Oferta edukacyjna

Pakiety szkoleniowe skierowane są do tych szkół i placówek, które
samodzielnie przeprowadziły diagnozę i są świadome problemów
edukacyjnych, obniżających ich efektywność nauczania. Pomimo tego że w każdym pakiecie są określone zagadnienia i liczba godzin dydaktycznych na ich realizację, to szkoła lub placówka może dowolnie zmodyfikować nie tylko zakres treści pakietu, ale także liczbę godzin szkoleniowych. Dotyczące tego sugestie można przekazać koordynatorowi pakietu już podczas rozmowy wstępnej.

Oferta pakietów jest atrakcyjna nie tylko z tego powodu, że pomaga
instytucji oświatowej w sposób ukierunkowany rozwiązać nurtujący ją
problem edukacyjny, ale także umożliwia racjonalne wykorzystanie
funduszy przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ponieważ cena
wyjściowa za godzinę dydaktyczną zajęć w ramach pakietu jest o 20 zł
niższa niż ta, którą trzeba zapłacić za pojedyncze szkolenie zespołu
nauczycieli, i wynosi 100 zł. Ostateczna kwota za cały pakiet może być
jeszcze niższa, ponieważ za każdym razem jest ona negocjowana przez
Dyrektora szkoły/placówki z dyrektorem Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zalety merytoryczne, organizacyjne i finansowe,
uważamy, iż jest to jedna z ciekawszych form doskonalenia, jaką Państwu
proponujemy.

Zachęcamy do skorzystania z niej.

Opis pakietów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

S Szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu
 A. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
SA-001 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - rola dyrektora szkoły/placówki w awansie zawodowym nauczycieli seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek 5 wrzesień N Józef Paszuk
SA-002 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - wychowanie fizyczne w szkole/placówce – planowanie i nadzór nad realizacją seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek 5 listopad N Józef Paszuk
SA-003 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek 5 styczeń N Józef Paszuk
SA-004 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - obowiązki pracownicze i zadania nauczycieli seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek 5 marzec N Józef Paszuk
SA-005 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - proces kształtowania kompetencji kluczowych w szkole seminarium nowo powołani dyrektorzy szkół i placówek 5 maj N Józef Paszuk
B. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową
SB-001 Jak znaleźć w rodzicu sprzymierzeńca? Warsztat dla początkujących nauczycieli i specjalistów warsztaty nauczyciele i specjaliści rozpoczynający pracę zawodową 4 styczeń N Anna Kondrzycka
SB-002 Pomiar dydaktyczny w pracy początkującego polonisty warsztaty nauczyciele języka polskiego ze stażem 0-3 4 wrzesień N Elżbieta Jermacz
SB-003 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Jak nawiązać skuteczną współpracę z  rodzicami? seminarium nauczyciele z krótkim stażem zawodowym, nauczyciel 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
SB-004 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- Komunikacja niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 4 listopad N Agnieszka Spikert
SB-005 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie-metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem 4 kwiecień N Agnieszka Spikert
SB-006 Od wymagania edukacyjnego do zadania sprawdzającego poziom spełnienia go. Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce warsztaty nauczyciele języka polskiego 12 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
SB-007 Edukacja prawna nauczyciela stażysty warsztaty nauczyciele stażyści 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
C. Opiekun nauczycieli stażystów – szkolenia skierowane do nauczycieli opiekunów stażu
SC-001 Rola i zadania opiekuna stażu on line opiekunowie stażu 80 wrzesień N Bożena Osik

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

A Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe
AE Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
AE-001 Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej – doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AE-002 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. szkolenie nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AE-003 Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych.   szkolenie nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AE-004 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna jako wyznacznik kierunków pracy nauczyciela przedszkola seminarium nauczyciele przedszkola 4 wrzesień N Iwona Jurczak
AE-005 Jak efektywnie współpracować z rodzicami? - praca z rodzicem wymagającym warsztaty nauczyciele przedszkola 6 październik 150 Iwona Jurczak
AE-006 Metoda Projektu w pracy nauczyciela przedszkola warsztaty nauczyciele przedszkola 4 październik 40 Iwona Jurczak
AE-007 Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować seminarium nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 4 listopad N Iwona Jurczak
AE-008 Odimienna metoda nauki czytania wg dr Ireny Majchrzak. warsztaty nauczyciele przedszkola 10 listopad 250 Iwona Jurczak
AE-009 Sposób na niejadka? Trudności w jedzeniu u dzieci w wieku przedszkolnym warsztaty nauczyciele przedszkola 4 listopad N Iwona Jurczak
AE-010 Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu warsztaty nauczyciele przedszkola, nauczyciele wczesnej edukacji 4 grudzień 40 Iwona Jurczak
AE-011 Zabawy ruchowe, taneczne i praca z literaturą z wykorzystaniem bum bum rurek

w pracy nauczyciela przedszkola

warsztaty nauczyciele przedszkola 4 grudzień 40 Iwona Jurczak
AE-012 Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną - jak z nimi pracować seminarium nauczyciele przedszkola 4 grudzień N Iwona Jurczak
AE-013 Kodowanie i dekodowanie w pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 4 styczeń N Iwona Jurczak
AE-014 Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie do nauki czytania seminarium nauczyciele przedszkola 4 styczeń N Iwona Jurczak
AE-015 Metody aktywne w nauczaniu pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej warsztaty nauczyciele przedszkola 4 styczeń 40 Iwona Jurczak
AE-016 Metoda 6 klocków w przedszkolu warsztaty nauczyciele przedszkola 4 luty N Iwona Jurczak
AE-017 Twórcze czytanie bajek, baśni i opowiadań warsztaty nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej 4 luty N Iwona Jurczak
AE-018 Warsztaty wielkanocne w przedszkolu warsztaty nauczyciele przedszkola 4 marzec 40 Iwona Jurczak
AE-019 Od prostych rozwiązań konstrukcyjnych po wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji przedszkolnej - LEGO® Education warsztaty nauczyciele przedszkola 4 marzec N Iwona Jurczak
AE-020 Zabawki z filcu- szycie prostych zabawek dla dzieci warsztaty nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 6 kwiecień 100 Iwona Jurczak
AE-021 Czarodziejka zdrowia i ruchu warsztaty nauczyciele przedszkola 4 kwiecień N Iwona Jurczak
AE-022 Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować, aby wspomagała rozwój dziecka seminarium nauczyciele przedszkola 4 maj N Iwona Jurczak
AE-023 Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 5 po dokonaniu naboru N Leszek Kalinowski
AE-024 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. warsztaty nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AE-025 Flażolet jako najprostszy instrument w pracy z dzieckiem młodszym warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 4 po dokonaniu naboru 75 Agnieszka Spikert
AE-026 Wdrożenie podstawy programowej w zdalnym nauczaniu w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym. on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 2 wrzesień 15 Agnieszka Spikert
AE-027 Zaspokajanie rozwojowej potrzeby  ruchu dzieci poprzez zabawy paluszkowe, ruchowe, pląsy i rymowanki. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej 4 wrzesień N Agnieszka Spikert  Iwona Jurczak
AE-028 Z której strony?- Kształtowanie orientacji w przestrzeni w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej 4 wrzesień N Agnieszka Spikert
AE-029 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 5 wrzesień II semestr N Agnieszka Spikert
AE-030 Efektywne nauczanie matematyki- klocki systemu Numicon warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 4 wrzesień 20 Agnieszka Spikert
AE-031 Metoda dynamicznych obrazów Systemu Edukacji Przez Ruch w edukacji w pracy z dziećmi młodszymi. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 10  I semestr II semestr 135 Agnieszka Spikert
AE-032 Praktyczne ujęcie integracji czynnościowej w systemie Edukacji Przez Ruch. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 10  I semestr II semestr 135 Agnieszka Spikert
AE-033 W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces? warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-034 Metody pracy z tekstem literackim w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 październik N Agnieszka Spikert
AE-035 Aktywne słuchanie muzyki w edukacji elementarnej.  warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3 październik N Agnieszka Spikert
AE-036 Matematyka może być zabawą- klocki sześcienne w edukacji matematycznej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 4 październik N Agnieszka Spikert
AE-037 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK w edukacji wczesnoszkolnej.

Kurs on-line.

on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 12 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-038 Wprowadzenie do nowych metod i technik (m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny, Larp. on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 2 po dokonaniu naboru 15 Agnieszka Spikert
AE-039 Geometria w zdalnym nauczaniu w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3 listopad N Agnieszka Spikert
AE-040 Projekt Ojczyzna- inspiracje do realizacji projektów o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 3 listopad N Agnieszka Spikert
AE-041 Kodowanie i programowanie z przyrodą w edukacji wczesnoszkolnej (WeDo 2.0) warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-042 Metoda Sześciu Klocków w klasach I-III szkoły podstawowej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-043 Przykłady aktywności typu hands-on w zdalnej edukacji matematycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej on line edukacja wczesnoszkolna, matematyka kl. IV-VIII. 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-044 Rozwiązywanie problemów matematycznych z wykorzystaniem klocków LEGO. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru 35 Agnieszka Spikert
AE-045 Taneczne spotkania z Klanzą- cz. 1. warsztaty wychowawcy, nauczyciele klas I-III, świetlic 8 listopad 95 Agnieszka Spikert
AE-046 Cyfrowa Nauczanka, czyli tablety, cyfrowe gadżety i przydatne aplikacje w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 5 po dokonaniu naboru 65 Agnieszka Spikert
AE-047 Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w Internecie. Aplikacje pomagające uczyć. warsztaty nauczyciele klas I-III, zainteresowani 3 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert Leszek Kalinowski
AE-048 Ukierunkowanie na wartości w pracy z lekturą szkolną w edukacji wczesnoszkolnej. seminarium nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 3 grudzień N Agnieszka Spikert Ewa Kopacka
AE-049 Jak podołać wyzwaniom? - Moje doświadczenia z wdrażania podstawy programowej w zdalnym nauczaniu. on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-050 Tańce i zabawy z instrumentami w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, świetlica 8 grudzień 135 Agnieszka Spikert
AE-051 Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 styczeń N Agnieszka Spikert
AE-052 Matematyka we współdziałaniu w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-053 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 luty N Agnieszka Spikert
AE-054 Zróbmy sobie własny teatrzyk  kamishibai i teatrzyk cieni warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 marzec N Agnieszka Spikert
AE-055 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji matematycznej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 3 marzec N Agnieszka Spikert
AE-056 Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej. warsztaty edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 5 kwiecień 20 Agnieszka Spikert
AE-057 Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej. warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani 6 po dokonaniu naboru 20 Agnieszka Spikert
AE-058 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zrozumienia pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 maj N Agnieszka Spikert
AE-059 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji polonistycznej - kurs on-line. on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 6 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-060 List odręczny czy elektroniczny? Dziecko i nauczyciel w kulturze Internetu. on line nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani 2 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
AE-061 Kostki sześcienne i wielościenne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 luty N Agnieszka Spikert
AH Edukacja humanistyczna
AH-001 Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się  - przykłady zastosowania grywalizacji na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru 80 Elżbieta Jermacz
AH-002 Edublogi – blogodydaktyka w dobie cyfryzacji warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru 80 Elżbieta Jermacz
AH-003 Cyfrowy nauczyciel – nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru 80 Elżbieta Jermacz
AH-004 Kształcenie umiejętności pisania form użytkowych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru 80 Elżbieta Jermacz
AH-005 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły konferencja nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 wrzesień N Elżbieta Jermacz
AH-006 Magia kina. Film i popkultura w polonistycznych działaniach edukacyjnych seminarium  nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze 5 po dokonaniu naboru N Elżbieta Jermacz
AH-007 Notowanie graficzne jako poszerzenie warsztatu metodycznego nauczyciela polonisty warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 5 po dokonaniu naboru 30 Elżbieta Jermacz
AH-008 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 4 po dokonaniu naboru 65 Elżbieta Szymborska
AH-009 Przygotowanie uczniów do nowej matury z języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół ponadpodstawowych 4 po dokonaniu naboru 65 Elżbieta Szymborska
AH-010 Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu języka angielskiego warsztaty nauczyciele języka angielskiego 4 po dokonaniu naboru 60 Elżbieta Szymborska
AH-011 Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VIII warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-012 Sieć Kreatywnych Anglistów Online on line nauczyciele języka angielskiego 30 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-013 Bank gier na lekcjach języka angielskiego od przedszkola do IV klasy. warsztaty nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej 3 po dokonaniu naboru 50 Elżbieta Szymborska
AH-014 Konstruowanie konspektu zajęć z języka obcego. warsztaty nauczyciele języków obcych. 4 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-015 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych na lekcjach języka angielskiego. warsztaty nauczyciele języka angielskiego 3 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-016 Escape Room na zajęciach języka angielskiego w klasach IV-VIII warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 3 po dokonaniu naboru 50 Elżbieta Szymborska
AH-017 Wykorzystanie metody TPR w nauczaniu dzieci młodszych - język angielski i inne obszary tematyczne warsztaty nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej 3 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-018 Sieć Wsparcia Nauczycieli Języka Angielskiego Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele języka angielskiego edukacji przedszkolnej 30 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-019 Sieć Twórczych Anglistów warsztaty nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 20 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-020 Zastosowanie metody Quest w nauczaniu dzieci młodszych z wykorzystaniem języka angielskiego warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 8 po dokonaniu naboru N Elżbieta Szymborska
AH-021 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej. Jak realizować podstawę programową na zajęciach edukacyjnych? warsztaty nauczyciele języka polskiego ze szkoły ponadpodstawowej 56 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
AH-022 Analiza i interpretacja poezji w podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Propozycje rozwiązań metodycznych warsztaty nauczyciele języka polskiego ze szkoły podstawowej 30 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
AH-023 Konstruowanie  oceniania przedmiotowego z języka polskiego w szkole podstawowej. warsztaty nauczyciele j. polskiego ze szkoły podstawowej 12 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
AH-024 Konstruowanie oceniania przedmiotowego z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej warsztaty nauczyciele j. polskiego ze szkoły ponadpodstawowej 12 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
AH-025 Biblioteka szkolna miejscem nauki poprzez zabawę. Okiem praktyka szkolenie nauczyciele biblioteki i pozostali zainteresowani 6 po dokonaniu naboru 40 Wojciech Tański
AH-026 Zasoby Internetu w praktyce nauczyciela  języka ukraińskiego, historii  i kultury oraz geografii Ukrainy warsztaty zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego, historii 6 listopad I semestr N Lubomira Tchórz
AH-027 Innowacyjnie i kreatywnie podczas zdalnego nauczania języka ukraińskiego konferencja zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 6  II semestr N Lubomira Tchórz
AH-028 Tropem ukraińskim w wielokulturowym regionie Warmii i Mazur i nie tylko. konferencja nauczyciele języka ukraińskiego oraz inni zainteresowani 6  II semestr N Lubomira Tchórz
AH-029 Dbajmy o piękno języka ukraińskiego warsztaty zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 6 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-030 Literatura ukraińska uczy i wychowuje konferencja zainteresowani nauczyciele języka ukraińskiego 6 I semestr N Lubomira Tchórz
AH-031 Wycieczka edukacyjna jako forma realizacji podstaw programowych z języka ukraińskiego warsztaty nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury 5 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-032 Prawo oświatowe w pracy nauczycieli języków  mniejszości narodowych i etnicznych

szkolenie zainteresowani nauczyciele języków  mniejszości narodowych 5 po dokonaniu naboru N Lubomira Tchórz
AH-033 Nowe sposoby na stare lektury warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 3 październik N Agnieszka Anna Jaroszewicz
AH-034 Bestiariusz warmiński warsztaty nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 4 listopad N Agnieszka Anna Jaroszewicz
AH-035 Jak wykorzystać teatr kamishibai na lekcjach języka polskiego? warsztaty nauczyciele języka polskiego 3 grudzień N Agnieszka Anna Jaroszewicz
AH-036 Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego inne szkolenie nauczyciele języka polskiego, uczestnicy sieci 6  I semestr N Agnieszka Anna Jaroszewicz
AH-037 Metody aktywizujące w nauczaniu w szkołach ponadpodstawowych szkolenie nauczyciele języka angielskiego 4 wrzesień N Agata Lichy
AH-038 Metody TIC dla języka angielskiego zawodowego szkolenie nauczyciele języków obcych 4 październik N Agata Lichy
AH-039 Wykorzystanie narzędzi TIC w nauczaniu języka angielskiego szkolenie nauczyciele języków obcych 4 po dokonaniu naboru N Agata Lichy
AH-040 Przygotowanie do nowej matury 2020 - jak poradzić sobie z pisaniem, słuchaniem oraz czytaniem? konferencja nauczyciele języka angielskiego 4 listopad N Agata Lichy
AH-041 Spotkanie Sieci Anglistów Szkół Ponadpodstawowych on line nauczyciele języka angielskiego 3 wrzesień październik listopad N Agata Lichy
AH-042 Uczeń migrujący w polskiej szkole warsztaty nauczyciele języka polskiego, nauczyciele języków 6 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-043 Korzenie totalitaryzmu warsztaty nauczyciele przedmiotów humanistycznych 10 po dokonaniu naboru N Iwona Jóźwiak
AH-044 W drogę - szlakiem polskich szkół na Warmii inne szkolenie wszyscy zainteresowani dziedzictwem historycznym 10 wrzesień N Iwona Jóźwiak
AH-045 Polak Warmiak dwa sąsiady - Polok Warnijok dwa siójsiody warsztaty wszyscy nauczyciele zainteresowani regionalizmem 20  I semestr N Iwona Jóźwiak
AH-046 Wycieczka, gra terenowa na lekcjach geografii i historii. Geologiczno-historyczny spacer po Olsztynie. warsztaty nauczyciele historii 3 październik N Iwona Jóźwiak
AH-047 ZaTIKowana historia - wykorzystanie multimedialnych map z platformy Meridian Prime warsztaty nauczyciele historii 2 październik N Iwona Jóźwiak
AI Edukacja informatyczna i informatyka
AI-001 Scratch - programowanie przez zabawę. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-002 Scratch - zawansowane projekty. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-003 Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-004 Wprowadzenie do programowania w języku Python. szkolenie nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-005 Programowanie w języku Python dla średniozaawansowanych. szkolenie nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-006 Jak realizować algorytmy z podstawy programowej do szkoły podstawowej? warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-007 Wprowadzenie do programowania w języku C++. warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-008 Wykorzystanie darmowego programu Gimp w obróbce zdjęć cyfrowych. warsztaty nauczyciele informatyki 20 po dokonaniu naboru 100 Leszek Kalinowski
AI-009 Jak utworzyć prezentację multimedialną w Prezi? warsztaty nauczyciele informatyki 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-010 Tworzenie zaawansowanych dokumentów w edytorze Word. szkolenie zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-011 Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. szkolenie zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-012 Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel. szkolenie zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 30 Leszek Kalinowski
AI-013 Tworzenie stron WWW za pomocą WordPressa. szkolenie nauczyciele informatyki 20 po dokonaniu naboru 100 Leszek Kalinowski
AI-014 Wykorzystanie narzędzi Office 365 w pracy nauczyciela warsztaty nauczyciele informatyki 4 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AI-015 Wprowadzenie do nauczanie programowania w szkole podstawowej. warsztaty nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AI-016 Platformy Teams w pracy z uczniami warsztaty nauczyciele informatyki 4 po dokonaniu naboru N Paweł Kowalski
AI-017 Tworzenie materiałów do pracy z tablicą interaktywną. warsztaty nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AI-018 Platforma Moodle – obsługa i zasady korzystania szkolenie nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AI-019 Projektowanie i realizacja kursów e-learningowych warsztaty nauczyciele 16 po dokonaniu naboru 80 Janusz Brojek
AI-020 Wykorzystanie w pracy nowoczesnych środków dydaktycznych. Prezentacja multimedialna materiałów dydaktycznych - nie tylko Power Point. szkolenie nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AI-021 Jak wykorzystać przenośne urządzenia do efektywnej pracy w klasie. szkolenie nauczyciele 6 po dokonaniu naboru 40 Janusz Brojek
AI-022 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu. szkolenie nauczyciele 4 po dokonaniu naboru   Janusz Brojek
AI-023 Wykorzystanie kodów QR w praktyce szkolnej. warsztaty nauczyciele 4 po dokonaniu naboru   Janusz Brojek
AI-024 Szybkie i efektowne animacje w Express Animate. warsztaty nauczyciele 4 po dokonaniu naboru   Janusz Brojek
AM Edukacja matematyczno-przyrodnicza
AM-001 Planowanie realizacji podstawy programowej matematyki dla szkół ponadpodstawowych konsultacje nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 5 wrzesień N Józef Paszuk
AM-002 Praca z uczniem zdolnym lub uzdolnionym matematycznie warsztaty nauczyciele matematyki 5 listopad N Józef Paszuk
AM-003 Wykorzystanie - dostępnych w Internecie - programów edukacyjnych do kształtowania umiejętności matematycznych warsztaty nauczyciele matematyki w szkołach ponadpodstawowych 5 luty N Józef Paszuk
AM-004 Jak poprawić efektywność procesu nauczania matematyki? warsztaty nauczyciele matematyki 5 marzec N Józef Paszuk
AM-005 Forum Nauczycieli Matematyki  - uzasadnianie i dowodzenie twierdzeń seminarium nauczyciele matematyki (szczególnie  w LO i Tech) 5 październik N Józef Paszuk
AM-006 Forum Nauczycieli Matematyki - wykorzystanie błędów uczniowskich w nauczaniu matematyki seminarium nauczyciele matematyki, osoby zainteresowane 5 grudzień N Józef Paszuk
AM-007 Forum Nauczycieli Matematyki - dydaktyczne zasady nauczania matematyki seminarium nauczyciele matematyki, osoby zainteresowane 5 luty N Józef Paszuk
AM-008 Forum Nauczycieli Matematyki - ocenianie na lekcjach matematyki seminarium nauczyciele matematyki (szczególnie w LO i Tech) 5 kwiecień N Józef Paszuk
AM-009 Forum Nauczycieli Matematyki - kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki seminarium nauczyciele matematyki 5 czerwiec N Józef Paszuk
AM-010 Jak planować proces dydaktyczny ukierunkowany na efektywność ? warsztaty nauczyciele matematyki ze stażem poniżej 3 lat 5 listopad N Józef Paszuk
AM-011 Pomiar dydaktyczny w pracy początkującego nauczyciela biologii, chemii, geografii i przyrody warsztaty nauczyciele biologii, chemii, geografii i przyrody 6 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-012 Zastosowanie gier dydaktycznych na przedmiotach przyrodniczych warsztaty nauczyciele biologii, chemii, geografii i przyrody 3 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-013 Parki krajobrazowe w edukacji biologicznej i geograficznej. Poznajemy dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego warsztaty nauczyciele biologii, geografii i przyrody 10  I semestr II semestr N Alicja Szarzyńska
AM-014 Warsztaty terenowe w lapidarium geologicznym na Dylewskiej Górze „Zobacz, rozpoznaj, nazwij i… kolekcjonuj skały z najbliższej okolicy” warsztaty nauczyciele geografii, przyrody 8 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-015 Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty na przedmiotach przyrodniczych warsztaty nauczyciele szkół podstawowych biologii, geografii i przyrody 8 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-016 Wycieczka, gra terenowa na lekcjach geografii i historii. Geologiczno-historyczny spacer po Olsztynie. warsztaty nauczyciele geografii i historii 3 październik N Alicja Szarzyńska
AM-017 Cyfrowy nauczyciel - nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej na lekcjach geografii i przyrody warsztaty nauczyciele geografii i przyrody 6 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-018 ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnych map z platformy Meridian Prime warsztaty nauczyciele geografii 3 październik N Alicja Szarzyńska
AM-019 Poznajemy rzeki województwa warmińsko-mazurskiego - wyprawa do rezerwatu krajobrazowo-geomorfologicznego "Źródła rzeki Łyny" warsztaty nauczyciele geografii, biologii, przyrody 8 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
AM-020 Egzamin ósmoklasisty z fizyki szkolenie nauczyciele fizyki szkół podstawowych 2 listopad N Julita Majewska
AM-021 Ekonomia w edukacji matematycznej w szkole podstawowej warsztaty nauczyciele matematyki w szkole podstawowej 4 październik N Julita Majewska
AM-022 Dowodzenie twierdzeń-sztuka argumentacji warsztaty nauczyciele matematyki 4 październik listopad N Wojciech Andruszkiewicz
AM-023 Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki warsztaty nauczyciele matematyki 3 październik grudzień N Wojciech Andruszkiewicz
AM-024 Zdjęcia satelitarne, czyli geografia w praktyce. Ruchy Ziemi i związane z nimi obliczenia… Aktualności geograficzne. konferencja nauczyciele geografii szkół podstawowych. 2 wrzesień N Alicja Matusewicz
AM-025 Jak uczyć o teorii ewolucji biologicznej? Aktualności biologiczne. konferencja nauczyciele biologii 3 wrzesień N Agata Chałupa
AM-026 Pytania mają moc czyli jak sformułować określone rodzaje pytań, które są  związane z poznawaniem przez uczniów podanego tematu lekcji. warsztaty nauczyciele biologii, przyrody i chemii 4 grudzień N Agata Chałupa
AM-027 Młody nauczyciel na lekcjach przedmiotów przyrodniczych (biologia, przyroda, chemia) – na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; jak scharakteryzować założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego, cele i zadania nauczyciela biologii/przyrody/chemii w szkole podstawowej warsztaty nauczyciele biologii, przyrody i chemii 6 wrzesień N Agata Chałupa
AM-028 Jak scharakteryzować formy, metody oraz techniki nauczania i uczenia się w kontekście zakładanych celów edukacyjnych, materiału nauczania biologii oraz cech uczniów – aktywizacja ucznia drogą do sukcesu. warsztaty nauczyciele biologii 4 październik N Agata Chałupa
AM-029 Jak zaplanować i poprowadzić zajęcia dydaktyczne w terenie? warsztaty nauczyciele biologii i przyrody 3 październik N Agata Chałupa
AR Religia i etyka
AR-001 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki- Learningapps warsztaty nauczyciele religii i etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-002 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - Kahoot warsztaty nauczyciele religii i etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-003 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - Genially warsztaty nauczyciele religii i etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-004 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - krzyżówki warsztaty nauczyciele religii i etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-005 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach religii i etyki - Storyjumper warsztaty nauczyciele religii i etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-006 Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce on line nauczyciele religii 3 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-007 Realizacja nowej podstawy programowej katechezy - korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną on line nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-008 Realizacja nowej podstawy programowej katechezy - korelacja nauki religii z językiem polskim na II etapie edukacyjnym on line nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-009 Realizacja nowej podstawy programowej katechezy - korelacja nauki religii z językiem polskim na III etapie edukacyjnym on line nauczyciele religii 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-010 Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii on line nauczyciele religii 10 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-011 Tworzenie i wykorzystanie lapbooków na lekcjach religii i etyki warsztaty nauczyciele religii i etyki 6 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-012 Klub Pomysłowego Katechety - sieć współpracy i samokształcenia inne szkolenie nauczyciele religii 35 26 września
14 listopada
6 lutego
8 maja
N Bożena Osik
AR-013 Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - metody pracy z tekstem filozoficznym on line nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-014 Realizacja podstawy programowej etyki na II etapie edukacyjnym - opowiadanie historii warsztaty nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-015 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach etyki warsztaty nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-016 Pobudzanie do logicznego myślenia na lekcjach etyki warsztaty nauczyciele etyki 5 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AR-017 Ocenianie uczniów na lekcjach religii.   nauczyciele religii wszystkich typów szkół 3 po dokonaniu naboru N Bożena Szczurek
AR-018 Jak przygotować ciekawe, nietypowe jasełka? warsztaty nauczyciele religii wszystkich typów szkół 3 październik N Bożena Szczurek
AR-019 Wychowanie do Eucharystii. szkolenie nauczyciele religii wszystkich typów szkół 3 listopad N Bożena Szczurek
AR-020 Odkrywamy na nowo Pismo święte. szkolenie nauczyciele religii wszystkich typów szkół 3 listopad N Bożena Szczurek
AR-021 Edukacja prawna nauczyciela religii   on line nauczyciele religii   po dokonaniu naboru N Bożena Osik
AW Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Edukacja opiekuńczo-wychowawcza
AW-001 Innowacja pedagogiczna w wychowaniu fizycznym – jak to zrobić? warsztaty nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 4 październik N Józef Rogowski
AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć wychowania fizycznego?” szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 30 wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień N Józef Rogowski
AW-003 Twój mózg uczy się we współpracy – 100 pomysłów na atrakcyjne ćwiczenia w parach, dwójkach, trójkach… warsztaty nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 4 wrzesień N Józef Rogowski
AW-004 Planowanie pracy szkolnych zespołów przedmiotowych wychowania fizycznego szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego 8 wrzesień styczeń czerwiec N Józef Rogowski
AW-005 Innowacyjne działania w wychowaniu fizycznym – a może baseball five? szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej 16 wrzesień 80 Józef Rogowski
AW-006 Prosty sprzęt na ciekawe ćwiczenia warsztaty nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej 4 wrzesień N Józef Rogowski
AW-007 Jak włączyć elementy szermierki do programu zajęć wychowania fizycznego? szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej 4  I semestr N Józef Rogowski
AW-008 Awans zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego szkolenie nauczyciele wychowania fizycznego 4 wrzesień maj N Józef Rogowski
AW-009 Wykorzystanie tekstów do tworzenia przyjaznej atmosfery w świetlicy. warsztaty nauczyciele świetlicy 3 po dokonaniu naboru N Alicja Agnieszka Ostrowska
AW-010 Zabawy tekstem warsztaty nauczyciele świetlicy 3 po dokonaniu naboru N Alicja Agnieszka Ostrowska
AW-011 sieci współpracy on line nauczyciele świetlicy 10  I semestr II semestr N Alicja Agnieszka Ostrowska

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

 B Zarządzanie szkołami, placówkami, zespołami
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
B-001 Organizowanie zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz organizowanie indywidualnej ścieżki kształcenia. szkolenie dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
B-002 Zadania dyrektora w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych,  nauczania indywidualnego i  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. szkolenie dyrektorzy, wicedyrektorzy pierwszej kadencji 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
B-003 Zmiany w przepisach prawa dotyczące zdalnego nauczania on line kadra zarządzająca szkół i przedszkoli 4 marzec N Ewa Nosowicz
B-004 Wykorzystanie zarządzania przez wartości do kształtowania obywatelskich postaw uczniów szkolenie dyrektorzy szkół i placówek 5 listopad N Józef Paszuk
B-005 Konstruowanie i monitorowanie realizacji programów doskonalących pracę szkoły oraz programów poprawy jakości kształcenia i wychowania szkolenie dyrektorzy szkół i placówek oraz zespoły nauczycie 5 grudzień N Józef Paszuk
B-006 Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola? szkolenie dyrektorzy szkół i przedszkoli 4 listopad marzec N Ewa Nosowicz
B-007 Klub Aktywnego Dyrektora seminarium dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy prowadzące 6 wrzesień październik listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
wg ustaleń Ewa Nosowicz
B-008 Jak napisać konkursową koncepcję pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola? warsztaty osoby przygotowujące się do konkursu na kandydata 4 kwiecień N Ewa Nosowicz
B-009 Zespół samokształceniowy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta/gminy/powiatu. seminarium dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych 20 po dokonaniu naboru wg ustaleń Ewa Nosowicz
B-010 Narzędzia w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkół/placówki - diagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły/przedszkola. warsztaty dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele 4 październik N Ewa Nosowicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

C Pomoc psychologiczna-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
C-001 Czy ocenianie zawsze jest sprawiedliwe? Psychologiczne aspekty oceniania warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 4  I semestr N Marcin Jaroszewski
C-002 Projektowanie interwencji w sytuacji trudności wychowawczych w oparciu o autorskie narzędzie Poliptyku diagnostycznego warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 4 po dokonaniu naboru N Marcin Jaroszewski
C-003 Twórcze myślenie - sposoby kreatywnego podejścia do problemów warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 4 po dokonaniu naboru N Marcin Jaroszewski
C-004 Psychologia motywacji w praktyce. Co robić, aby "nie przestawało się chcieć"? warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 4  I semestr II semestr N Marcin Jaroszewski
C-005 Praca z bajką i opowieścią w dramie i arteterapii warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 5 po dokonaniu naboru 70 Marcin Jaroszewski
C-006 Wykorzystanie dramy w edukacji i profilaktyce warsztaty nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 5 po dokonaniu naboru 70 Marcin Jaroszewski
C-007 Jak dostosować wymagania edukacyjne i indywidualizować pracę z uczniem o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych? szkolenie nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-008 Organizacja  kształcenia oraz wsparcia  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi w szkole. konsultacje nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów, 2  I semestr II semestr N Maria Jasińska-Zamarja
C-009 Jakiego efektywnego wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oczekują uczniowie  ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi w szkole ? szkolenie nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów. 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-010 Sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów przez nauczycieli – wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole. szkolenie nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów 4 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-011 Sieć współpracy  dla nauczycieli współorganizujących (wspierających) kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami w  szkole. inne szkolenie nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne 30 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-012 Klub aktywnego nauczyciela współorganizującego. Kontynuacja dla nauczycieli współorganizujących (wspierających) uczestników wcześniejszych edycji sieci.  Zgłoszenia do 9.10.2020                       inne szkolenie absolwenci sieci dla nauczycieli współorganizujący 20 po dokonaniu naboru N Maria Jasińska-Zamarja
C-013 Dokumentacja nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oraz kształcenia specjalnego w przedszkolu. seminarium nauczyciele przedszkola 4 wrzesień N Iwona Jurczak
C-014 Jak pomóc dziecku mówić o emocjach. Wykorzystanie rozwiązań Lego Education warsztaty nauczyciele przedszkola 4 październik N Iwona Jurczak
C-015 Neurodydaktyka - jak uczy się mózg? warsztaty nauczyciele przedszkola 6 styczeń 150 Iwona Jurczak
C-016 Fazy rozwoju dziecka -  szanse i zagrożenia dla procesu edukacyjnego seminarium nauczyciele przedszkola 4 luty N Iwona Jurczak
C-017 Kara czy nagroda, a może konsekwencja? Jak tworzyć zasady i ich przestrzegać seminarium nauczyciele przedszkola 4 marzec N Iwona Jurczak
C-018 Temperamenty - jak je rozpoznać, jak z nimi pracować seminarium nauczyciele przedszkola 4 kwiecień N Iwona Jurczak
C-019 Zabawy stymulujące zmysły warsztaty nauczyciele przedszkola 4 maj N Iwona Jurczak
C-020 Uczniowie znają rozwiązania – o skutecznych sposobach rozwiązywania kryzysów klasowych warsztaty zainteresowani 4 październik luty N Józef Rogowski
C-021 Terapia ręki w edukacji elementarnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru 60 Agnieszka Spikert
C-022 Terapia tańcem jako sposób na radzenie sobie z emocjami i odczuwanie własnego ciała. Wybrane elementy. warsztaty Wychowawcy, nauczyciele świetlic, klas I-III. 8 listopad 95 Agnieszka Spikert
C-023 Plastyka w kuchni- stymulacja sensoryczna za pomocą działań plastycznych (sensoplastyka) warsztaty edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, świetlice 6 grudzień 105 Agnieszka Spikert
C-024 Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci- elementy kinezjologii edukacyjnej i GoNoodle warsztaty edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, zainteresowani 3 styczeń N Agnieszka Spikert
C-025 O trudnej sztuce motywowania  w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego. warsztaty zainteresowani 4 luty N Agnieszka Spikert
C-026 Oswoić emocje, czyli jak nauczyć dzieci rozwiązywania problemów i ich komunikowania warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolne 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
C-027 Cyferkowo - z wizytą w miasteczku Królowej Matematyki, czyli jak pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 8 po dokonaniu naboru 80 Agnieszka Spikert
C-028 Praktyczne wykorzystanie Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w praktyce jako przykład indywidualizacji pracy z dzieckiem warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolne 4 po dokonaniu naboru 50 Agnieszka Spikert
C-029 Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę dzieci w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 4 marzec N Agnieszka Spikert
C-030 Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani 8 po dokonaniu naboru 80 Agnieszka Spikert
C-031 Zapobieganie trudnościom w uczeniu się matematyki warsztaty nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej 4 po dokonaniu naboru N Agnieszka Spikert
C-032 Razem, ale osobno czy osobno – a jednak razem? Reagowanie w sytuacjach kryzysu w pracy on-line on line zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4 październik N Anna Kondrzycka
C-033 Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna ucznia krok po kroku warsztaty zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4 listopad N Anna Kondrzycka
C-034 Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela warsztaty zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4 po dokonaniu naboru N Anna Kondrzycka
C-035 Cyfrowe (nie)bezpieczeństwo - zagrożenia w sieci. szkolenie zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4 po dokonaniu naboru N  Anna Kondrzycka Leszek Kalinowski
C-036 Zabawy na koncentrację dla przedszkolaków warsztaty zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4  I semestr N Anna Kondrzycka
C-037 Trudna sztuka dialogu: nauczyciel - rodzic warsztaty zainteresowani nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, specjaliści szkolni 4 wrzesień N Anna Kondrzycka

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

D Problematyka ogólna
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
D-001 Elementy coachingu w pracy nauczyciela - interaktywny proces rozwoju i  poszukiwania sensu oraz doskonalenia siebie i uczniów seminarium zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności 5 wrzesień 50 Elżbieta Jermacz
D-002 Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku szkolenie zainteresowani nauczyciele 4 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
D-003 Zarządzanie czasem - jak osiągnąć więcej za mniej on line zainteresowani nauczyciele 40 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
D-004 Jak rozmawiać o wartościach w szkole warsztaty zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru N Bożena Osik
D-005 Emisja i higiena głosu warsztaty zainteresowani nauczyciele 14 wrzesień 180 Bożena Osik
D-006 Wolontariat w szkole krok po kroku warsztaty zainteresowani nauczyciele 80 po dokonaniu naboru 100 Bożena Osik
D-007 Diagnoza "na wejściu" – jak realizować i wykorzystywać w szkole ? Rozpoznanie potencjału przyszłych uczniów szkoły konsultacje nauczyciele 5 marzec N Józef Paszuk
D-008 Historia regionu zaklęta w murach… Mrągowo, Szczytno - mazurskie opowieści. konferencja zainteresowani nauczyciele 8 październik N Józef Rogowski
D-009 Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu o internetową aplikację Blogger. warsztaty zainteresowani nauczyciele 8 październik N Alicja Szarzyńska
D-010 Warsztaty terenowe „Drwęck - źródła, drogi, rozdroża" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa warsztaty zainteresowani nauczyciele 8 wrzesień N Alicja Szarzyńska
D-011 Tworzenie filmów dydaktycznych o tematyce przyrodniczej on line zainteresowani nauczyciele 16 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
D-012 Rozpoznajemy drzewa z przewodnikiem COLLINSA warsztaty nauczyciele różnych przedmiotów zainteresowani tematem 8 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
D-013 Warsztaty on line "Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych na przedmiotach przyrodniczych" on line zainteresowani nauczyciele 20 po dokonaniu naboru N Alicja Szarzyńska
D-014 Jak realizować wymagania Certyfikatu W-M KO – Szkoła Wierna Dziedzictwu? warsztaty koordynatorzy projektu, dyrektorzy szkół/placówek 12 po dokonaniu naboru 15 zł za każde spotkanie Wojciech Tański
D-015 Uczeń migrujący w polskiej szkole warsztaty nauczyciele j. polskiego, historii, j. obcych 6 po dokonaniu naboru 15 Wojciech Tański
D-016 Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online on line wszyscy zainteresowani nauczyciele 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-017 Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda w pracy nauczyciela szkolenie wszyscy zainteresowani nauczyciele 6  po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-018 WebQuest- realizacja projektu edukacyjnego w szkole szkolenie wszyscy zainteresowani nauczyciele 6 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-019 Sieć wsparcia doradców zawodowych szkolenie doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący doradztwo 60 po dokonaniu naboru   Ewa Wierczuk
D-020 Nauka – kwalifikacje - praca on line doradcy zawodowi, wychowawcy klas, zainteresowani 50 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-021 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie kształcenia on line zainteresowani nauczyciele 50   N Ewa Wierczuk
D-022 Zintegrowany system kwalifikacji szkolenie zainteresowani nauczyciela 5 po dokonaniu naboru   Ewa Wierczuk
D-023 Warsztat pracy doradcy zawodowego warsztaty doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący zadania 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
D-024  Przygotowanie program realizacji doradztwa zawodowego w szkole na rok 2020/21 warsztaty   5   N Ewa Wierczuk
D-025 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 październik 80 Ewa Nosowicz
D-026 Nowoczesne metody motywowania uczniów do nauki w praktyce nauczyciela. szkoleniowa rada pedagogiczna Zespoły nauczycieli 4 listopad 80 Ewa Nosowicz
D-027  W hołdzie prawej półkuli- myślenie kreatywne i twórcze rozwiązywanie problemów. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 październik 90 Ewa Nosowicz
D-028 Trening antystresowy i wypalenie zawodowe. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4  I semestr
II semestr
90 Ewa Nosowicz
D-029 Jak szybko poradzić sobie ze złością i gniewem? warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 grudzień 90 Ewa Nosowicz
D-030  Asertywność, czyli nieco więcej niż tylko sztuka mówienia NIE. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 grudzień 90 Ewa Nosowicz
D-031 Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi- techniki pamięciowe. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 luty 90 Ewa Nosowicz
D-032 Rodzice w szkole - warunki efektywnej współpracy. warsztaty zainteresowani nauczyciele 4 styczeń 80 Ewa Nosowicz
D-033 Kompetencje trenerskie i coachingowe w pracy nauczyciela. warsztaty zainteresowani nauczyciele 10 po dokonaniu naboru 150 Ewa Nosowicz
D-034 Pomiędzy empatią a asertywnością. Wsparcie nauczycieli  rozpoczynających pracę zawodową w kontaktach z uczniami i rodzicami. warsztaty nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 4 listopad kwiecień 90 Ewa Nosowicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

E Szkolnictwo zawodowe
Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
E-001 Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego 6 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-002 Planowanie procesu dydaktycznego w branżowych szkołach II stopnia - w świetle przepisów prawa oświatowego. szkolenie nauczyciele kształcenia zawodowego 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-003 Konstruowanie programu nauczania  zawodu- plany i programy nauczania warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego, zainteresowani 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-004 Modyfikowanie programu nauczania  zawodu warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego, zainteresowani 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-005 Ewaluacja i monitorowanie programu nauczania zawodu warsztaty nauczyciele kształcenia zawodowego, zainteresowani 5 po dokonaniu naboru N Ewa Wierczuk
E-006 Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego szkolenie kadra kształcenia zawodowego 20 po dokonaniu naboru odpłatność zależy od Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21

Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

zaproponowana tematyka szkoleń na rok szkolny 2020/21
uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki
oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Ośrodka, tel. 89 522 85 01 lub z konsultantem, który ma takie szkolenie przeprowadzić.

Ze względu na pandemię istnieje możliwość dostosowania szkoleń, które z założenia nie mają charakteru warsztatowego, do pracy z zespołem nauczycieli online. W tym celu przed ich zamówieniem należy skontaktować się kierownikiem szkolenia.

Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz naprawczych, a także przy monitorowaniu ich realizacji.

Konsultanci W‑M ODN w Olsztynie udzielą placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.

Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Dyrektorem W-M ODN w Olsztynie tel. 89 522 85 02.

F Doskonalenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki
Kod Temat / problem/ zagadnienie Czas realizacji (maksymalna liczba godzin dydaktycznych) Organizator/ prowadzący
F-001 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Nowe wyzwania wychowawcze dla rodziców i szkoły 2 Janusz Brojek
F-002 Wykorzystanie  tablicy interaktywnej w nauczaniu 4 Janusz Brojek
F-003 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 4 Janusz Brojek
F-004 Scottie Go! – nauka programowania dla najmłodszych. 4 Janusz Brojek
F-005 Uczymy nowocześnie. WebQuest - metoda projektu w oparciu o Internet. 2 Janusz Brojek
F-006 Wykorzystanie platformy Moodle w nauczaniu. 2 Janusz Brojek
F-007 Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy skuteczności kształcenia. 2 Janusz Brojek
F-008 Edukacja online w praktyce szkolnej. 2 Janusz Brojek
F-009 Praca z wymagającym uczniem - utrzymywanie i łamanie norm 4 Marcin Jaroszewski
F-010 Trudna sztuka dialogu: nauczyciel - rodzic 4 Marcin Jaroszewski
F-011 Rodzic w szkole - gość, intruz, partner? Perspektyw nauczyciela i wychowawcy 4 Marcin Jaroszewski
F-012 Nauczyciel wobec problemu austodestrukcyjności uczniów - problem zachowań samobójczych 4 Marcin Jaroszewski
F-013 Budowanie strategii kształcenia oraz wsparcia  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi w szkole. 4 Maria Jasińska-Zamarja
F-014 Od pomysłowości do innowacji 4 Iwona Jurczak
F-015 Twórczy nauczyciel-twórcze dziecko 4 Iwona Jurczak
F-016 Praca online- szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka. 4 Iwona Jurczak
F-017 Najczęściej spotykane problemy podczas pracy z pakietem Office. 4 Leszek Kalinowski
F-018 Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów. 4 Leszek Kalinowski
F-019 Scratch - programowanie przez zabawę. 4 Leszek Kalinowski
F-020 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie. 5 Leszek Kalinowski
F-021 Cyberprzemoc -jak bezpieczniej korzystać z internetu? 4 Leszek Kalinowski Anna Kondrzycka
F-022 Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli 3 Bożena Osik
F-023 Awans zawodowy nauczyciela 3 Bożena Osik
F-024 Korelacja kształcenia zawodowego i ogólnego w szkołach branżowych i technikach 4 Józef Paszuk
F-025 Konstruowanie i realizacja programów doskonalących pracę szkoły oraz programów poprawy jakości kształcenia i wychowania 4 Józef Paszuk
F-026 Diagnoza na wejściu – jak realizować i wykorzystywać w szkole ? 4 Józef Paszuk
F-027 Jak w szkole analizować i wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych ? 4 Józef Paszuk
F-028 Jak oceniać aby uczyć ? 4 Józef Paszuk
F-029 Jak oceniać zachowanie uczniów ? 4 Józef Paszuk
F-030 Kompetencje matematyczne - kształtowanie w szkole 4 Józef Paszuk
F-031 Jak kształtować kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki ? 4 Józef Paszuk
F-032 Innowacyjna szkoła, innowacyjny nauczyciel, innowacyjny uczeń – jak to zrobić? 4 Józef Rogowski
F-033 Dziecko i dorosły razem w ruchu. 2 Józef Rogowski
F-034 Na zdrowie – Szkoła Promująca Zdrowie 4 Józef Rogowski
F-035 Jak rozwijać kompetencje kluczowe? Zielona recepta dla szkoły/przedszkola - zajęcia w kontakcie z przyrodą 4 Józef Rogowski
F-036 Uczniowie znają rozwiązania – o skutecznych sposobach rozwiązywania kryzysów klasowych 4 Józef Rogowski
F-037 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem w edukacji wczesnoszkolnej 4 Agnieszka Spikert
F-038 O trudnej sztuce motywowania  w praktyce szkolnej- motywowanie jako stały element procesu dydaktycznego 4 Agnieszka Spikert
F-039 Ocenianie kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć i uczyć się. 8 Agnieszka Spikert
F-040 Rozwijanie logicznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC w realizacji podstawy programowej. 8 Agnieszka Spikert
F-041 Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów u progu etapu edukacyjnego 4 Wojciech Tański
F-042 Projektowanie działań podnoszących jakość nauczania na podstawie analizy wyników egzaminów i wniosków z nadzoru pedagogicznego 4 Wojciech Tański
F-043 Doskonalenie funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu monitorowania poziomu i postępów edukacyjnych uczniów na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i wniosków z nadzoru pedagogicznego 4 Wojciech Tański
F-044 Pierwsza pomoc według najnowszych standardów 5 Ewa Wierczuk
F-045 Kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym 5 Ewa Wierczuk
F-046 Planowanie rozwoju szkoły/przedszkola - budowanie koncepcji pracy z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców. 12 Ewa Nosowicz
F-047 Wydarzenia edukacyjne w naszej szkole. W jakim stopniu nauczanie w naszej szkole wspiera uczniów w rozwoju? 4 Ewa Nosowicz
F-048 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły pomagały w nauce? 4 Ewa Nosowicz
F-049 Wymagania nadzoru pedagogicznego w pracy szkoły/przedszkola- przygotowanie do oceny pracy placówki oraz ewaluacji zewnętrznej. 4 Ewa Nosowicz
F-050 Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły/przedszkola? 4 Ewa Nosowicz
F-051 Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej. 4 Ewa Nosowicz
F-052 Jak efektywnie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną? 4 Ewa Nosowicz
F-053 Budowanie programu wychowawczego szkoły/przedszkola w oparciu o wartości. 8 Ewa Nosowicz

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek

oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

Punktem wyjścia do negocjacji jest stawka 150 zł. za godzinę szkolenia.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna
G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy psychologiczno-pedagogicznej konsultacje pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, nauczyciele, 18  I semestr
II semestr
Marcin Jaroszewski
G-002 Webinaria tematyczne z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej on line nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 2  I semestr
II semestr
Marcin Jaroszewski
G-003 Konsultacje grupowe i indywidualne on-line on line nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, 1 po dokonaniu naboru Marcin Jaroszewski
G-004 Jak zapewnić sukces uczniowi, nauczycielowi i szkole na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego konsultacje nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 3 wrzesień
listopad
Elżbieta Jermacz
G-005 Rekomendacje metodyczne po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego konsultacje nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 3 październik Elżbieta Jermacz
G-006 Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym konsultacje nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru Iwona Jurczak
G-007 Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem  konsultacje nauczyciele przedszkola 4 po dokonaniu naboru Iwona Jurczak
G-008 Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane przez uczniów. konsultacje zainteresowani  nauczyciele 4 kwiecień Leszek Kalinowski
G-009 Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów w różnego rodzaju serwisach internetowych. konsultacje zainteresowani  nauczyciele 4 po dokonaniu naboru Leszek Kalinowski
G-010 Konstruowanie planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela konsultacje zainteresowani  nauczyciele 3 wrzesień Bożena Osik
G-011 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego konsultacje zainteresowani  nauczyciele 3 po dokonaniu naboru Bożena Osik
G-012 Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych konsultacje zainteresowani  nauczyciele 3 po dokonaniu naboru Bożena Osik
G-013 Realizacja zadań opiekuna stażu konsultacje Opiekunowie stażu 3 po dokonaniu naboru Bożena Osik
G-014 Korelacja kształcenia zawodowego i ogólnego w szkołach branżowych i technikach szkolenie nauczyciele szkół branżowych i techników 5 wrzesień Józef Paszuk
G-015 Jak w szkole analizować wyniki egzaminów zewnętrznych (w tym, z matematyki) ? konsultacje dyrektorzy szkół, nauczyciele 5 marzec Józef Paszuk
G-016 Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi w szkołach/placówkach oświatowych konsultacje dyrektorzy szkół i placówek 5 maj Józef Paszuk
G-017 Nadzór pedagogiczny dyrektora ukierunkowany na efektywność procesów dydaktycznych w szkole konsultacje dyrektorzy szkół 5 kwiecień Józef Paszuk
G-018 Specyfika roli opiekuna stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego w doskonaleniu efektywności dydaktycznej szkoły konsultacje nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek 5 maj Józef Paszuk
G-019 Edukacja wczesnoszkolna- organizacja kształcenia, planowanie, ocenianie, monitorowanie osiągnięć konsultacje nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 2 po dokonaniu naboru Agnieszka Spikert
G-020 Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku" konsultacje nauczyciele zainteresowani otrzymaniem Certyfikatu 2 czerwiec lipiec Alicja Szarzyńska
G-021 Questing, czyli nauka przez zabawę konsultacje zainteresowani  nauczyciele 2 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska
G-022 Praca metodą WebQuestu na przedmiotach przyrodniczych konsultacje zainteresowani  nauczyciele 2 po dokonaniu naboru Alicja Szarzyńska
G-023 Praca metodą projektu na lekcjach języka angielskiego konsultacje nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
G-024 Praca domowa w nauczaniu zdalnym konsultacje nauczyciele języka angielskiego 2 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
G-025 Konstruowanie testów i sprawdzianów z języka angielskiego do wykorzystania na lekcjach i w pracy zdalnej z uczniami. konsultacje nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych 2 po dokonaniu naboru Elżbieta Szymborska
G-026 Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do pracy nauczyciela polonisty konsultacje nauczyciele języka polskiego 2 wrzesień Agnieszka Anna Jaroszewicz
G-027 Magiczny ołówek - inne spojrzenie na ocenianie konsultacje nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 2 listopad Agnieszka Anna Jaroszewicz
G-028 Konstrukcja indywidualnego programu nauczania lub programu do indywidualnego toku nauczania konsultacje nauczyciele matematyki 6 wrzesień Julita Majewska
G-029 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w zdalnym nauczaniu konsultacje nauczyciele fizyki 4 grudzień Julita Majewska
G-030 Jak planować pracę na lekcjach matematyki zgodnie z nową podstawą programową? konsultacje nauczyciele matematyki 3  I semestr Wojciech Andruszkiewicz
G-031 Wspieranie nauczycieli w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania konsultacje nauczyciele matematyki 3 wrzesień Wojciech Andruszkiewicz
G-032 Certyfikat "Szkoła wierna dziedzictwu" konsultacje wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu 4  I semestr Iwona Jóźwiak
G-033 W świetlicy zawsze kolorowo. konsultacje nauczyciele świetlicy 2  I semestr II semestr Alicja Agnieszka Ostrowska
G-034 Jak napisać koncepcję pracy kandydata na dyrektora szkoły/przedszkola/placówki? konsultacje zainteresowani  nauczyciele 4 po dokonaniu naboru Ewa Nosowicz
G-035 Ocena efektywności pracy szkoły/przedszkola konsultacje zainteresowani  dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele 4 po dokonaniu naboru Ewa Nosowicz
G-036 Indywidulane wspieranie dyrektora szkoły/przedszkola w doskonaleniu sprawowanego nadzoru pedagogicznego. konsultacje zainteresowani  dyrektorzy, wicedyrektorzy 4

wrzesień
październik
listopad
grudzień styczeń luty marzec kwiecień

Ewa Nosowicz
G-037 Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola? konsultacje zainteresowani  dyrektorzy 4 po dokonaniu naboru Ewa Nosowicz

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
K-001 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą kurs kwalifikacyjny zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.08.2017 220 po dokonaniu naboru 2000 (w dwóch ratach Józef Paszuk
K-002 Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu kurs kwalifikacyjny nauczycieli praktycznej nauki zawodu 150 po dokonaniu naboru 1200 Ewa Wierczuk

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2020/21

Kod Nazwa formy Rodzaj formy Adresaci Liczba godzin Przewidywany termin Odpłatność (zł) Osoba odpowiedzialna
U-001 Kurs na kierownika wypoczynku szkolenie zainteresowani 10 po dokonaniu naboru 90 Józef Rogowski
U-002 Kurs na wychowawcę wypoczynku kurs nadający uprawnienia zainteresowani 36 po dokonaniu naboru 180 Józef Rogowski
U-003 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy kurs nadający uprawnienia nauczyciele Edukacji dla bezpieczeństwa 30 po dokonaniu naboru 800 Ewa Wierczuk
U-004 Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kurs nadający uprawnienia instruktorzy praktycznej nauki zawodu 48 po dokonaniu naboru 1000 Ewa Wierczuk

Konferencje metodyczne 2020/21   ̶   W-M ODN w Olsztynie

Szanowni Państwo, w tym roku prosimy o zarejestrowanie się online na wybraną przez siebie konferencję metodyczną. Tylko osoby zarejestrowane będą mogły otrzymać informację o formie prowadzenia konferencji w sytuacji, kiedy nastąpi jej zmiana ze stacjonarnej na zdalną.

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce realizacji Termin Osoba odpowiedzialna za organizację/ prowadzący
KON-01 Jak skutecznie prowadzić zajęcia sportowe w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć w klasach sportowych Nauczyciele trenerzy, instruktorzy klas sportowych Online 30.06.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
Wiesław Czerniakowski
Paweł Pytlarczyk
KON-02 Zasoby Internetu w  pracy nauczycieli języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy Nauczyciele języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy SP nr 8 z UJN w Bartoszycach ul. Leśna 1 24.08.2020 r. Lubomira Tchórz
KON-03 Plastyka-przedmiot, który może być twórczy nie tylko dla zdolnych Nauczyciele plastyki W-M ODN 24.08.2020 r. Barbara
Wiśniewska-Sielaszuk
KON-04 Język angielski zawodowy - jak uczyć? Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych W-M ODN 24.08.2020 r. Agata Lichy
Dariusz Klesza
KON-05 Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej Nauczyciele języka angielskiego SP 1 w Olsztynku 12.09.2020 r. godz. 10.00 Ewa Moczulska
KON-06 Język angielski zawodowy - jak uczyć? Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie 25.08.2020 r. Agata Lichy
Dariusz Klesza
KON-07 Poczucie (nie)skuteczności nauczycieli w warunkach oświatowej (nie)pewności Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, geografii i przyrody) Online 26.08.2020 r. godz. 12.00-14.00 Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa
Alicja Matusewicz
prof. Hanna Kędzierska
KON-08 Poczucie  (nie)skuteczności nauczycieli w  warunkach oświatowej (nie)pewności Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i średnich Online 26.08.2020 r.
 godz. 12.00 -14.00
Elżbieta Jermacz
Wojciech Tański
Joanna  Dronow
Agnieszka Jaroszewicz
Paweł Wyszkowski
prof. Hanna Kędzierska
KON-09 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych Online 26.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-10 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego  klas I-III szkół podstawowych i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Online 27.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-11 Kompetencje nauczycieli w zakresie oceniania holistycznego – diagnoza stanu Nauczyciele matematyki (zgłoszenia do 19.08.2020) W-M ODN
s. 201
27.08.2020 r.
godz. 11.00-14.00
liczba miejsc ograniczona
- decyduje  kolejność zgłoszeń
Henryk Sienkiewicz
Józef Paszuk
dr Jerzy Chodnicki
KON-12 Innowacje w nauczaniu języka angielskiego w kl. 4-8 szkoły podstawowej Nauczyciele języka angielskiego SP 1 Ostróda 26.09.2020 r. godz. 10.00 Ewa Moczulska
KON-13 Totalitaryzmy XX wieku. Komunizm i nazizm Nauczyciele historii i WOS W-M ODN 28.08.2020 r. Iwona Jóźwiak
prof. Karol Sacewicz
Dawid Zagził
KON-14 Jak skutecznie prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć wf Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII Online 28.08.2020 r.
godz. 10.00-11.30
Józef Rogowski
KON-15 Konferencja metodyczna Nauczyciele informatyki i edukacji komputerowej W-M ODN s. 201 29.08.2020 r. godz. 9.00 Leszek Kalinowski
Janusz Brojek
Paweł Kowalski
KON-16 Nauka czy pseudonauka? Psychologiczne mity wciąż żywe w edukacji Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole W-M ODN 29.08.2020 r. Marcin  Jaroszewski
Anna  Kondrzycka
KON-17 Wykorzystanie i rola mediów w pracy nauczyciela religii Nauczyciele religii wszystkich typów szkół I LO Kętrzyn 29.08.2020 r. Bożena Szczurek
ks. dr Andrzej Kilanowski
KON-18 Jak skutecznie prowadzić zajęcia sportowe w dobie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa? Zasady organizacji zajęć w klasach sportowych Nauczyciele trenerzy, instruktorzy klas sportowych Online 31.08.2020 r. Józef Rogowski
Wiesław Czerniakowski
Paweł Pytlarczyk
KON-19 Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady innowacyjnych rozwiązań LegoEducation w edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP nr 15 w Olsztynie 1.09.2020 r. godz. 15.30 Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka
trener LegoEducation
KON-20 Jak uczyć o teorii ewolucji biologicznej? Aktualności biologiczne Nauczyciele biologii szkół podstawowych i zainteresowani edukacją ekologiczną Olsztyńskie Planetarium 2.09.2020 r. godz. 15.00 – 17.00 Alicja Szarzyńska
Agata Chałupa
KON-21 „Dzieci rozwijają się doświadczając, nie klikając” – ciekawe doświadczenia chemiczne z dziećmi w wieku przedszkolnym Nauczyciele wychowania przedszkolnego Online 5.09.2020 r. Iwona Jurczak
Marta Gulgowska
KON-22 Ku innowacji w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady aktywności typu hands-on w edukacji matematycznej Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Online 5.09.2020 r.
godz. 10.00
Agnieszka Spikert
Ewa Kopacka
Wojciech Jan Zuziak
KON-23 Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego – wnioskowanie o skuteczności  nauczania Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych W-M ODN s.206 5.09.2020 r. godz. 10.00-12.00 Elżbieta Jermacz
Paweł Wyszkowski
KON-24 Metodyka ESAP w nauczaniu zdalnym Nauczyciele języka angielskiego
Rejestracja  na platformie W-M ODN oraz na stronie Pearson pod koniec sierpnia
W-M ODN
sala 201
5.09.2020 r. godz. 10.00 Elżbieta Szymborska
Marta Strzyżewska
KON-25 Jak nauczać etyki online? Nauczyciele etyki W-M ODN s. 204 5.09.2020 r. godz. 10.00-12.15 Bożena Osik
KON-26 Kompetencje nauczycieli matematyki w zakresie oceniania Nauczyciele matematyki LO 1 Ostróda 8.09.2020 r. Wojciech Andruszkiewicz
Julita Majewska
KON-27 Nauka czy pseudonauka? Psychologiczne mity wciąż żywe w edukacji Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole W-M ODN 9.09.2020 r. Marcin  Jaroszewski
Anna  Kondrzycka
KON-28 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” Nauczyciele Online 9.09.2020 r.
godz. 14.00-17.00
Iwona Jóźwiak
KON-29 Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka: 1.Wykorzystanie narzędzi TOC na lekcjach przedmiotów geografii. 2.Wykorzystanie metody  IBSE  na lekcjach  geografii. 3.Egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej z geografii. Nauczyciele geografii z powiatów: m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski. Online 9.09.2020 r. Alicja Matusewicz
KON-30 Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematyka: 1. Wykorzystanie narzędzi TOC na lekcjach biologii, chemii i przyrody.
2. Wykorzystanie metody IBSE na lekcjach biologii, chemii i przyrody.
3. Egzamin zewnętrzny po szkole podstawowej z biologii/chemii
Nauczyciele z powiatów: m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński, nidzicki, działdowski, kętrzyński, mrągowski Online 9.09.2020 r. Agata Chałupa
KON-31 Kompetencje nauczycieli matematyki w zakresie oceniania Nauczyciele matematyki W-M ODN 9.09.2020 r. Wojciech Andruszkiewicz
Julita Majewska
KON-32 Wspomaganie i indywidualizacja nauczania i uczenia się  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych Liczba miejsc 40 Nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami  SPE Online 12.09.2020 r. Godz. 10.00 Maria Jasińska- Zamarja
KON-33 Doświadczalne odkrywanie praw przyrody na lekcjach przy pomocy TIK Nauczyciele fizyki, przyrody, biologii, chemii, geografii Olsztyńskie Planetarium 30.09.2020 r. Godz. 15.00 Leszek Kalinowski
Julita Majewska
Alicja Szarzyńska
KON-34 Egzamin ósmoklasisty z fizyki Nauczyciele fizyki W-M ODN 18.09.2020 r. Julita Majewska
KON-35 Wspomaganie i indywidualizacja nauczania i uczenia się  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych Liczba miejsc 40 Nauczyciele szkół wszystkich typów i rodzajów pracujący z uczniami  SPE Online 19.09.2020 r. Godz. 10.00 Maria Jasińska- Zamarja
KON-36 Zdjęcia satelitarne, czyli geografia w praktyce. Ruchy Ziemi i związane z nimi obliczenia… Aktualności geograficzne Nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych Olsztyńskie Planetarium 23 września 2020 r. godz. 15.00 – 17.00 Alicja Szarzyńska
Alicja Matusewicz
Grzegorz Sęk – Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach

Skip to content