Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole od 1 marca 2022 r.

Szanowni Państwo

Możliwość organizowania w szkołach dodatkowych zajęć specjalistycznych została wprowadzona przepisami § 1 rozporządzenia MEiN z dnia  8.02.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 339).

Od dnia 1.03.2022 r. do dnia 20.12.2022 r. w publicznych i niepublicznych:  szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam na konsultacje „Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistyczne z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole od  1 marca 2022 r.”

Spotkanie online (Platforma Google Meet) odbędzie się w dniu  9 marca 2022 r  - środa w godz. 15. 30 – 17.00.

Zgłoszenia do dnia  8 marca 2022 r. na adres mailowy jasinska@wmodn.olsztyn.pl
Link do spotkania zostanie udostępniony po dokonaniu zgłoszenia w dniu szkolenia do godz. 15.00.

 

Serdecznie zapraszam
Maria Jasińska- Zamarja

Sporządziła:
Maria Jasińska- Zamarja
jasinska@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content