Oferta edukacyjna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/2022
proponowana przez nauczycieli konsultantów

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które
samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów
edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej.

Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga
instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją
problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie
funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena
wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł
niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu
nauczycieli, i wynosi 100 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być
jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez
Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe,
uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu
proponujemy.

Zachęcamy do skorzystania z niej.

Opis pakietów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

S

Szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu

 

A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

SA-001

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - zadania i obowiązki dyrektora:
• wynikające z przepisów dotyczących COVID-19
• jako kierownika zakładu pracy

seminarium

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

wrzesień

N

Józef Paszuk

SA-002

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – zadania i obowiązki dyrektora:
• jako kierownika zakładu pracy – c.d.
• w odniesieniu do rady pedagogicznej

seminarium

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

listopad

N

Józef Paszuk

SA-003

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – zadania i obowiązki w zakresie nadzoru pedagogicznego.

seminarium

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

styczeń

N

Józef Paszuk

SA-004

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – zadania i obowiązki  w zakresie organizacji pracy szkoły.

seminarium

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

marzec

N

Józef Paszuk

SA-005

Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – zadania i obowiązki w zakresie procesu nauczania.

seminarium

nowo powołani dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

maj

N

Józef Paszuk

 

B. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową

 

SB-001

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak nawiązać skuteczną współpracę z rodzicami?

seminarium

nauczyciele z krótkim stażem pracy, edukacja wczesnoszkolna

4

8.09.2021

N

Agnieszka Spikert

SB-002

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak stworzyć przestrzeń edukacyjną sprzyjającą rozwojowi dziecka w edukacji wczesnoszkolnej.

seminarium

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy

3

25.11.2021

N

Agnieszka Spikert

SB-003

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Komunikacja niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela.

seminarium

nauczyciele z krótkim stażem pracy

4

20.01.2022

N

Agnieszka Spikert

SB-004

Opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

6

wrzesień

N

Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski

SB-005

Tworzenie rozprawki i innych tekstów argumentacyjnych w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

październik

N

Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski

SB-006

Skuteczne zajęcia edukacyjne. Planowanie, realizacja, ewaluacja.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego - stażyści i kontraktowi

16

wrzesień-listopad

30

Wojciech Tański

SB-007

Początkujący Matematyk:
• rola nauczyciela  matematyki
• analiza i wybór programu nauczania matematyki

warsztaty

nauczyciele matematyki/realizujący edukację matematyczną - stażyści, kontraktowi

5

wrzesień

N

Józef Paszuk

SB-008

Początkujący Matematyk -  planowanie realizacji podstawy programowej matematyki.

warsztaty

nauczyciele matematyki/realizujący edukację matematyczną - stażyści, kontraktowi

5

listopad

N

Józef Paszuk

SB-009

Początkujący Matematyk -  model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki.

szkolenie

nauczyciele matematyki/realizujący edukację matematyczną - stażyści, kontraktowi

5

styczeń

N

Józef Paszuk

SB-010

Początkujący Matematyk – formułowanie wymagań w procesie nauczania-uczenia się matematyki.

warsztaty

nauczyciele matematyki/realizujący edukację matematyczną - stażyści, kontraktowi

5

marzec

N

Józef Paszuk

SB-011

Początkujący Matematyk – jak oceniać na lekcjach matematyki?

szkolenie

nauczyciele matematyki/realizujący edukację matematyczną - stażyści, kontraktowi

5

maj

N

Józef Paszuk

SB-012

Zadania dyrektora w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych,  nauczania indywidualnego i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

szkolenie

dyrektorzy, wicedyrektorzy pierwszej kadencji

4

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

SB-013

Nauczyciel w nowej roli - wspierająca odporność psychiczną postawa dbania o siebie i innych.

szkolenie

nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową, pozostali zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz Agnieszka Ewald

SB-014

W bloku startowym - nauczyciel wychowania fizycznego ze stażem 1-3.

seminarium

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ze stażem 1-3

6

I semestr

N

Józef Rogowski

SB-015

Edukacja prawna nauczyciela stażysty.

warsztaty

nauczyciele stażyści

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

  

C. Opiekun nauczycieli stażystów – szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu

SC-001

Rola i zadania opiekuna stażu.

online

opiekunowie stażu

80

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

A

Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe

AE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

AE-001

Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nimi pracować.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

24.11. 2021

N

Iwona Jurczak

AE-002

Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie do nauki czytania.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

8.12.2021

N

Iwona Jurczak

AE-003

Metoda 6 klocków w przedszkolu.

warsztaty

nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

4

6.04.2022

N

Iwona Jurczak

AE-004

Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować, aby wspomagała rozwój dziecka oraz rozwijała odpowiedzialność za środowisko naturalne, kształtując postawę ekologiczną od przedszkola.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jurczak

AE-005

Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

15.12.2021

N

Iwona Jurczak

AE-006

Sposób na niejadka? Trudności w jedzeniu u dzieci w wieku przedszkolnym.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

6.10.2021

50

Iwona Jurczak

AE-007

Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

11.12.2021

50

Iwona Jurczak

AE-008

Kodowanie i dekodowanie w pracy nauczyciela przedszkola.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

15.09.2021

N

Iwona Jurczak

AE-009

Twórcze czytanie bajek, baśni i opowiadań.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

12.03.2022

N

Iwona Jurczak

AE-010

Warsztaty wielkanocne w przedszkolu.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

9.04.2022

50

Iwona Jurczak

AE-011

Zabawki z filcu- szycie prostych zabawek dla dzieci.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

6

12.02.2022

100

Iwona Jurczak

AE-012

Odimienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

10

16.10.2021

250

Iwona Jurczak

AE-013

Metody aktywne w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

28.05.2022

50

Iwona Jurczak

AE-014

Od prostych rozwiązań konstrukcyjnych po wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej - LEGO® Education.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

11.06.2022

N

Iwona Jurczak

AE-015

Czarodziejka zdrowia i ruchu.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jurczak

AE-016

Makramy - cuda ze sznurka.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

22.01.2022

50

Iwona Jurczak

AE-017

Adaptacja w przedszkolu.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

8.06.2022

N

Iwona Jurczak

AE-018

Metoda Projektu w pracy nauczyciela przedszkola.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

6

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jurczak

AE-019

Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek.
w pracy nauczyciela przedszkola

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

9.02.2022

N

Iwona Jurczak

AE-020

Geometria w zdalnym nauczaniu w edukacji wczesnoszkolnej.

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-021

Kształtowanie umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej  w oparciu o zajęcia kulinarne.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic i zainteresowani

4

po dokonaniu naboru

30

Agnieszka Spikert

AE-022

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

27.10.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-023

Zróbmy sobie własny teatrzyk  kamishibai.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani

4

6.11.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-024

Visual  literatura… Czy dziura w książce ma znaczenie? -Czyli Jak zainteresować dziecko książką.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani

3

8.12.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-025

Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, zainteresowani

5

16.02.2022

20

Agnieszka Spikert

AE-026

W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces?

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

2.03.2022

N

Agnieszka Spikert

AE-027

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

3.03.2022

N

Agnieszka Spikert

AE-028

Obliczenia zegarowe i kalendarzowe w edukacji wczesnoszkolnej.

seminarium

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2

27.10.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-029

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

6.11.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-030

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej- kurs online platforma Moodle.

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

8

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-031

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej.

seminarium

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

10.03.2022

N

Agnieszka Spikert

AE-032

Wielkanocny decoupage.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

26.03.2022

45

Agnieszka Spikert

AE-033

Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i zainteresowani

6

kwiecień

N

Agnieszka Spikert

AE-034

Matematyczne eksperymenty z kartką papieru w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

maj

N

Agnieszka Spikert

AE-035

Uczeń w roli badacza- jak żmudnym ćwiczeniom rachunkowym nadać charakter zadań problemowych.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

maj

N

Agnieszka Spikert

AE-036

Rodzina jest jak ogród. O roli rodziny w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o literaturę dla dzieci.

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-037

Matematyka we współdziałaniu w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i świetlic szkolnych

4

7.10.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-038

Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

4

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-039

Metody pracy z tekstem literackim w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

6

luty

N

Agnieszka Spikert

AE-040

Znaczenie ruchu w czasie zdalnej edukacji. Garść pomysłów na zdalne lekcje wychowania fizycznego i przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-041

Uczę bez stopni - ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

5

11.09.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-042

Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej.

warsztaty

zainteresowani

6

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-043

Co jest najważniejsze  w świecie? – O wartościach w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-044

Projekt Ojczyzna- inspiracje do realizacji projektów o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

seminarium

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-045

Z wizytą u mrówek. Mrowisko edukacyjne w Welskim Parku Krajobrazowym.

szkolenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-046

Rośliny z naszego podwórka. Zajęcia terenowe.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-047

Questing jako sposób na twórcze wycieczki w kontekście dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

6

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-048

Zaspokajanie rozwojowej potrzeby ruchu dzieci poprzez zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

9.09.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-049

Z której strony?- Kształtowanie orientacji w przestrzeni w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

4

15.09.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-050

Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej.

online

edukacja wczesnoszkolna i zainteresowani

12

wrzesień

N

Agnieszka Spikert

AE-051

Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

18.09.2021

75

Agnieszka Spikert

AE-052

Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

3

23.09.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-053

Wykorzystanie Bum Bum Rurek w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani

4

26.09.2021

20

Agnieszka Spikert

AE-054

Matematyka może być zabawą- klocki sześcienne w edukacji matematycznej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

30.09.2021

N

Agnieszka Spikert

AE-055

Odkrywanie liter w Systemie  Edukacji przez Ruch. Metoda graficzne rękodzieło jako sposób na rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

warsztaty

pedagodzy, studenci, nauczycieli przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej

10

2.10.2021

135

Agnieszka Spikert

AE-056

Nauka pisania w Systemie Edukacji przez Ruch według metody graficzne rękodzieło.

warsztaty

warsztat przeznaczony dla pedagogów, studentów, nauczycieli przedszkola oraz klas I

10

3.10.2021

135

Agnieszka Spikert

AE-057

Tańce i zabawy z instrumentami w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, rytmiki i muzyki

8

9.10.2021

135

Agnieszka Spikert

AE-058

Rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem klocków LEGO.

warsztaty

edukacja  wczesnoszkolna

3

po dokonaniu naboru

40

Agnieszka Spikert

AE-059

Przykłady aktywności typu hands-on w zdalnej edukacji matematycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-060

Kodowanie i programowanie z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej (WeDo 2.0).

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-061

Metoda Sześciu Klocków w klasach I-III szkoły podstawowej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

AE-062

Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

po dokonaniu naboru

25

Agnieszka Spikert

AE-063

Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej – doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AE-064

Scratch Junior - programowanie od przedszkola.

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AE-065

Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych.

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AE-066

Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AE-067

Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

AE-068

Techniki relaksacyjne dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3.

szkolenie

nauczyciele przedszkoli i klas 1-3

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

AH

Edukacja humanistyczna

AH-001

Sposoby na lekturę obowiązkową- obrazki, okładki, plakaty, memy.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

AH-002

Cyfrowy nauczyciel – nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

maj

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

AH-003

Analiza  i interpretacja wyników egzaminu z języka polskiego w klasie VIII diagnozą stanu umiejętności  uczniowskich. Rekomendacje.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

wrzesień

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk
Paweł Wyszkowski

AH-004

Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty w 2022.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

wrzesień

N

Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski

AH-005

Kształcenie umiejętności pisania form użytkowych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

październik

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

AH-006

Przed egzaminem ósmoklasisty: Egzystencjalne drogi mądrości bohaterów lektur obowiązkowych na przykładzie Scrooga- bohatera „ Opowieści Wigilijnej” i  Małego Księcia.

seminarium

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

po dokonaniu naboru

30

Elżbieta Jermacz

AH-007

Magia kina. Film i kultura audiowizualna w życiu dzieci i młodzieży.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Jermacz

AH-008

Czytanie emocji i czytanie emocjami. Pomysł na omawianie lektur szkolnych.

szkolenie

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

po dokonaniu naboru

50

Elżbieta Jermacz

AH-009

Wartości dobra, piękna i prawdy, szacunku dla innych -  ideały młodego człowieka na motywach wybranych lektur obowiązkowych w kontekście egzaminu ósmoklasisty.

online

nauczyciele języka polskiego szkół  podstawowych

5

6. listopada

N

Elżbieta Jermacz

AH-010

 Notatki wizualne. Sketchnoting w edukacji polonistycznej w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

luty

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

AH-011

Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się  - przykłady zastosowania grywalizacji na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5

kwiecień

N

Elżbieta Jermacz
Katarzyna Pietrzyk

AH-012

Forum nauczycieli języka polskiego. Realizacja nowej podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkoła ponadpodstawowa

54

wrzesień-kwiecień

100

Wojciech Tański
Wiesława Zielińska

AH-013

Korespondencja sztuk na lekcjach języka polskiego. Zagadnienie intertekstualności.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkoła ponadpodstawowa

30

 październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec

60

Wojciech Tański

AH-014

Sieć Twórczych Anglistów.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

20

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-015

Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VIII.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach IV-VIII w szkole podstawowej

4

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-016

Sieć Kreatywnych Anglistów Online.

szkolenie

nauczyciele języka angielskiego wszystkich etapów edukacyjnych

20

 

N

Elżbieta Szymborska

AH-017

Piosenki i rymowanki w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodszych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

3

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-018

TIK w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej - najnowsze rozwiązania.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

3

po dokonaniu naboru

45

Elżbieta Szymborska

AH-019

Kodowanie z wykorzystaniem mat edukacyjnych na zajęciach języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-020

Zabawy ruchowe wspomagające naukę - bank pomysłów dla nauczycieli uczących młodsze dzieci - angielski i inne obszary tematyczne.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

AH-021

Escape Room i inne zagadki w nauczaniu języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych uczący klasy IV-VIII

4

po dokonaniu naboru

55

Elżbieta Szymborska

AH-022

Doświadczenia i gry na zajęciach językowych dzieci młodszych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

45

Elżbieta Szymborska

AH-023

Do czego potrzebna jest umiejętność mówienia? Komunikacja jako narzędzie do budowania zasobów językowych oraz relacji w klasie.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4

po dokonaniu naboru

65

Elżbieta Szymborska

AH-024

Jak skutecznie zarządzić procesem edukacyjnym w nowym roku szkolnym w każdym możliwym wariancie kształcenia.

konferencja

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

3

październik

N

Elżbieta Szymborska

AH-025

Nowa matura z języka angielskiego – trudności, wyzwania i strategie.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych

4

po dokonaniu naboru

65

Elżbieta Szymborska

AH-026

Strategie rozwoju umiejętności pisania a przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

4

po dokonaniu naboru

65

Elżbieta Szymborska

AH-027

Ekologiczna godzina podczas lekcji języka ukraińskiego.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-028

Praktyczne wykorzystanie zeszytu ćwiczeń z ukrainoznawstwa „Podróż po Ukrainie” w realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego.

konferencja

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego w szkole podstawowej

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-029

Reintegracja uczniów po zdalnym nauczaniu podczas lekcji języka ukraińskiego. Gry, zabawy i ćwiczenia zmniejszające stres.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-030

Tropem wielokulturowości w regionie Warmii i Mazur.

konferencja

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, języków mniejszości narodowych

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-031

Uczniowie mniejszości ukraińskiej oraz dzieci cudzoziemskie z Ukrainy w polskim systemie oświaty w okresie pandemii.

konferencja

zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy szkół

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-032

Wycieczka edukacyjna jako forma realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego.

warsztaty

nauczyciele języka ukraińskiego, geografii i historii Ukrainy

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-033

Wykorzystanie aktywnej tablicy na lekcjach języków mniejszości narodowej, historii i kultury oraz geografii państwa danej mniejszości narodowej.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języków mniejszości narodowych

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-034

Wykorzystanie pracy w chmurze oraz tworzenie testów on-line podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy

5

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

AH-035

Wycieczka edukacyjna "Tannenberg 1914 - Stalag IB Hohenstein. Symbole dwóch wojen światowych".

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

wrzesień

N

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak
Bogumił Kuźniewski

AH-036

Sofokles, Szekspir, Beckett i „Madame” w praktyce szkolnej. Spotkanie z dr. Antonim Liberą

Konferencja

nauczyciele j. polskiego

3

28.09.2021 r.

N

Wojciech Tański

AI

Edukacja informatyczna i informatyka

AI-001

Tworzenie materiałów do pracy z tablicą interaktywną.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AI-002

Platforma Moodle – obsługa i zasady korzystania.       

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AI-003

Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych.       

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

16

po dokonaniu naboru

80

Janusz Brojek

AI-004

Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych do efektywnej pracy w klasie.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AI-005

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Janusz Brojek

AI-006

Wykorzystanie kodów QR w praktyce szkolnej.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Janusz Brojek

AI-007

Google Workspace - pakiet narzędzi do pracy zdalnej.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AI-008

Wakelet - gromadzenie, przechowywanie i porządkowanie zasobów cyfrowych. Przestrzeń do współpracy między nauczycielami i uczniami.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

40

Janusz Brojek

AI-009

Scratch - programowanie przez zabawę.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-010

Scratch - zawansowane projekty.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-011

Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-012

Wprowadzenie do programowania w języku Python.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-013

Programowanie w języku Python dla średniozaawansowanych.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-014

Jak realizować algorytmy z podstawy programowej do szkoły podstawowej?

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-015

Wprowadzenie do programowania w języku C++.

warsztaty

nauczyciele informatyki

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-016

Podstawy pracy z darmowym programem Gimp.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-017

Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-018

Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi?

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-019

Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-020

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-021

Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel..

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AI-022

Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

30

Leszek Kalinowski

AM

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

AM-001

Forum Nauczycieli Matematyki – ocenianie w nauczaniu zdalnym/hybrydowym.

konferencja

nauczyciele matematyki

5

wrzesień

N

Józef Paszuk

AM-002

Forum Nauczycieli Matematyki – korelacja a integracja.

seminarium

nauczyciele matematyki, nauczyciele zainteresowani

5

październik

N

Józef Paszuk

AM-003

Forum Nauczycieli Matematyki – zadania niestandardowe w edukacji matematycznej.

seminarium

nauczyciele matematyki

5

grudzień

N

Józef Paszuk

AM-004

Forum Nauczycieli Matematyki – matematyka w szkole branżowej.

warsztaty

nauczyciele matematyki, nauczyciele zainteresowani

5

luty

N

Józef Paszuk

AM-005

Forum Nauczycieli Matematyki – współczesne strategie kształcenia matematycznego i ich zastosowanie w szkole.

seminarium

nauczyciele matematyki, nauczyciele zainteresowani

5

kwiecień

N

Józef Paszuk

AM-006

Forum Nauczycieli Matematyki – problematyka zgłoszona przez uczestników Projektu.

seminarium

nauczyciele matematyki/nauczyciele zainteresowani

5

czerwiec

N

Józef Paszuk

AM-007

Rozpoznanie i planowanie wykorzystania potencjału edukacyjnego przyszłych uczniów szkoły.

warsztaty

nauczyciele matematyki, nauczyciele zainteresowani

5

grudzień

N

Józef Paszuk

AM-008

Warsztaty terenowe "Rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji".

warsztaty

nauczyciele geografii i zainteresowani

8

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-009

Warsztaty w terenie „Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej”.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

10

październik

N

Alicja Szarzyńska

AM-010

Myślenie wizualne na lekcjach przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia)w ujęciu teoretycznym i z przykładami dobrych praktyk.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Katarzyna Pietrzyk

AM-011

Warsztaty terenowe "Walory przyrodnicze i kulturowe Mazurskiego Parku Krajobrazowego".

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-012

Poznajemy rzeki województwa warmińsko-mazurskiego - wyprawa do rezerwatu krajobrazowo-geomorfologicznego „Źródła rzeki Łyny”.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-013

 Edukacja przyrodnicza i leśna – jesienne inspiracje.

online

nauczyciele szkoły podstawowej i przedszkola

2

 I semestr

N

Alicja Szarzyńska

AM-014

Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Agnieszka Spikert

AM-015

Webinarium - Wykorzystanie "żywych obrazów" na przedmiotach przyrodniczych (geografii, przyrodzie i biologii).

online

nauczyciele geografii, przyrody i biologii

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Katarzyna Pietrzyk

AM-016

Szkolenie on-line: "Praktyczne wykorzystanie map internetowych na lekcjach geografii. Nowy podział regionalny Polski".

online

nauczyciele geografii

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-017

Spotkania on-line z przyrodą: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani

3

wrzesień

N

Alicja Szarzyńska

AM-018

Spotkania on-line z przyrodą: Poznajemy Wigierski Park Narodowy.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zainteresowani

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-019

Webinarium "Warmia i Mazury - podobieństwa i różnice".

online

nauczyciele geografii, historii i zainteresowani

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak
Bogumił Kuźniewski

AM-020

Metoda projektu z wykorzystaniem WebQuestu na przedmiotach przyrodniczych.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Katarzyna Pietrzyk

AM-021

Wykorzystanie metody qustingu do odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur.

online

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz zainteresowani

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Katarzyna Pietrzyk

AM-022

Szkolenie on-line: „Materiały i programy edukacyjne WWF Polska dla edukacji ekologicznej i przeciw zmianie klimatu”.

online

zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-023

Spotkania on-line z przyrodą: Wędrówki ptaków.

online

zainteresowani nauczyciele

3

 I semestr

N

Alicja Szarzyńska

AM-024

Spotkania on-line z przyrodą: Ptasie pogotowie.

online

zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-025

Wycieczka edukacyjna "Na szlaku z Kopernikiem – miejsca, gdzie żył i pracował wielki astronom".

warsztaty

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych oraz zainteresowani

10

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

AM-026

Spotkania on-line z przyrodą: Nowe gatunki zwierząt wykryte na terenie Warmii i Mazur jako efekt postępujących zmian klimatycznych.

online

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
Marian Szymkiewicz
(Muzeum Przyrody w Olsztynie)

AM-027

Warsztaty terenowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa: Śniadanie na łące, obiad w lesie, kolacja nad wodą. Kulturalny popas w kniejach Lasu Skapen.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

8

11.09.2021

N

Alicja Szarzyńska
dr Wiesław Skrobot
dr Iwona Jóźwiak

AM-028

Spotkania online z przyrodą: Silvoterapia – czyli terapia przez kontakt z przyrodą.

online

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska
dr Alicja Siegień-Matyjewicz

AM-029

Szkolenie online: „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022"

 

online

nauczyciele geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

3

4 listopada 2021

N

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak

AM-030

Webinarium „Bioróżnorodność – europejski potencjał i lokalny skarb”

online

zainteresowani nauczyciele

3

6 listopada

N

Alicja Szarzyńska

AM-031

Spotkania online z przyrodą: Metody czynnej ochrony ptaków na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  (PTOP)

online

zainteresowani nauczyciele

3

2 grudnia

N

Alicja Szarzyńska
Sebastian Menderski - kierownik Regionalnego Biura PTOP

AM-032

Webinarium „Systemy Informacji Geograficznej (GIS)”

online (Webex)

nauczyciele geografii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz zainteresowani

5

Jeden termin do wyboru:
24 listopada
4 grudnia
10 grudnia

N

Alicja Szarzyńska
Marcin Nejman
(HERE Technoogies, Kraków)

AM-033

Seminarium  „Dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Ziemi Lubawskiej"
(Szkoła Podstawowa w Rumianie)

seminarium 

zainteresowani nauczyciele

8

27 listopada

N

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak
Hanna Kirchhof (Szkoła Podstawowa w Rumianie)

AM-044

Spotkania online z przyrodą: Edukacja przyrodnicza Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 

online

zainteresowani nauczyciele

3

15 stycznia

N

Alicja Szarzyńska
Monika Klimowicz-Kominowska
(OTOP)

AM-045

„Żadanice, motanki - magiczne lalki białoruskie i ukraińskie. Dawny kult wyrażający szacunek do darów przyrody"

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

24 stycznia

 

N

Alicja Szarzyńska
Iwona Jóźwiak
Alicja Siegień-Matyjewicz
UWM

AR

Religia i etyka

AR-001

Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu etyki.

warsztaty

nauczyciele etyki

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-002

Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki.

warsztaty

nauczyciele etyki

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-003

Opracowanie programu nauczania etyki w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele etyki

6

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-004

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - krzyżówki.

warsztaty

nauczyciele religii i etyki

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-005

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - Storyjumper.

warsztaty

nauczyciele religii i etyki

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-006

Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - Canva.

warsztaty

nauczyciele religii i etyki

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-007

Klub Pomysłowego Katechety 2021.

inne szkolenie

nauczyciele religii

35

wrzesień, listopad, luty, maj

N

Bożena Osik

AR-008

Notatki wizualne na lekcji religii.

warsztaty

nauczyciele religii

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-009

Tworzenie tekstów łatwych przez nauczyciela religii.

warsztaty

nauczyciele religii

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik
Julita Sierota

AR-010

Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii.

online

nauczyciele religii

10

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-011

Edukacja prawna nauczyciela religii.

warsztaty

nauczyciele religii

6

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-012

Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną.

online

nauczyciele religii

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-013

Korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym.

online

nauczyciele religii

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-014

 Korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym.

online

nauczyciele religii

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

AR-015

Korelacja nauki religii z historią na II etapie edukacyjnym

warsztaty

nauczyciele religii

5

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

ks. dr Piotr Wiśniewski

AR-016

Strategie socjoterapeutyczne w pracy katechety

warsztaty

nauczyciele religii

6

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

ks. dr Piotr Wiśniewski

AW

Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

AW-001

Program ćwiczeń śródlekcyjnych w mojej szkole.

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-002

W krainie zdrowia i aktywności fizycznej - „Dzień sportu”, „Tydzień aktywności fizycznej” czy „Rok na zdrowie”.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-003

Nauka zdrowego żywienia przez zabawę.

online

nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-004

Lekcje wychowania fizycznego z kodami QR.

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej

6

 I semestr

N

Józef Rogowski

AW-005

Aktywność fizyczna a wybór dalszej ścieżki kształcenia, wybór przyszłego zawodu.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-006

Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

4

 I semestr

N

Józef Rogowski

AW-007

Nordic Walking – spacer po zdrowie.

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-008

Rusz się – skoki lekkoatletyczne w praktyce.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-009

Grywalizacja – warcaby na sportowo i inne propozycje.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych i podstawowych

3

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-010

Dedykowane gry bezkontaktowe w czasie pandemii - czyli szachy wikingów, krokiet, twierdza, bule i inne.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-011

Przepis na zdrowe śniadanie – przepis na zdrowie.

szkolenie

nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych, podstawowych, edukacji wczesnoszkolnej

6

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-012

W kręgu aktywności fizycznej – przeciwdziałanie skutkom pandemii.

warsztaty

nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-013

Odizolowani – sieć współpracy nauczycieli wychowania fizycznego.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

10

 I semestr

N

Józef Rogowski

AW-014

Złota Kolekcja – przykłady dobrych praktyk w wychowaniu fizycznym.

inne szkolenie

zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

AW-015

Gimnastyka przedszkolaka.

szkolenie

nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wychowania fizycznego

8

po dokonaniu naboru

N

Józef Rogowski

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

B

Zarządzanie szkołami, placówkami, zespołami 

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

B-001

Klub Aktywnego Dyrektora

seminarium

dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek

80

wrzesień-czerwiec

N

Ewa Nosowicz

B-002

Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola?

szkolenie

dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

B-003

Jak napisać koncepcję konkursową na stanowisko kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/ placówki?

szkolenie

zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele

4

kwiecień

N

Ewa Nosowicz

B-004

Zespół samokształceniowy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta/gminy/powiatu.

seminarium

zainteresowani dyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących

20

po dokonaniu naboru

koszt do uzgod.

Ewa Nosowicz

B-005

Indywidualne konsultacje dla kadry zarządzającej szkołą/przedszkolem w zakresie nadzoru pedagogicznego.

konsultacje

zainteresowani dyrektorzy i wicedyrektorzy

4

wrzesień-czerwiec

N

Ewa Nosowicz

B-006

Zwinna szkoła i zwinny nadzór pedagogiczny.

seminarium

dyrektorzy, wicedyrektorzy

6

po dokonaniu naboru

175

Ewa Nosowicz
 Instytut Zwinnej Edukacji

B-007

Standardy pracy dyrektorów szkół/placówek oświatowych.

warsztaty

dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

styczeń

N

Józef Paszuk

B-008

Zarządzanie przez wartości jako strategia kształtowania postaw.

szkolenie

dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

5

luty

N

Józef Paszuk

B-009

Konstruowanie i monitorowanie realizacji programów doskonalących pracę szkoły oraz programów poprawy jakości kształcenia i wychowania.

konsultacje

dyrektorzy szkół/placówek, zainteresowani nauczyciele

5

listopad

N

Józef Paszuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

C

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

C-001

 Jak pomóc dziecku mówić o emocjach. Wykorzystanie rozwiązań Lego Education.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

14.05.2022

N

Iwona Jurczak

C-002

 Fazy rozwoju dziecka - szanse i zagrożenia dla procesu edukacyjnego.

seminarium

nauczyciele przedszkola

4

20.11.2021

N

Iwona Jurczak

C-003

Kara czy nagroda, a może konsekwencja?
Jak tworzyć zasady i ich przestrzegać.

seminarium

nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

4

11.05.2022

N

Iwona Jurczak

C-004

 Temperamenty - jak je rozpoznać, jak z nimi pracować.

seminarium

nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

4

12.01.2022

N

Iwona Jurczak

C-005

Zabawy stymulujące zmysły.

warsztaty

nauczyciele przedszkola

4

26.03.2022

N

Iwona Jurczak

C-006

Neurodydaktyka - jak uczy się mózg?

warsztaty

nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

6

15.01.2022

150

Iwona Jurczak

C-007

Od rozpoznania do działania.

seminarium

nauczyciele przedszkola

16

 I semestr

N

Iwona Jurczak

C-008

Praktyczne wykorzystanie Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w praktyce jako przykład indywidualizacji pracy z dzieckiem.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych

4

7.05.2022

55

Agnieszka Spikert

C-009

Cyferkowo - z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki, czyli jak pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  i wychowania przedszkolnego, zainteresowani

8

21.05.2022

90

Agnieszka Spikert

C-010

Terapia ręki w edukacji elementarnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych

5

23.10.2021

65

Agnieszka Spikert

C-011

Terapia tańcem jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwanie własnego ciała.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych

8

7.11.2021

100

Agnieszka Spikert

C-012

Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę dzieci w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, świetlic szkolnych

4

3.11.2021

N

Agnieszka Spikert

C-013

Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani

4

20.11.2021
4.06.2022

N

Agnieszka Spikert

C-014

Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci- elementy kinezjologii edukacyjnej i GoNoodle.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i świetlic szkolnych

3

styczeń

N

Agnieszka Spikert

C-015

Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6

marzec

30

Agnieszka Spikert

C-016

Trudności w uczeniu się matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Diagnoza i wspomaganie.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

4

7.04.2022

N

Agnieszka Spikert

C-017

O trudnej sztuce motywowania  w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani

4

29.05.2022

N

Agnieszka Spikert

C-018

O emocjach przez sztukę, czyli jak wesprzeć dziecko młodsze w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią - szkolenie on-line.

on line

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

2

po dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

C-019

Plastyka w kuchni- stymulacja sensoryczna za pomocą działań plastycznych (sensoplastyka).

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i zainteresowani

6

25.09.2021

105

Agnieszka Spikert

C-020

Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej jako jednej z metod wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych

4

10.10.2021

55

Agnieszka Spikert

C-021

Klub aktywnego nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne w szkole.

inne szkolenie

absolwenci sieci dla nauczycieli współorganizujących wcześniejszych edycji

15

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

C-022

Sieć współpracy dla nauczycieli współorganizujących (wspierających) kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole.

inne szkolenie

nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w szkołach

30

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

C-023

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

szkolenie

nauczyciele zajęć rewalidacyjnych

4

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

C-024

W tandemie. Lekcja z nauczycielem współorganizującym, czyli dobra lekcja w edukacji włączającej.

szkolenie

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów- zespoły nauczycieli, rady pedagog

4

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

C-025

Zadania nauczyciela w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych i indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy bieżącej z uczniem.

szkolenie

nauczyciele stażyści i kontraktowi szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

4

po dokonaniu naboru

N

Maria
Jasińska-Zamarja

C-026

Psychologia motywacji w praktyce. Co robić, aby „nie przestawało się chcieć”?

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

5

październik

N

Marcin Jaroszewski

C-027

Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

konsultacje

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

16

po dokonaniu naboru

N

Marcin Jaroszewski

C-028

Czy ocenianie zawsze jest sprawiedliwe? Psychologiczne aspekty oceniania.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

4

listopad

N

Marcin Jaroszewski

C-029

Projektowanie interwencji w sytuacji trudności wychowawczych w oparciu o autorskie narzędzie Poliptyku diagnostycznego.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

4

luty

N

Marcin Jaroszewski

C-030

Twórcze myślenie - sposoby kreatywnego podejścia do problemów.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

4

październik

N

Marcin Jaroszewski

C-031

Praca z bajką i opowieścią w dramie i arteterapii.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

5

po dokonaniu naboru

100

Marcin Jaroszewski Karolina
Burdyło-Getka

C-032

Wykorzystanie dramy w edukacji i profilaktyce.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

5

po dokonaniu naboru

100

Marcin Jaroszewski Karolina
Burdyło-Getka

C-033

Jak zrozumieć nastolatka?
Psychologiczna perspektywa okresu burzy i naporu.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

4

grudzień

N

Marcin Jaroszewski

C-034

Zadbać o klimat w grupie - jak tworzyć sprzyjające uczniowi środowisko.

warsztaty

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni

4

listopad

N

Marcin Jaroszewski

C-035

Jak zrozumieć ucznia w sytuacji kryzysowej?

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w szkołach

4

styczeń

N

Anna Kondrzycka

C-036

Jak znaleźć w rodzicu sprzymierzeńca? Warsztat dla początkujących nauczycieli i specjalistów.

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w szkołach

4

wrzesień

N

Anna Kondrzycka

C-037

Diagnoza psychologiczno –pedagogiczna krok po kroku. Warsztat dla początkujących nauczycieli i specjalistów.

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach rozpoczynający pracę

4

październik

N

Anna Kondrzycka

C-038

Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela.

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach

4

po dokonaniu naboru

N

Anna Kondrzycka

C-039

Cyfrowe (nie)bezpieczeństwo - zagrożenia w sieci.

wykład

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach

4

po dokonaniu naboru

N

Anna Kondrzycka

C-040

Zabawy na koncentrację dla przedszkolaków.

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach i przedszkolach

4

po dokonaniu naboru

N

Anna Kondrzycka

C-041

Trudna sztuka dialogu: nauczyciel - rodzic.

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach i placówkach

4

grudzień

N

Anna Kondrzycka

C-042

Konsultacje grupowe i indywidualne.

konsultacje

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkołach i placówkach

2

po dokonaniu naboru

N

Anna Kondrzycka

C-043

Jak organizować zajęcia z umiejętności uczenia się w szkole w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

szkolenie

pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz Aleksandra Rodzewicz

C-044

Pomoc - nie przemoc - jak organizować celową, dostępną i adekwatną pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole/przedszkolu.

szkolenie

pedagodzy szkolni, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz Aleksandra Rodzewicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

D

Problematyka ogólna

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

D-001

Motywacyjne DNA jako narzędzie do wykorzystania w pracy pedagoga, psychologa, wychowawcy.

szkolenie

pedagodzy szkolni, psycholodzy, wychowawcy i inni zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz Aleksandra Rodzewicz Agnieszka Ewald

D-002

Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw wrażliwości na prawdę i dobro, respektowanie norm społecznych.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz Aleksandra Rodzewicz Agnieszka Ewald

D-003

Wypalenie zawodowe u nauczycieli.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

90

Ewa Nosowicz Agnieszka Ewald

D-004

Jak rozmawiać o trudnych emocjach z uczniami?

online

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni

4

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz Agnieszka Ewald

D-005

39 skutecznych i sprawdzonych sposobów na stres.

online

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz Agnieszka Ewald

D-006

Nauczyciel - między empatią a asertywnością. Odporność psychiczna- filary i sposób jej budowania.

online

nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową oraz inni zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz, Agnieszka Ewald

D-007

Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? Jak uczy się mózg?

warsztaty

zainteresowani nauczyciele szkół i przedszkoli

4

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz Zuzanna Taraszkiewicz

D-008

Wykorzystanie najnowszej wiedzy z zakresu uczenia się w praktyce nauczyciela.

warsztaty

nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową, opiekunowie stażu

6

po dokonaniu naboru

80

Ewa Nosowicz Agnieszka Ewald

D-009

Ocenianie bieżące - przepisy prawa oświatowego a praktyka szkolna. W jakim stopniu szkolne ocenianie pomaga się uczyć?

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

D-010

Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

D-011

Zarządzanie czasem - jak osiągnąć więcej za mniej.

online

zainteresowani nauczyciele

40

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

D-012

Emisja i higiena głosu.

warsztaty

zaineresowani nauczyciele

14

po dokonaniu naboru

200

Bożena Osik
Piotr Serbintowicz

D-013

Jak rozmawiać o wartościach w szkole.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

6

po dokonaniu naboru

N

Bożena Osik

D-014

Jak oceniać zachowanie uczniów?

konsultacje

nauczyciele zainteresowani, nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy klasy

5

październik

N

Józef Paszuk

D-015

Wykorzystanie błędów uczniowskich.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

5

kwiecień

N

Józef Paszuk

D-016

Jak udoskonalić proces oceniania uczniów?

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

5

maj

N

Józef Paszuk

D-017

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych.

konsultacje

dyrektorzy szkół, nauczyciele

5

czerwiec

N

Józef Paszuk

D-018

Szachy w szkole - kurs przygotowujący nauczycieli do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o grę w szachy. Część pierwsza.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

32

po dokonaniu naboru

350

Józef Rogowski

D-019

Na orbicie Kopernika – poznawanie historii oraz polskiej kultury z wykorzystaniem wycieczek edukacyjnych.

konferencja

zainteresowani nauczyciele

4

wrzesień-październik

N

Józef Rogowski
Sebastian Mierzyński
Iwona Jóźwiak
Jacek Rutkowski

D-020

Nauka – kwalifikacje - praca.

online

nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy klas

50

 po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-021

Zintegrowana Strategia Umiejętności. Rozwijanie umiejętności podstawowych i kompetencji społecznych.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-022

Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela.

szkolenie

wszyscy zainteresowani

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-023

Zintegrowany System Kwalifikacji - idea uczenia się przez całe życie.

 szkolenie

 zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-024

Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia.

online

zainteresowani nauczyciele

50

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-025

Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online.

online

zainteresowani nauczyciele

50

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-026

Przygotowanie programu realizacji doradztwa zawodowego w szkole na rok 2021/22.

szkolenie

sieć współpracy doradców zawodowych

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-027

Wybrane narzędzia pracy zdalnej doradcy zawodowego.

szkolenie

uczestnicy sieci doradców zawodowych

8

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-028

Nastolatek na rozdrożu - dokonywanie wyborów w kontekście kryzysu rozwojowego.

online

uczestnicy sieci doradców zawodowych

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-029

Bilans kompetencji jako zbiór metod i narzędzi identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

warsztaty

doradcy zawodowi

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-030

WebQuest-cyfrowa wyprawa po wiedzę.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

D-031

Co wiesz o normalizacji?

konferencja

Zainteresowani nauczyciele

2

8 grudnia

N

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

E

 Kształcenie zawodowe

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

E-001

Budowanie relacji nauczyciela przedmiotów zawodowych z uczniami.

online

adresatami są nauczyciele szkół branżowych i technikum z krótkim stażem pedagogicznym

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-002

Dokumentacja nauczyciela kształcenia zawodowego- program nauczania i plan pracy.

warsztaty

nauczyciele kształcenia zawodowego młodzieży oraz dorosłych z krótkim stażem pedagogicznym

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-003

Jak uczyć, żeby nauczyć? Strategie aktywnego nauczania w szkolnej praktyce zawodowej.
Szkolenie hybrydowe.

online

nauczyciele kształcenia zawodowego młodzieży oraz dorosłych z krótkim stażem pedagogicznym

15

po dokonaniu naboru

500

Ewa Wierczuk

E-004

Kształcenie zawodowe a kompetencje kluczowe.

warsztaty

nauczyciele uczący w szkołach  branżowych, technikach

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-005

Korelacja pomiędzy kształceniem ogólnokształcącym a zawodowym.

warsztaty

nauczyciele kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego w szkołach branżowych

10

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-006

Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia zawodowego

online

zainteresowani nauczyciele

50

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-007

Idea uczenia się przez całe życie-ZSK.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

E-008

Umiejętności podstawowe i kompetencje społeczne  - Zintegrowana Strategia Umiejętności.

szkolenie

zainteresowani nauczyciele

5

po dokonaniu naboru

N

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/22

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2021/22
uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki
oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Ze względu na pandemię istnieje możliwość dostosowania szkoleń, które z założenia nie mają charakteru warsztatowego, do pracy z zespołem nauczycieli online. W tym celu przed ich zamówieniem należy skontaktować się kierownikiem szkolenia.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych, a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie tel. 89 522 85 02.

F. Szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Kod

Temat / problem/ zagadnienie

Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych)

Organizator/ prowadzący

F-001

 Współpraca z rodzicami.

4

Iwona Jurczak

F-002

 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunków pracy nauczyciela przedszkola.

4

Iwona Jurczak

F-003

Jak rozmawiać o wartościach z dziećmi w wieku przedszkolnym.

4

Iwona Jurczak

F-004

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej.

4

Agnieszka Spikert

F-005

Ocenianie kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się.

8

Agnieszka Spikert

F-006

Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej.

8

Agnieszka Spikert

F-007

O trudnej sztuce motywowania  w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego.

4

Agnieszka Spikert

F-008

Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim
 i w edukacji zdalnej w szkole podstawowej.

4

Agnieszka Spikert

F-009

Komunikacja nauczycieli i specjalistów w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Relacja. Komunikacja. Wspieranie 

4

Maria Jasińska-Zamarja

F-010

Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw wrażliwości na prawdę i dobro, respektowanie norm społecznych.

4

Ewa Nosowicz
Aleksandra Rodzewicz

F-011

Wypalenie zawodowe u nauczycieli.

4

Ewa Nosowicz
Agnieszka Ewald

F-012

Kontrola pracy placówki w zakresie prawidłowości  kształcenia i wychowania oraz efektów działalności edukacyjnej szkoły/placówki zgodnie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego.

6

Ewa Nosowicz

F-013

Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? Jak uczy się mózg?

4

Ewa Nosowicz
Zuzanna Taraszkiewicz

F-014

Cele i zadania określone w podstawie programowej jako podstawa planowania pracy szkoły/przedszkola.

6

Ewa Nosowicz

F-015

Budowanie dobrych relacji w radzie pedagogicznej jako podstawa realizowania procesu nauczania i wychowania.

4

Ewa Nosowicz

F-016

Ocenianie bieżące - przepisy prawa oświatowego a praktyka szkolna. W jakim stopniu szkolne ocenianie pomaga się uczyć?

4

Ewa Nosowicz

F-017

Awans zawodowy nauczyciela.

3

Bożena Osik

F-018

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

4

Bożena Osik

F-019

Obowiązki pracownicze i zadania nauczycieli.

5

Józef Paszuk

F-020

Organizacja wycieczek szkolnych i innych zajęć edukacyjnych.

5

Józef Paszuk

F-021

Konstruowanie, realizacja i ewaluacja programów doskonalących pracę szkoły.

5

Józef Paszuk

F-022

Wykorzystanie przyjętych w szkole/placówce wartości do kształtowania postaw obywatelskich.

5

Józef Paszuk

F-023

Ocenienie zachowania uczniów.

5

Józef Paszuk

F-024

Plecak pełen przygód – razem po stopniach edukacji ekologicznej.

4

Józef Rogowski

F-025

Sytuacje trudne w pracy wychowawczej. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w oparciu o cebulę systemową.

4

Józef Rogowski

F-026

Innowacyjna szkoła, innowacyjny nauczyciel, innowacyjny uczeń – w poszukiwaniu innowacji.

4

Józef Rogowski

F-027

Rusz się – Szkoła Promująca Zdrowie/ Przedszkole Promujące Zdrowie.

4

Józef Rogowski

F-028

Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole.

4

Józef Rogowski

F-029

Planuje, realizuje, sprawdza, ocenia, wnioskuje, rekomenduje - kompetencje nauczyciela odnoszącego sukces edukacyjny.

4

Wojciech Tański

F-030

Ewaluacja oceniania przedmiotowego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

4

Wojciech Tański

F-031

Rodzic w szkole - gość, intruz, partner? Perspektywa nauczyciela i wychowawcy.

4

Marcin Jaroszewski

F-032

Psychologia motywacji w praktyce. Co robić, aby „nie przestawało się chcieć”? - warsztat dla zespołu/rady pedagogicznej.

4

Marcin Jaroszewski

F-033

Nauczyciel wobec problemu austodestrukcyjności uczniów - problem zachowań samobójczych.

4

Marcin Jaroszewski

F-034

Trudna sztuka dialogu: nauczyciel - rodzic. Perspektywa Rady Pedagogicznej.

4

Anna Kondrzycka

F-035

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły.       

2

Janusz Brojek

F-036

Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu.       

4

Janusz Brojek

F-037

Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu w oparciu o Internet.

2

Janusz Brojek

F-038

Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy skuteczności kształcenia.

2

Janusz Brojek

F-039

Scratch Junior - programowanie od przedszkola.

4

Janusz Brojek

F-040

Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych.

4

Janusz Brojek

F-041

Jak realizować nauczanie zdalne za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

4

Leszek Kalinowski

F-042

Najczęściej spotykane problemy podczas pracy z pakietem Office.

5

Leszek Kalinowski

F-043

Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów.

6

Leszek Kalinowski

F-044

Cyberprzemoc -jak bezpieczniej korzystać z internetu?

7

Leszek Kalinowski
Anna Kondrzycka

F-045

Kształtowanie kompetencji w procesie kształcenia zawodowego.

10

Ewa Wierczuk

F-046

Budujemy MOST pomiędzy kształceniem ogólnokształcącym a zawodowym.

10

Ewa Wierczuk

F-047

Pierwsza pomoc według najnowszych standardów.

5

Ewa Wierczuk

F-048

Kształtowanie kompetencji w procesie kształcenia.

10

Ewa Wierczuk

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 150 zł. za godzinę szkolenia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

G

Konsultacje

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

G-001

Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 konsultacje

nauczyciele przedszkola

4

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jurczak

G-002

Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem.

konsultacje

nauczyciele przedszkola

4

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jurczak

G-003

Edukacja wczesnoszkolna- organizacja kształcenia, planowanie, ocenianie, monitorowanie osiągnięć

konsultacje

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2

dokonaniu naboru

N

Agnieszka Spikert

G-004

Testy i sprawdziany na lekcjach języka angielskiego.

konsultacje

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

2

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

G-005

Konstruowanie konspektu zajęć z języka obcego.

konsultacje

nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych

2

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

G-006

Etapy pracy z tekstem na lekcji języka angielskiego.

konsultacje

nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych

2

po dokonaniu naboru

N

Elżbieta Szymborska

G-007

Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów.

konsultacje

zainteresowani  nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

G-008

Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych.

konsultacje

zainteresowani  nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Leszek Kalinowski

G-009

Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?

konsultacje

nauczyciele matematyki

5

wrzesień

N

Józef Paszuk

G-010

Sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów przez nauczycieli – wsparcie w zakresie organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

konsultacje

nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów- zespoły nauczycieli, rady pedagog

3

po dokonaniu naboru

N

Maria Jasińska-Zamarja

G-011

Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola? KONSULTACJE INDYWIDUALANE

konsultacje

dyrektorzy wszystkich typów szkół, placówek, przedszkoli

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

G-012

Jak napisać koncepcję pracy na stanowisko kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/placówki? KONSULTACJE INDYWIDUALNE

konsultacje

zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

G-013

Narzędzia w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły/placówki - diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/placówki, ocena efektywności pracy szkoły.

konsultacje

zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Nosowicz

G-014

Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

3

wrzesień

N

Bożena Osik

G-015

Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

3

październik, kwiecień, maj

N

Bożena Osik

G-016

Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

3

październik, maj, czerwiec

N

Bożena Osik

G-017

Realizacja zadań opiekuna stażu.

konsultacje

opiekunowie stażu

3

październik, kwiecień, maj

N

Bożena Osik

G-018

Wsparcie zespołu nauczycieli w spełnieniu wymagań Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu.

konsultacje

zespół nauczycieli

6

październik, luty, czerwiec

N

Wojciech Tański

G-019

Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku".

online

zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Alicja Szarzyńska

G-020

Dokumentowanie pracy nauczyciela języka ukraińskiego.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego

1

po dokonaniu naboru

N

Lubomira Tchórz

G-021

Prawo oświatowe w pracy nauczycieli języków mniejszości narodowych i etnicznych.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele języków mniejszości narodowych

1

I semestr

N

Lubomira Tchórz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
K-001 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą kurs kwalifikacyjny zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017 220 po dokonaniu naboru 2000 (w dwóch ratach Józef Paszuk
K-002 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kurs kwalifikacyjny nauczycieli praktycznej nauki zawodu 150 po dokonaniu naboru 1500 Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

U

Kursy nadające uprawnienia

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

U-001

Kurs na wychowawcę wypoczynku.

kurs nadający uprawnienia

zainteresowani, minimum wykształcenie średnie

36

po dokonaniu naboru

200

Józef Rogowski

U-002

Kurs na kierownika wypoczynku.

kurs nadający uprawnienia

zainteresowani, minimum wykształcenie średnie

10

po dokonaniu naboru

120

Józef Rogowski

U-003

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

kurs nadający uprawnienia

nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa

30

po dokonaniu naboru

800

Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/2022
proponowana przez nauczycieli doradców metodycznych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

S Szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
SB-021 Pierwszy rok w przedszkolu - niezbędnik nauczyciela. Spotkania w ramach sieci wsparcia. online nauczyciele edukacji przedszkolnej 10 po dokonaniu naboru N Justyna Grican
SB-022 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy. szkolenie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy 3 I semestr N Ewa Kopacka
SB-023 Klasowe zasady i kontrakty – jak mądrze je wprowadzać i egzekwować ich przestrzeganie.
Kurs online
online nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem 3 po dokonaniu naboru N Ewa Kopacka
SB-024 Relacje między podstawą programową a informatorem o egzaminie ósmoklasisty z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego. konsultacje zajęcia skierowane do nauczycieli historii szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
SB-025 Wspieranie nauczycieli muzyki w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania. konsultacje nauczyciele stażyści 4 po dokonaniu naboru N Adam Zmysłowski
SB-026 Pierwsze kroki w pracy pedagoga - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie. konsultacje osoby rozpoczynające pracę w zawodzie pedagoga 2 wrzesień N Marceli Potasznik
SB-027 Dokumentacja w pracy pedagoga, psychologa i innych specjalistów. konsultacje osoby rozpoczynające pracę w zawodzie. 2 październik N Marceli Potasznik
SB-028 Jak zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach biologii w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele biologii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-029 Jak zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach biologii w szkole ponadpodstawowej? konsultacje nauczyciele biologii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-030 Jak opracować, dobrać i adoptować program nauczania biologii w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele biologii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-031 Jak opracować, dobrać i adoptować program nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej? konsultacje nauczyciele biologii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-032 Jak zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach chemii w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele chemii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-033 Jak opracować, dobrać i adoptować program nauczania chemii w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele chemii 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-034 Jak zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów na lekcjach przyrody w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele przyrody 3 wrzesień N Agata Chałupa
SB-035 Jak opracować, dobrać i adoptować program nauczania przyrody w szkole podstawowej? konsultacje nauczyciele przyrody 3 wrzesień, październik N Agata Chałupa


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

AE-075

Aktywne metody pracy w przedszkolu - sieć wsparcia nauczycieli edukacji przedszkolnej.

online

nauczyciele edukacji przedszkolnej

20

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-076

Metoda projektu w edukacji przedszkolnej - sieć wsparcia.

online

nauczyciele edukacji przedszkolnej

20

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-077

"Świętujemy urodziny Kopernika" - przedszkolne projekty edukacyjne.

warsztaty

nauczyciele wychowania przedszkolnego

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-078

Antykolorowanki - jak przygotować i wprowadzać?

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-079

Dzień bez zabawek - jak rozwijać kreatywność dzieci?

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-080

Przedszkole na widelcu - pomysły na zabawy i zajęcia kulinarne w przedszkolu.

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-081

A może coś zmalujemy? - przegląd technik plastycznych.

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-082

Nauka nie idzie w las! - lekcje leśne w przedszkolu.

warsztaty

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-083

Przedszkolaki się nudzą? - bank pomysłów na zabawy, którymi możesz zająć dzieci.

seminarium

nauczyciele edukacji przedszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

AE-084

Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - "Matematyka inaczej".

szkolenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

AE-085

Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic.

szkolenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

AE-086

Praca z uczniami metodą stacji zadaniowych.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AE-087

Sposoby na szkolną lekturę – aktywne omawianie lektur w klasach I-III.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AE-088

Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AE-089

Obserwacja i omówienie lekcji otwartych prowadzonych przez doradcę metodycznego.

inne szkolenie

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

AE-090

Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania liter.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

październik

N

Ewa Kopacka

AE-091

Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania liter.
Kurs online

online

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AE-092

Klasowe zasady i kontrakty – jak mądrze je wprowadzać i egzekwować ich przestrzeganie.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

wrzesień

N

Ewa Kopacka

AE-093

"W co się bawić, w co się bawić?" - ciekawe pomysły na przerwy śródlekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AE-094

Bum Bum Rurki w edukacji muzycznej w klasach
I - III.

warsztaty

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4

po dokonaniu naboru

N

Ewa Kopacka

AH

Edukacja humanistyczna

AH-045

Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Teoria i jej praktyczne zastosowanie w oparciu o aktualne podstawy prawne.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-046

Kreatywne metody opracowania lektur szkolnych na przykładzie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

szkolenie

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-047

Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego sposobem na zaktywizowanie uczniów.

szkolenie

nauczyciele języka polskiego

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-048

WebQuest polonistyczny- czyli jak zainspirować naszych uczniów do samokształcenia?

warsztaty

nauczyciele języka polskiego

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-049

Bohaterowie obowiązkowych lektur szkolnych- projektowanie gry planszowej.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-050

Kształcenie umiejętności tworzenia dłuższych form wypowiedzi: opowiadanie i rozprawka jako formy egzaminacyjne.

szkolenie

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

6

po dokonaniu naboru

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-051

Sieć współpracy - Jak integrować kształcenie językowe, literackie i retoryczne w szkole ponadpodstawowej?

warsztaty

nauczyciele języka polskiego pracujący w szkole ponadpodstawowej

8

po dokonaniu naboru

N

Wiesława Zielińska

AH-052

Trudne dziedzictwo regionu – Kortau.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

wrzesień

N

Iwona Jóźwiak

AH-053

Sztuka opowiadania – reportaż.

warsztaty

nauczyciele historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-054

Mazurskie Wesele.

warsztaty

nauczyciele zainteresowani dziedzictwem regionu

3

wrzesień

N

Iwona Jóźwiak

AH-055

Mazurskie lasy pełne tajemnic - „Wilczy Szaniec”.

warsztaty

nauczyciele historii

6

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-056

Trudne drogi Mazurów i Warmiaków do Polski.

warsztaty

nauczyciele historii

2

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-057

Miejsca pamięci narodowej Warmii i Mazur.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

4

I semestr

N

Iwona Jóźwiak

AH-058

Wojewódzki konkurs historyczny dla szkół podstawowych.

online

nauczyciele historii

2

wrzesień

N

Iwona Jóźwiak

AH-059

Polskie drogi do niepodległości 1914-1918.

warsztaty

nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-060

Debata Oxfordzka jako narzędzie edukacyjne.

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-061

"Mikołaj Kopernik mieszkańcem olsztyńskiego zamku".

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

AH-062

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 2021.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły podstawowe

3

wrzesień

N

Ewa Moczulska

AH-063

Wykorzystanie doświadczenia zdalnego nauczania w trybie stacjonarnym na lekcjach języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły podstawowe

3

wrzesień

N

Ewa Moczulska

AH-064

Innowacje na lekcjach języka angielskiego i rosyjskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego - szkoły podstawowe

3

październik

N

Ewa Moczulska

AH-065

Projekt edukacyjny na lekcjach języka obcego - inwestycja w nauczanie.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego - szkoły podstawowe.

3

październik

N

Ewa Moczulska

AH-066

Lekcje języka angielskiego na bazie materiałów autentycznych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły podstawowe.

3

listopad

N

Ewa Moczulska

AH-067

Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły podstawowe

3

grudzień

N

Ewa Moczulska

AH-068

Po angielsku o sztuce.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego - szkoły podstawowe

3

styczeń

N

Ewa Moczulska

AH-069

Elementy kulturowe na lekcjach języka rosyjskiego i angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego - szkoły podstawowe

3

luty

N

Ewa Moczulska

AH-070

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka angielskiego jako ważny element przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły podstawowe

3

marzec

N

Ewa Moczulska

AH-071

Nauczanie słownictwa na lekcjach języka angielskiego i rosyjskiego w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i rosyjskiego - szkoły podstawowe

3

kwiecień

N

Ewa Moczulska

AH-072

Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

wrzesień-kwiecień

N

Agata Lichy

AH-073

Metody aktywizujące w nauczaniu w szkołach ponadpodstawowych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-074

Wirtualna wizyta w znanych miejscach w Wielkiej Brytanii - szkoły ponadpodstawowe.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-075

 Metody TIC dla języka angielskiego zawodowego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-076

Wykorzystanie narzędzi TIC w nauczaniu języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-077

Metody i techniki pracy na lekcjach języków obcych w szkołach ponadpodstawowych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-078

Jak uczyć gramatyki języka obcego?

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-079

Skuteczne sposoby nauki leksyki w języku obcym.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-080

Zastosowanie projektu na lekcji języka obcego w szkole ponadpodstawowej.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-081

Wirtualna wizyta w znanych miejscach w USA.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego - szkoły ponadpodstawowe

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-082

Kultura krajów anglojęzycznych.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-083

Halloween - ciekawa lekcja języka angielskiego.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4

I semestr

N

Agata Lichy

AH-084

Thanksgiving

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4

I semestr

N

Agata Lichy

AH-085

Christmas - jak przygotować lekcje?

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4

I semestr

N

Agata Lichy

AH-086

Easter

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4

II semestr

N

Agata Lichy

AH-087

Krótkie formy użytkowe - rozwijanie umiejętności pisania.

warsztaty

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego szkół ponadpodstawowych

4

po dokonaniu naboru

N

Agata Lichy

AH-088

Planowanie i realizacja lekcji języka obcego z wykorzystaniem materiałów autentycznych.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-089

Uczenie się we współpracy - zadania do pracy w grupach.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-090

Każdy inny - rzecz o indywidualizacji w nauczaniu języka niemieckiego.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-091

Innowacja metodyczna na lekcji języka obcego.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

wrzesień

N

Agnieszka Kubińska

AH-092

Aktywizacja uczniów na lekcji języka obcego.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-093

Projekty językowe z wykorzystaniem Internetu (poziom A1-B1).

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-094

Wirtualna wizyta w znanych miejscach Wiednia.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-095

Praca z filmem na lekcji języka niemieckiego (poziom A1-B1).

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-096

Lekcja języka obcego z wykorzystaniem TIK.

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-097

Jak oceniać w nauczaniu stacjonarnym, zdalnym i hybrydowym?

warsztaty

nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

4

I semestr

N

Agnieszka Kubińska

AH-098

Spotkanie ze sztuką.

warsztaty

nauczyciele plastyki

6

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-099

Kropka i punkt.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

I semestr

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-100

Jesienne drzewa.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-101

Wełna czesankowa- czeszemy szaliki - pomysł na prezent.

warsztaty

nauczyciele plastyki

6

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-102

Barokowy zawrót głowy.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-103

Wiosenna kartka z kalendarza.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-104

W zgodzie z ekologią - recyklingowe kwiaty, owady.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-105

Kolaż - Zamek gotycki, romański.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-106

Jajka czesane - wielkanocne ozdoby.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-107

Warsztaty ceramiczne - świat gliny.

warsztaty

nauczyciele plastyki

6

po dokonaniu naboru

tak

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-108

Grafika w szkole.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-109

Historia jednego obrazu - Słoneczniki.

warsztaty

nauczyciele plastyki

3

po dokonaniu naboru

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-110

Sposoby na lekturę- przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na przykładzie ,,Zemsty" Aleksandra Fredry.

szkolenie on-line

nauczyciele języka polskiego

4

19 października 2021 r.

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-111

Wymiana doświadczeń w praktyce - lekcja otwarta

warsztaty

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole średniej

3

po dokonaniu naboru

N

Wiesława Zielińska

AH-112

„Na tropach Smętka” – mazurska premiera spektaklu z  panelem dyskusyjnym

Ruciane Nida

(dojazd zapewnia Teatr im. S. Jaracza)

zainteresowani nauczyciele

12

19 listopada

N

Iwona Jóźwiak

AH-113

Jak omówić II i III część Dziadów Adama Mickiewicza w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, korzystając z metody escape roomu i rutyn krytycznego myślenia?

szkolenie

nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4

16 listopada

N

Katarzyna Pietrzyk
Wiesława Zielińska

AH-114

Sieć współpracy nauczycieli plastyki

szkolenie

nauczyciele plastyki

20

listopad grudzień

N

Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk

AH-115

Lekcja otwarta dla nauczycieli języka polskiego 
Temat lekcji: Jakimi wartościami kierowali się bohaterowie powieści Ireny Jurgielewiczowej ,,Ten obcy"?

warsztaty

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

3

26 listopada

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-116

Podstawy pracy z programem Genially i jego zastosowanie w nauczaniu języka polskiego.

warsztaty

nauczyciele języka polskiego

4

4 grudnia

N

Katarzyna Pietrzyk

AH-117

Zastosowanie programu Genially do tworzenia polonistycznych pokojów zagadek. 

warsztaty

nauczyciele języka polskiego

4

11 grudnia

N

Katarzyna Pietrzyk

AI

Edukacja informatyczna i informatyka

AI-030

Wprowadzenie do programowania Scratch.

warsztaty

nauczyciele informatyki

4

po dokonaniu naboru

N

Paweł Kowalski

AI-031

Wprowadzenie do nauczania programowania w szkole podstawowej.

warsztaty

nauczyciele informatyki

4

po dokonaniu naboru

N

Paweł Kowalski

AI-032

Wykorzystanie serwisów internetowych w nauczaniu programowania.

warsztaty

nauczyciele informatyki

4

po dokonaniu naboru

N

Paweł Kowalski

AM

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

AM-035

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023.

warsztaty

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych - powiat ostródzki

4

styczeń

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-036

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023.

warsztaty

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych - powiat olsztyński i miasto Olsztyn

4

luty

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-037

Rozumowanie i argumentacja na egzaminie maturalnym.

warsztaty

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych - powiat olsztyński, miasto Olsztyn

4

wrzesień

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-038

Rozumowanie i argumentacja na egzaminie maturalnym.

warsztaty

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych - powiat ostródzki

4

październik

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-039

Dobra lekcja matematyki - matematyka wokół nas.

warsztaty

nauczyciele matematyki - powiat olsztyński i miasto Olsztyn

4

marzec

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-040

Dobra lekcja matematyki - matematyka wokół nas.

warsztaty

nauczyciele matematyki - powiat ostródzki

4

kwiecień

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-041

Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - myślę więc gram, gram więc myślę.

warsztaty

nauczyciele matematyki - powiat ostródzki

4

maj

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-042

Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki - myślę więc gram, gram więc myślę.

warsztaty

nauczyciele matematyki - powiat olsztyński i miasto Olsztyn

4

czerwiec

N

Wojciech Andruszkiewicz

AM-043

Zastosowania geogebry w nauczaniu matematyki.

warsztaty

nauczyciele matematyki

20

po dokonaniu naboru

N

Wojciech Andruszkiewicz

AW

Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza

AW-020

Tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych w praktyce.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

AW-021

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

AW-022

Rozwój e-sportu w Polsce. Wyzwania i zagrożenia.

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

2

I semestr

N

Marceli Potasznik

AW-023

Innowacje w pracy pedagoga.

konsultacje

szkolenie dedykowane głównie do osób ubiegających się o stopień awansu na nauczy

2

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

C

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

C-050

Indywidualizacja pracy i wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

konsultacje

szkolenie przeznaczone dla pedagogów, psychologów, specjalistów i innych nauczycieli

4

wrzesień

N

Marceli Potasznik

C-051

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET-ów) w praktyce.

konsultacje

wszyscy nauczyciele

4

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

C-052

Jak prawidłowo udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Dobre praktyki w pracy pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów.

konsultacje

pedagodzy, psycholodzy oraz inni specjaliści

2

I semestr

N

Marceli Potasznik

C-053

Samookaleczenia - wyzwania współczesnej szkoły. Postepowanie, profilaktyka.

konsultacje

wszyscy nauczyciele

2

II semestr

N

Marceli Potasznik

C-054

Uczeń z doświadczeniem migracji na zajęciach przyrodniczych.

szkolenie

nauczyciele szkół podstawowych - przyrody, biologii, geografii

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

D

Problematyka ogólna

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

D-040

Ocenianie w szkole - czy oceny (de)motywują?

warsztaty

zainteresowani nauczyciele

2

październik

N

Marceli Potasznik

D-041

Jak prawidłowo kierować uczniów na badania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych? Dobre praktyki

warsztaty

wszyscy nauczyciele

2

II semestr

N

Marceli Potasznik

D-042

Rola nauczycieli i wychowawców w wychowaniu i profilaktyce

konsultacje

wszyscy nauczyciele

2

I semestr

N

Marceli Potasznik


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2021/22

G

Konsultacje

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Liczba godzin

Przewidywany termin

Odpłatność (zł)

Osoba odpowiedzialna

G-030

Giełda metod pracy w przedszkolu - co warto wiedzieć?

konsultacje

nauczyciele edukacji przedszkolnej

10

po dokonaniu naboru

N

Justyna Grican

G-031

Konsultacje indywidualne - diagnoza ucznia edukacji wczesnoszkolnej.

konsultacje

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

G-032

Konsultacje grupowe - planowanie i monitorowanie pracy dydaktycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

konsultacje

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

G-033

Konsultacje grupowe - wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej (Learning Apps, Wordwall, Genially, Canva).

konsultacje

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

G-034

Konsultacje indywidualne - wsparcie doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego

konsultacje

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3

I semestr

N

Ewa Kopacka

G-035

Program naprawczy z języka polskiego w szkole średniej.

konsultacje

nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach średnich

16

po dokonaniu naboru

N

Wiesława Zielińska

G-036

Z czego wynikają trudności adaptacyjne uczniów klasy pierwszej na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?

konsultacje

nauczyciele języka polskiego

2

październik

N

Wiesława Zielińska

G-037

Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu".

konsultacje

zainteresowani nauczyciele

3

po dokonaniu naboru

N

Iwona Jóźwiak

G-038

Używanie aplikacji internetowych w czasie lekcji muzyki.

konsultacje

nauczyciele muzyki

4

po dokonaniu naboru

N

Adam Zmysłowski

G-039

Sieć wsparcia nauczycieli muzyki.

konsultacje

nauczyciele muzyki

4

po dokonaniu naboru

N

Adam Zmysłowski

G-040

Ocenianie na lekcjach matematyki - różne aspekty oceniania.

konsultacje

nauczyciele matematyki - powiat ostródzki

3

listopad

N

Wojciech Andruszkiewicz

G-041

Oceniania na lekcjach matematyki - różne aspekty oceniania.

konsultacje

nauczycie matematyki - powiat olsztyński i miasto Olsztyn

3

grudzień

N

Wojciech Andruszkiewicz

G-042

Jak badać efekty procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcjach przyrody w szkole podstawowej?

konsultacje

nauczyciele przyrody

3

październik-listopad

N

Agata Chałupa

G-043

Jak badać efekty procesu dydaktyczno-wychowawczego na lekcjach biologii w szkole podstawowej?

konsultacje

nauczyciele biologii

3

październik-listopad

N

Agata Chałupa

G-044

Jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka?

warsztaty

osoby odpowiedzialne za tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych

2

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

G-045

Tworzenie programu innowacji pedagogicznej.

konsultacje

wszyscy zainteresowani nauczyciele

2

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

G-046

Ewaluacja innowacji pedagogicznych.

konsultacje

wszyscy zainteresowani nauczyciele

2

czerwiec

N

Marceli Potasznik

G-047

Sieć współpracy wychowawców.

konsultacje

wychowawcy klas oraz grup wychowawczych

60

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

G-048

Przykłady innowacji w pracy osób odpowiedzialnych za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

konsultacje

osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2

listopad

N

Marceli Potasznik

G-049

Sieć współpracy pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

konsultacje

pedagodzy, psycholodzy oraz inni specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej

60

po dokonaniu naboru

N

Marceli Potasznik

G-050

Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki

konsultacje

nauczyciele muzyki

2

po dokonaniu naboru

N

Adam Zmysłowski

G-051

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli muzyki

konsultacje

nauczyciele muzyki

2

po dokonaniu naboru

N

Adam Zmysłowski

G-052

Spotkanie zapoznawcze i integracyjne, tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli polonistów (po doświadczeniach i trudnościach nauczania zdalnego).

konsultacje

nauczyciele poloniści

3

14.09.2021 r.

N

Katarzyna Pietrzyk

G-053

Jak zastosować wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty podczas codziennej pracy na lekcjach języka polskiego?

konsultacje grupowe online

nauczyciele języka polskiego

4

12 października 2021 r.

N

Katarzyna Pietrzyk

G-054

Jak skutecznie przygotowywać uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 roku? Niezbędnik nauczyciela polonisty.

konsultacje zbiorowe

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole ponadgimnazjalnej

3

po dokonaniu naboru

N

Wiesława Zielińska

Skip to content