Oferta wakacyjna

Oferta bezpłatnych szkoleń wakacyjnych 2022

Szanowni Państwo,

jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach wakacyjnych od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Tegoroczną ofertę realizujemy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą dla Państwa nie tylko interesującą formą spędzenia czasu, ale przede wszystkim inspiracją i motywacją do podejmowania nowych inicjatyw w przyszłym roku szkolnym.

Tematyka zaproponowanych szkoleń związana jest z wyzwaniami współczesnej edukacji i obejmuje zagadnienia przydatne w codziennej pracy nauczyciela.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i rejestrowanie się online na wybrane przez siebie szkolenia.  

Zachęcamy do wakacyjnych spotkań z nami.

Kod

Nazwa formy

Adresaci

Przewidywany termin

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

W-01

Certyfikat "Szkoła przyjazna środowisku - jak przygotować sprawozdanie"

zainteresowani nauczyciele

27.06.2022 r.
godz. 9.00-12.00

online

A.  Szarzyńska

W-02

Ocenianie bieżące - przepisy prawa oświatowego a praktyka szkolna. W jakim stopniu szkolne ocenianie pomaga się uczyć?

zainteresowani nauczyciele

27.06.2022 r.
godz. 10.00-13.00

online

E. Nosowicz

W-03

Konstruowanie sprawozdania ze spełnienia wymagań w ramach Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu

zainteresowani nauczyciele

27.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

online

W. Tański

W-04

Quest z Mikołajem Kopernikiem. Zagadkowy spacer po Olsztynie śladami wielkiego astronoma

nauczyciele wszystkich przedmiotów

28.06.2022 r.
godz. 9.00-12.00

zajęcia terenowe w centrum Olsztyna

K. Pietrzyk
A.  Szarzyńska

W-05

Szkoła wierna dziedzictwu

wszyscy zainteresowani

28.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

online

I. Jóźwiak

W-06

Wykorzystanie tzw. "diagnozy na wejściu" do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela (matematyki)

nauczyciele, nauczyciele matematyki

28.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

W-M ODN sala 201

J. Paszuk

W-07

Konstruowanie sprawozdania ze spełnienia wymagań w ramach Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu

zainteresowani nauczyciele

28.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

online

W. Tański

W-08

"Ile powinna wynosić długość marchewki" - zewnętrzna motywacja w praktyce szkolnej

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani

28.06.2022 r.
godz. 11.30-13.45

W-M ODN
sala 201

J. Rogowski

W-09

Uniwersalne wartości w  hymnie I. Krasickiego Święta miłości … i piosence G. Ciechowskiego Nie pytaj o Polskę. Interpretacja porównawcza

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

29.06.2022 r.
godz. 9.00-12.00

W-M ODN sala 206

E. Kiryła

W-10

Konstruowanie sprawozdania ze spełnienia wymagań w ramach Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu

zainteresowani nauczyciele

29.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

online

W. Tański

W-11

Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela

nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach i placówkach

29.06.2022 r.
godz. 12.00-15.00

W-M ODN sala 201

A. Kondrzycka
M. Jaroszewski

W-12

Metody aktywizujące na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3

nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej

29.06.2022 r.
godz. 15.00-16.30

W-M ODN sala 204

E. Szymborska
E. Moczulska

W-13

Projekt Ojczyzna - inspiracje do realizacji projektów o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

29.06.2022 r.
godz. 16.00-17.30

online

A. Spikert
E. Kopacka

W-14

Certyfikat "Szkoła przyjazna środowisku - jak przygotować sprawozdanie"

nauczyciele zainteresowani

30.06.2022 r.
godz. 9.00-11.30

online

A.  Szarzyńska

W-15

Konstruowanie sprawozdania ze spełnienia wymagań w ramach Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - Szkoła Wierna Dziedzictwu

zainteresowani nauczyciele

30.06.2022 r.
godz. 11.00-14.00

online

W. Tański

W-16

O emocjach przez sztukę, czyli jak wesprzeć dziecko młodsze w sytuacji kryzysowej

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

30.06.2022 r.
godz. 13.00-15.00

online

A. Spikert
E. Kopacka

W-17

Kontakt to sedno! - właściwe relacje interpersonalne gwarantem sukcesu dydaktycznego

zainteresowani nauczyciele

1.07.2022 r.
godz. 9.00-12.00

W-M ODN sala 206

E. Kiryła

W-18

Warsztaty plenerowe
- Natura inspiracją do ekspresji twórczej

nauczyciele plastyki, techniki

1.07.2022 r.
godz. 10.00-16.00

Ogród - ulica Oficerska Olsztyn

B. Wiśniewska-Sielaszuk
 P. Kowalski

W-19

Użycie aplikacji internetowych na lekcjach muzyki

nauczyciele muzyki z Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

1.07.2022 r.
godz. 12.00-14.15

online

A. Zmysłowski

W-20

Przygotowanie nauczyciela religii do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu

nauczyciele religii

4.07.2022 r.
godz. 10.00-12.15

online

B. Osik

W-21

Zróbmy sobie własny teatrzyk kamishibai

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych i zainteresowani

4.07.2022 r.
godz. 11.00-13.30

W-M ODN
sala 201

A. Spikert
 E. Kopacka

W-22

Trudne drogi Mazurów i Warmiaków do Polski

wszyscy zainteresowani dziedzictwem Warmii i Mazur

4.07.2022 r.
godz. 11.00-13.00

online

I. Jóźwiak

W-23

 Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowych

nauczyciele języka angielskiego

4.07.2022 r.
godz. 11.00-13.00

online

A. Lichy

W-24

Nauka programowania z wykorzystaniem Ozobotów

nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

5.07.2022 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN sala 214

L. Kalinowski

W-25

Zastosowania geogebry w nauczaniu matematyki

nauczyciele matematyki

5.07.2022 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN
sala 201

W. Andruszkiewicz
P. Kowalski

W-26

 Planowanie i realizacja lekcji języka obcego z wykorzystaniem materiałów autentycznych

nauczyciele języka niemieckiego

5.07.2022 r.
godz. 10.00-13.00

online

A. Kubińska

W-27

Uczeń z Ukrainy w szkole ponadpodstawowej - warsztaty dla wychowawców

nauczyciele - wychowawcy

5.07.2022 r.
godz. 11.00-13.00

online

A. Lichy
M. Potasznik

W-28

Wprowadzenie do programowania w języku Python

nauczyciele informatyki

6.07.2022 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN sala 214

L. Kalinowski

W-29

"Ile wynosi długość marchewki?"- motywacja wewnętrzna w praktyce szkolnej

nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani

6.07.2022 r.
godz. 10.00-12.15

zajęcia terenowe w pobliżu Olsztyna

J. Rogowski

W-30

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022

dyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele

6.07.2022 r.
godz. 11.00-14.00

W-M ODN sala 105

J. Paszuk

W-31

Planowanie dydaktyczne z matematyki

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

6.07.2022 r.
godz. 11.45-14.00

W-M ODN
sala 202

W. Andruszkiewicz

W-32

Zasady kierowania uczniów do specjalistów

zainteresowani nauczyciele

6.07.2022 r.
godz. 12.00-13.30

W-M ODN
sala 202

M. Potasznik

W-33

Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela

nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach i placówkach

6.07.2022 r.
godz. 12.00-15.00

W-M ODN sala 201

A. Kondrzycka
M. Jaroszewski

W-34

Zastępstwo - lekcja na ostatnią chwilę

nauczyciele języków obcych

6.07.2022 r.
godz. 12.00-14.00

online

A. Lichy
A. Kubińska

W-35

Strategie coachingowe na katechezie

nauczyciele religii

7.07.2022 r.
godz. 10.00-15.00

W-M ODN sala 201

P. Wiśniewski

W-36

Notatki wizualne na lekcjach religii

nauczyciele religii

22.08.2022 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN sala 201

B. Osik

W-37

Adaptacja w przedszkolu

nauczyciele przedszkola

23.08.2022 r.
godz. 16.30-19.30

W-M ODN sala 105

I. Jurczak
 J. Grican

W-38

Użycie aplikacji internetowych na lekcjach muzyki

nauczyciele muzyki z Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

24.08.2022 r.
godz. 18.00-20.15

online

A. Zmysłowski

W-39

Jak motywować uczniów do nauki? – o pierwszych lekcjach języka niemieckiego po wakacjach

nauczyciele języka niemieckiego

25.08.2022 r.
godz. 10.00-13.00

online

A. Kubińska

W-40

Indywidualne konsultacje dla kadry zarządzającej szkołą/przedszkolem w zakresie nadzoru pedagogicznego

zainteresowani dyrektorzy, nauczyciele rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola, dyrektorzy I kadencji

25.08.2022 r.
godz. 10.00-13.00

W-M ODN sala 215

E. Nosowicz

W-41

Czy potrzebny Ci jest podręcznik?

nauczyciele religii

25.08.2022 r.
godz. 10.00-15.00

W-M ODN sala 201

P. Wiśniewski

W-42

Skarby wakacyjne
- letnie inspiracje plastyczne

nauczyciele przedszkola

25.08.2022 r.
godz. 16.30-19.30

W-M ODN sala 201

I. Jurczak
J. Grican

W-43

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na języku polskim w szkole ponadpodstawowej

nauczyciele języka polskiego
- szkoła ponadpodstawowa

25.08.2022 r.
godz. 17.00-19.15

online

W. Zielińska
M. Potasznik

W-44

Jak przygotować się do oceny pracy dyrektora placówki oświatowej?

zainteresowani dyrektorzy

26.08.2022 r.
godz. 10.00-13.00

online

E. Nosowicz

W-45

Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?

nauczyciele matematyki

26.08.2022 r.
godz. 11.00-14.00

W-M ODN sala 201

J. Paszuk

W-46

Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki. Dobór i adaptacja programów nauczania

nauczyciele muzyki z Olsztyna i powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

26.08.2022 r.
godz. 14.00-16.00

W-M ODN
sala 202

A. Zmysłowski

W-47

Przed Nową Maturą.
Niezbędnik polonisty

nauczyciele języka polskiego
- szkoła ponadpodstawowa

26.08.2022 r.
godz. 17.00-18.30

online

W. Zielińska

W-48

Różnorodność atrakcyjnych metod aktywizujących usprawniających proces edukacyjny na lekcjach języka polskiego

nauczyciele języka polskiego i wszyscy zainteresowani

29.08.2022 r.
godz. 10.00-12.00

online

K. Pietrzyk

W-49

Zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym w nowym roku szkolnym

osoby odpowiedzialne za tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole

31.08.2022 r.
godz. 13.00-14.30

online

M. Potasznik

W-50

Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela

zainteresowani nauczyciele

31.08.2022 r.
godz. 16.00-19.00

online

B. Osik

 

Skip to content