Olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady
Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu
i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju
wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.
Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2016 – kwiecień 2017 roku. Składa się
z trzech etapów:

  • Pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę
    intenetową (przewidujemy udział min. 5 tys. uczniów na I etapie)
  • w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach (do tego etapu przechodzi 40 uczniów).

W trakcie Gali Ogólnopolskiej w Łodzi w kwietniu 2017 r. zostaną nagrodzone najlepsze prace oraz wręczone nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. Przewidujemy udział ponad 100 osób w tej uroczystości, będą to m.in. uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele władz, uczelni, liderzy opinii społecznej i eksperci z dziedziny przedsiębiorczości.

Więcej informacji

Skip to content