Pilotaż wdrożeniu nauczania programowania

Zgłoszenia do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania

Od 13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zachęcają wszystkie szkoły do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania, które rozpocznie się 1 września 2016 r. Zaproszenie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zgłoszenia innowacji (szkoły publiczne) lub programów autorskich (szkoły niepubliczne) można już dokonywać – elektronicznie za pomocą odpowiednich formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty organizuje 10 czerwca 2016 r. wojewódzką konferencję w tej tematyce. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym spotkaniu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl

Kuratorzy Oświaty w całej Polsce powołali wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w zakresie programowania. Osobą do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Olsztynie jest
dr Anna Jelińska, wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego,
tel. (89) 52 32 710,
e-mail: ajelinska@ko.olsztyn.pl

Więcej informacji:
https://men.gov.pl/strony/projekt-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-informatycznego-2.html
oraz
http://www.ko.olsztyn.pl/?main=3&sub=17

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Możesz również polubić…

Skip to content