Oferta edukacyjna

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Olsztynie

Szanowni Państwo,

stało się już tradycją, że na okres wakacji przygotowujemy dla Państwa atrakcyjną ofertę szkoleniową. Mamy nadzieję, że i tym razem sprosta ona Państwa oczekiwaniom i spotka się z dużym zainteresowaniem.

Aby zgłosić się na wybrane szkolenie, należy zarejestrować się online, wypełniając kartę zgłoszenia.

Zachęcamy do wakacyjnych spotkań z nami.

 

Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych - 2019 r.

zaplanowanych przez nauczycieli konsultantów W-M ODN w Olsztynie

Nazwa formy

Kod

Rodzaj formy

Liczba godzin

Adresaci

Przewidywany termin

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej

W-1

szkolenie

3

zainteresowani nauczyciele

24.06.2019 r.

godz. 9.00- 12.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 204

Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 19

„Idą leśni, kompas mają z gwiazd”
– zajęcia terenowe z elementami biegu na orientację w Spychowie
(zajęcia z rodzinami)

W-2

warsztaty

6

zainteresowani

24.06.2019 r.
godz. 9.00-14.00

Spychowo

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach branżowych. Konstruowanie planów i programów nauczania

W-3

kurs

5

nauczyciele kształcenia zawodowego

24.06.2019 r

godz. 9.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Ewa Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 10

Jak napisać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola/placówki kandydata na dyrektora?

W-4

konsultacje

3

nauczyciele planujący przystąpienie do konkursu na kandydata na dyrektora placówki/oświatowej

26.06.2019 r.

godz. 11.00-14.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 19

Jak być nauczycielem i nie zwariować?

- warsztat psychologiczny dla ceniących własną kondycję emocjonalną

 

W-5

warsztaty

3

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, specjaliści szkolni

26.06.2019 r.

godz. 13.00-15.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Współczesne obserwacje meteorologiczne na przykładzie sieci IMGW
(Olsztyn - Dajtki)

W-6

warsztaty

3

zainteresowani nauczyciele

26.06.2019 r.

godz. 10.00-12.00

Stacja  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Olsztyn-Dajtki

ul. Sielska 22a

Alicja Szarzyńska,

dr Monika Panfil

(UWM Olsztyn)
szarzynska@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 11

mapka dojazdu

Przygoda z szermierką. Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcji wychowania fizycznego w oparciu o elementy szermierki?
– zajęcia praktyczne w terenie

W-7

warsztaty

4

zainteresowani nauczyciele

26.06.2019 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Realizacja zajęć pozalekcyjnych z religii metodą portfolio

W-8

warsztaty

5

nauczyciele religii

27.06.2019 r.
godz. 9.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

Elementy coachingu jako poszukiwania sensu oraz doskonalenia siebie i uczniów

 w pracy nauczyciela języka polskiego

W-9

warsztaty

4

nauczyciele  języka polskiego

27.06.2019 r. godz. 10.00-13.30

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

Elżbieta Jermacz
jermacz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 18

Szkolny organizator krajoznawstwa i turystyki

W-10

szkolenie

3

zainteresowani nauczyciele

28.06.2019 r.

godz. 10.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 105

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Realizacja podstawy programowej z etyki na II etapie edukacyjnym – opowiadanie historii

W-11

warsztaty

5

nauczyciele etyki

28.06.2019 r.
godz. 9.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

Znaczenie komunikacji nauczyciel – rodzic – uczeń  dla  budowania relacji 

W-12

szkolenie

3

zainteresowani nauczyciele

1.07.2019 r.

godz. 9.00-12.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 204

Ewa Nosowicz
nosowicz@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 19

Edukacja prawna nauczyciela religii

W-13

szkolenie

6

nauczyciele religii

1.07.2019 r.
godz. 9.00-14.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

Przeciwdziałanie trudnościom w uczeniu się matematyki w edukacji wczesnoszkolnej - diagnoza i zapobieganie

W-14

warsztaty

4

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1.07.2019 r.

godz. 10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

Agnieszka Spikert
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21

Zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym

W-15

warsztaty

4

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

2.07.2019 r.

godz. 12.00-15.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
spikert@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 21

Scottie Go
- nauka programowania dla najmłodszych

W-16

warsztaty

4

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2.07.2019 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 204

Janusz Brojek
Leszek Kalinowski
jbrojek@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 20

Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela

W-17

warsztaty

5

zainteresowani nauczyciele

2.07.2019 r

godz.  9.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Ewa Wierczuk
wierczuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 10

Ozoboty
- programowanie robotów

W-18

warsztaty

4

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

3.07.2019 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie
s. 204

Leszek Kalinowski
 Janusz Brojek
kalinowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 20

Dostosowanie organizacji szkół niepublicznych do nowych przepisów

W-19

konsultacje

4

nauczyciele, kadra kierownicza szkół i placówek

3.07.2019 r.

godz. 10.00-13.00

W-M ODN
w Olsztynie

s. 201

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

Zabawy stymulujące zmysły

W-20

seminarium

4

nauczyciele przedszkola

4.07.2019 r.

godz. 12.00-15.00

W-M ODN w Olsztynie
 s. 206

Iwona Jurczak
jurczak@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 21

Dzieci dają świadectwo
– wykorzystanie Storyjumper

W-21

szkolenie

4

nauczyciele religii

4.07.2019 r.
godz. 9.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w Internecie. Aplikacje pomagające uczyć

W-22

warsztat

3

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

5.07.2019 r.
godz. 10.00-12.30

W-M ODN
w Olsztynie
s. 214

Leszek Kalinowski
 Agnieszka Spikert
kalinowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 20

Przygotowanie dyrektora szkoły do nowego roku szkolnego

W-23

konsultacje

4

kadra kierownicza szkół i placówek

10.07.2019 r.

godz. 10.00-12.00

W-M ODN
w Olsztynie

s. 201

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

Przygotowanie nauczyciela religii do oceny pracy

W-24

szkolenie

4

nauczyciele religii

20.08.2019 r.
godz. 9.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

W-25

konsultacje

4

nauczyciele, kadra kierownicza szkół i placówek

21.08.2019 r.

godz. 10.00-12.00

W-M ODN
w Olsztynie

s. 201

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

Nowy awans zawodowy

W-26

szkolenie

4

zainteresowani nauczyciele

21.08.2019 r.
godz. 9.00-12.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10

„Idą leśni, kompas mają z gwiazd”
– zajęcia terenowe z elementami biegu na orientację w Spychowie
(zajęcia z rodzinami)

W-27

warsztaty

6

zainteresowani

22.08.2019  r.
godz. 9.00-14.00

Spychowo

Józef Rogowski
rogowski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Trudna sztuka formułowania celów ogólnych i operacyjnych do zajęć edukacyjnych z języka polskiego

W-28

warsztaty

3

nauczyciele języka polskiego

27.08.2019 r.

godz.10-12.30

W-M ODN w Olsztynie
 s. 105

Wojciech Tański
tanski@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 18

Jak skutecznie wdrażać podstawę programową z matematyki w szkole średniej?

W-29

konsultacje

4

nauczyciele matematyki szkół średnich

28.08.2019

godz. 10.00-12.00

WMODN Olsztyn

s. 201

Józef Paszuk
paszuk@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 14

Jak być nauczycielem i nie zwariować?

- warsztat psychologiczny dla ceniących własną kondycję emocjonalną

W-30

warsztaty

3

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, specjaliści szkolni

28.08.2019 r.

godz. 13.30-15.45

W-M ODN
w Olsztynie
s. 201

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka
jaroszewski@wmodn.olsztyn.pl

89 522 85 15

Konstruowanie planu rozwoju zawodowego

W-31

konsultacje

3

zainteresowani nauczyciele

29.08.2019 r.
godz. 12.00-14.15

W-M ODN
w Olsztynie
s. 206

Bożena Osik
osik@wmodn.olsztyn.pl
89 522 85 10