Ogólnopolski Turniej Reportażu

Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu

Konkurs – jedyny taki w kraju – organizowany jest po raz szesnasty.

Adresowany    jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Zadaniem uczestników jest samodzielne  napisanie reportażu (tekstu zgodnego z regułami gatunku), nigdzie dotąd niepublikowanego. Nadesłane prace od lat oceniają sprawdzeni jurorzy, wśród nich profesjonalni dziennikarze i medioznawcy.

Celem konkursu jest m.in.:

  • zainteresowanie młodzieży z różnych szkół i środowisk dziennikarstwem ambitnym (innym niż kolorowe tabloidy),  szanującym prawdę i język polski;
  • Turniej Reportażu ma charakter interdyscyplinarny, wymaga bowiem od uczestników nie tylko umiejętności wypowiadania się w określonej formie dziennikarskiej,  ale i wiedzy o współczesnych zjawiskach społecznych, kulturalnych, politycznych czy dociekliwości historycznej;
  • nieodłącznym warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadomość etycznej postawy wobec tematu, bohatera;
  • promocja Wrocławia i Dolnego Śląska – szczególnie w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Nagrody dla finalistów w formie pobytu we Wrocławiu i warsztatów dziennikarskich

Terminy:

  • Turniej kolejnej, 16. edycji, rozpoczyna się we wrześniu 2016 r. – ogłoszeniem informacji o konkursie;
  • do końca listopada przyjmujemy teksty z całej Polski;
  • rozstrzygnięcie konkursu,  uroczystość finałowa, wręczenie nagród rzeczowych i wyróżnień – w marcu 2017 r.

Miejsce organizacji konkursu:
Liceum Ogólnokształcące nr X we Wrocławiu (przygotowania, organizacja)
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej – uroczystość finałowa

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:
Ewa Obara – Grączewska,
tel. 692-481-535
ewagraczewska@o2.pl

Możesz również polubić…

Skip to content