Podstawa programowa z matematyki dla szkół ponadpodstawowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie informuje, że w środę 4 września 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie poświęcone analizie podstawy programowej matematyki dla szkół ponadpodstawowych obowiązującej w klasie pierwszej od 1 września 2019 r., z której matura będzie zdawana od 2023 r.

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość, adres e-mail do kontaktu)  należy przesyłać na adres: paszuk@wmodn.olsztyn.pl, do 2 września 2019 r., do godziny 12,00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona będzie 3 września 2019 r. około godziny 12,00, na stronie Ośrodka (www.wmodn.olsztyn.pl)

Informacji szczegółowych udziela Józef Paszuk, tel. 89 522 85 14.

Sporządził

Józef Paszuk
tel: 89 522 85 14
e-mail: paszuk@wmodn.olsztyn.pl

Skip to content