Konkurs – Plebiscyt na Warmii i Mazurach

Szanowni Państwo

Zapraszamy nauczycieli i młodzież wszystkich typów szkół do udziału w konkursie wojewódzkim z okazji 100 rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach

Plebiscyt na Warmii i Mazurach 1920-2020

Cele konkursu:

  • Upamiętnienie 100 rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach
  • Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski
  • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
  • Promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i tworzenia autorskich rozwiązań metodycznych w nauczaniu

Przebieg konkursu:

  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  2. Efektem pracy w części dla uczniów ma być projekt strony internetowej lub gry komputerowej związanej z tematem konkursu.
  3. Efektem pracy w części dla nauczycieli ma być scenariusz zajęć on line związany z tematem konkursu.
  4. Pracę wraz z danymi uczestnika konkursu, adresem szkoły i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać
    na adres: rutkowski@wmodn.olsztyn.pl do dnia 11 grudnia 2020 r.

Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (pula nagród 8000 zł)

Regulamin konkursu

Szczegółowych informacji udzielają:
Jacek Rutkowski - nauczyciel konsultant
W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl

Iwona Jóźwiak – doradca metodyczny
W-M ODN w Olsztynie
jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content