Oferta edukacyjna

Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W tym roku szkolnym została ona  wzbogacona o formy zaproponowane przez doradców metodycznych. Na wszystkie szkolenia należy rejestrować się online. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój epidemii niektóre szkolenia zaplanowane jako stacjonarne mogą być przeprowadzone w formie zdalnej. Informację mailem o tym fakcie kierownik danego szkolenia prześle tym osobom, które potwierdziły w nim udział.

Zachęcamy do wakacyjnych spotkań z nami.

*Symbole form doskonalenia:

SEM - seminaria, KON - konferencje, W - wykłady, WAR - warsztaty, SZK – szkolenia w tym szkolenia realizowane na zamówienia poza siedzibą ośrodka,

K - konsultacje

Nazwa formy Kod Rodzaj formy* Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji Osoba odpowiedzialna
Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania W-01 SEM 2 Nauczyciele wychowana przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlice szkolne w szkole podstawowej 29.06.2020 r. Online Agnieszka Spikert
Kara, czy nagroda, a może konsekwencja? Jak stawiać granice i ich przestrzegać? W-02 WAR 4 Nauczyciele przedszkola 29.06.2020 r. godz. 9.00-12.00 Online Iwona Jurczak
Potrzebujemy więcej radości z wychowania fizycznego w szkole W-03 WAR 2 Nauczyciele wychowania fizycznego 29.06.2020 r. godz. 10.00-11.30 Online Józef Rogowski
Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online W-04 SZK 30 Grupa zamknięta 29.06-19.07.2020 r. Online Ewa Wierczuk
Bożena Osik
Nauczanie zdalne na historii i przedmiotach przyrodniczych (biologii, geografii, przyrodzie) - doświadczenia ostatnich trzech miesięcy W-05 KON 2 Nauczyciele historii, biologii, geografii i przyrody
(zgłoszenia do 29.06.2020)
30.06.2020 r. godz. 10.00-11.30 Online Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa
Iwona Jóźwiak
Alicja Matusewicz
Jakie problemy w nauczaniu pojawiły się w 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych? W-06 WAR 3 Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych 30.06.2020 r. Online Agata Lichy
Sztuka wytchnienia - dlaczego wypoczywamy nie odpoczywając W-07 WAR 2 Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, specjaliści szkolni 30.06.2020 r. Online
godz. 9.00
Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski
Kompetencje kluczowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej W-08 WAR 4 Nauczyciele szkoły podstawowej 30.06.2020 r.
godz. 10.00
W-M ODN
s. 201
Ewa Nosowicz
Opracowanie koncepcji pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/ placówki oświatowej W-09 WAR K 4 Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej 1.07.2020 r.
godz. 9.00
W-M ODN
s. 206
Ewa Nosowicz
Kompetencje kluczowe w nauczaniu matematyki W-10 W 2 Nauczyciele matematyki i zainteresowani
(zgłoszenia do 26.06.2020)
1.07.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Online Józef Paszuk
Uczeń migrujący w polskiej szkole W-11 SZK 6 Nauczyciele zainteresowani problematyką 1.07.2020 r. Online Iwona Jóźwiak
Bezpieczna organizacja krajoznawstwa i turystyki w szkole W-12 SZK 4 Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego 1.07.2020 r.
godz. 11.00-12.00
Online Józef Rogowski
Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce W-13 KON 3 Nauczyciele religii 1. 07. 2020 r. Online Bożena Osik
Blaski i cienie zdalnego wychowania fizycznego W-14 KON 4 Nauczyciele
wychowania fizycznego
2-3.07.2020 r. godz. 10.00-11.30 Online Józef Rogowski
Certyfikat
„Szkoła wierna dziedzictwu”
W-15 K 4 Zainteresowani nauczyciele/szkoły biorące udział w akcji 2.07.2020 r. Online Iwona Jóźwiak
Certyfikat
„Szkoła wierna dziedzictwu”
W-16 K 4 Nauczyciele ze szkół biorących udział w akcji 3.07.2020 r. W-M ODN Iwona Jóźwiak
Metody i formy pracy w przedszkolu - jak je dobierać, aby stymulowały rozwój dziecka w wieku przedszkolnym W-17 SEM 4 Nauczyciele przedszkola
- stażyści i kontraktowi
6.07.2020 r. godz. 9.00-12.00 Online Iwona Jurczak
Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii W-18 WAR 10 Nauczyciele religii 6-12.07.2020 r. Online Bożena Osik
Ozoboty - programowanie robotów W-19 WAR 4 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 7.07.2020 r.
godz. 10.00-13.00
W-M ODN
s. 201
Leszek Kalinowski
 Janusz Brojek
Wykorzystanie narzędzi Microsoft w szkole podstawowej do pracy zdalnej i nie tylko W-20 WAR 3 Nauczyciele szkól podstawowych 7.07.2020 r. Online Paweł Kowalski
Kompetencje nauczyciela matematyki w dobie nauczania zdalnego W-21 K 2 Nauczyciele matematyki szkół podstawowych 7.07.2020 r. W-M ODN Julita Majewska
Jak wykorzystać teatrzyk kamishibai na lekcjach języka polskiego? W-22 WAR 3 Nauczyciele języka polskiego 7.07.2020 r. W-M ODN Agnieszka Jaroszewicz
Dokumentacja nauczyciela przedszkola, planowanie, formułowanie celów W-23 SEM 2 Nauczyciele przedszkola-stażyści i kontraktowi 8.07.2020 r. Online Iwona Jurczak
Egzamin na nauczyciela mianowanego W-24 SZK 3 Nauczyciele religii  wszystkich typów szkół i zainteresowani nauczyciele 8.07.2020 r. godz. 10.00 – 13.00 Online Bożena Szczurek
Planowanie procesu nauczania matematyki W-25 W 2 Nauczyciele matematyki i zainteresowani
(zgłoszenia do 3.07.2020)
8.07.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Online Józef Paszuk
Kompetencje nauczyciela fizyki w dobie nauczania zdalnego W-26 K 2 Nauczyciele fizyki 8.07.2020 r. W-M ODN Julita Majewska
Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki W-27 WAR 4 Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 8.07.2020 r. W-M ODN Wojciech Andruszkiewicz
Zabawy tekstem W-28 WAR 3 Nauczyciele świetlic 8.07.2020 r. godz. 10.00 W-M ODN Alicja Ostrowska
Wirtualna wycieczka do ciekawych miejsc w Londynie -  pomysł na lekcje języka angielskiego W-29 SZK 2 Nauczyciele języka angielskiego -  szkoły podstawowe 8.07.2020 r. Online Ewa Moczulska
Innowacyjnie  i kreatywnie podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy
- przykłady dobrych praktyk
W-30 KON 3 Nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy 9.07.2020 r. Online Lubomira Tchórz
Wyzwania zdalnego nauczania - jak pokonać przeszkody W-31 K 2 Nauczyciele j. polskiego szkół ponadpodstawowych 14.07.2020 r.
godz. 11.00- 13.00
WM-ODN Joanna Dronow
Sztuka wytchnienia - dlaczego wypoczywamy nie odpoczywając W-32 WAR 2 Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, specjaliści szkolni 15.07.2020 r. Online
godz. 13.30
Anna Kondrzycka
Marcin Jaroszewski
Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce W-33 KON 3 Nauczyciele religii 20.08.2020 r. godz. 9.00-11.15 W-M ODN s. 204 Bożena Osik
Jak odczytywać nowy program nauczania religii rzymskokatolickiej? W-34 WAR 4 Nauczyciele religii 20.08.2020 r. godz. 11.30-14.30 W-M ODN s. 204 Bożena Osik
Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki W-35 WAR 4 Nauczyciele religii i etyki
(nabór dokonany)
21.08.2020 r. godz. 10.00-13.00 W-M ODN s. 204 Bożena Osik
Odizolowani – moje pierwsze, wrześniowe kroki na lekcjach  wf. Rzecz o tym, jak przygotować pierwsze spotkanie z uczniami w szkole W-36 SEM 2 Nauczyciele
 wychowania fizycznego
24.08.2020 r. godz. 10.00-11.30 Online Józef Rogowski
Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki W-38 SZK 3 Nauczyciele matematyki 25.08.2020 r. W-M ODN Wojciech Andruszkiewicz
Praca nad esejem - formą wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej W-39 WAR 4 Nauczyciele języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej 27.08.2020 r. godz. 10-13.30 W-M ODN s. 204 Wojciech Tański
Warsztaty plastyczne-plenerowe W-40 WAR 4 Nauczyciele plastyki 28-29.08.2020 r. plener Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk
Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela W-41 K 3 Nauczyciele zainteresowani 31.08.2020 r. godz. 12.00-14.15 W-M ODN s. 204 Bożena Osik

Szkolenie płatne realizowane w trakcie wakacji koszt 800 zł.
Nazwa formy Kod Rodzaj formy* Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Miejsce realizacji Osoba odpowiedzialna
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy W-37 SZK 30 Nauczyciele EDB 24- 27.08.2020 r. W-M ODN Ewa Wierczuk


Konferencje metodyczne 2020/21   ̶   W-M ODN w Olsztynie

Szanowni Państwo, w tym roku prosimy o zarejestrowanie się online na wybraną przez siebie konferencję metodyczną. Tylko osoby zarejestrowane będą mogły otrzymać informację o formie prowadzenia konferencji w sytuacji, kiedy nastąpi jej zmiana ze stacjonarnej na zdalną.

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce realizacji Termin Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący
KON-01 Jak skutecznie prowadzić zajęcia sportowe w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć w klasach sportowych Nauczyciele trenerzy, instruktorzy klas sportowych Online 30.06.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
Wiesław Czerniakowski
Paweł Pytlarczyk
KON-02 Zasoby Internetu w  pracy nauczycieli języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy Nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy SP nr 8 z UJN w Bartoszycach ul. Leśna 1 24.08.2020 r. Lubomira Tchórz
KON-03 Plastyka-przedmiot, który może być twórczy nie tylko dla zdolnych Nauczyciele plastyki W-M ODN 24.08.2020 r. Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk
KON-04 Język angielski zawodowy - jak uczyć? Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych W-M ODN 24.08.2020 r. Agata Lichy
Dariusz Klesza
KON-05 Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej Nauczyciele języka angielskiego SP 1 w Olsztynku 25.08.2020 r. Ewa Moczulska
KON-06 Język angielski zawodowy - jak uczyć? Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie 25.08.2020 r. Agata Lichy
Dariusz Klesza
KON-07 Poczucie (nie)skuteczności nauczycieli w warunkach oświatowej (nie)pewności Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, geografii i przyrody) Online 26.08.2020 r. godz. 12.00-14.00 Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa
Alicja Matusewicz
prof. Hanna Kędzierska
KON-08 Poczucie  (nie)skuteczności nauczycieli w  warunkach oświatowej (nie)pewności Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i średnich Online 26.08.2020 r.
 godz. 12.00 -14.00
Elżbieta Jermacz
Wojciech Tański
Joanna  Dronow
Agnieszka Jaroszewicz
Paweł Wyszkowski
prof. Hanna Kędzierska
KON-09 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych Online 26.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-10 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego  klas I-III szkół podstawowych i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Online 27.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-11 Kompetencje nauczycieli w zakresie oceniania holistycznego – diagnoza stanu Nauczyciele matematyki (zgłoszenia do 19.08.2020) W-M ODN
s. 201
27.08.2020 r.
godz. 11.00-14.00
liczba miejsc ograniczona
- decyduje  kolejność zgłoszeń
Henryk Sienkiewicz
Józef Paszuk
dr Jerzy Chodnicki
KON-12 Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej Nauczyciele języka angielskiego SP 1 Ostróda 27.08.2020 r. Ewa Moczulska
KON-13 Totalitaryzmy XX wieku. Komunizm i nazizm Nauczyciele historii i WOS W-M ODN 28.08.2020 r. Iwona Jóźwiak
prof. Karol Sacewicz
Dawid Zagził
KON-14 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII Online 28.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-15 Konferencja metodyczna Nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej W-M ODN s. 201 29.08.2020 r. godz. 9.00 Leszek Kalinowski
Janusz Brojek
Paweł Kowalski
KON-16 Nauka czy pseudonauka? Psychologiczne mity wciąż żywe w edukacji Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole W-M ODN 29.08.2020 r. Marcin  Jaroszewski
Anna  Kondrzycka
KON-17 Wykorzystanie i rola mediów w pracy nauczyciela religii Nauczyciele religii wszystkich typów szkół I LO Kętrzyn 29.08.2020 r. Bożena Szczurek
ks. dr Andrzej Kilanowski
KON-18 Jak skutecznie prowadzić zajęcia sportowe w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć w klasach sportowych Nauczyciele trenerzy, instruktorzy klas sportowych Online 31.08.2020 r. Józef Rogowski
Wiesław Czerniakowski
Paweł Pytlarczyk
KON-19 Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady innowacyjnych rozwiązań LegoEducation w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 15 w Olsztynie 1.09.2020 r. godz. 15.30 Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka
trener LegoEducation
KON-20 Jak uczyć o teorii ewolucji biologicznej? Aktualności biologiczne Nauczyciele biologii szkół podstawowych i zainteresowani edukacją ekologiczną Olsztyńskie Planetarium 2.09.2020 r. godz. 15.00 – 17.00 Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa
KON-21 „Dzieci rozwijają się doświadczając, nie klikając” – ciekawe doświadczenia chemiczne z dziećmi w wieku przedszkolnym Nauczyciele wychowania przedszkolnego Online 5.09.2020 r. Iwona Jurczak
Marta Gulgowska
KON-22 Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady aktywności typu hands-on w edukacji matematycznej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Online 5.09.2020 r.
godz. 10.00
Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka
Wojciech Jan Zuziak
KON-23 Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – wnioskowanie o skuteczności  nauczania Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych W-M ODN s.206 5.09.2020 r. godz. 10.00-12.00 Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski
KON-24 Metodyka ESAP w nauczaniu zdalnym Nauczyciele języka angielskiego
Rejestracja  na platformie W-M ODN oraz na stronie Pearson pod koniec sierpnia
W-M ODN
sala 201
5.09.2020 r. godz. 10.00 Elżbieta Szymborska
Marta Strzyżewska
KON-25 Jak nauczać etyki online? Nauczyciele etyki W-M ODN s. 204 5.09.2020 r. godz. 10.00-12.15 Bożena Osik
KON-26 Kompetencje nauczycieli matematyki w zakresie oceniania Nauczyciele matematyki LO 1 Ostróda 8.09.2020 r. Wojciech Andruszkiewicz
Julita Majewska
KON-27 Nauka czy pseudonauka? Psychologiczne mity wciąż żywe w edukacji Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole W-M ODN 9.09.2020 r. Marcin  Jaroszewski
Anna  Kondrzycka
KON-28 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” Nauczyciele Online 9.09.2020 r.
godz. 14.00-17.00
Iwona Jóźwiak
KON-29 Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka: 1.Wykorzystanie narzędzi TOC na lekcjach przedmiotów geografii. 2.Wykorzystanie metody  IBSE  na lekcjach  geografii. 3.Egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej z geografii. Nauczyciele geografii z powiatów: m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski. Online 9.09.2020 r. Alicja Matusewicz
KON-30 Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka: 1. Wykorzystanie narzędzi TOC na lekcjach biologii, chemii i przyrody.
2. Wykorzystanie metody IBSE na lekcjach biologii, chemii i przyrody.
3. Egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej z biologii/chemii
Nauczyciele z powiatów: m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński, nidzicki, działdowski, kętrzyński, mrągowski Online 9.09.2020 r. Agata Chałupa
KON-31 Kompetencje nauczycieli matematyki w zakresie oceniania Nauczyciele matematyki W-M ODN 9.09.2020 r. Wojciech Andruszkiewicz
Julita Majewska
KON-32 Wspomaganie i indywidualizacja nauczania i uczenia się  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych Liczba miejsc 40 Nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami  SPE Online 12.09.2020 r. Godz. 10.00 Maria Jasińska- Zamarja
KON-33 Doświadczalne odkrywanie praw przyrody na lekcjach przy pomocy TIK Nauczyciele fizyki, przyrody, biologii, chemii, geografii Olsztyńskie Planetarium 12.09.2020 r. Godz. 10.00 Leszek Kalinowski
Julita Majewska
Alicja Szarzyńska
KON-34 Egzamin ósmoklasisty z fizyki Nauczyciele fizyki W-M ODN 18.09.2020 r. Julita Majewska
KON-35 Wspomaganie i indywidualizacja nauczania i uczenia się  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych Liczba miejsc 40 Nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami  SPE Online 19.09.2020 r. Godz. 10.00 Maria Jasińska- Zamarja
KON-36 Zdjęcia satelitarne, czyli geografia w praktyce. Ruchy Ziemi i związane z nimi obliczenia… Aktualności geograficzne Nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Olsztyńskie Planetarium 23 września 2020 r. godz. 15.00 – 17.00 Alicja Szarzyńska
Alicja Matusewicz
Grzegorz Sęk – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

Skip to content