczności szkolnej. 4 Józef Paszuk
VI-16 Planowanie realizacji podstawy programowej. 4 Józef Paszuk
VI-17 Ocenianie uczniów wspierające proces uczenia się. 4 Józef Paszuk
VI-18 Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych. 4 Józef Paszuk
VI-19 Ocena pracy nauczyciela - realizacja w szkole/placówce. 4 Józef Paszuk
VI-20 Współpraca przedszkola i rodziny w realizacji treści zawartych
w podstawie programowej.
4 Iwona Jurczak
VI-21 Jak wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy z dzieckiem
w wieku przedszkolnym?
4 Iwona Jurczak
VI-22 Podstawa programowa, a realizacja kompetencji kluczowych
w przedszkolu.
4 Iwona Jurczak
VI-23 Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej. 2 x 4 Agnieszka Spikert
VI-24 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem jako umiejętności kluczowej w I etapie edukacyjnym. 3 Agnieszka Spikert
VI-25 Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się. 2 x 4 Agnieszka Spikert
VI-26 O trudnej sztuce motywacji w praktyce szkolnej - motywowanie jako stały element procesu edukacyjnego. 4 Agnieszka Spikert
VI-27 Quest jako forma zabawy edukacyjnej w terenie. 2 Alicja Szarzyńska
VI-28 Jak porozumieć się z nastolatkiem w szkole? 4 Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski
VI-29 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły.
2 Janusz Brojek
VI-30 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. 4 Janusz Brojek
VI-31 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 4 Janusz Brojek
VI-32 Scottie Go! - nauka programowania dla najmłodszych. 4 Janusz Brojek
VI-33 Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu w oparciu
o Internet.
2 Janusz Brojek
VI-34 Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu. 2 Janusz Brojek
VI-35 Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy skuteczności kształcenia w szkołach i placówkach. 2 Janusz Brojek
VI-36 Najczęściej spotykane problemy podczas pracy z pakietem Office. 5 Leszek Kalinowski
VI-37 Sposoby realizacji zajęć z edukacji informatycznej w edukacji wczesnoszkolnej. 5 Leszek Kalinowski
VI-38 Scratch - programowanie przez zabawę. 5 Leszek Kalinowski
VI-39 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. 5 Leszek Kalinowski
VI-40 Uczeń w sieci - przeciwdziałanie cyberprzemocy. 4 Leszek Kalinowski
Anna Kondrzycka
VI-41 Cebula systemowa - narzędzie rozwiązywania sytuacji trudnych. 4 Anna Kondrzycka
Józef Rogowski
VI-42 Rodzic w szkole - gość, intruz, partner?
Perspektywa nauczyciela i wychowawcy.
4 Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
VI-43 Nauczyciel wobec problemu autodestrukcyjności uczniów - samobójstwo. 4 Marcin Jaroszewski
VI-44 Praca z wymagającym uczniem - łamanie i utrzymywanie norm. 4 Marcin Jaroszewski Anna Kondrzycka
VI-45 Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów ze SPE. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 3 Maria Jasińska- Zamarja
VI-46 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w pracy bieżącej z uczniem ze SPE. 3 Maria Jasińska- Zamarja
VI-47 Nowy awans zawodowy. 3 Bożena Osik
VI-48 Realizacja zadań doradczych w szkole - Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 5 Ewa Wierczuk
VI-49 Pierwsza pomoc według najnowszych standardów. 5 Ewa Wierczuk
VI-50 Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole zawodowej
-korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego.
5 Ewa Wierczuk
VI-51 „Dream Team” - jak budować efektywny zespół nauczycieli? 4 Ewa Nosowicz
VI-52 Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, placówki
- przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich zaadaptowanie
do potrzeb szkoły, placówki.
6 Ewa Nosowicz
VI-53 Opracowanie programu rozwoju szkoły, przedszkola, placówki we współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
(warsztat z nauczycielami, warsztat z rodzicami, warsztat z uczniami, spotkania z zespołem zadaniowym, praca on-line)
12 Ewa Nosowicz
VI-54 Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce z wykorzystaniem metod alternatywnych.
4 Ewa Nosowicz
VI-55 Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela. 4 Ewa Nosowicz
VI-56 Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły? 4 Ewa Nosowicz
VI-57 Rodzice w szkole - warunki efektywnej współpracy. 4 Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz
VI-58 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? 4 Ewa Nosowicz
VI-59 Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych.
4 Ewa Nosowicz
VI-60 Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, placówki
- przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich zaadaptowanie
do potrzeb szkoły, przedszkola, placówki.
4 Ewa Nosowicz
VI-61 Kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji w szkole podstawowej i w przedszkolu - jak je rozwijać?  4 Ewa Nosowicz
VI-62 Rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych. 4 Ewa Nosowicz
VI-63 Kompetencje kluczowe w podstawie programowej szkoły podstawowej i przedszkola - Obserwacja lekcji po kątem kształcenia kompetencji uczenia się. 4 Ewa Nosowicz
VI-64 Rozwój umiejętności kluczowych - wychowanie w szkole, kształtowanie u uczniów postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej. 4 Józef Rogowski
VI-65 Akademia ruchu dla maluchów. 4 Józef Rogowski
VI-66 Innowacja w szkole po nowemu. 4 Józef Rogowski
VI-67 Motywowanie uczniów do zajęć wychowania fizycznego
- diagnoza klimatu w klasie szkolnej w oparciu o metaforę.
4 Józef Rogowski
VI-68 Sprawnie, bezpiecznie i zdrowo – organizacja krajoznawstwa i turystyki w szkole 4 Józef Rogowski
VI-69 Wsparcie zespołów nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych 15 Bożena Osik
Ewa Wierczuk

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 120 zł. za godzinę szkolenia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2018/19

VII. KONSULTACJE
Nazwa formy Kod Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji Osoba odpowiedzialna
Preambuła w podstawie programowej a zadania egzaminacyjne z języka polskiego w kl. VIII - relacje i zobowiązania. VII-1 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
wrzesień W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Kształcenie językowe w kontekście literackiego
-przygotowanie do egzaminu w kl. VIII.
VII-2 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
październik W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Analiza i interpretacja wyników egzaminu próbnego z języka polskiego. VII-3 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
grudzień-styczeń W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Monitorowanie realizacji podstawy programowej z języka polskiego w kl. VII-VIII. VII-4 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
listopad W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Analiza i interpretacja wyników badań wewnętrznych z języka polskiego. VII-5 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
zgodnie z potrzebą polonistów W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Moje kompetencje - Twój sukces. O współodpowiedzialności nauczyciela za wynik egzaminacyjny uczniów. VII-6 3 nauczyciele
języka polskiego
szkół podstawowych
luty-marzec W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Jermacz
Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu - planowanie działań, realizacja, sprawozdanie. VII-7 3x4 rada pedagogiczna,
zespół nauczycieli, szkolni koordynatorzy
wrzesień
styczeń
czerwiec
W-M ODN
w Olsztynie
Wojciech Tański
Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego.  VII-8 3x4 nauczyciele
języka polskiego
wrzesień
styczeń
czerwiec
W-M ODN
w Olsztynie
Wojciech Tański
Program nauczania - zasady budowania, modyfikowania lub wyboru. VII-9 5 nauczyciele 03.10.2018 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole/placówce. VII-10 5 dyrektorzy szkół i placówek 07.11.2018 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły - planowanie i realizacja. VII-11 5 dyrektorzy szkół i placówek 30.01.2019 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Jak przeprowadzić i wykorzystać diagnozę „na wejściu”? VII-12 5 nauczyciele,
kadra kierownicza szkół
27.02.2019 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Planowanie przez nauczyciela matematyki procesu nauczania-uczenia się. VII-13 5 nauczyciele matematyki szkół średnich 29.05.2019 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy dydaktycznej z matematyki (w tym, w szkołach średnich). VII-14 5 nauczyciele matematyki 11.06.2018 W-M ODN
w Olsztynie
Józef Paszuk
Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów. VII-15 4 nauczyciele
wszystkich przedmiotów
luty W-M ODN
w Olsztynie
Leszek Kalinowski
Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych. VII-16 4 nauczyciele
wszystkich przedmiotów
kwiecień W-M ODN
w Olsztynie
Leszek Kalinowski
Metody i formy pracy w przedszkolu. VII-17 2 nauczyciele przedszkola według potrzeb, cały rok szkolny W-M ODN
w Olsztynie
Iwona Jurczak
Dokumentacja nauczyciela przedszkola. VII-18 2 nauczyciele przedszkola według potrzeb, cały rok szkolny W-M ODN
w Olsztynie
Iwona Jurczak
Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem. VII-19 2 nauczyciele przedszkola według potrzeb, cały rok szkolny W-M ODN
w Olsztynie
Iwona Jurczak
Nowa podstawa programowa w edukacji elementarnej - organizacja kształcenia, planowanie, ocenianie, monitorowanie osiągnięć. VII-20 2 nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej
według potrzeb zainteresowanych, po uzgodnieniu terminu W-M ODN
w Olsztynie
Agnieszka Spikert
Kultura anglojęzyczna na lekcjach języka angielskiego. VII-21 2 nauczyciele
języka angielskiego
ze szkół podstawowych
15.11.2018 W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Szymborska
Projekt jako metoda nauczania na lekcjach języków obcych. VII-22 2 nauczyciele
języków obcych
3.03.2019
kwiecień/maj 2019
W-M ODN
w Olsztynie
SP 25 w Olsztynie
Elżbieta Szymborska
Jak przygotować konkurs językowy w szkole podstawowej.  VII-23 2 Nauczyciele
języków obcych
11.04.2019 W-M ODN
w Olsztynie
Elżbieta Szymborska
Wykorzystanie piosenki do nauki języka angielskiego. VII-24 2 nauczyciele
języka angielskiego
ze szkół podstawowych
z Gminy Purda
kwiecień/maj 2019 SP w Szczęsnem Elżbieta Szymborska
Jak otrzymać Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku". VII-25 2 nauczyciele po dokonaniu naboru W-M ODN
w Olsztynie
Alicja Szarzyńska
Skały i skamieniałości Warmii i Mazur. VII-26 2 nauczyciele po dokonaniu naboru W-M ODN
w Olsztynie
Alicja Szarzyńska
Konstrukcja podstawy programowej kształcenia ogólnego.  VII-27 2 nauczyciele
przedmiotów przyrodniczych
po dokonaniu naboru W-M ODN
w Olsztynie
Alicja Szarzyńska Elżbieta Jermacz
Jak otrzymać dofinansowanie projektów z WFOŚ
i GW w Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
VII-28 2 nauczyciele z terenu działania OCEE wrzesień 2018
luty 2019
W-M ODN
w Olsztynie
Alicja Szarzyńska Wojciech Tański
Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej. VII-29 2 (jedno spotkanie) nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni,
inni specjaliści szkolni
spotkania cykliczne jeden raz w miesiącu, po dokonaniu naboru do grupy W-M ODN
w Olsztynie
Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
Indywidualne konsultacje: pomoc psychologiczno-pedagogiczne, praca z uczniem i rodzicem. VII-30 1 (jedno spotkanie) nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni,
inni specjaliści szkolni
09.01.2019
- po wcześniejszym ustaleniu godziny
W-M ODN
w Olsztynie
Marcin Jaroszewski
Dostosowanie metod i form pracy
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
VII-31 2 nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów cały rok szkolny
- pierwsza środa miesiąca
03.10.2018
07.11. 2018
05.12. 2018
02.01. 2019
06.02. 2019
06.03. 2019
03.04. 2019
08.05. 2019
05.06. 2019
W-M ODN
w Olsztynie
Maria
Jasińska- Zamarja
Konstruowanie projektu planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela. VII-32 3 nauczyciele 05.09.2018 W-M ODN
w Olsztynie
Bożena Osik
Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VII-33 3 nauczyciele 10.04.2019 W-M ODN
w Olsztynie
Bożena Osik
Dokumentowanie wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. VII-34 3 nauczyciele 10.10.2018
08.05.2019
W-M ODN
w Olsztynie
Bożena Osik
Realizacja zadań doradczych przez nauczycieli w szkole od 1 września 2018 r. VII-35 5 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego wrzesień W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Realizacja projektu edukacyjnego w kształceniu zawodowym. VII-36 5 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego październik W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Aktualne podstawy prawne dotyczące kształcenia zawodowego. VII-37 3 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego listopad W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Dokumentacja programowa nauczyciela kształcenia zawodowego. VII-38 3 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego grudzień W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach. VII-39 2 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego styczeń W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Zintegrowany system kwalifikacji. VII-40 5 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego luty W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Polska Rama Kwalifikacji VII-41 5 nauczyciele doradcy zawodowi, nauczyciele kształcenia zawodowego marzec W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Wierczuk
Wnioskowanie o dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej szkół w Programie Erasmus+. VII-42 według potrzeb nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli według zgłoszeń
po uprzednim kontakcie telefonicznym
lub mailowym
W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Nosowicz
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły - praktyczne wskazówki i wymiana doświadczeń. VII-43 według potrzeb dyrektorzy szkół i placówek według zgłoszeń
po uprzednim kontakcie telefonicznym
lub mailowym
W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Nosowicz
Opracowanie koncepcji pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. VII-44 według potrzeb nauczyciele przygotowujący się do konkursu według zgłoszeń
po uprzednim kontakcie telefonicznym
lub mailowym
W-M ODN
w Olsztynie
Ewa Nosowicz
Konsultacje zespołowe dla nauczycieli geografii szkół podstawowych „Kompetencje kluczowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie geografii szansą na sukces edukacyjny” VII-45 3 nauczyciele geografii szkół podstawowych 21.01. 2018 W-M ODN
w Olsztynie
 Alicja Szarzyńska
Elżbieta Jermacz
    Kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia

VIII. KURSY KWALIFIKACYJNE

Numer formy Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji Liczba godzin / Cena Kierownik kursu
VIII-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
  • dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych
  • nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436, z późniejszymi zmianami)
po dokonaniu naboru 220/1800 zł J. Paszuk
VIII-2 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Po dokonaniu naboru 150/1200 zł E. Wierczuk
VIII-3 Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Czynni zawodowo nauczyciele posiadający kwalifikacje do pracy na pierwszym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III) Po dokonaniu naboru 240/1750 zł E. Szymborska
VIII-4 Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego Czynni zawodowo nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania języka obcego według warunków określonych w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 757) § 11. 1. Po dokonaniu naboru 160/1800 zł A. Spikert

IX. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Numer formy Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji Liczba godzin / Cena Kierownik kursu
IX-1 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele Po dokonaniu naboru 30/600 zł E. Wierczuk
IX-2 Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu. Pracodawcy i pracownicy prowadzący zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe z uczniami Po dokonaniu naboru 80/800 zł E. Wierczuk
IX-3 Kurs na kierownika wypoczynku. Nauczyciele Po dokonaniu naboru 10/80 zł J. Rogowski
IX-4 Kurs na wychowawcę wypoczynku. Zainteresowani, wymagane minimum wykształcenie średnie Po dokonaniu naboru 36/160 zł J. Rogowski