Oferta edukacyjna

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej.

Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu nauczycieli, i wynosi 100 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe, uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu proponujemy.

Zachęcamy do skorzystania z niej.

Opis pakietów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Osoba odpowiedzialna

Odpłatność (zł)

A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową

Dokumentacja nauczyciela przedszkola, planowanie, formułowanie celów.

A-1

2

według potrzeb

Iwona Jurczak

 N

Metody i formy pracy w przedszkolu - jak je dobierać aby stymulowały rozwój dziecka i inspirowały do działania.

A-2

2

według potrzeb

Iwona Jurczak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami?

A-3

4

11.09.2019

Agnieszka Spikert

N

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej.

A-4

4

17.10.2019

Agnieszka Spikert

N

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie-metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej.

A-5

4

07.05.2020

Agnieszka Spikert

N

Konstruowanie planu Pracy dydaktycznej.

A-6

6

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

20

Formułowanie celów ogólnych i operacyjnych oraz konstruowanie zadań, umożliwiających osiąganie tychże celów.

A-7

6

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

20

Budowanie narzędzi badawczych, umożliwiających sprawdzenie i ocenienie poziomu i postępów edukacyjnych ucznia.

A-8

6

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

20

Rola pracy domowej w nauczaniu języka angielskiego. Indywidualizacja nauczania.

A-9

2

13.03.2020

Elżbieta Szymborska

N

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - zarządzanie szkołą/placówką w czasie zmian organizacyjnych i programowych.

A-10

25

16.10.2019
18.12.2019
 26.02.2020
15.04.2020
03.06.2020

Józef Paszuk

N

Pomiędzy empatią a asertywnością. Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową w kontaktach z uczniami i rodzicami.

A-11

6

19.10.2019 16.11.2019

Ewa Nosowicz
dr Lidia Willan-Hurla

80

Jak znaleźć w rodzicu sprzymierzeńca? Warsztat dla początkujących nauczycieli i specjalistów.
Nabór dokonany

A-12

4

6.11.2019

Anna Kondrzycka
 Marcin Jaroszewski

 N

Zadania nauczyciela w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych i indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy bieżącej z uczniem.

A-13

4

06.11.2019

Maria Jasińska- Zamarja

N

Edukacja prawna nauczyciela stażysty.

A-14

4

05.10.2019

Bożena Osik

N

B. Opiekun nauczycieli stażystów – szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu

Rola opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego w doskonaleniu jakości pracy szkoły.

A-15

5

04.03.2020

Józef Paszuk

N

Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe

Alternatywne formy programowania w oparciu o pedagogikę F. Froebla.

A-16

4

14.09.2019

Iwona Jurczak
Agnieszka Spikert

35

Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować aby wspomagała rozwój dziecka.

A-17

4

18.09.2019

Iwona Jurczak

N

Metoda projektu w pracy nauczyciela przedszkola.

A-18

4

28.09.2019

Iwona Jurczak
Justyna Grican

35

 Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek w pracy nauczyciela przedszkola.

A-19

4

19.10.2019

Iwona Jurczak
Adam Zmysłowski

35

Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nim pracować.

A-20

4

23.10.2019

Iwona Jurczak

N

Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunku pracy nauczyciela.

A-21

4

06.11.2019

Iwona Jurczak

N

Metody aktywne w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej.

A-22

4

30.11.2019

Iwona Jurczak
Edyta Markowicz

35

Gimnastyka buzi i języka.

A-23

4

1.12.2019

Iwona Jurczak
Magdalena Bartczak

35

Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu.

A-24

4

7.12.2019

Iwona Jurczak

40

Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować.

A-25

4

11.12.2019

Iwona Jurczak

N

Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie do nauki czytania.

A-26

4

15.01.2020

Iwona Jurczak

N

Zabawki z filcu-szycie prostych zabawek dla dzieci.

A-27

6

18.01.2020

Iwona Jurczak

100

Kodowanie i dekodowanie w pracy nauczyciela przedszkola.

A-28

4

12.02.2020

Iwona Jurczak
Leszek Kalinowski

N

Metoda 6 klocków w przedszkolu.

A-29

4

11.03.2020

Iwona Jurczak

N

Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak.

A-30

10

21.03.2020

Iwona Jurczak
Wanda Kostrzyńska

250

Warsztaty wielkanocne w przedszkolu.

A-31

4

28.03.2020

Iwona Jurczak

40

Neurodydaktyka - jak uczy się mózg?

A-32

6

19.04.2020

Iwona Jurczak
Ewa Borgosz

100

Jak efektywnie współpracować z rodzicami?- praca z rodzicem wymagającym.

A-33

6

9.05.2020

Iwona Jurczak
Ewa Borgosz

100

Twórcze czytanie baśni, bajek i opowiadań.

A-34

4

10.05.2020

Iwona Jurczak
Anna Mikita
Anna Paszkowska

N

Od prostych rozwiązań konstrukcyjnych po wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej - LEGO® Education.

A-35

3

27.11.2019

Iwona Jurczak

N

Kodowanie z Cody Roby i Dotta.

A-36

2

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak

N

Kodowanie, programowanie z przyrodą dla klas 1-3.

A-37

2

18.09.2019
9.10.2019

19.11.2019

Agnieszka Spikert
Lego Education

N

Alternatywne formy programowania w oparciu o pedagogikę F. Froebla.

A-38

4

14.09.2019

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak
Froebel.pl

35

Projekt Ojczyzna- inspiracje do realizacji projektów o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

A-39

3

14.11.2019

Agnieszka Spikert

N

Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w Internecie. Aplikacje pomagające uczyć.

A-40

3

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert
Leszek Kalinowski

N

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej.

A-41

3

26.09.2019

Agnieszka Spikert

N

Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej.

A-42

6

05.10.2019

Agnieszka Spikert Wojciech Tański

N

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej.

A-43

3

19.09.2019

Agnieszka Spikert

N

Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej.

A-44

3

16.10.2019

Agnieszka Spikert
Iwona Jurczak

N

Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej.

A-45

4

21.09.2019

Agnieszka Spikert

N

Rozwijanie logicznego myślenia w edukacji matematycznej- gry logiczne i zadania tekstowe.

A-46

4

20.11.2019

Agnieszka Spikert

N

Praktyczne ujęcie integracji czynnościowej w systemie Edukacji Przez Ruch.

A-47

10

23.05.2020
dodatkowy termin

Agnieszka Spikert prowadzenie Dorota Dziamska-autorka systemu, koordynator podstawy programowej

130

Origami story i origami baje w Systemie Edukacji przez Ruch.

A-48

10

24.05.2020
dodatkowy termin

Agnieszka Spikert prowadzenie Dorota Dziamska-autorka systemu koordynator podstawy programowej

130

Boże Narodzenie i Adwent w Klanzie.

A-49

6

01.12.2019

Agnieszka Spikert prowadzenie
Anna Rodziewicz
-trener Klanzy

75

Kartki świąteczne.

A-50

3

05.12.2019

Agnieszka Spikert

N

Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss.
Uwaga! Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej.

A-51

8

14.12.2019

Agnieszka Spikert prowadzenie:
Piotr Kaja - muzyk

135

Zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki naszych dziadków w pracy z dzieckiem młodszym.

A-52

4

22.01.2020

Agnieszka Spikert
 Iwona Jurczak

N

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

A-53

4

18.03.2020

Agnieszka Spikert

N

 Kostki sześcienne i wielościenne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.

A-54

4

15.04.2020

Agnieszka Spikert

N

Szybkie wprawki w rozwijaniu myślenia twórczego- techniki E. De Bono.

A-55

3

14.05.2020

Agnieszka Spikert

N

Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej.

A-56

6

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert

30

Metody pracy z tekstem literackim w edukacji wczesnoszkolnej.

A-57

6

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert

N

Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym
 Uwaga! Uczestnicy otrzymują instrument oraz materiały.

A-58

4

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert

75

Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

A-59

5

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Judyta Lipińska
- cyfrowa nauczanka

65

Rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem klocków LEGO.

A-60

3

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Judyta Lipińska

35

Jak zadania tekstowe mogą rozwijać myślenie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej.

A-61

6

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
dr Alina Kalinowska

85

Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej.

A-62

5

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Ewa Kopacka
- praktyk

55

Zróbmy teatr! Małe formy teatralne w pracy z dzieckiem.

A-63

2 x 6 g (2 dni)

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Grażyna Korzunowicz (aktor) i Jakub Korzunowicz (reżyser)

145

Metoda Storyline w rozwijaniu mowy i wyobraźni dziecka w edukacji wczesnoszkolnej.

A-64

6

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
nauczyciel praktyk

75

Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji cz. I
 Uwaga! Uczestnik warsztatów otrzymuje skrypt warsztatowy i materiały muzyczne na CD.

A-65

8

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Karolina Wizner
- instruktor tańca

85

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty – modyfikowanie warsztatu pracy polonisty.

A-66

6

14.09.2019

Elżbieta Jermacz

N

Jeśli psychologia pozytywna to …pozytywne metody pracy na lekcjach języka polskiego.

A-67

6

28.09.2019

Elżbieta Jermacz

50

Elementy coachingu jako poszukiwania sensu oraz doskonalenia siebie i uczniów w pracy nauczyciela języka polskiego.

A-68

6

15.03.2020

Elżbieta Jermacz
dr Tomasz Staniszewski

50

Forum Polonistów. Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego – kreatywny polonista w szkole podstawowej (np. interpretacja lektur, odwrócona lekcja, zajęcia wynikające z bieżących potrzeb polonistów…)

A-69

6 x 6

 5.10.2019 24.11.2019 16.02.2020 14.03.2020 16.05.2020

Elżbieta Jermacz

N

Informator egzaminacyjny i podstawa programowa – relacje między dokumentami. Praca nad sukcesem egzaminacyjnym z języka polskiego w szkole podstawowej.

A-70

6

06.10.2019

Elżbieta Jermacz

N

Wyjątkowi ludzie, szczególne miejsca. Świat wartości w Stoczku Warmińskim i Bezławkach- wyjazd edukacyjny.

A-71

10

22. 09.2019

 Elżbieta Jermacz
Alicja Szarzyńska

N

Magia kina II. Film i popkultura w polonistycznych działaniach edukacyjnych

A-72

3

14.03.2020

Elżbieta Jermacz
dr Karol Jachymek

N

Wyobraźnia nie zna granic- lapbook na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

A-73

5

 23.11.2019

Elżbieta Jermacz

N

Psychologia pozytywna. Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju uczniów na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

A-74

6

11.01.2020

Elżbieta Jermacz

50

Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych. Metodyka pracy z lekturą obowiązkową w kontekście egzaminu w kl. VIII.

A-75

6

26.10.2019

Elżbieta Jermacz

N

Efektywność w zakresie realizacji celów szczegółowych podstawy programowej z języka polskiego a satysfakcja egzaminacyjna ucznia i nauczyciela.

A-76

6

Grupa I
28.03.2020
Grupa II
29.03.2020

Elżbieta Jermacz

N

Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i klasie - wykorzystanie doświadczeń polonistycznych.

A-77

6

12.01.2020

Elżbieta Jermacz
dr Tomasz Staniszewski

N

Psychologia pozytywna. Arteterapia na lekcjach języka polskiego.

A-78

6

15.02.2020

Elżbieta Jermacz

50

 Psychologia pozytywna. Mały geniusz na lekcji języka polskiego - jak skutecznie rozbudzić w dziecku pasję do nauki. Mnemotechniki, motywacja a inteligencja dziecka.

A-79

6

29.02.2020

Elżbieta Jermacz

50

Repetitio est mater studiorum czyli co i jak powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty? Niekonwencjonalny teatr Kamishibai oraz gra Dixit na lekcji języka polskiego

A-80

6

01.03.2020

Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski

N

Korespondencja sztuk: obraz a literatura (w kontekście przygotowania do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego).

A-81

6

24.11.2019

Elżbieta Jermacz
dr Paweł Pietrzyk

50

Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych.

A-82

16

27.10.2019

Elżbieta Jermacz

100

Magia kina.

A-83

4

14.12.2019

Elżbieta Jermacz
Filmoteka Szkolna

N

Innowacje pedagogiczne w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

A-84

6

8.12.2019

Elżbieta Jermacz
dr Tomasz Staniszewski

50

Zastosowanie gier (Kahoot /Quizzlet) i grywalizacji w omawianiu lektur (na przykładzie „Hobbita”, „Felixa, Neta i Niki” oraz „Gangu Niewidzialnych Ludzi”). Zajęcia w pracowni komputerowej. 

A-85

5

30.11.2019

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

50

Praca z lekturą obowiązkową w nowej szkole ponadpodstawowej – pomysły rozwiązań metodycznych, wymiana doświadczeń.

A-86

56

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

100

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w szkole podstawowej – pomysły rozwiązań metodycznych. Cykl zajęć edukacyjnych.

A-87

16

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

30

Wielobarwna „tkanina” kulturowa Wzgórz Dylewskich - Europejskie Dni Dziedzictwa 2019. Konkurs: Tworzę haiku inspirowane odwiedzanymi miejscami.

A-88

12

08.09.2019

Wojciech Tański
Alicja Szarzyńska
dr Wiesław Skrobot

N

Tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej - nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

A-89

12

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

20

Powtórka przedmaturalna z języka polskiego niebanalnie.

A-90

6

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

10

Między przymusem a motywacją. Uczniowie czytają i opracowują lektury obowiązkowe.

A-91

16

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

30

Jak pomóc uczniowi przygotować się do wojewódzkiego konkursu z języka polskiego?

A-92

16

po dokonaniu naboru

Wojciech Tański

30

Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.

A-93

3

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VIII.

A-94

4

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Escape Room w praktyce nauczania języka angielskiego.

A-95

3

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

A-96

4

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

70

Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu języka angielskiego.

A-97

4

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

60

Zastosowanie metody Quest w nauczaniu dzieci młodszych z wykorzystaniem języka angielskiego.

A-98

10

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Sieć Twórczych Anglistów.

A-99

20

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Sieć Wsparcia Nauczycieli języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

A-100

20

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

N

Formułowanie celów lekcji i konstruowanie na ich podstawie konspektu zajęć z języków obcych.

A-101

5

po dokonaniu naboru

Elżbieta Szymborska

30

Analiza nowej podstawy programowej matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

A-102

5

04.09.2019

Józef Paszuk

N

Kompetencje matematyczne – kształtowanie na lekcjach matematyki.

A-103

5

04.12.2019

Józef Paszuk

N

Forum Nauczycieli Matematyki.

A-104

20

20.11.2019 15.01.2020 18.03.2020 20.05.2020

Józef Paszuk

N

Nowa podstawa programowa z historii w szkole średniej – sposoby realizacji.

A-105

3

13.09.2019

Ewa Nosowicz
Jacek Rutkowski

 N

Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia (TOC) na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

A-106

8

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska

N

Lapbook na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

A-107

6

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Planujemy proces dydaktyczny na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej – formułowanie celów ogólnych, celów operacyjnych oraz konstruowanie zadań umożliwiających ich osiąganie.

A-108

8

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska Wojciech Tański

N

Budowanie narzędzi służących uczniom do prowadzenia obserwacji przyrody.

A-109

8

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska Wojciech Tański

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej.

A-110

10

październik

Alicja Szarzyńska

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Warsztaty terenowe w ramach europejskich Dni Dziedzictwa „Wielokulturowość północnej Polski”.

A-111

10

14.09.2019

Alicja Szarzyńska Waldemar Ostrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Górowo Iławeckie

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Warsztaty terenowe „Zasoby przyrodnicze sędziwych drzew”.

A-112

10

wrzesień/październik

Alicja Szarzyńska

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Warsztaty terenowe w lapidarium geologicznym na Dylewskiej Górze „Zobacz, rozpoznaj, nazwij i… kolekcjonuj skały z najbliższej okolicy”.

A-113

10

kwiecień/maj

Alicja Szarzyńska

N (dofinansowana z WFOŚiGW w Olsztynie)

Jak zorganizować lekcję odwróconą na przedmiotach przyrodniczych? Filary idei odwróconej klasy.

A-114

6

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska

N

Warsztaty terenowe na leśnej trasie turystycznej „Gierłoż”.

A-115

10

maj

Alicja Szarzyńska

N

Grywalizacja jako metoda wzmacniająca zaangażowanie uczniów lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

A-116

6

po dokonaniu naboru

Alicja Szarzyńska

N

Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej – doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

A-117

6

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Tworzenie materiałów do pracy z tablicą interaktywną.

A-118

6

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Platforma Moodle – obsługa i zasady korzystania.

A-119

6

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych.

A-120

16

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

100

Wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych. Prezentacja multimedialna materiałów dydaktycznych - nie tylko Power Point.

A-121

6

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Jak wykorzystać mobilne urządzenia do efektywnej pracy w klasie.

A-122

6

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Uczę nowocześnie. Film na zajęciach edukacyjnych - projektowanie i realizacja.

A-123

8

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

50

Scratch Junior - programowanie od przedszkola.

A-124

4

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych.

A-125

4

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

40

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.

A-126

4

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

N

 Szybkie i efektowne animacje w Express Animate.

A-127

4

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

N

Wykorzystanie kodów QR w praktyce szkolnej.

A-128

4

po dokonaniu naboru

Janusz Brojek

N

Doświadczenia z fizyki w szkole podstawowej.

A-129

5

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Bezpieczne wykorzystanie Internetu w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej.

A-130

4

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski
Agnieszka Spikert

N

Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej.

A-131

5

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

N

Scratch - programowanie przez zabawę.

A-132

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Scratch - zawansowane projekty.

A-133

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie.

A-134

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski
Janusz Brojek

30

Logomocja-Imagine programowanie obiektowe.

A-135

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów.

A-136

5

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski
 Janusz Brojek

30

Wprowadzenie do programowania w języku Python.

A-137

7

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski
 Janusz Brojek

30

Programowanie w języku Python dla średniozaawansowanych.

A-138

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski
 Janusz Brojek

30

Jak realizować algorytmy z podstawy programowej do szkoły podstawowej?

A-139

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

40

Wprowadzenie do programowania w języku C++.

A-140

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych.

A-141

20

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

100

Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi?

A-142

5

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word.

A-143

6

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

A-144

7

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel.

A-145

7

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

30

Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa.

A-146

20

po dokonaniu naboru

Leszek Kalinowski

100

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii- Learningapss.

A-147

4

I-VIII 2020

Bożena Osik

N

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii - Kahoot.

A-148

4

I-VIII 2020

Bożena Osik

N

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii - Wordwall.

A-149

4

I-II 2020

Bożena Osik

N

Wykorzystanie zasobów internetu do tworzenia krzyżówek i rebusów.

A-150

4

I-II 2020

Bożena Osik

N

Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.

A-151

3

 po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej.

A-152

4

 po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Realizacja nowej podstawy programowej katechezy - korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną.

A-153

5

po dokonaniu naboru

Bożena Osik
Anna Wasilewska

N

Edukacja prawna nauczyciela religii.

A-154

6

po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii.

A-155

8

po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Klub Pomysłowego Katechety - sieć współpracy.

A-156

30

28.09.2019 16.11.2019 15.02.2020 09.05.2020

Bożena Osik

N

Tańce i zabawy dla dzieci - jasełka, karnawał.

A-157

5

po dokonaniu naboru

Bożena Osik s. Małgorzata Siemionko

70

Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki.

A-158

6

30.11.2019

Bożena Osik

N

Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - metody pracy z tekstem filozoficznym.

A-159

5

luty 2020

Bożena Osik

N

Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - opowiadanie historii.

A-160

5

26.10.2019

Bożena Osik

N

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki.

A-161

5

marzec 2020

Bożena Osik

N

Zawiłości sprawności fizycznej i aktywności – spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych wychowania fizycznego szkół podstawowych.

A-162

3

10.09.2019

Józef Rogowski

N

Jak stanąć na podium wspólnie z uczniami - nauczyciel wychowania fizycznego na starcie.

A-163

4

11.09.2019

Józef Rogowski

N

Koncepcja wychowania fizycznego w szkole - program wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

A-164

4

wrzesień 2019

Józef Rogowski

N

Koncepcja wychowania fizycznego w szkole - program wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej.

A-165

4

wrzesień 2019

Józef Rogowski

N

Konsultacje zespołowe w zakresie krajoznawstwa i turystyki w szkole.

A-166

4

wrzesień oraz czerwiec 2019/2020

Józef Rogowski

N

Zawiłości fizycznej sprawności i aktywności – czyli o tym jak wspólnie z rodzicami przygotować dzieci z klasy sportowej do zwiększonego wysiłku fizycznego.

A-167

4

25.09.2019

Józef Rogowski

N

Jak zachęcić dzieci do zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej? Mistrz gier i zabaw ruchowych cz. II

A-168

4

 2.10.2019

Józef Rogowski

N

Jak wprowadzić elementy szermierki do swojego programu wychowania fizycznego – przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć.

A-169

4

6.10.2019

Józef Rogowski
Adam Sobczyk

N

Baseball 5 – jak uatrakcyjnić moje lekcje wychowania fizycznego?

A-170

6

22.10.2019

Józef Rogowski
Zdzisław Ziółkowski

50

Zawiłości sprawności fizycznej i aktywności – spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z powiatu nidzickiego.

A-171

4

22.10.2019

Józef Rogowski
Zdzisław Ziółkowski

N

Teatr tańca – jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

A-172

6

26.10.2019

Józef Rogowski Katarzyna Śliwińska

50

Jak aktywizować uczniów do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia w szkole ponadpodstawowej – trening funkcjonalny w praktyce szkolnej.

A-173

4

13.11.2019

Józef Rogowski
Dymitr Plisak

N

Jak włączyć uczniów do rozwiązywania problemów wychowawczych na zajęciach wychowania fizycznego, w oparciu o cebulę systemową?

A-174

4

1.12.2019

Józef Rogowski

N

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w wychowaniu fizycznym.

A-175

4

4.12.2019

Józef Rogowski

N

Strzelectwo sportowe w szkole - jak to ugryźć? Krok - po kroku, organizacja strzelnicy prowizorycznej, podstawy prawne i obowiązujące przepisy.

A-176

4

luty 2020

Józef Rogowski
Dariusz Romankiewicz

N

Wychowanie fizyczne to najlepsze miejsce w szkole. Warsztaty o tym - jak to zrobić?

A-177

4

marzec 2020

Józef Rogowski

N

Piramidy osobowe - ćwiczenia kształtujące koordynację przestrzenną.

A-178

4

marzec 2020

Józef Rogowski

N

Jak zyskać atrakcyjność i wiarygodność - gry i zabawy z różnych stron świata.

A-179

4

kwiecień 2020

Józef Rogowski

N

Sportobranie – IV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej.
Jak skutecznie realizować postulaty nowoczesnego wychowania fizycznego – festiwal sportów i aktywności.

A-180

8

maj 2020

Józef Rogowski
Artur Pacuszka

N

Wykorzystanie aktywnej tablicy na lekcjach języków mniejszości narodowej, historii i kultury oraz geografii państwa danej mniejszości narodowej

A-181

6

luty 2020

Lubomira Tchórz

N

Innowacyjny nauczyciel, kreatywny uczeń na lekcjach języka ukraińskiego, historii i kultury oraz geografii Ukrainy

A-182

6

29.11.2019

Lubomira Tchórz

N

Wycieczka edukacyjna jako forma realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego

A-183

6

marzec 2020

Lubomira Tchórz

N

Poznajemy Lwów – miasto wielu kultur

A-184

25

maj 2020

Lubomira Tchórz

650

Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień w szkole i w klasie

A-185

6

23.11.2019

Alicja Szarzyńska
Prowadzący dr Tomasz Staniszewski

N

Kufer pełen dziedzictwa

A-186

6

25.11.2019

Elżbieta Jermacz
Alicja Szarzyńska

N

Tworzenie tekstów argumentacyjnych. Argument a przykład. Umiejętności zasadnicze.

A-187

6

7.12.2019

Elżbieta Jermacz

N

Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych na podstawie „Małego Księcia”

A-188

6

8.12.2019

Elżbieta Jermacz
Alicja Szarzyńska

N

Metody i techniki kształtujące kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe u uczniów w oparciu o program Ekonomia na co dzień.

A-189

5

14.01.2020

Alicja Szarzyńska
Magdalena Jankun

N

Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym.

A-190

5

29.02.2020

Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa

N

Zastosowanie technologii geoinformacyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS) zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej w praktyce szkolnej.

A-191

4

po dokonaniu
naboru

Alicja Szarzyńska
Alicja Matusewicz

N

Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

A-192

4

29.01.2020

Józef Paszuk
Julita Majewska

N

Praktyczne wykorzystanie edukacyjnej platformy multimedialnej MERIDIAN

A-193

4

25.02.2020

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak

N

Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i klas I-IV szkoły podstawowej „Słońce i spółka, czyli co wokół Słońca. Tajemnice gwiazdozbiorów”

A-194

3

12.03.2020

Alicja Szarzyńska

N

Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty na przedmiotach przyrodniczych

A-195

8

4.04.2020

Alicja Szarzyńska

N

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w nauczaniu języka angielskiego

A-196

3

25.04.2020
9.05.2020

Elżbieta Szymborska
Agata Lichy

N

Doświadczalne odkrywanie praw przyrody na lekcjach przy pomocy TIK

A-197

4

28.03.2020

L. Kalinowski
J. Majewska
A. Szarzyńska

N

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

II. ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

- w tym szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu.

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Osoba odpowiedzialna

Odpłatność (zł)

Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminów do poprawy jakości pracy szkoły.

B-1

5

18.09.2019

Józef Paszuk

N

Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce a ocenianie zachowania uczniów.

B-2

5

25.03.2020

Józef Paszuk

N

Zarządzanie przez wartości.

B-3

5

8.01.2020

Józef Paszuk

N

Klub Aktywnego Dyrektora - doskonalenie rozwoju zawodowego dyrektora szkoły/placówki z uwzględnieniem nowatorskich sposobów zarządzania oraz zmian w prawie oświatowym.

B-4

10 spotkań x 6 godz.

11.09.2019

23.10.2019

21.11.2019

11.12.2019

15.01.2020

19.02.2020

11.03.2020

22.04.2020

27.05.2020 Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie ze względu na możliwości wykładowców.

Ewa Nosowicz

 N

Ocena efektywności pracy szkoły/placówki.

B-5

6

styczeń- czerwiec

Ewa Nosowicz

 N

A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

Jak planować proces dydaktyczny ukierunkowany na efektywność?

B-6

5

06.11.2019

Józef Paszuk

N

Wspieranie nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek. Zespół samokształceniowy lub wsparcie indywidualne.

B-7

wg potrzeb

październik - czerwiec

Ewa Nosowicz

N

Narzędzia w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkół/placówki - diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki.

B-8

4

listopad

Ewa Nosowicz

N

Ocena efektywności pracy szkoły/placówki.

B-9

4

luty, czerwiec

Ewa Nosowicz

N

Zadania dyrektora w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

B-10

4

16.10.2019

Maria Jasińska- Zamarja

N

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

III. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Osoba odpowiedzialna

Odpłatność (zł)

Kara czy nagroda, a może konsekwencja. Jak stawiać granice i ich przestrzegać.

C-1

4

25.01.2020

Iwona Jurczak

 N

Fazy rozwoju dziecka - szanse i zagrożenia dla procesu edukacyjnego.

C-2

4

luty

Iwona Jurczak

N

Temperamenty - jak je rozpoznać i jak z nimi pracować.

C-3

4

22.02.2020

Iwona Jurczak

 N

Zabawy stymulujące zmysły.

C-4

4

marzec

Iwona Jurczak

 N

Jak pomóc dziecku mówić o emocjach. Wykorzystanie rozwiązań Lego Education.

C-5

4

po dokonaniu naboru

Iwona Jurczak

 N

Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej.

C-6

8

29.09.2019

Agnieszka Spikert prowadzenie
Renata Pasymowska nauczyciel terapii pedagogicznej, autor programu Moje Literkowo

80

Terapia tańcem jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwanie własnego ciała - wybrane elementy.

C-7

8

20.10.2019

Agnieszka Spikert prowadzenie Anna Rodziewicz- instruktor
terapii tańcem

95

Cyferkowo – z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki, czyli jak pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki.

C-8

8

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie
Renata Pasymowska nauczyciel terapii pedagogicznej

80

Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania.

C-9

4

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert

N

Terapia ręki w edukacji elementarnej.

C-10

4

17.11.2019

Agnieszka Spikert prowadzenie:
Małgorzata Chróst, psycholog

60

Uczymy jak się uczyć- techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie.

C-11

4

11.12.2019

Agnieszka Spikert

N

Ćwiczenia i zabawy przeciwko agresji.

C-12

5

19.02.2020

Agnieszka Spikert

N

Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki.

C-13

4

16.04.2020

Agnieszka Spikert

N

Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci- elementy kinezjologii edukacyjnej i GoNoodle.

C-14

2

20.05.2020

Agnieszka Spikert

N

Plastyka w kuchni- stymulacja sensoryczna za pomocą działań plastycznych (sensoplastyka). Uwaga: Cena obejmuje koszt materiałów.

C-15

6

po dokonaniu naboru

Agnieszka Spikert prowadzenie: Karolina Wizner-animator

105

Trudna sztuka dialogu: nauczyciel - rodzic.
Nabór dokonany

C-16

4

09.10.2019

Anna Kondrzycka Marcin Jaroszewski

 N

Zabawy na koncentrację dla przedszkolaków.
Nabór zamknięty

C-17

4

04.12.2019

Anna Kondrzycka

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.

C-18

4

16.11.2019

7.03.2010

Leszek Kalinowski
Anna Kondrzycka

Warsztaty rozwoju osobistego nauczyciela (warsztat dwuczęściowy).
Nabór dokonany

C-19

4+4

05.10.2019 19.10.2019

Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski

 N

Prowokacyjne zachowania ucznia – rozumienie i reagowanie (w oparciu o teorię E. Berne).
Nabór dokonany

C-20

4

25.09.2019

Marcin Jaroszewski

N

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna ucznia krok po kroku.
Nabór dokonany

C-21

4

23.10.2019

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka

N

Twórcze myślenie – sposoby kreatywnego podejścia do problemów.
Nabór dokonany

C-22

4

16.11.2019

Marcin Jaroszewski

N

Projektowanie interwencji w sytuacji trudności wychowawczych w oparciu o autorskie narzędzie Poliptyku diagnostycznego.
Nabór dokonany

C-23

4

4.12.2019

Marcin Jaroszewski

N

Psychologiczne aspekty oceniania.

C-24

4

11.12.2019

Marcin Jaroszewski

N

Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Organizacja zajęć rewalidacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Nabór dokonany

C-25

4

04.09.2019

Maria Jasińska- Zamarja

N

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Modyfikacja programów nauczania.

C-26

4

15.01.2020

Maria Jasińska- Zamarja

N

Sieć współpracy dla nauczycieli współorganizujących (wspierających) i zajęć edukacyjnych realizujących kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole.
Zgłoszenia do 4.10.2019
Model szkolenia przewiduje dwóch nauczycieli ze szkoły: jeden nauczyciel współorganizujący, drugi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

C-27

 

7 spotkań stacjonarnych: październik 2019 – maj 2020 + platforma edukacyjna Moodle

Maria Jasińska- Zamarja

20

Atrakcyjność, wiarygodność i pomysłowość – znamionuje tylko najlepszych. Jak unikać niepowodzeń w pracy z zespołem klasowym?

C-28

4

15.01.2020

Józef Rogowski

N

Praca z bajką i opowieścią w dramie i arteterapii

C-29

6

po dokonaniu naboru

Marcin Jaroszewski
prowadzenie: Karolina Burdyło-Getka

70

Wykorzystanie dramy w edukacji i profilaktyce

C-30

6

po dokonaniu naboru

Marcin Jaroszewski
prowadzenie: Karolina Burdyło-Getka

70

Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej

C-31

spotkania cykliczne

I i II semestr roku szkolnego 2019/2020

Marcin Jaroszewski
Anna Kondrzycka

N

Konwersatorium pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Nabór dokonany

C-32

2

27.11.2019

Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski

N

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

IV. PROBLEMATYKA OGÓLNA

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Osoba odpowiedzialna

Odpłatność (zł)

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych.

D-1

5

14.11.2019

Józef Paszuk

N

Jak doskonalić proces nauczania-uczenia się?

D-2

5

05.02.2020

Józef Paszuk

N

Pomiędzy empatią a asertywnością. Wsparcie nauczycieli w kontaktach z uczniami i rodzicami.

D-3

6

19.10.2019
16.11.2019

Ewa Nosowicz
dr Lidia Willan-Hurla

80

Erasmus praktycznie, czyli jak wypracować skuteczne rezultaty projektu.

D-4

4

6.09.2019

Ewa Nosowicz

 N

Kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji w szkole podstawowej i w przedszkolu jak je rozwijać?

D-5

4

wrzesień

Ewa Nosowicz

 N

Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela- podstawy.

D-6

4

13.10.2019

Ewa Nosowicz

Nowoczesne metody motywowania uczniów do nauki w praktyce nauczyciela.

D-7

6

06.10.2019

Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz

60

Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce?

D-8

4

07.12.2019

Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz

60

Sesja coachingowa dwudniowa - Pomiędzy empatią a asertywnością. Wsparcie nauczycieli w kontaktach z uczniami i rodzicami.

D-9

12 (2 spotkania x 6 godz.)

15-16.02.2020

Ewa Nosowicz
dr Lidia Willan-Hurla

160

Gadżety, lodołamacze i energizery w pracy nauczyciela.

D-10

4

styczeń

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

60

Jak uczyć, żeby nauczyć? Techniki pamięciowe w pracy nauczyciela.

D-11

4

marzec

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

60

Trening antystresowy i wypalenie zawodowe.

D-12

4

marzec

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

60

 "... by znowu wzniecić ogień" - o autorytecie nauczyciela.

D-13

4

kwiecień

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

60

Budowanie równowagi pomiędzy potrzebami indywidualnymi uczennicy/a, relacjami w grupie oraz przekazywanymi treściami – w oparciu o koncepcję Ruth Cohn.

D-14

6

marzec

Ewa Nosowicz
dr Lidia Willan-Hurla

80

Jak stwarzać uczniom bezpieczną przestrzeń do uczenia się? Jak sprawić, by uczniowie na lekcjach byli skoncentrowani?

D-15

6

kwiecień

Ewa Nosowicz
dr Lidia Willan-Hurla

80

Emisja i higiena głosu.

D-16

14

po dokonaniu naboru

Bożena Osik
Piotr Serbintowicz

180

Wolontariat w szkole krok po kroku.

D-17

8

po dokonaniu naboru

Bożena Osik
Marta Urban-Burdalska

100

Jak rozmawiać o wartościach w szkole?

D-18

6

po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Rola i zadania opiekuna stażu
(1 spotkanie oraz pracana platformie Moodle).

D-19

70

28.09.2019
kolejne po dokonaniu naboru

Bożena Osik
Ewa Wierczuk

N

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku.

D-20

4

po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Ocena pracy nauczyciela.

D-21

4

04.12.2019
kolejne po dokonaniu naboru

Bożena Osik

N

Kompetencje kluczowe w procesie kształcenia - online.

D-22

55

I semestr, II semestr

Ewa Wierczuk
Bożena Osik

N

Metodyka pracy doradcy zawodowego.

D-23

5

I semestr

Ewa Wierczuk

N

Sieć wsparcia doradców zawodowych.

D-24

15

cały rok

Ewa Wierczuk

N

WebQuest- realizacja projektu edukacyjnego w szkole.

D-25

6

po dokonaniu naboru

Ewa Wierczuk

N

Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela.

D-26

6

po dokonaniu naboru

Ewa Wierczuk

N

Historia regionu zamknięta w murach morąskiego pałacu.

D-27

6

28.09.2019

Józef Rogowski
Alicja Szarzyńska Sebastian Mierzyński

N

Jak zachęcić dzieci do zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej? Mistrz gier i zabaw ruchowych cz. II

D-28

4

12.10.2019

Józef Rogowski

N

Projekt „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”.

D-29

4/8

16.10.2019

Józef Rogowski
 Edyta Bugowska

N

Po drabinie uczenia się – wyprowadźmy szkołę do lasu.

D-30

6

16.11.2019

Józef Rogowski

N

Odnawialne źródła energii.

D-31

3

21.11.2019

Alicja Szarzyńska

N

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

V. SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Adresaci

Osoba odpowiedzialna

Odpłatność (zł)

Konstruowanie programu nauczania zawodu- plany nauczania.

E-1

5

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk

N

Konstruowanie programu nauczania przedmiotu w zawodzie.

E-2

5

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk

N

Modyfikowanie programu nauczania zawodu.

E-3

5

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk

N

Ewaluacja i monitorowanie programu nauczania zawodu.

E-4

5

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk

N

Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.

E-5

5

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk

N

Nauka – kwalifikacje - praca online.

E-6

50

po dokonaniu naboru

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi

Ewa Wierczuk
Bożena Osik

N

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2019/20

uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki

oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych,

a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie

tel. 89 522 85 02.

Kod

Temat / problem/ zagadnienie

Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych)

Organizator/ prowadzący

F-1

Współpraca przedszkola i rodziny w realizacji treści zawartych w podstawie programowej.

4

Iwona Jurczak

F-2

Od pomysłowości do innowacji.

4

Iwona Jurczak

F-3

Twórczy nauczyciel-twórcze dziecko.

4

Iwona Jurczak

F-4

Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4

Iwona Jurczak

F-5

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej i matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

4

Agnieszka Spikert

F-6

O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego.

4

Agnieszka Spikert

F-7

Ocenianie kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się.

2 x 4

Agnieszka Spikert

F-8

Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej i obszaru wychowania.

2 x 4

Agnieszka Spikert

F-9

Organizacja pracy w klasach łączonych.

4

Agnieszka Spikert prowadzenie: Grażyna Schade

F-10

Jak i kiedy realizować w szkole kompetencje kluczowe?

4

Elżbieta Jermacz

F-11

Czy na pewno pracuję na programie nauczania, umożliwiającym mi realizuję podstawy programowej kształcenia ogólnego?

4

Wojciech Tański

F-12

Analizuję wyniki badań, formułuję wnioski oraz projektuję działania doskonalące warsztat pracy nauczycielskiej.

6

Wojciech Tański

F-13

Budowanie wewnątrzszkolnego systemu badania poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich postępów w tym zakresie.

8

Wojciech Tański

F-14

Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiotach ogólnokształcących – zgodne z przepisami prawa i motywujące uczniów do rozwijania się.

6

Wojciech Tański

F-15

Trudna sztuka formułowania celów ogólnych i operacyjnych oraz budowania zadań, których rozwiązanie umożliwi uczniom osiągnięcie wyznaczonych celów.

4

Wojciech Tański

F-16

Współpraca nauczycieli w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych podstawą sukcesu edukacyjnego uczniów.

6

Wojciech Tański

F-17

Na mojej lekcji uczniowie chcą się uczyć. Kreatywny nauczyciel.

4

Wojciech Tański

F-18

Program nauczania - zasady budowania, modyfikowania lub wyboru.

4

Józef Paszuk

F-19

Korelacja kształcenia zawodowego i ogólnego w szkołach branżowych i technikach.

4

Józef Paszuk

F-20

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy dydaktycznej.

4

Józef Paszuk

F-21

Programy doskonalące pracę szkoły/placówki - tworzenie, realizacja.

4

Józef Paszuk

F-22

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

4

Józef Paszuk

F-23

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania społeczności szkolnej.

4

Józef Paszuk

F-24

Planowanie realizacji podstawy programowej.

4

Józef Paszuk

F-25

Ocenianie uczniów wspierające proces uczenia się.

4

Józef Paszuk

F-26

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach edukacyjnych.

4

Józef Paszuk

F-27

Kompetencje matematyczne - kształtowanie w szkole.

4

Józef Paszuk

F-28

Szkolny system monitorowania osiągnięć uczniów.

4

Józef Paszuk

F-29

Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej. Doskonalenie metod i form współpracy zespołu nauczycieli.

4

Ewa Nosowicz

F-30

Opracowanie koncepcji rozwoju szkoły, przedszkola, placówki we współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.(warsztat z nauczycielami, warsztat z rodzicami, warsztat z uczniami, spotkania z zespołem zadaniowym, praca on-line)

12

Ewa Nosowicz

F-31

Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną? Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole i placówce z wykorzystaniem metod alternatywnych.

4

Ewa Nosowicz

F-32

Ocenianie kształtujące w praktyce nauczyciela.

4

Ewa Nosowicz

F-33

Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły?

4

Ewa Nosowicz

F-34

Rodzice w szkole - warunki efektywnej współpracy.

4

Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz

F-35

Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce?

4

Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz

F-36

Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły, placówki - przegląd wymagań ewaluacji zewnętrznej i ich zaadaptowanie do potrzeb szkoły, przedszkola, placówki.

4

Ewa Nosowicz

F-37

Kompetencje kluczowe i ich znaczenie w procesie edukacji w szkole podstawowej i w przedszkolu - jak je rozwijać?

4

Ewa Nosowicz

F-38

Questing - odkrywanie dziedzictwa miejsca.

2

Alicja Szarzyńska

F-39

Rodzic w szkole - gość, intruz, partner? Perspektywa nauczyciela i wychowawcy.

4

Marcin Jaroszewski Anna Kondrzycka

F-40

Praca z wymagającym uczniem - utrzymywanie i łamanie norm.

4

Marcin Jaroszewski Anna Kondrzycka

F-41

Nauczyciel wobec problemu autodestrukcyjności uczniów – samobójstwo.

4

Marcin Jaroszewski

F-42

Sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów przez nauczycieli.

3

Maria Jasińska- Zamarja

F-43

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pracy bieżącej. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

3

Maria Jasińska- Zamarja

F-44

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły.

2

Janusz Brojek

F-45

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.

4

Janusz Brojek

F-46

Scratch Junior - programowanie od przedszkola.

4

Janusz Brojek

F-47

Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych.

4

Janusz Brojek

F-48

Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu w oparciu o Internet.

2

Janusz Brojek

F-49

Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu.

2

Janusz Brojek

F-50

Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy skuteczności kształcenia w szkołach i placówkach.

2

Janusz Brojek

F-51

Najczęściej spotykane problemy podczas pracy z pakietem Office.

5

Leszek Kalinowski

F-52

Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów.

4

Leszek Kalinowski

F-53

Scratch - programowanie przez zabawę.

4

Leszek Kalinowski

F-54

Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie.

5

Leszek Kalinowski

F-55

Cyberprzemoc - jak bezpieczniej korzystać z internetu?

4

Leszek Kalinowski
Anna Kondrzycka

F-56

Nowy awans zawodowy.

3

Bożena Osik

F-57

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

3

Bożena Osik

F-58

Konstruowanie programu nauczania zawodu- plany nauczania.

5

Ewa Wierczuk

F-59

Konstruowanie programu nauczania przedmiotu w zawodzie.

5

Ewa Wierczuk

F-60

Modyfikowanie programu nauczania zawodu.

5

Ewa Wierczuk

F-61

Ewaluacja i monitorowanie programu nauczania zawodu.

5

Ewa Wierczuk

F-62

Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.

5

Ewa Wierczuk

F-63

Pierwsza pomoc według najnowszych standardów.

5

Ewa Wierczuk

F-64

Działalność innowacyjna szkoły - procedury oraz przykłady dobrej praktyki.

4

Józef Rogowski

F-65

Na zdrowie - edukacja zdrowotna w szkole. Diagnoza klimatu w szkole promującej zdrowie.

4

Józef Rogowski
 Marcin Jaroszewski

F-66

Gimnastyka przedszkolaka.

4

Józef Rogowski

F-67

Jak rozwijać kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i współpracę? Zielona recepta dla przedszkola - zajęcia ruchowo - edukacyjne w kontakcie z przyrodą.

4

Józef Rogowski

F-68

Jak rozwijać kompetencje kluczowe takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i współpracę? Zielona recepta dla szkoły - zajęcia edukacyjne w kontakcie z przyrodą

4

Józef Rogowski

F-69

Uczniowie znają rozwiązania – o skutecznych sposobach rozwiązywania kryzysów klasowych.

4

Józef Rogowski
Anna Kondrzycka

F-70

Wsparcie szkoły/placówki w realizacji Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Szkoła wierna dziedzictwu”.

4

Wojciech Tański

 

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 120 zł. za godzinę szkolenia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

VII. Konsultacje

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Adresaci

Przewidywany termin

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

Metody i formy pracy w przedszkolu.

G-1

2

nauczyciele przedszkola

według potrzeb

W-M ODN
w Olsztynie

Iwona Jurczak

Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem.

G-2

2

nauczyciele przedszkola

według potrzeb

W-M ODN
w Olsztynie

Iwona Jurczak

Edukacja wczesnoszkolna- organizacja kształcenia, planowanie, ocenianie, monitorowanie osiągnięć.

G-3

2

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

wg potrzeb zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

W-M ODN
w Olsztynie

Agnieszka Spikert

Trwałe wartości w zmiennym świecie - budujemy nasz system wartości na podstawie lektur obowiązkowych.

G-4

4

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

listopad-grudzień

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Jermacz

Efektywność w zakresie realizacji celów szczegółowych podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej a satysfakcja egzaminacyjna.

G-5

4

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

zgodnie z potrzebami nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Jermacz

Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty – modyfikowanie warsztatu pracy polonisty.

G-6

4

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

wrzesień-październik

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Jermacz

Sposoby realizacji kompetencji interkulturowych na lekcjach języka angielskiego.

G-7

2

nauczyciele języka angielskiego

10.10.2019
07.05.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska

Rola pracy domowej w nauczaniu języka angielskiego.

G-8

2

nauczyciele stażyści języka angielskiego

13.03.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska

Wykorzystanie filmu i piosenki na lekcjach języka angielskiego.

G-9

2

nauczyciele języka angielskiego

12.12.2019 23.04.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska

Sposoby realizacji kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego.

G-10

2

nauczyciele języka angielskiego

19.09.2019 09.01.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Elżbieta Szymborska

Rozpoznanie potencjału przyszłych uczniów szkoły.

G-11

5

nauczyciele

30.10.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk

Szkolny system monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów.

G-12

5

dyrektorzy szkół i placówek

09.10.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk

Korelacja kształcenia zawodowego i ogólnego w szkołach branżowych i technikach.

G-13

5

dyrektorzy i liderzy WDN szkół zawodowych

01.04.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk

Planowanie realizacji podstawy programowej matematyki.

G-14

5

nauczyciele matematyki

25.09.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk

Analiza wyników egzaminu i jej wykorzystanie do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela.

G-15

5

nauczyciele

02.10.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Józef Paszuk

Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów.

G-16

4

nauczyciele
wszystkich przedmiotów

luty

W-M ODN
w Olsztynie

Leszek Kalinowski

Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych.

G-17

4

nauczyciele
wszystkich przedmiotów

kwiecień

W-M ODN
w Olsztynie

Leszek Kalinowski

Jak napisać koncepcję pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/placówki?

G-18

wg potrzeb

kandydaci przygotowujący się do konkursu

wg zgłoszeń po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz

Wspieranie nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek. Zespół samokształceniowy lub wsparcie indywidualne.

G-19

wg potrzeb

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele

wg zgłoszeń po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz

 Narzędzia w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki -diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki.

G-20

wg potrzeb

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele

wg zgłoszeń po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz

Ocena efektywności pracy szkoły/placówki.

G-21

wg potrzeb

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele

wg zgłoszeń po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Nosowicz

Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

G-22

2

nauczyciele

czerwiec, lipiec

W-M ODN
w Olsztynie

Alicja Szarzyńska

Jak otrzymać dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie za pośrednictwem OCEE na realizację ekologicznego projektu.

G-23

2

nauczyciele

2.09.2019
 4.09.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Alicja Szarzyńska Wojciech Tański

Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

G-24

2

nauczyciele

czerwiec, lipiec

W-M ODN
w Olsztynie

Alicja Szarzyńska

Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w klasie. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

G-25

2

nauczyciele

cały rok szkolny – pierwsza środa miesiąca
2.10. 2019
13.11. 2019
4.12. 2019
8.01. 2020
5.02. 2020
4.03. 2020
8.04. 2020
6.05. 2020
10.06. 2020

W-M ODN
w Olsztynie

Maria
Jasińska- Zamarja

Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.

G-26

3

nauczyciele

02.09.2019 04.09.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik

Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

G-27

3

nauczyciele

01.04.2020 15.04.2020 06.05.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik

Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

G-28

3

nauczyciele

09.10.2019 21.05.2020 27.05.2020 03.06.2020

W-M ODN
w Olsztynie

Bożena Osik

Realizacja zadań doradczych przez nauczycieli w szkole od 1 września 2019 r.

G-29

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

29.10.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Realizacja projektu edukacyjnego w kształceniu zawodowym.

G-30

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

9.03.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Aktualne podstawy prawne dotyczące kształcenia zawodowego.

G-31

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

14.11.2019 

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Dokumentacja programowa nauczyciela kształcenia zawodowego.

G-32

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

3.12.2019 

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

G-33

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

11.12.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Zintegrowany system kwalifikacji.

G-34

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

14.01.2019 

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Polska Rama Kwalifikacji.

G-35

5

nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, zainteresowani

25.02.2019

W-M ODN
w Olsztynie

Ewa Wierczuk

Wsparcie szkoły/placówki w realizacji Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Szkoła wierna dziedzictwu”.

G-36

4

nauczyciele

według potrzeb

W-M ODN
w Olsztynie

Wojciech Tański

 

    Kursy kwalifikacyjne i kursy nadające uprawnienia

VIII. KURSY KWALIFIKACYJNE

Numer formy

Temat / Działanie

Adresaci

Termin realizacji

Liczba godzin / Cena

Kierownik kursu

K-1

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

·      dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych

·      nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436, z późniejszymi zmianami)

po dokonaniu naboru

220/1800 zł

Józef Paszuk

K-2

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

nauczyciele praktycznej nauki zawodu

po dokonaniu naboru

150/1200 zł

 Ewa Wierczuk

K-3

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

dla nauczycieli czynnych zawodowo posiadających kwalifikacje do pracy na pierwszym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III)

po dokonaniu naboru

240/1750 zł

Elżbieta Szymborska

K-4

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego.

dla nauczycieli czynnych zawodowo posiadających kwalifikacje do nauczania języka obcego według warunków określonych w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 757) § 11. 1.

po dokonaniu naboru

160/1800 zł

Agnieszka Spikert

 

IX. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Numer formy

Temat / Działanie

Adresaci

Termin
realizacji

Liczba godzin
/ Cena

Kierownik
kursu

U-1

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

nauczyciele

po dokonaniu naboru

30/800 zł

 Ewa Wierczuk

U-2

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu.

pracodawcy i pracownicy prowadzący

zajęcia praktyczne/praktyki

zawodowe z uczniami

po dokonaniu naboru

48/800 zł

 Ewa Wierczuk

U-3

Kurs na kierownika wypoczynku.

nauczyciele / Inni zainteresowani, posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych

po dokonaniu naboru

10/80 zł

Józef Rogowski

U-4

Kurs na wychowawcę wypoczynku.

zainteresowani, wymagane minimum wykształcenie średnie

po dokonaniu naboru

36/160 zł

Józef Rogowski

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2019/20

@ - zajęcia realizowane w części lub w całości na platformie MOODLE

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

X. ZAJĘCIA PROPONOWANE PRZEZ DORADCÓW METODYCZNYCH

Nazwa formy

Kod

Liczba godzin

Przewidywany termin

Osoba odpowiedzialna

Warsztaty z IPN/MEN: Korzenie totalitaryzmu – komunizm (1/4)

DR-1

4

26.02.2020

Iwona Jóźwiak

Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki? Cz. I

DR-2

4

29.02.2020

Julita Majewska