Ostatnia edycja kursu kwalifikacyjngo z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ogłasza rekrutację na ostatnią edycję kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo posiadających kwalifikacje do pracy na pierwszym etapie edukacyjnym (przedszkole i klasy I-III). Słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Aby uzyskać pełne kwalifikacje wymagany jest również certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (FCE- ocena A lub B, C; IELTS 5,0-6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny, City & Guilds LEVEL 1- poziom „Communicator”, Pearson Test of English General Level 3.)

WYMAGANIA:
Kandydaci na kurs powinni legitymować się:

 • Dyplomem ukończenia studiów wyższych lub licencjackich w zakresie nauczania początkowego lub wychowania przedszkolnego,
 • Nauczyciele czynni zawodowo posiadający minimum 2 letnią praktyką zawodową,
 • Certyfikat językowy na poziomie B2,

PROGRAM KURSU:
Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego z 2001 roku, kurs obejmuje 240 godzin zajęć, w tym:

 • Metodykę nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
 • Doskonalenie języka obcego
 • Praktyki
 • Praca własną

ORGANIZACJA KURSU:
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele
(jeden, dwa weekendy w każdym miesiącu) w roku szkolnym 2019/2020 (dwa semestry)
w siedzibie W-M ODN w Olsztynie na ul. Głowackiego 17.
Szczegółowe informacje dotyczące daty rozpoczęcia kursu ukażą się na naszej stronie po zebraniu grupy minimum 17 osób.
KOSZT kursu wynosi  około 1 850 zł?

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:

 1. Zgłoszenie na kurs ( poprzez wypełnienie Indywidualnej karty zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny na stronie W-M ODN w Olsztynie).
 2. Po zebraniu grupy – zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie kopi dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem:
 • Ksero dyplomu ukończenia studiów
 • Zaświadczenie z miejsca pracy
 • Ksero certyfikatu językowego

Kierownik kursu – Elżbieta Szymborska,
szymborska@wmodn.olsztyn.pl,
Telefon: 89 522 85 16

Możesz również polubić…

Skip to content