Podsumowanie konkursu „Tu jest moja mała ojczyzna”

18 grudnia 2021 roku w W-M ODN w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literacko-fotograficznego „Tu jest moja mała ojczyzna”. W spotkaniu uczestniczyli laureaci konkursu wraz z opiekunami, organizatorzy oraz gość specjalny profesor Zbigniew Chojnowski.

Celem konkursu było:

  • promowanie postawy szacunku do najbliższego otoczenia;
  • poznanie krajobrazu kulturowego;
  • kształcenie umiejętności twórczego pisania;
  • łączenie różnych dyscyplin (przyrody, historii, fotografii) wokół tematu „małej ojczyzny”;
  • uwrażliwienie na piękno regionu Warmii i Mazur.

Konkurs spotkał się żywym zainteresowaniem uczniów z całego województwa, którzy mieli za zadanie napisać opowiadanie na temat swojego miejsca zamieszkania, najbliżej okolicy, gniazda rodzinnego. Opowiadanie dodatkowo miało być ilustrowane grafikami lub fotografiami, spójnymi z tekstem pracy. Powstały świetne opowieści, które jury (Alicja Szarzyńska, Paweł Wyszkowski, Katarzyna Pietrzyk) oceniali według przedstawionych wcześniej kryteriów. Spośród ponad 50 prac wyłoniono te najlepsze, przybliżające pojęcie „małej ojczyzny” w ujęciu literackim. Ponieważ autorami byli uczniowie szkoły podstawowej, mieliśmy do czynienia z obrazem „małej ojczyzny” widzianej oczyma dzieci, co spotkało się ze szczególnym uznaniem członków jury. Dodatkowym atutem wszystkich nadesłanych opowiadań były przepiękne zdjęcia i grafiki, przybliżające specyfikę regionu Warmii i Mazur.

Podczas spotkania laureaci wysłuchali wykładu profesora Zbigniewa Chojnowskiego, który przybliżył naszym młodym adeptom słowa literackiego, zagadnienie „małej ojczyzny” w szczególności w odniesieniu do regionu Warmii i Mazur. Zwrócił jednak słuchaczom uwagę również na uniwersalny aspekt tego motywu literackiego, pojawiający się w tekstach najstarszych- takich jak mity, Ewangelie, czy twórczość Jana Kochanowskiego, po literaturę najnowszą. W ten sposób ta najbliższa autorom okolica staje się nośnikiem ważnych, uniwersalnych treści i jest czytana przez wiele pokoleń miłośników literatury.

Warto zwrócić uwagę na ambicje naszych młodych uczestników konkursu, którzy w swoich próbach literackich posługiwali się ciekawymi chwytami retorycznymi: punktem kulminacyjnym, zwrotem akcji, przenoszeniem w czasie, pointą. Konkurs spełnił oczekiwania organizatorów również w aspekcie szukania talentów literackich. Należy podkreślić duże zaangażowanie nauczycieli polonistów w przygotowaniu i wsparciu merytorycznym uczestników konkursu.

A teraz trochę statystyki:

  • na konkurs nadesłano  50 prac.
  • w konkursie wzięło udział 26 szkół z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
  • opiekunami konkursu było 21 nauczycieli.
  • w komisji konkursowej pracowało 3 członków jury.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Podczas spotkania laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś nauczyciele- opiekunowie- listy gratulacyjne. Fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękujemy!

Lista nagrodzonych uczniów
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Sporządziła:
Katarzyna Pietrzyk

Możesz również polubić…

Skip to content